Hitachi Metals Ltd.: ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อทางการค้า

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–26 ก.ย. 2565

Hitachi Metals, Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ขอประกาศว่าได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันนี้ว่า ชื่อทางการค้าของบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

การเปลี่ยนชื่อทางการค้าข้างต้นจะเกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไขว่า  การเข้าประมูลซื้อกิจการของ K.K. BCJ-52 ซึ่งถูกเผยแพร่สู่สาธารณะในวันนี้จะต้องเป็นไปอย่างสำเร็จ และขั้นตอนอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนชื่อทางการค้า รวมถึงการแก้ไขบางส่วนของข้อบังคับบริษัท ก็ต้องเสร็จสมบูรณ์เช่นกัน

1. ชื่อทางการค้าใหม่

Proterial, Ltd.

2. กำหนดวันเปลี่ยนชื่อทางการค้า

4 มกราคม 2566

3. เหตุผลในการเปลี่ยนชื่อทางการค้า

บริษัทมีต้นกำเนิดมาจาก Hitachi จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2453 และแยกตัวออกมาเป็นบริษัทอิสระในปี 2499 โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา บริษัทก็ได้เติบโตขึ้นโดยการมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์มากมายให้กับสังคมซึ่งพัฒนาด้วยความสามารถเทคโนโลยีขั้นสูง  หลังจากการดำเนินการตามการประมูลเข้าซื้อกิจการแล้วเสร็จ บริษัทจะเร่งความพยายามในการปฏิรูปและเติบโตต่อไปโดยร่วมมือกับหุ้นส่วนใหม่ทุกราย โดยมีเป้าหมายที่จะกลายมาเป็นบริษัทที่ “นำความยั่งยืนมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่สูง” ทั้งนี้ ด้วยการได้รับโอกาสการปรับโครงสร้างเงินทุนตามแผน ซึ่งเป็นขั้นตอนสำหรับการแยกตัวเป็นอิสระเป็นครั้งที่สอง บริษัทจึงประสงค์เปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นชื่อที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นแห่งการเติบโตครั้งใหม่

4. แนวความคิดเบื้องหลังชื่อบริษัท

ชื่อ “Proterial” สะท้อนถึงแก่นแท้ของปรัชญาองค์กรของเรา ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบสามประการ ได้แก่ ภารกิจในการ “ทำให้ทุกคนเข้าถึงคุณภาพที่ดีที่สุด วิสัยทัศน์ในการ“นำความยั่งยืนด้วยประสิทธิภาพสูง” และค่านิยมในการมี “ความซื่อสัตย์สุจริตที่ไม่เสื่อมคลาย” ร่วมกับการมี “ความเคารพรักสามัคคีซึ่งกันและกัน” มันจึงเป็นการรวมคำว่า “pro-” กับคำว่า “material”

“Pro-” แสดงออกถึง “  pro สามประการ” ของเรา:

Professional ความเป็นมืออาชีพ — งานที่เหนือความคาดหมาย
Progressive มุ่งความก้าวหน้า — จิตวิญญาณที่ท้าทาย
Proactive ทัศนคติเชิงรุก — ทัศนคติที่พร้อมในเชิงธุรกิจ

“Material หรือ วัสดุ” หมายถึงวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเทคโนโลยีดั้งเดิมของเราผลิตขึ้นและเป็นรากฐานของข้อดีทั้งสาม ด้วยการมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาของลูกค้าและการสร้างคุณค่าใหม่ ๆ  เราสัญญาว่าจะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ปรัชญาของเรา

5. การเปลี่ยนชื่อทางการค้าของกลุ่มบริษัท

ชื่อทางการค้าของกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทที่มีชื่อปัจจุบันว่า “Hitachi” จะถูกเปลี่ยนในวันที่ 4 มกราคม 2566 อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ชื่อบางส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 หรือหลังจากวันที่ 5 มกราคม 2566 ตามความเหมาะสม

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005322/en/

ติดต่อ:

Akio Minami

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

Hitachi Metals, Ltd.

akio.minami.cq@hitachi-metals.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย