International Coalition นำคดีไปฟ้องร้องที่ศาลชั้นต้นของรอตเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการคอรัปชั่นและฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาของตัวแทนจำนวนหนึ่งและผู้บริหารของ Petroleo Brasiliero

Logo

รอตเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์–(บิสิเนส ไวร์)–24 มกราคม 2017

กองกำลังพันธมิตรนานาชาติประกาศวันนี้ว่าได้นำคดีไปฟ้องร้องที่ศาลดัชท์เมื่อวานนี้ โดยเป็นตัวแทนของกลุ่มนักลงทุนที่ต้องสูญเสียหลายพันล้านเหรียญสหรัฐในการลงทุนใน Petroleo Brasiliero SA (“Petrobras”) กองกำลังพันธมิตรมองหาคำสั่งศาลแสดงสิทธิ์ของโจทก์อันเป็นผลจากการคอรัปชั่นของบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับกล่าวหาไป ทางกองกำลังพันธมิตรเป็นตัวแทนของนักลงทุนที่ซื้อหลักทรัพย์ Petrobras ในตลาด BM&FBOVESPA ในบราซิลและหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ซื้อผ่านการซื้อขายของ (แต่ไม่ครอบคลุมโดย) การดำเนินคดีในสหรัฐอเมริกา กลุ่มนักลงทุนที่ได้รับความเสียหายเชื่อว่าเนเธอร์แลนด์มีอำนาจศาลที่เหมาะสมในการดำเนินคดีทางกฎหมายได้ ซึ่งเป็นที่ที่ Petrobras Global Finance B.V. และบริษัทและภาคส่วนอื่นๆ ของ Petrobras ตั้งอยู่ นอกจากนี้ ระบบกฎหมายของดัชท์ได้เป็นแบบอย่างของโลกสำหรับนักลงทุนนานาชาติที่มองหาค่าชดเชยจากความสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อโกงและการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์นานาชาติ

ในหมายศาล 172 หน้ากล่าวหาว่า เมื่อการฉ้อโกงและการติดสินบนที่ซับซ้อนกระทำโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ Petrobras ได้เปิดเผยขึ้นสู่สาธารณะในปี 2014 นั้น นักลงทุนได้สูญเสียหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ ยูโร และเงินเรียลของบราซิล อันเป็นผลจากการลดมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินอันเป็นสาระสำคัญลงและการลดลงอย่างมากในราคาหุ้น Petrobras 

หมายศาลนี้ได้ออกโดย Stichting Petrobras Compensation Foundation (“Foundation”) ของดัชท์ ที่มีตัวแทนคือกองกำลังพันธมิตรสถาบันทนายของดัชท์ อเมริกา บราซิล และอังกฤษ และได้รับการสนับสนุนโดยนักลงทุนนานาชาติกลุ่มใหญ่ และองค์กร International Securities Associations and Foundations Management Company Ltd. (“ISAF”) ทาง Foundation ไม่ใช่องค์กรแสวงหากำไรที่เป็นตัวแทนของนักลงทุน Petrobras ที่ได้รับความเสียหาย ทาง Foundation นี้นำโดยคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์สูงและเป็นอิสระ ประกอบไปด้วย: Mr. H. Th. Bouma (ประธาน), อดีตพาร์ทเนอร์นักกฎหมายที่ Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn และอดีตรองผู้พิพากษาที่ศาลอุทธรณ์ในเดอะเฮก; Mr. A.H. Korthals อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลดัชท์; Mr. C.J. Vriesman อดีตนายกเทศมนตรีของเดน เฮลเดอร์และอดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ National Forest Service และ the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการของ Foundation สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ของ Foundation (http://www.pbcompensation.com/)

เป้าหมายของการดำเนินคดีและการทดแทนความเสียหาย 

การดำเนินคดีในเนเธอร์แลนด์ได้รับการสนับสนุนและช่วยด้านการเงินโดย ISAF และให้พาหนะสำหรับนักลงทุนที่ได้รับความเสียหายเพื่อการดำเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหาย และเพื่อก่อให้เกิดการจัดการหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี นักลงทุน Petrobras ที่มีสิทธิมีส่วนร่วมในฐาน “ค่าความสำเร็จเท่านั้น" โดยไม่มีความเสี่ยงหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทาง Foundation เชิญ Petrobras ในการร่วมหารือถึงการแก้ปัญหาจากความสูญเสียนี้ที่เกิดขึ้นกับนักลงทุน ที่มีตัวแทนคือ Foundation จนถึงปัจจุบันนี้ คำเชิญนั้นยังไม่ได้รับการตอบรับ ดังนั้นการดำเนินคดีจึงได้เริ่มขึ้น

อำนาจในการตัดสินคดี

เนเธอร์แลนด์มีอำนาจในการตัดสินคดีสำหรับการฟ้องร้อง Petrobras ในกรณีนี้ 

นักลงทุนดัชท์และนานาชาติมองหาการดำเนินคดีทางกฎหมายผ่านทาง Foundation ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ที่ Petrobras Global Finance B.V. และบริษัทและภาคส่วนอื่นๆ ของ Petrobras ตั้งอยู่ นอกจากนี้ ผลกระทบของการฉ้อโกงที่กล่าวหานี้ขยายมาสู่เนเธอร์แลนด์ การดำเนินคดีและการหาข้อยุติของ Foundation ครอบคลุมถึงหลักทรัพย์หลักของ Petrobras ซื้อขายใน BM&FBOVESPA ในเซาเปาโลและผ่านทางตลาดที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น Latibex ที่ตลาดหลักทรัพย์มาดริด และตราสารหนี้สกุลยูโร สเตอร์ลิง และดอลลาร์สหรัฐ ที่อิชชูผ่าน Petrobras Global Finance B.V. การตัดสินใจของกำลังพันธมิตรในการดำเนินคดีในเนเธอร์แลนด์ ยังพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าถ้าแต่ละฝ่ายตัดสินใจที่จะยอมความระหว่างการดำเนินดี ระบบกฎหมายของดัชท์มีบรรทัดฐานของโลกสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่หาค่าทดแทนที่เกิดจากกรณีฉ้อโกงหรือการขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์นานาชาติ

คดีความหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา 

คดีความที่ฟ้องร้องในอเมริกาแทนนักลงทุน ครอบคลุมถึงการสูญเสียใน American Depository Shares ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและตราสารหนี้ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่านักลงทุนสูญเสียตั้งแต่หุ้นที่ซื้อใน BM&FBOVESPA และบอนด์อื่นๆ รวมถึงยูโร ที่ไม่ได้รวมอยู่ในการดำเนินคดีของสหรัฐและคดีความ opt-out

อนุญาโตตุลาการบราซิล

ISAF และการร่วมมือสัมพันธมิตรกับสำนักงานทนาความนานาชาติได้ทำการค้นคว้าวิจัยถึงโปรสเป็คของอนุญาโตตุลาการระหว่างนักลงทุนที่ได้รับความเสียหายและ Petrobras ก่อน Market Arbitration Chamber ของตลาดหลักทรัพย์ BM&FBOVESPA ในบราซิล การวิเคราะห์นี้ บวกกับการวิเคราะห์โดยนักลงทุนที่เป็นอิสระจาก ISAF นำพาไปสู่บทสรุปว่ากลยุทธ์การดำเนินคดีของดัชท์จัดโดย Foundation และ ISAF เป็นเส้นทางที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือที่มีความหมายต่อนักลงทุนที่ได้รับความเสียหาย

เกี่ยวกับ Shareholder Foundation

องค์กร Foundation: Stichting Petrobras Compensation Foundation ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักลงทุน Petrobras ที่ได้รับความเสียหาย ได้แต่งตั้ง ISAF ให้ติดต่อกับนักลงทุน สำนักกฎหมาย ผู้ให้บริการและสื่อมวลชนในการทำหน้าที่ต่างๆ รวมถึงการเก็บข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า การคำนวณความเสียหาย ใบรับรองการสูญเสีย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ISAF จะให้เงินสนับสนุนค่าดำเนินคดี รวมถึงค่าทนาย ค่าผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการ การเกิ็บข้อมูล ค่าธุรการ ค่าธุรการเกี่ยวกับการร้องเรียน 

สำนักงานทนายความ: Lemstra Van der Korst N.V. ซึ่งเป็นสำนักทนายความชั้นนำของดัชท์เป็นตัวแทนของ Foundation และให้คำปรึกษากับสำนักการดำเนินคดีความหลักทรัพย์คือ Motley Rice และ Lowey Dannenberg Cohen & Hart และ Withers LLP และสำนักกฎหมายบราซิล

การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนและกระบวนการ: Battea Class Action Services, LLC ซึ่งเป็นผู้นำนานาชาติในด้านการร้องเรียนด้านหลักทรัพย์ยังเก็บข้อมูลลูกค้าและทำการคำนวณความสูญเสียของนักลงทุน

 สามารถรับชมข่าวต้นฉบับได้ที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170123006220/en/

ติดต่อ:

ISAF

Adam Foulke, +1 203-252-3378

media@isafpetrobras.com