Mary Kay Inc. ผู้อำนวยการสร้างสารคดีเจ้าของรางวัล“Guardians of the Gulf” เข้าร่วมโครงการ CEO Water Mandate และหลักการฟื้นฟูมหาสมุทรอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

Logo

ดัลลัส