The We Company แจ้งผลประกอบการทางการเงิน Q1 2019

Logo

นิวยอร์ก–(บิสิเนสไวร์)–08 พฤษภาคม 2019

WeWork Companies Inc. (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 7.875% กำหนดชำระปี 2025 (“หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ”) จะมีการประชุมสายโทรศัพท์ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 16.00 น. เวลา US Eastern Time สำหรับประโยชน์ของผู้เข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัทสำหรับไตรมาสแรกของปี 2019

ผู้ถือปัจจุบันและเจ้าของผลประโยชน์ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ผู้ซื้อหุ้นกู้ในอนาคตที่เป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติ (ตามกฎ 144A ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ Securities Act ปี 1933) หรือบุคคลภายนอกสหรัฐอเมริกา (ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ S ภายใต้ Securities Act ปี 193) นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสถาบันผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขายสามารถเข้าถึงข้อมูลการโทรสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์โดยการ ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ที่ปลอดภัยของบริษัทที่ investors.wework.com ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทร (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์) จะมีให้ในเว็บไซต์ที่ปลอดภัย

ผู้ที่ขอเข้าถึงเว็บไซต์ที่ปลอดภัยของบริษัทจะต้องให้การรับรองและการรับประกันบางอย่างเพื่อยืนยันสถานะของพวกเขาในฐานะผู้ถือหรือเจ้าของผลประโยชน์ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ผู้ซื้อหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขาย และข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ปลอดภัยของบริษัทจะถือว่าเป็นความลับ

ดูที่มาบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190508005656/en/

สอบถามข้อมูลสำหรับนักลงทุน:

Aristaia Vasilakis

Investor@wework.com

สอบถามข้อมูลสำหรับสื่อ:

Dominic McMullan

Press@wework.com