Category Archives: Food & Beverage

วิดีโอแนะนำระบบเพื่อการรับรองทักษะการปรุงอาหารญี่ปุ่น เผยแพร่โดย TOW Co. Ltd. (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) หน่วยงานการรับสมัครการรับรอง/การจัดการ (the Certification Application/Management Body)

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–30 มีนาคม 2564

TOW Co., Ltd.:

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยมัลติมีเดีย รับชมฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210329005028/en/

 [https://tow.co.jp/certification/]
ไปที่ลิงก์นี้เพื่อดูสารคดีที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของระบบการรับรองผ่านเรื่องราวของเชฟชาวต่างชาติที่พยายามทดสอบ Gold Certification ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ระบุไว้สูงสุดของระบบ

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมงญี่ปุ่น ได้กำหนดแนวทางการรับรองทักษะการปรุงอาหารสำหรับอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศเมื่อเดือนเมษายน 2559

ระบบนี้กำหนดมาตรฐานเฉพาะที่องค์กรเอกชนอาจใช้เพื่อยกย่องเชฟชาวต่างชาติที่ได้รับระดับความรู้และทักษะการปรุงอาหารที่จำเป็นสำหรับการเตรียมการปรุงอาหารญี่ปุ่น เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าอาหารญี่ปุ่นและวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจะดึงดูดความสนใจตลอดจนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและทางทะเลของญี่ปุ่นได้รับการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลทั่วโลก *

และด้วยวิธีการนี้ ภาคเอกชนสามารถวางตำแหน่งตัวเองโดยเป็นแรงผลักดันในการส่งเสริมความพยายามในการรับรองทักษะการปรุงอาหารญี่ปุ่น การเพิ่มจำนวนผู้ได้รับการรับรองรายบุคคล และส่งเสริมการเติบโตของเชฟชาวต่างชาติที่ได้รับความรู้และทักษะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมการปรุงอาหารญี่ปุ่น ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายสูงสุดในการเสริมสร้างชื่อเสียงระดับโลกของอาหารญี่ปุ่นและวัฒนธรรมการบริโภคอาหารและขยายการบริโภคผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและทางทะเลของญี่ปุ่น

ด้วยเหตุนี้ TOW Co. , Ltd. จึงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในฐานะระบบการรับรองของหน่วยงานการรับสมัคร/การจัดการ  (Application/Management Body of the Certification System) ในเดือนมีนาคม 2564 บริษัทได้อนุมัติหน่วยงานรับรอง 11 แห่ง ซึ่งได้รับการยอมรับเชฟ 14 คน ว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการรับรองระดับโกลด์ โดย 187 คนได้รับรางวัลระดับซิลเวอร์ และระดับบรอนซ์ 389 คน

แม้ว่าการระบาดใหญ่ของ COVID-19 จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการบริการด้านอาหารทั่วโลก TOW Co. , Ltd. ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามภารกิจของบริษัท และสนับสนุนให้เชฟชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการได้รับความรู้และทักษะในการเตรียมการปรุงอาหารญี่ปุ่น โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างและแบ่งปันวิดีโอแนะนำระบบการรับรองทักษะการปรุงอาหารสำหรับอาหารญี่ปุ่นจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

* มาตรฐานการรับรอง

ระดับทอง

ผู้ที่มีประสบการณ์ประมาณสองปีในร้านอาหารญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีหัวหน้าเชฟเป็นชาวญี่ปุ่นและถือว่าได้รับความรู้และทักษะตามที่ระบุไว้

ความรู้และทักษะที่จะได้รับ

• ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของญี่ปุ่น

ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของญี่ปุ่น อาหารญี่ปุ่น สไตล์การทาน สาเกและชาญี่ปุ่น

• ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขอนามัย

ประเภทและการป้องกันอาหารเป็นพิษ เสื้อผ้า การจัดการส่วนประกอบอาหาร การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อภาชนะและอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร ส่วนประกอบอาหารและอาหารที่ต้องใช้ความร้อน

• เทคนิค

วิธีการใช้ภาชนะและอุปกรณ์ทำอาหารญี่ปุ่น วิธีการเลือกส่วนผสมอาหาร วิธีหั่นและปลอกส่วนประกอบอาหาร ขั้นตอนและชั่วโมงที่ต้องใช้ในการปรุงอาหาร ระดับความร้อน /กลไกการใช้ความร้อน วิธีทำดาชิ (น้ำซุปญี่ปุ่น) การผสมอัตราส่วนของเครื่องปรุง การนำเสนอวิธีการถนอมอาหาร การจัดเตรียมเมนู

• ความใส่ใจในการบริการ (โอโมเทนาชิ)

ถ้อยคำ คำทักทาย ข้อควรคำนึง มารยาท วิธีการจัดวางอาหาร

ระดับซิลเวอร์

ผู้ที่เรียนและได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นระบุไว้ประมาณหนึ่งปีที่โรงเรียนสอนทำอาหารที่ตั้งอยู่ในและนอกประเทศของตน และจบการศึกษาจากโรงเรียนดังกล่าว

หรือ

ผู้ที่มีประสบการณ์ประมาณหนึ่งปีในร้านอาหารญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีหัวหน้าเชฟเป็นชาวญี่ปุ่นและถือว่าได้รับความรู้และทักษะตามที่ระบุไว้

ความรู้และทักษะที่จะได้รับ

• ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของญี่ปุ่น

ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของญี่ปุ่น อาหารญี่ปุ่น สไตล์การทาน

• ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขอนามัย

ประเภทและการป้องกันอาหารเป็นพิษ เสื้อผ้า การจัดการส่วนประกอบอาหาร การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อภาชนะและอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร ส่วนประกอบอาหารและอาหารที่ต้องใช้ความร้อน

• เทคนิค

วิธีการใช้ภาชนะและอุปกรณ์ทำอาหารญี่ปุ่น วิธีการเลือกส่วนผสมอาหาร วิธีหั่นและปลอกส่วนประกอบอาหาร การผสมอัตราส่วนของเครื่องปรุง ขั้นตอนและชั่วโมงที่ต้องใช้ในการปรุงอาหาร ระดับความร้อน /กลไกการใช้ความร้อน วิธีทำดาชิ (น้ำซุปญี่ปุ่น) การนำเสนอวิธีการถนอมอาหาร

• ความใส่ใจในการบริการ (โอโมเทนาชิ)

มารยาท วิธีการจัดวางอาหาร

ระดับบรอนซ์

ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่ระบุไว้ในช่วงระยะสั้น ฯลฯ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสอนทำอาหารญี่ปุ่นและ /หรือหน่วยงานเอกชนที่ตั้งอยู่ในและนอกประเทศของตนและผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับรอง

ความรู้และทักษะที่จะได้รับ

• ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของญี่ปุ่น

ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของญี่ปุ่น

• ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขอนามัย

การป้องกันอาหารเป็นพิษ เสื้อผ้า การจัดการส่วนประกอบอาหาร การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อภาชนะและอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร ส่วนประกอบอาหารและอาหารที่ต้องใช้ความร้อน

• เทคนิค

วิธีการใช้ภาชนะและอุปกรณ์ทำอาหารญี่ปุ่น วิธีการเลือกส่วนผสมอาหาร วิธีหั่นและปลอกส่วนประกอบอาหาร การผสมอัตราส่วนของเครื่องปรุง ขั้นตอนและชั่วโมงที่ต้องใช้ในการปรุงอาหาร การนำเสนอ วิธีการถนอมอาหาร

• ความใส่ใจในการบริการ (โอโมเทนาชิ)

มารยาท

รับชมเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210329005028/en/

ติดต่อ:

Japanese Cuisine Cooking Skill Certification Application/Management Body:
TOW Co., Ltd. Secretariat
Aya Hamasuna
Mail: nihonshoku.ginou@tow.co.jp

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

MG Foods เรียกคืนผลิตภัณฑ์แซนด์วิชไก่งวงหลายรายการ เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส

Logo

ชาร์ล็อต, นอร์ทแคโรไลนา–(BUSINESS WIRE)–11 มีนาคม 2564

บริษัท MG Foods แห่งเมืองชาร์ล็อต รัฐนอร์ทแคโรไลนา ได้ทำการเรียกคืนผลิตภัณฑ์แซนด์วิชไก่งวงหลายรายการเนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส โดย ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อแบบรุนแรง และบางครั้งถึงแก่ชีวิตในเด็กเล็ก ผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ หรือผู้สูงอายุ และผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หรือแม้แต่ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเองอาจมีอาการเจ็บป่วยในระยะสั้น ๆ โดยจะมีอาการ เช่น ไข้สูง ปวดหัวอย่างหนัก ปวดเมื่อยร่างกาย คลื่นไส้ ปวดท้องและท้องเสีย การติดเชื้อ โมโนไซโตจีเนส ลิสทีเรีย ยังอาจเป็นสาเหตุของการแท้งบุตรหรือการเสียชีวิตในครรภ์ของทารก

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหามัลติมีเดีย ดูอย่างเต็มรูปแบบได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210310005930/en/

Images are of the labels of the recalled pre-packaged turkey sandwiches sold between March 3-5, 2021 at the Charlotte Douglas Airport and via vending machines and micro markets located in Georgia, North Carolina, South Carolina, and West Virginia. (Graphic: Business Wire)

ภาพฉลากผลิตภัณฑ์แซนด์วิชไก่งวงที่ถูกเรียกคืนก่อนอยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งจำหน่ายระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 ณ สนามบินชาร์ล็อตดักลาส และตู้จำหน่ายอาหารอัตโนมัติ และตลาดเล็ก ๆ ในจอร์เจีย นอร์ธแคโรไลนา เซาธ์แคโรไลนา และเวสต์เวอร์จิเนีย (กราฟิก: Business Wire)

ผลิตภัณฑ์ได้ถูกกระจายออกไประหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2564 และ 5 มีนาคม 2564 และบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใสและถุงกระดาษ และมีการจำหน่าย ณ ร้านค้าของตัวแทนจำหน่ายซึ่งตั้งอยู่ในสนามบินชาร์ล็อตดักลาส และผ่านทางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และตลาดหลายแห่งในย่านธุรกิจของจอร์เจีย นอร์ธแคโรไลนา เซาธ์แคโรไลนา และเวสต์เวอร์จิเนีย บริษัทได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและระงับการขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดในทุกพื้นที่เมื่อสิ้นสุดวันที่ 5 มีนาคม 2564

ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการเจ็บป่วย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ระหว่างทำการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมตามปกติ บริษัทได้ตรวจพบเชื้อ ลิสทีเรีย บนพื้นผิวของบริเวณที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน MG Foods จึงได้ทำการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื่องจากอาจมีบางชิ้นที่มีการปนเปื้อนเชื้อ ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส ตามมาตรการป้องกันสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนจากร้านค้าในสนามบินชาร์ล็อตดักลาส มีดังนี้:

ผลิตภัณฑ์

ขนาด

UPC

บรรจุภัณฑ์

วันหมดอายุ

MG Foods Combo Half & Half

6.82 ออนซ์

1 00000 50069 9

กล่องพลาสติก

9 มี.ค. 2564

MG Foods Turkey & Cheddar BLT

6.9 ออนซ์

1 00000 50068 2

กล่องพลาสติก

7 มี.ค. 2564

MG Foods Turkey & Swiss Croissant

7.5 ออนซ์

1 00000 50011 8

ถุงกระดาษ

7 มี.ค. 2564

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนจากตู้จำหน่ายอาหารอัตโนมัติและตลาดในจอร์เจีย นอร์ธแคโรไลนา เซาธ์แคโรไลนา และเวสต์เวอร์จิเนีย มีดังนี้:

ผลิตภัณฑ์

ขนาด

UPC

บรรจุภัณฑ์

วันหมดอายุ

Fresh to You Club on Toast

10.3 ออนซ์

MGF0930

ห่อพลาสติก

7 มี.ค. 2564

Fresh to You Club Panini

8.50 ออนซ์

MGF9844

ห่อพลาสติก

7 มี.ค. 2564

Fresh to You Club Sub

9.14 ออนซ์

C0932

ห่อพลาสติก

7 มี.ค. 2564

Fresh to You Club Sub

9.14 ออนซ์

MGF9100

ห่อพลาสติก

7 มี.ค. 2564

Fresh to You Deluxe Triple Decker Club

12.17 ออนซ์

MGF9719

ห่อพลาสติก

7 มี.ค. 2564

Fresh to You Ham & Turkey Combo

5.85 ออนซ์

MGF3054

กล่องพลาสติก

9 มี.ค. 2564

Fresh to You Ham & Turkey Combo on 12 Grain

7.20 ออนซ์

MGF6011

กล่องพลาสติก

9 มี.ค. 2564

Fresh to You Jumbo Turkey & Cheese Sub

6.74 ออนซ์

MGF1002

ห่อพลาสติก

9 มี.ค. 2564

Fresh to You Market Club

11.85 ออนซ์

MGF9800

ห่อพลาสติก

7 มี.ค. 2564

Fresh to You Market Ham & Turkey Combo

5.85 ออนซ์

MGF23054

ห่อพลาสติก

9 มี.ค. 2564

Fresh to You Market Shaved Turkey & Cheese

4.55 ออนซ์

MGF25571

กล่องพลาสติก

9 มี.ค. 2564

Fresh to You Shaved Turkey & Cheese

4.55 ออนซ์

MGF5571

กล่องพลาสติก

9 มี.ค. 2564

Fresh to You Turkey & Baby Swiss on a Honey Brown Roll

9.42 ออนซ์

MGF9703

ห่อพลาสติก

7 มี.ค. 2564

Fresh to You Turkey & Cheddar Club

10.02 ออนซ์

MGF9710

กล่องพลาสติก

7 มี.ค. 2564

Fresh to You Turkey & Cheese Cut

6.56 ออนซ์

MGF0596

กล่องพลาสติก

9 มี.ค. 2564

Fresh to You Turkey & Cheese Hoagie

6.35 ออนซ์

MGF0597

ห่อพลาสติก

9 มี.ค. 2564

Fresh to You Turkey & Sun-Dried Tomato Aioli on Pita

8.29 ออนซ์

MGF9806

ห่อพลาสติก

7 มี.ค. 2564

Fresh to You Turkey & Swiss on a Kaiser Roll

8.1 ออนซ์

MGF9712

ห่อพลาสติก

7 มี.ค. 2564

Fresh to You Turkey & Swiss on a Wheat Roll

5.22 ออนซ์

MGF0854

ห่อพลาสติก

9 มี.ค. 2564

Fresh to You Turkey & Swiss on Whole Wheat

3.9 ออนซ์

MGF0283

กล่องพลาสติก

9 มี.ค. 2564

Fresh to You Turkey Club Croissant

7.94 ออนซ์

MGF9103

กล่องพลาสติกสี่เหลี่ยม

7 มี.ค. 2564

Fresh to You Turkey Cranberry Pita

9.0 ออนซ์

MGF9804

ห่อพลาสติก

7 มี.ค. 2564

Fresh to You Turkey Melt Croissant

6.7 ออนซ์

MGF3032

ห่อพลาสติก

9 มี.ค. 2564

Fresh to You Tuscan Turkey Ciabatta

9.18 ออนซ์

MGF9810

ห่อพลาสติก

7 มี.ค. 2564

MG Foods Combo Half & Half

6.82 ออนซ์

1 00000 50069 9

กล่องพลาสติก

9 มี.ค. 2564

MG Foods The Club Sub

8.5 ออนซ์

1 00000 50002 6

ถุงกระดาษ

9 มี.ค. 2564

MG Foods Turkey & Cheddar BLT

6.9 ออนซ์

1 00000 50068 2

กล่องพลาสติก

7 มี.ค. 2564

MG Foods Turkey & Pepperjack Sub

7.9 ออนซ์

1 00000 50055 2

ถุงกระดาษ

7 มี.ค. 2564

MG Foods Turkey & Provolone BLT

8.1 ออนซ์

1 00000 50065 1

กล่องพลาสติก

7 มี.ค. 2564

MG Foods Turkey & Provolone on 12 Grain

8.9 ออนซ์

1 00000 50066 8

กล่องพลาสติก

7 มี.ค. 2564

MG Foods Turkey & Swiss Croissant

7.5 ออนซ์

1 00000 50011 8

ถุงกระดาษ

7 มี.ค. 2564

ผลิตภัณฑ์มีการติดฉลากสินค้าเพื่อระบุรายละเอียด

ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขอให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยผู้บริโภคสามารถติดต่อ MG Foods ได้ที่ 1-855-424-8390 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.00 – 19.00 น. เขตเวลาตะวันออก หากมีคำถามเกี่ยวกับการเรียกคืนครั้งนี้ หรือเพื่อขอรับเงินคืนแบบเต็มจำนวน

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่นี่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210310005930/en/

ติดต่อ:

Kristin Elder, Hill+Knowlton Strategies ตัวแทนของ MG Foods
Kristin.Elder@hkstrategies.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย


Monde Nissin ส่งใบยื่นขอลงทะเบียนสำหรับการเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรก กับสำนักงาน ก.ล.ต. ของฟิลิปปินส์

Logo

ห้ามเผยแพร่หรือจัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา พื้นที่เศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร แคนาดา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

เมืองมาคาติ, ฟิลิปปินส์–(BUSINESS WIRE)–4 มี.ค. 2564

Monde Nissin Corporation (“ Monde Nissin”) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“การเสนอขาย”) โดย Monde Nissin วางแผนที่จะออกหุ้นมากถึง 3,600 ล้านหุ้น ในราคาสูงถึง 17.50 เปโซต่อหุ้น คาดว่าอาจจะได้รับรายได้รวมสูงสุด 63,000 ล้านเปโซ จากการเสนอขายนี้ที่ไม่รวมรายได้จากการใช้สิทธิในการจัดสรรหุ้นเกินมูลค่าสูงสุด 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายจำนวน 3,600 ล้านหุ้น โดยปกติแล้วส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายอื่น ๆ ที่ Monde Nissin ต้องชำระ จะถูกหักออกจากรายได้รวมของการเสนอขาย รายได้สุทธิที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ในการขยายและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและเทคโนโลยีรวมถึงธุรกิจในสหราชอาณาจักรและตลาดสำคัญอื่น ๆ ระยะเวลาของการเสนอขาย สำหรับราคาเสนอสุดท้าย จำนวนหุ้นเสนอซื้อสุดท้าย และการจัดสรรเงินนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด สถานการณ์รอบ ๆ ข้อเสนอ และขึ้นอยู่กับการได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับที่จำเป็น อีกด้วย

UBS AG สาขาสิงคโปร์จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับโลกร่วมแบบ Lead Left  ส่วน Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited และ J.P. Morgan Securities plc จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมระดับโลกสำหรับการเสนอขาย ส่วน BDO Capital & Investment Corporation, BPI Capital Corporation และ First Metro Investment Corporation จะเป็นผู้นำการจัดจำหน่ายในท้องถิ่น

ได้มีการยื่นร่างหนังสือเวียนการเสนอขายเบื้องต้นพร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อตรวจสอบและอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์และตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ไว้แเลว สำเนาของแบบร่างข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Monde Nissin ที่ www.mondenissin.com.

แบบแสดงรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ห้ามขายหลักทรัพย์เหล่านี้หรือตอบรับข้อเสนอขายก่อนเวลาที่แบบแสดงรายการข้อมูลจะมีผลบังคับใช้ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งการเสนอการชักชวนหรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ๆ ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือมีคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการแจกจ่ายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในหรือในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงดินแดนและทรัพย์สินรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริกาและ District of Columbia) การสื่อสารนี้ไม่ใช่ข้อเสนอและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในสหรัฐอเมริกาหรือที่อื่น ๆ หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในที่นี้ยังไม่ได้รับและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 2476 (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์) หรือกับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาและไม่สามารถเสนอขายหรือขายได้ภายในสหรัฐอเมริกายกเว้น มีข้อยกเว้นหรือในการทำธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จะไม่มีการร้องขอเงินหลักทรัพย์หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากการสื่อสารของเอกสารนี้หรือข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ และจะไม่มีการยอมรับการเสนอตอบใด ๆ ที่เกิดจากการสื่อสารครั้งนี้หรือจากข้อมูลที่อยู่ในที่นี้

เกี่ยวกับ Monde Nissin

Monde Nissin Corporation เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในฟิลิปปินส์ โดยมีพอร์ตโฟลิโอผลงานที่มีแบรนด์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายตลาดในหมวดหมู่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมไปถึง ก๋วยเตี๋ยว Lucky Me! , แครกเกอร์ SkyFlakes, แครกเกอร์ Fita, ขนมอบ Monde และผลิตภัณฑ์ทางเลือกแทนการใช้เนื้อสัตว์ Quorn โดย บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและโลกใบนี้และสร้างโซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับความมั่นคงด้านอาหาร ความทะเยอทะยานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการดีขึ้น และเป็นผลดีสำหรับโลกใบนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mondenissin.com.

เกี่ยวกับ Quorn

Quorn Foods เป็นผู้นำตลาดระดับโลกในด้านโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพและมีความยั่งยืน บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Stokesley รัฐนอร์ทยอร์กเชียร์ในสหราชอาณาจักร นำเสนอผลิตภัณฑ์รสชาติยอดเยี่ยมมากมายเพื่อดึงดูดกลุ่มคนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อลง บริษัทมีพนักงานประมาณ 1,000 คนและส่งออกไปยัง 20 ประเทศทั่วโลก รวมถึงออสเตรเลีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา Quorn®เป็นหนึ่งในแบรนด์ FMCG 40 อันดับแรกของสหราชอาณาจักร ส่วน Quorn Foods Ltd เป็นกลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงบริษัทการค้าหลักอย่าง Marlow Foods Ltd. อนึ่ง Quorn Foods Ltd ครอบคลุมการดำเนินงานระหว่างประเทศทั้งหมดของ Quorn® และ Cauldron™ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.quorn.co.uk.

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210304005416/en/

ติดต่อสำหรับสื่อ:

สื่อจากฟิลิปปินส์

Monde Nissin

Mark Tiangco

corp.comm@mondenissin.com

สื่อต่างประเทศ

Sard Verbinnen & Co

Ron Low, Jay Qin และ Eve Young

MondeNissin-SVC@sardverb.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ลูกค้า NZMP™ เตรียมพบกับจากผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนเป็นศูนย์

Logo

แบรนด์ผลิตภัณฑ์นม Fonterra จะเริ่มจำหน่ายเนยออร์แกนิก NZMP™ ที่ได้รับการรับรองว่ามีส่วนผสมคาร์บอนเป็นศูนย์

โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์–(บิสิเนสไวร์)–03 มี.ค. 2564

NZMP™ แบรนด์ผลิตภัณฑ์นมของ Fonterra ได้เปิดตัวเนยออร์แกนิคสูตรใหม่ที่ได้รับการรับรองว่ามีคาร์บอนเป็นศูนย์  เนยออร์แกนิกใหม่ที่เปิดตัวในอเมริกาเหนือจะช่วยให้ลูกค้าของ NZMP บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น

ผู้บริโภคทั่วโลก 72 เปอร์เซ็นต์แสดงความสนใจในแบรนด์ที่สื่อสารถึงความสำเร็จด้านความยั่งยืน1 การประกาศส่วนผสมที่มีคาร์บอนเป็นศูนย์จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ลูกค้า NZMP™ สามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนของ Fonterra

ส่วนผสมที่มีคาร์บอนเป็นศูนย์ที่ได้รับการรับรองเป็นครั้งแรกของ NZMP™ ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย Toitū Envirocare ซึ่งเป็นผู้รับรองอิสระ

Lara Phillips ผู้จัดการอาวุโสของ Fonterra Sustainability Solutions กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในยุคของเราและเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบของเราซึ่งเป็นเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเรา”

“เพื่อให้ได้รับการรับรองส่วนผสมคาร์บอนเป็นศูนย์ ทาง Toitū ได้ตรวจสอบการปล่อยคาร์บอนของส่วนผสมนั้นทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน  นอกจากนี้เรายังต้องแสดงให้เห็นว่าเราได้ลดการปล่อยมลพิษจนถึงปัจจุบันและในอนาคต”

“ขั้นตอนสุดท้ายในการรับรองคือการชดเชยการปล่อยคาร์บอนด้วยคาร์บอนเครดิตคุณภาพสูงที่ได้รับการอนุมัติจาก Toitū เช่นจากโครงการฟื้นฟูป่าไม้หรือโครงการพลังงานหมุนเวียน  การทำตามขั้นตอนนี้จะช่วยให้ลูกค้าลดการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อุปทานและทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างได้

“การได้รับการรับรองส่วนผสมคาร์บอนเป็นศูนย์สำหรับผลิตภัณฑ์เช่นเนยออร์แกนิคเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยเหลือลูกค้าและสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นระหว่างที่เราทำงานเพื่อให้การดำเนินของเราทั้งหมดมีค่าการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์”

Kelvin Wickham ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AMENA เชื่อว่าส่วนผสมที่มีคาร์บอนเป็นศูนย์เช่นเนยออร์แกนิคของ NZMP™ สามารถช่วยปลดล็อกผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับลูกค้าของเรา โดยช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ส่งสัญญาณคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความชื่นชอบในแบรนด์และส่วนแบ่งการตลาดผ่านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง

“Fonterra New Zealand มีรอยเท้าคาร์บอนในฟาร์มต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกประมาณ 1 ใน 3 ทำให้ NZMP™ อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนที่ช่วยให้ลูกค้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความได้เปรียบในตลาด”

เนยออร์แกนิค NZMP™ พร้อมใบรับรองคาร์บอนเป็นศูนย์มีจำหน่ายสำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา  เพื่อรองรับความต้องการและความต้องการของลูกค้า NZMP™ ในอนาคต จะขยายผลงานไปยังหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และภูมิภาคอื่นๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนยออร์แกนิก NZMP™ ที่ได้รับการรับรอคาร์บอนเป็นศูนย์ โปรดไปที่ https://www.nzmp.com/global/en/products/ingredients/types/dairy-fats/butter/organic-unsalted-butter-carbonzero.html


1 รายงานการวิจัยความยั่งยืนของ FMCG Gurus ปี 2562

อ่านต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210303005210/en/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Sophie Coley, Porter Novelli ในนามของ NZMP
Sophiec@porternovelli.kiwi 
+64 22 565 8919

ป๊อกกี้ ได้รับการรับรองโดย GUINNESS WORLD RECORDS™ ในฐานะแบรนด์ขนมปังเคลือบช็อกโกแลตที่ขายดีที่สุดในโลก (*) เริ่ม 11 ตุลาคม นี้

Logo

เตรียมสร้างรอยยิ้มทั่วโลกระหว่างการจัดกิจกรรม “วันป๊อกกี้” ประจำปีครั้งที่ 5 เริ่ม 11 ตุลาคม นี้

โอซาก้า, ญี่ปุ่น–(BUSINESS WIRE)–15 ตุลาคม 2563

ป๊อกกี้ (Pocky) ได้รับการรับรองจาก กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (GUINNESS WORLD RECORDS) ว่าเป็นแบรนด์ขนมปังอบกรอบเคลือบช็อกโกแลตที่ขายดีที่สุดของโลก*

Special Packages with the GUINNESS WORLD RECORDS record holder logo from Around the Globe (Graphic: Business Wire)

แพ็คเกจพิเศษจากทั่วโลกที่มีโลโก้ของ GUINNESS WORLD RECORDS อยู่ด้วย (กราฟิก: Business Wire)

Pocky ซึ่งกลายเป็นที่โปรดปรานของลูกค้าจำนวนนับไม่ถ้วนตั้งแต่ออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี 2509 เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่วางขายยาวนานที่สุดของ เอซากิ กูลิโกะ (Glico) นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา กูลิโกะ ได้เสริมแกร่งความพยายามด้านการบริหารจัดการตราสินค้าของแบรนด์ป๊อกกี้ทั่วโลก โดยใช้กลยุทธ์การตลาดที่มีความเข้าใจผู้บริโภคในแต่ละตลาดทั่วโลกมากขึ้น และปรับปรุงโฆษณาให้มีความถูกต้องเหมาะสม

และที่พิเศษ กูลิโกะ ได้เตรียมเฉลิมฉลองวันป๊อกกี้ (Pocky Day) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน นี้ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแคมเปญประจำปีภายใต้สโลแกน “Share happiness!” ซึ่งเป็นสารที่ ป๊อกกี้ ใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมของแบรนด์ให้เกิดขึ้นทั่วโลก และปีนี้ซึ่งครบรอบ 5 ปีของการจัดแคมเปญวันป๊อกกี้ทั่วโลก กูลิโกะ จะเปิดตัวแคมเปญระดับโลกที่มีชื่อว่า “Say Pocky! Cheer Street View” โดยมีเป้าหมายเพื่อนำรอยยิ้มกลับคืนสู่เมืองและหมู่บ้านต่าง ๆ ที่สูญเสียกำลังกายและใจไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมนี้จะเริ่มต้นขึ้นวันที่ 11 ตุลาคม พร้อมกันใน 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ กูลิโกะ จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ป๊อกกี้ ในแพ็คเกจที่มีการออกแบบพิเศษ โดยมีโลโก้ของ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด อยู่ด้วย

ขณะที่มีการรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 กูลิโกะ ต้องการสร้างโอกาสให้ผู้คนมีความรู้สึกใกล้ชิดกับบุคคลอันเป็นที่รักผ่านการมองที่รอยยิ้มของกันและกัน ซึ่งจะเป็นการย่นระยะห่างทางอารมณ์ของพวกเขาให้แคบลงในช่วงที่ต้องมีการรักษาระยะห่างทางกายภาพ ผ่านแคมเปญที่ชื่อว่า “Say Pocky! Cheer Street View”

(*) แบรนด์ขนมปังอบกรอบเคลือบช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุด – จากราคาขายปลีกปัจจุบัน (ยอดขายโดยประมาณอยู่ที่ 589,900,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2562 อ้างอิงจากข้อมูลวิจัยตลาดต่างประเทศ)
(*) ขนมปังอบกรอบเคลือบครีมรวมอยู่ในการจำแนกข้อมูลตามการวิจัยตลาดต่างประเทศ

– รายละเอียดการรับรอง ป๊อกกี้ โดย กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด
ชื่อ: แบรนด์ขนมปังอบกรอบเคลือบช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุด — จากราคาขายปลีกปัจจุบัน
ปีที่ได้รับการบันทึก: 2562
ยอดขายทั่วโลก: 589.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (อ้างอิงข้อมูลจากการวิจัยตลาดต่างประเทศ)
วันที่ได้รับการรับรอง: 22 มิถุนายน 2563
หน่วยงานผู้รับรอง: กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด

– “Share happiness!” ข้อความที่แบรนด์ ป๊อกกี้ ใช้สื่อสารทั่วโลก
กูลิโกะ ใช้ข้อความ “Share happiness!” เพื่อสื่อสารผลิตภัณฑ์แบรนด์ ป๊อกกี้ ทั่วโลก ภายใต้ข้อความดังกล่าว ผู้ผลิตขนมหวานรายนี้มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการรับรู้ของชื่อ ป๊อกกี้ ในตลาดหลายแห่งทั่วโลก และได้จัดแคมเปญทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อให้การสื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์มีความลึกซึ้งมากขึ้น นอกจากนี้ กูลิโกะ ยังได้จัดแคมเปญ “Pocky day” ซึ่งจัดเป็นแคมเปญหลักของแบรนด์ที่จัดขึ้นทั่วโลกทุกปีนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้แบ่งปันความสุขกับคนที่รัก

สำหรับปีนี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้คนทั่วโลกต้องรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกนอกเคหะสถานและการเดินทาง ซึ่งทำให้เมืองหลายเมืองและพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ร้างผู้คน

ขณะที่คนในสังคมได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ ที่ ป๊อกกี้ เราเชื่อว่าข้อความ “Share happiness!” ที่เราใช้สื่อสารมายาวนาน และ “รอยยิ้ม” ซึ่งเป็นคุณค่าทางประสบการณ์ ควรได้รับการส่งต่อให้กับผู้คนมากกว่าครั้งไหน ๆ มีข้อความหนึ่งกล่าวว่า “หากคุณยิ้ม คุณจะได้ความสุขกลับมาในชีวิตทุก ๆ วัน”

– แคมเปญวันป๊อกกี้ปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้ชื่อ “Say Pocky! Cheer Street View”
กิจกรรมส่วนหนึ่งที่จะจัดในวันป๊อกกี้ปีนี้ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 กูลิโกะ จะเริ่มฉลองวันป๊อกกี้ในที่ต่าง ๆ พร้อมกันภายใต้ชื่อ “Say Pocky! Cheer Street View” โดยตั้งเป้านำรอยยิ้มกลับคืนสู่เมืองและหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ต้องสูญเสียกำลังใจไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 กิจกรรมนี้จะเริ่มต้นขึ้นวันที่ 11 ตุลาคม พร้อมกันใน 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

โรคระบาดที่เกิดขึ้นในตอนนี้อาจทำให้รอยยิ้มถูกลบเลือนจากใบหน้าของผู้คนในหมู่บ้านและเมืองต่าง ๆ แต่เราได้เตรียมจัดแคมเปญที่จะนำรอยยิ้มกลับคืนมาด้วยการเชิญชวนให้ผู้คนถ่ายภาพพร้อมกล่าวคำมหัศจรรย์ที่ว่า “Pocky!” และอัปโหลดภาพบน Google Street View ผ่านทางเว็บไซต์แคมเปญของเรา เราหวังว่าการแต่งแต้มรอยยิ้มบนแผนที่ออนไลน์ครั้งนี้ จะเป็นการให้กำลังใจและปลอบประโลมกันและกันจนกว่าจะถึงวันที่เราจะได้พบเจอบุคคลอันเป็นที่รักอีกครั้ง

นอกจากนี้เราจะจัดกิจกรรม “Smile Relay” ซึ่งต้องการให้เพื่อนฝูงและครอบครัวได้ส่งต่อโพสต์ของพวกเขาเป็นทอด ๆ นอกเหนือจากการโพสต์ภาพรอยยิ้มของพวกเขาเดี่ยว ๆ ทีมที่สามารถส่งต่อภาพรอยยิ้มได้นานที่สุดในสถานที่หนึ่ง ๆ จะได้รับเลือกไปแสดงบนป้ายโฆษณาของกูลิโกะแห่งย่านโดตมโบริ และบนเว็บไซต์ของแคมเปญในวันที่ 11 พฤศจิกายนด้วย

แคมเปญ “Say Pocky! Cheer Street View” ตั้งเป้าที่จะมอบรอยยิ้มและความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับทุกคนที่เผชิญกับความอ่อนล้าและความเครียดอันเกิดจากความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในช่วงเวลาที่ไม่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ตามใจ ณ ขณะนี้

ชื่อ: Say Pocky! Cheer Street View
ระยะเวลา: 11 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2563
พื้นที่: ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
เว็บไซต์: https://pocky-day2020.glico.com/

– ถ่ายภาพของคุณพร้อมพูดคำมหัศจรรย์ “Pocky!” แล้วอัปโหลดบน Google Street View!
เมื่อถ่ายภาพพร้อมพูดประโยคฮิตติดปาก “Pocky!” คุณจะได้ภาพที่มีรอยยิ้มสดใส คุณสามารถแต่งแต้มเมืองด้วยรอยยิ้มโดยการโพสต์ภาพของคุณพร้อมรอยยิ้มในแบบ Pocky! บน Google Street View ที่เว็บไซต์แคมเปญของเรา และแชร์ภาพเหล่านั้นกับคนที่คุณรัก

ขั้นตอนร่วมกิจกรรม:
1. ถ่ายภาพยิ้มของคุณขณะพูดคำว่า “Pocky” และอัปโหลดบนเว็บไซต์ของแคมเปญ
2. ปัก “หมุดรอยยิ้ม” ลงบนจุดที่คุณต้องการโดยเลือกจากพื้นที่ต่าง ๆ 59 จุดที่กำหนดไว้บนแผนที่ Google Street View หรือ Google Maps
3. ดาวน์โหลด “หมุดรอยยิ้ม” และแชร์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
4. ชวนคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงของคุณมาส่งต่อรอยยิ้มกับกิจกรรม "Smile Relay"

– ส่งต่อรอยยิ้มผ่านกิจกรรม “Smile Relay!” การมีส่วนร่วมของเพื่อนและคนรู้จักจะช่วยส่งต่อรอยยิ้มให้กระจายออกไป
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม “Smile Relay” ซึ่งให้ผู้คนร่วมสนุกกับเพื่อนฝูงและคนรู้จัก สามารถแชร์หมุดรอยยิ้มสีเดียวกันกับเพื่อน ๆ และคนรู้จักได้ โดยสัญลักษณ์แบบเดียวกันจะแสดงบนภาพของเพื่อน ๆ และคนรู้จักที่เข้าร่วมกิจกรรม Smile Relay ด้วยกัน ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งต่อภาพรอยยิ้มเป็นทอด ๆ ด้วยการแชร์กับเพื่อน ๆ ผ่านลิงก์ที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับหลังจากอัปโหลดภาพลงบนแผนที่และมีเพื่อนเข้าร่วมในแคมเปญเพื่อส่งต่อลิงก์ให้กับคนอื่น ๆ ต่อไป

จากประเทศที่ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 11 ประเทศ สำหรับทีมผู้ร่วมกิจกรรมจากสิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียที่สามารถส่งต่อรอยยิ้มตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน ได้มากที่สุด รอยยิ้มที่พวกเขาส่งต่อถึงกันจะถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของสไลด์โชว์บนป้ายโฆษณากูลิโกะที่ย่านโดตมโบริ พร้อมกับแสดงบนเว็บไซต์ของแคมเปญตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

– สองกิจกรรมออนไลน์จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาแคมเปญ
กูลิโกะ จะจัดกิจกรรมออนไลน์สองช่วงระหว่างการจัดแคมเปญ ครั้งแรกวันที่ 11 ตุลาคม และอีกครั้งในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 (วันป๊อกกี้) บริษัทจะทำให้กิจการส่งต่อรอยยิ้มทั่วโลกคึกคักยิ่งขึ้นด้วยการเชิญอินฟลูเอนเซอร์ให้มาร่วมเปิดงานด้วย

เกี่ยวกับป๊อกกี้
ป๊อกกี้ เป็นขนมเคลือบช็อกโกแลตที่ได้รับความนิยมและเป็นที่โปรดปรานของผู้คนทั่วโลกนับตั้งแต่ออกวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2509 โดยทำจากขนมปังอบกรอบชนิดหนึ่งและเคลือบด้วยครีมช็อกโกแลต กูลิโกะ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกรอบบริหารจัดการตราสินค้าทั่วโลกนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และได้รับการรับรองโดย GUINNESS WORLD RECORDS™ ว่ามียอดขายสูงสุดของโลก* ในปี 2563 (ชื่อ: แบรนด์ขนมปังอบกรอบเคลือบช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุด – จากราคาค้าปลีกปัจจุบัน/มียอดขาวราว 589,900,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2562 อ้างอิงจากข้อมูลวิจัยตลาดต่างประเทศ)

เกี่ยวกับวันป๊อกกี้
เอซากิ กูลิโกะ ได้กำหนดให้วันที่ 11 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันป๊อกกี้ หรือ Pocky Day ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะส่งต่อความสุขด้วยการแบ่งปันป๊อกกี้ของผู้คนทั่วโลก วันที่ 11 พฤศจิกายน ถูกเลือกให้เป็นวันป๊อกกี้เนื่องจากขนมป๊อกกี้มีลักษณะเป็นแท่งคล้ายกับเลข “1” (ในญี่ปุ่น วันที่ 11 พฤศจิกายน ได้รับการรับรองโดย Japan Anniversary Association ให้เป็น "วันป๊อกกี้และขนมอบกรอบ หรือ Pocky & Pretz Day")

ในวันป๊อกกี้ บริษัทหวังว่าผู้คนทั่วโลกจะได้นึกถึงบุคคลอันเป็นที่รัก รู้สึกขอบคุณกันและกัน และทำสิ่งที่จะสร้างร้อยยิ้มให้เกิดขึ้นบนใบหน้าของคนที่พวกเขารักกันมากขึ้น

– “‘Pocky’ คือคำมหัศจรรย์ที่จะสร้าง ‘รอยยิ้มพิมพ์ใจ’”
อันที่จริงแล้ว การสร้างรอยยิ้มที่จะนำมาซึ่งความประทับใจและคงอยู่ในความทรงจำตลอดไป คุณจำเป็นต้องวอร์มกล้ามเนื้อก่อน การยืดกล้ามเนื้อเลียนแบบ “การนอนหลับ” (การแสดงออกทางสีหน้า) ก่อนยิ้มจะช่วยให้คุณสร้างรอยยิ้มที่เรียกว่า Duchenne Smile หรือที่เรียกกันว่า รอยยิ้มที่จริงใจ (*1) ได้อย่างง่ายดาย

(*1) การยิ้มเช่นนี้ถูกเรียกโดยทั่วไปว่า Duchenne (ตั้งชื่อตาม Duchenne de Boulogne นักประสาทวิทยาชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19) ซึ่งรอยยิ้มเช่นนี้จะแสดงถึงการแสดงออกทางสีหน้าอย่างเต็มใจ โดยดวงตาจะยิ้มไปด้วย และกล้ามเนื้อรอบปากและดวงตาจะขยับไปพร้อมกัน

เมื่อคุณพูดคำว่า “Pocky” จังหวะที่พูดคำว่า “Po” ตาของคุณจะเบิกกว้างและกล้ามเนื้อแก้มจะยืดออกซึ่งเป็นการแสดงความประหลาดใจผ่านทางสีหน้า จากนั้นเมื่อพูดว่า “cky” คุณจะสามารถแสดงออกทางสีหน้าคล้ายกับการยิ้มได้อย่างง่ายดาย ระหว่างการวอร์ม กล้ามเนื้อแก้มจะยกมุมปากขึ้นและช่วยให้คุณสร้างรอยยิ้มพิมพ์ใจ คุณอาจกล่าวได้ว่าการออกเสียงคำว่า “Pocky” อาจเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการถ่ายภาพรอยยิ้มของคุณ

เกี่ยวกับนักศึกษา 200 คนที่ร่วมทำการทดลอง
เพื่อเป็นการทดสอบว่ารอยยิ้มที่เกิดจากการพูดคำว่า “Pocky” ขณะถ่ายภาพสามารถสร้าง “รอยยิ้มพิมพ์ใจ” ได้ เราได้ทำการทดลองโดยได้รับความช่วยเหลือจากนักศึกษา 200 คน ในการทดลอง เราได้ทดลองพูดคำต่าง ๆ 7 คำขณะถ่ายภาพเพื่อทำการเปรียบเทียบ โดยคำทั้ง 7 เป็นคำที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนี้ “Cheese” (สหรัฐฯ) “Kimchi” (เกาหลี) “Tequila” (เม็กซิโก) “Spaghetti” (เยอรมนี) “Whiskey” (แอฟริกา) และ “Qiezi” (“หมายถึงมะเขือยาว” ในจีนแผ่นดินใหญ่) รวมถึงคำว่า “Pocky” เราได้ขอให้นักศึกษาแต่ละคนพูดคำต่าง ๆ และดูว่าคำเหล่านั้นทำให้พวกเขายิ้มได้มากแค่ไหน โดยให้คะแนนจาก 1 ถึง 100 และผลสำรวจที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าคำว่า “Pocky” ได้คะแนนเฉลี่ย 77 คะแนน ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของคำอื่น ๆ อยู่ที่ 60 คะแนน คำว่า “Pocky” เอาชนะคำอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายในการทำให้ผู้ตอบแบบสำรวจยิ้ม นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบว่า “เสียงที่เกิดขึ้นขณะออกเสียง po- ทำให้รู้สึกดี และทำให้ยิ้มแบบธรรมชาติได้ง่าย” และ “เสียง -y ในตอนท้ายช่วยให้ยิ้มง่ายขึ้น”

นอกจากนี้ ภายใต้การควบคุมของศาสตราจารย์ Sugahara นักวิจัยด้ายการยิ้ม เราได้ทำการทดลองโดยใช้เครื่องอ่านใบหน้าวิเคราะห์รอยยิ้มจากการพูดประโยคต่าง ๆ ขณะถ่ายรูป และพบว่า คำว่า “Pocky” สามารถสร้าง “รอยยิ้มที่พิมพ์ใจ” ซึ่งเป็นมาตรฐานรอยยิ้มในอุดมคติได้ง่ายกว่าคำอื่น ๆ

นำโดย Dr. Toru Sugahara นักวิจัยด้านการยิ้มที่ได้รับการยอมรับ
Dr. Toru Sugahara เกิดในเมืองดาไซฟุ จังหวัดฟุกุโอกะ สำเร็จหลักสูตรปริญญาเอกจากคณะชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอจากโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินชู และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์) ในปี 2548 เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งศิลปะมนุษย์และวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและอาจารย์สัญญาจ้างประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งนักวิจัยรับเชิญของศูนย์วิจัยขั้นสูง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ อาจารย์สัญญาจ้างประจำคณะสารสนเทศและศิลปกรรม และนักวิจัยรับเชิญของสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยโตโย ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมของสถาบันวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งมหานครโตเกียว และกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์การยิ้ม หรือ Society of Smile Science และท่านยังมีส่วนใน “การวิจัยด้านกลไกและการสร้างรอยยิ้มแบบ kansei” และได้รับรางวัลทางวิชาการมากมายจากงานวิจัยชิ้นนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อ โปรดติดต่อ
Hirohisa Tamai (Mr.), Assistant Global Brand Manager, Glico Co., Ltd.
Yuko Takatani (Ms.), Regional PR Manager, Glico Asia Pacific Pte. Ltd.
อีเมล: glico-singapore@glico.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย


Starbucks เปิดประสบการณ์กาแฟระดับพรีเมี่ยมอย่างเต็มอิ่มสี่ชั้นในโตเกียว

Logo

ในใจกลางย่าน Nakameguro, Starbucks Reserve ™ Roastery Tokyo ได้สร้างคำนิยามใหม่ของร้านค้าปลีกเพื่อขยายความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมกาแฟในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดแรกนอกทวีปอเมริกาเหนือ

ลูกค้าสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มกาแฟและชาที่ไม่เหมือนใครมากกว่า  100 รายการและสินค้าที่หาซื้อได้เฉพาะที่ Reserve Roastery Tokyo เท่านั้น

Starbucks Reserve Roastery Tokyo เป็นที่ตั้งของ Teavana™ Bar ที่ใหญ่ที่สุดและอิตาเลียนเบเกอรี่แบรนด์  Princi ™ที่แรกในญี่ปุ่น

Starbucks เปิดตัวเลาจน์ AMU Inspiration Lounge เต็มรูปแบบ และได้รับการวางแผนให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมสมาคมกาแฟพิเศษ หรือ Specialty Coffee Associationแห่งแรกในสตาร์บัคในญี่ปุ่น ในอนาคตอันใกล้นี้

โตเกียว – (BUSINESS WIRE) – 27 ก.พ. 2019

วันนี้ Starbucks (NASDAQ: SBUX) ฉลองการเปิดตัวของ Starbucks Reserve® Roastery Tokyo ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการลูกค้าที่มีสี่ชั้นในด้านกาแฟคุณภาพ นวัตกรรมต่าง ๆ และการเชื่อมต่อกันของเพื่อนมนุษย์ นี่จะเป็น Roastery ลำดับที่ห้าในโลก ซึ่งจะเปิดให้บริการสาธารณชนในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์เวลา 7.00 น. ตามเวลา ท้องที่ญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการยืนยันความมุ่งมั่น 23 ปีของ บริษัท ที่มีต่อประเทศญี่ปุ่น Roastery ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญที่สตาร์บัคส์ญี่ปุ่นมีต่อการสร้างรากฐานการเติบโตของ บริษัททั่วโลก  โดย The Roastery ได้แนะนำลูกค้าให้รู้จักกับเครื่องดื่มกาแฟและชาที่มีเอกลักษณ์มากกว่า 100 รายการ รวมถึงเมนูอาหารอิตาเลียนจาก Princi ซึ่งเปิดเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมการเชื่อมต่อระหว่างกันของมนุษย์ และงานฝีมือของญี่ปุ่นผ่าน เลาจน์ AMU Inspiration Lounge แห่งแรกจากญี่ปุ่น โดย“ amu” ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง“ ถักทอเอาไว้ด้วยกัน”จึงเหมือนเป็นสัญลักษร์ของการเป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรมของชุมชนและวางแผนที่จะเป็นสถานฝึกอบรมกาแฟแห่งแรก ในประเทศญี่ปุ่น .

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณสมบัติเป็นมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20190226005289/en/

Starbucks Reserve Roastery Tokyo opens on February 28, 2019 as a four-story tribute to coffee qualit ...

Starbucks Reserve Roastery Tokyo เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 เพื่อเป็นอาคารสี่ชั้นที่เป็นของขวัญตอบแทนด้านคุณภาพและนวัตกรรมของกาแฟต่อลูกค้า และจะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับของการเติบโตในญี่ปุ่น ของ Starbucks คลื่นลูกใหม่ (ภาพ: บิสิเนสไวร์)

“ในฐานะตลาดต่างประเทศแห่งแรกที่อยู่นอกทวีปอเมริกาเหนือ สตาร์บัคญี่ปุ่นได้สนับสนุนนวัตกรรมมากตลอด 23 ปีให้กับ บริษัททั่วโลก” Kevin Johnson ซีอีโอ บริษัท กาแฟสตาร์บัคส์ กล่าว “ การเปิดตัวของ Tokyo Roastery จะช่วยขยายสิ่งที่สตาร์บัคส์ญี่ปุ่นได้ทำในทุกร้านค้าในตลาดมานานกว่าสองทศวรรษ นั่นคือการ คิดค้นและส่งมอบกาแฟคุณภาพดีเลิศเรื่อย ๆ ไปทีละคน ทีละถ้วย และทีละละแวก”

Takafumi Minaguchi, ซีอีโอสตาร์บัคส์ญี่ปุ่นกล่าวเสริมว่า“ The Roastery จะขยายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับร้านกาแฟของสตาร์บัคส์ทุกสาขา และจะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเติบโตของคลื่นลูกใหม่โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประสบการณ์และความหลงใหลในกาแฟและบริการของลูกค้า โดยจะเริ่มต้นด้วยแคมเปญ "Make it Yours" แคมเปญที่จะเริ่มในทุกสาขาในญี่ปุ่นเมื่อเปิด Roastery เป็นครั้งแรกที่ลูกค้าจะได้ถูกเชิญให้สัมผัสกับกาแฟสตาร์บัคที่คั่วเฉพาะในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับเครื่องดื่มกาแฟหลากหลาย สไตล์”

การออกแบบที่เน้นการผสมผสานร่วมกันแสดงให้เห็นความงามตามธรรมชาติของญี่ปุ่นเป็นพิเศษ

Raostery ตั้งอยู่ในย่านที่มีชีวิตชีวาและสร้างสรรค์ของโตเกียวที่นากาเมะกุโระ ได้รับการออกแบบที่มีเสน่ห์ โดยได้แรงบันดาลใจจากต้นซากุระที่โด่งดัง ที่เรียงรายไปตามแม่น้ำเมะกุโระ ผนังกระจกและพื้นระเบียงของอาคารนั้นกลมกลืนไปกับทัศนียภาพของย่านนั้นอย่างกลมกลืน ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับดอกซากุระและแม่น้ำสี่ฤดูที่สะท้อนความงามตามธรรมชาติและความกลมกลืนที่พบได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น

The Tokyo Roastery เป็นสถานที่แห่งเดียวในสตาร์บัคส์ ซึ่งออกแบบโดยความร่วมมือของสถาปนิกท้องถิ่นตั้งแต่ต้นจนจบ การตกแต่งภายนอกได้รับความร่วมมือจากสถาปนิกชาวญี่ปุ่นชื่อดัง Kengo Kuma ทั้งนี้โดยเป็นผลมาจากวิสัยทัศน์ของ  Liz Muller หัวหน้าแผนกออกแบบของ Starbucks และนักออกแบบจากทั้ง 5 Roastery ทั่วโลก ทั้งนี้ The Roastery เน้นการทำงานของช่างฝีมือและผู้หญิงท้องถิ่นเพื่อสร้างจุดหมายปลายทางที่มีเสน่ห์สำหรับการสำรวจและค้นพบกาแฟ และ The Tokyo Roastery ได้ผสมผสานการออกแบบแบบดั้งเดิมและทันสมัยเข้าด้วยกัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและเป็นแรงบันดาลใจซึ่งพบได้ตลอดทั้งสี่ชั้นของอาคารนี้

เมื่อเข้ามาใน Roastery ลูกค้าจะได้รับการต้อนรับด้วยถังกาแฟสตาร์บัคส์ Roastery ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สี่ชั้นและสูงกว่า 55 ฟุตเคลือบด้วยทองแดงบลัชออน ที่ประดับด้วยดอกซากุระทองแดงที่ทำด้วยมือ ซึ่งเปลี่ยนเฉดสีตลอดทั้งวัน ถังที่กว้างขวางถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคของ ซึชิเมะ หรือ tsuchime ซึ่งเป็นประเพณีการตีทองแดง โดยที่แต่ละคนที่เกี่ยวข้องในการสร้าง Roastery ได้รับโอกาสมรการตอกตะปูส่วนหนึ่งเพื่อสร้างพื้นผิวและลวดลายของมัน สีที่เป็นเอกลักษณ์ของถังนั้นมีความสมดุลกับไม้เนื้ออ่อนซึ่งอยู่ภายในอาคาร เพื่อให้ร้านมีความสว่างตามแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

ตลอดการสร้าง Roastery ช่างฝีมือและผู้หญิงในท้องถิ่นได้มารวมตัวกันเพื่อรวมความเชี่ยวชาญและงานฝีมือแบบดั้งเดิมของพวกเขาให้เข้ากับองค์ประกอบการออกแบบ เพดานซึ่งปูด้วยกระเบื้อง ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะการพับกระดาษ ออริกามิ ซึ่งให้ความสวยงามในยามมอง พื้นที่มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทได้สะดวกโดยการนำไม้เนื้ออ่อนมาใช้ตั้งแต่ด้านนอกสู่ด้านในเพื่อมอบประสบการณ์ออร่าที่น่าหลงใหล ไม้ที่ได้จากท้องถิ่นนั้นได้รับการรักษาด้วยเทคนิคแบบดั้งเดิมซึ่งป้องกันไม่ให้แก่ก่อนวัย จึงมั่นใจได้ว่าแสงจะคงอยู่ภายในและภายนอกไปอย่างเนินนาน

ดื่มด่ำไปกับกาแฟดื่มชาและการผสมผสานนสชาติ mixology

การเดินทางกาแฟที่ Reserve Roastery โตเกียวเป็นประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ และเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกาแฟและกระบวนการ ตั้งแต่จากที่เป็นถั่วเขียวไปจนถึงขึ้นถ้วย – ซึ่งส่วนนี้เริ่มต้นที่บาร์หลักบนชั้นแรก แพลน open floor แบบเปิดดึงดูดลูกค้าให้เข้าสู่ประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ และแนะนำให้พวกเขารู้จักกับศิลปะแห่งการคั่ว การต้ม และเครื่องดื่มทำเอง ที่ The Reserve Roastery จะมีการให้บริการกาแฟสดใหม่ และ ณ ชั้นแรกนี่เอง ที่ลูกค้าสามารถลิ้มรสเครื่องดื่มกาแฟแบบ Reserve เช่น Barrel-Aged Cold Brew ส่วนร้านเบเกอรี่ Princi ให้บริการของว่างงานฝีมือแบบอิตาเลียนแท้ ๆ ที่อบสดใหม่ใน Roastery ตลอดทั้งวัน นับเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นที่ลูกค้าสามารถเพลิดเพลินกับขนมปังอบสดใหม่, คอร์เน็ต, โฟคาคาเซีย, พิซซ่า, สลัดและอย่างอื่นอีกมากมาย

บันไดที่โปร่งสบายนำไปสู่ชั้นสองซึ่งลูกค้าจะถูกนำเข้าสู่ประเพณีของชาญี่ปุ่นที่ Teavana Bar ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เครื่องดื่มชาสุดพิเศษเช่น Pop'n Tea Sakura Jasmine ที่มีต้นชบาและไอติมเชอรี่ที่มีชีวิตชีวาบนยอดชาดอกมะลิจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจกับรูปลักษณ์ที่มีเสน่ห์กับส่วนผสมของญี่ปุ่นและการผสมผสานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์

Arriviamo ™บนชั้นสามของระเบียงค็อกเทลของ Starbucks Japan จะนำเสนอนวัตกรรมการผสมผสานและงานฝีมือค็อกเทลบนจออย่างเต็มรูปแบบ บนผนังที่มีเครื่องดื่มจะนำเสนอเมนูจาก Arriviamo ที่มาพร้อมกับเครื่องดื่มค็อกเทลและกาแฟที่ได้รับแรงบันดาลใจและมีที่ Tokyo Roastery เท่านั้น รวมถึง Nakameguro Espresso Martini ที่ทำจากเหล้าเกาลัด, crème de cacao  และเอสเปรสโซ่ที่เข้าคู่กับช็อคโกแลต จากแบรนด์ “green bean to bar CHOCOLATE”  ขอ นากาเมะกุโระ ตลอดไปจนถึงเครื่องดื่มไวน์ เบียร์ และเครื่องดื่มผสมผสานคลาสสิคอื่น ๆ ด้วย

การสนทนาที่สร้างผลกระทบ

Starbucks Japan ได้มีส่วนร่วมให้บริการชุมชนมากกว่าสองทศวรรษ ชั้นสี่ของ Starbucks Reserve Roastery Tokyo เป็นที่ตั้งของเลาจน์ AMU Inspiration Lounge – พื้นที่เฉพาะสำหรับชุมชนในการรวมตัวกันเพื่อการสนทนาทางสังคมที่จัดขึ้น ตามแนวคิดของ“ AMU” ซึ่งหมายถึง“ การถักทอเข้าไว้ด้วยกัน” ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีรากฐานมาจากการเชื่อมโยงของมนุษย์และความสนใจที่มารวมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สตาร์บัคส์เชื่อมานาน นี่เป็นครั้งแรกของสตาร์บัคส์ทั่วโลก ที่จัดให้มีแพลตฟอร์มสำหรับผู้ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม และนักคิดสร้างสรรค์จากทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยอีเวนท์แรกในเดือนเมษายนจะเฉลิมฉลองบทบาทของผู้นำสตรีในญี่ปุ่น ทั้งนี้ The Roastery ได้รับการวางแผนให้เป็นสถานที่ตั้งของสมาคมกาแฟพิเศษ หรือ Specialty Coffee Association (SCA) ที่ได้รับการรับรองเป็นครั้งแรกของสตาร์บัคเพื่อฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟในอนาคตอันใกล้

“ เราเชื่อว่าที่ซึ่งความสนใจเชื่อมโยงกัน อนาคตจะถูกจุดประกาย และเราจะเสนอTokyo Roastery ให้เป็นพื้นที่รวบรวมเพื่อจุดประกายความคิดใหม่และสร้างผลกระทบ” Minaguchi กล่าว “ Roastery แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมช่วงเวลาแห่งการเชื่อมต่อของมนุษย์ผ่านกาแฟและใช้ช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมในเชิงบวกในชุมชนที่เราให้บริการ”

ด้วยพันธมิตรมากกว่า 37,000 คนที่สวมใส่ผ้ากันเปื้อนสีเขียวทั่ว 47 จังหวัดของญี่ปุ่น Starbucks Japan จะขยายงานฝีมือกาแฟและนวัตกรรมด้วยกาแฟคั่วชุดเล็กสดใหม่จากทั่วโลกทุกวันในโตเกียวและแนะนำเครื่องดื่มแนวคิดและแรงบันดาลใจใหม่ให้กับร้านค้า 1,400 แห่งทั่วญี่ปุ่น โดยจะเริ่มต้นด้วยกาแฟ Tokyo Roast ซึ่งเป็นกาแฟสุดพิเศษจาก Starbucks Japan ซึ่งมีวางจำหน่ายทั่วตลาดในวันเปิดทำการ

เกี่ยวกับสตาร์บัค

ตั้งแต่ปี 1971 Starbucks Coffee Company ได้มีความมุ่งมั่น และจริยธรรม ในการจัดหาและการคั่วกาแฟอาราบิก้าที่มีคุณภาพสูง วันนี้ที่ สตาร์บัคส์ มีร้านค้ามากกว่า 25,000 แห่งทั่วโลก สตาร์บัคส์ เป็นผู้คั่วกาแฟชั้นนำและเป็นผู้ค้าปลีกกาแฟชนิดพิเศษในโลก ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อความเป็นเลิศและหลักการชี้นำของเรา เราจึงนำเสนอประสบการณ์สตาร์บัคส์ที่แตกต่าง มามีชีวิตให้กับลูกค้าทุกคนผ่านทุกถ้วย หากท่านอยากส่วนร่วมในประสบการณ์กรุณาเยี่ยมชมร้านค้าของเราหรือเข้าไปในเว็บออนไลน์ที่ stories.starbucks.com และ Starbucks.com.

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190226005289/en/

ติดต่อ:

บริษัท สตาร์บัคส์คอฟฟี่

press@starbucks.com

206-318-7100
Papa John’s แต่งตั้ง Marvin Boakye เป็นผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Chief People Officer) คนแรก

Logo

หลุยส์วิลล์ เคนทักกี้–(บิสิเนสไวร์)–23 ม.ค.2019

Papa John's International, Inc. (NASDAQ: PZZA) หนึ่งใน บริษัท ส่งพิซซ่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศแต่งตั้ง Marvin Boakye ให้เป็นผู้บริหารสูงสุดคนแรกของบริษัท เขาจะทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของทีมผู้นำของ Papa John และจะรายงานต่อ Steve Ritchie ประธานและซีอีโอบริษัท

Boakye มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลมากกว่า 20 ปี ซึ่งรวมถึงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (culture transformation) เขาเคยดำรงตำแหน่งป็นผู้นำด้านทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์กรต่าง ๆ ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา แคนาดา และละตินอเมริกา Boakye ได้เข้ามาร่วมงานกับ Papa John หลังจากดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทปิโตรเลียม Andeavor ในเมืองซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส ซึ่งเพิ่งถูกซื้อกิจการโดย Marathon Petroleum ก่อนหน้า Andeavor เขาเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ MTS Allstream ซึ่งเป็นบริษัท โทรคมนาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Bell Canada และดำรงตำแหน่งอาวุโสด้านทรัพยากรบุคคลที่ Goodyear, Pulte Group และ The Home Depot

“ ความเชี่ยวชาญของ Boakye จะช่วยให้เราผลักดันให้ Papa John ก้าวไปข้างหน้าในการเปลี่ยนแปลงของเรา เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ดีกว่าในการทำงานสำหรับสมาชิกในองค์กรและแฟรนไชส์ของเรา 120,000 คน” Steve Ritchie ประธานและ CEO ของ Papa John กล่าว “ ในการค้นหาผู้บริหารระดับสูงของเรา เป้าหมายของเราคือการระบุผู้นำการพัฒนาที่ความสามารถได้รับการพิสูจน์แล้ว และที่มีความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร ภูมิหลังอันน่าประทับใจของ Boakye จะเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญต่อกลยุทธ์การเติบโตของ Papa John โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรายังคงมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจของเรานอกทวีปอเมริกาเหนือต่อไป”

Boakye จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำกลยุทธ์การบริหารความสามารถ หรือ talent maangement ของบริษัท ซึ่งรวมถึงด้าน การปฏิบัติงานของบุคลากร ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ และการเรียนรู้และพัฒนา เขาเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนรองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการบุคลล Bob Smith ซึ่งเกษียณจาก Papa John's ในเดือนสิงหาคม 2018 หลังจากทำงานกับ บริษัทมา 15 ปี

เกี่ยวกับ Papa John's

Papa John's International, Inc. (NASDAQ: PZZA) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน หลุยส์วิลล์ เคนทักกี้ เป็นบริษัทส่งพิซซ่าที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ในปี 2018 ผู้บริโภคได้จัดอันดับให้ Papa John’s เป็นอันดับหนึ่งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ในหมู่บริษัทพิซซ่าในประเทศในดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าชาวอเมริกัน (ACSI) ซึ่ง ผู้บริโภคได้จัดอันดับให้  Papa John's เป็นอันดับ 1 เป็นเวลา 17 ปีใน 19 ปีที่ผ่านมา ในดัชนี ACSI หรือ the American Customer Satisfaction Index  นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท หรือสั่งซื้อพิซซ่าออนไลน์ ไปที่ www.papajohns.com.

ดูเวอร์ชั่นต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190123005518/en/

ติดต่อ:

Madeline Chadwick

รองประธานฝ่ายสื่อสาร

(O) 502.261.4189

Madeline_Chadwick@papajohns.com

Starbucks แต่งตั้ง Patrick Grismer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)

Logo

ซีแอตเติล–(BUSINESS WIRE)–8 ตุลาคม 2018

Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) (NASDAQ SBUX) ประกาศในวันนี้ว่า Patrick Grismer ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ซึ่งรายงานตรงต่อ Kevin Johnson ประธาน Starbucks และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทั้งนี้ Patrick Grismer รับช่วงต่อจาก Scott Maw ซึ่งจะเกษียณอายุในวันที่ 30 พฤศจิกายน โดย Scott Maw จะยังคงเป็นที่ปรึกษาอาวุโสจนถึงเดือนมีนาคมปี 2019 เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น และ Patrick Grismer จะเริ่มทำงานกับบริษัทในวันที่ 12 พฤศจิกายน และจะเข้ารับบทบาท CFO ในวันที่ 30 พฤศจิกายน

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณลักษณะเป็นมัลติมีเดีย ดูข่าวฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20181008005394/en/

Patrick Grismer has been appointed Starbucks executive vice president and chief financial officer (c ...

Patrick Grismer ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของStarbucks (ภาพ: Business Wire)

Grismer เป็นผู้บริหารด้านการเงินที่ประสบความสำเร็จ ที่จะนำประสบการณ์ความเป็นผู้นำระดับโลก และการจัดการหลายบริษัทที่มีการเติบโตของผู้บริโภค มาสู่  Starbucks ซึ่งประสบการณ์ของเขารวมถึงกว่า 25 ปีที่ร่วมงานกับ Hyatt Hotels Corporation, แบรนด์ Yum! (บริษัท แม่ของ KFC, Pizza Hut และ Taco Bell) และ บริษัท The Walt Disney

ก่อนที่ Grismer จะเข้าร่วม Starbucks ตำแหน่งปัจจุบันของเขาคือ CFO ของ Hyatt ซึ่งเขาได้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2016 ในหน้าที่นี้เขารับผิดชอบด้านการเงินทั้งหมดทุกด้านทั่วโลก ตลอดจนถึงกลยุทธ์องค์กร การบริหารสินทรัพย์ การก่อสร้าง การจัดหา และการบริการที่ใช้ร่วมกัน

Kevin Johnson ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสตาร์บัคส์กล่าวว่า "ในฐานะที่เขาเคยเป็น CFO ในบริษัทที่เติบโตด้านผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องหลายบริษัทระดับโลก  Patrick  จะนำความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน ความคิดที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และความมั่งคั่งของประสบการณ์ในอุตสาหกรรมร้านอาหารมาสู่ Starbucks" " Patrick จะเป็นส่วนเสริมอันยอดเยี่ยมของทีมและผมหวังว่าจะได้เป็นพันธมิตรกับเขาในขณะที่เราดำเนินการไปตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของเรา และผลักดันให้เกิดผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น"

ก่อนหน้าที่ Hyatt Hyatt นั้น Patrick Grismer ได้ดำรงตำแหน่งผู้นำหลายตำแหน่งที่ Yum! Brands  มากกว่า 14 ปีรวมทั้งตำแหน่ง CFO ก่อน Yum! Brands นั้น Grismer ได้ดำรงตำแหน่งทางการเงินและทางยุทธศาสตร์หลายตำแหน่งในบริษัท Walt Disney มามากกว่าสิบปี ซึ่งรวมถึงตำแหน่งรองประธานฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจสำหรับดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ทั้งนี้ Grismer เริ่มต้นทำงานเป็นครั้งแรกในฐานะที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการให้กับ Price Waterhouse

Grismer ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก Kellogg Graduate School of Management ของ Northwestern University และยังมีใบอนุญาติเป็นผู้สอบบัญชีในรัฐแคลิฟอร์เนียอีกด้วย

"ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เข้าร่วมกับสตาร์บัคส์และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่รับผิดชอบในการเป็นผู้นำในบริษัทระดับโลกที่โดดเด่นบริษัทนี้ ผมชื่นชมแบรนด์และค่านิยมของ Starbucks มาตลอด และผมหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับ Kevin และทีมผู้นำเพื่อช่วยให้บริษัท ก้าวไปข้างหน้าในช่วงต่อไปของการเติบโต " Patrick กล่าว

เกี่ยวกับ Starbucks

ตั้งแต่ปี 1971 Starbucks Coffee Company ได้มุ่งมั่นที่จะมีจริยธรรมในการจัดหาและการคั่วกาแฟอาราบิก้าที่มีคุณภาพ วันนี้ที่เรามีร้านค้าทั่วโลก บริษัทเป็นผู้คั่วแบบชั้นนำและเป็นผู้ค้าปลีกกาแฟระดับพิเศษของโลก ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการเป็นเลิศและหลักเกณฑ์ของเรา เราจึงนำประสบการณ์ Starbucks Experience ที่ไม่เหมือนใคร ให้กับลูกค้าทุกคนผ่านทุกถ้วย หากต้องการแบ่งปันประสบการณ์โปรดเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของเราที่ Starbucks.com และผ่าน Starbucks Newsroom

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181008005394/en/

ติดต่อ:

Starbucks Coffee Company

press@starbucks.com

(206) 318 7100

Nestlé และ Starbucks สรุปข้อตกลงสำหรับใบอนุญาตทั่วโลกแบบถาวรสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และบริการด้านอาหารของ Starbucks

Logo

เวเว่ย์ สวิตเซอร์แลนด์ และ ซีแอตเทิล–(BUSINESS WIRE)–28 สิงหาคม 2018

Nestlé และ Starbucks Corporation ประกาศการปิดการซื้อขายที่ให้สิทธิ์แก่ Nestlé ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคและสินค้าบริการสตาร์บัคส์ของ Starbucks ทั่วโลกนอกร้านกาแฟของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ทั้งสองบริษัทจะทำงานร่วมกันอย่างกับสินค้ากาแฟคั่วและบด เมล็ดกาแฟ รวมถึงการแฟสำเร็จรูปและแบบแบ่งสัดส่วนของ Starbucks  การร่วมมือครั้งนี้ยังจะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความสามารถของทั้งสองบริษัทในการทำงานเกี่ยวกับนวัตกรรมด้วยเป้าหมายในการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชื่นชอบกาแฟทั่วโลก

“การเป็นหุ้นส่วนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงวาระการเติบโตของเรา โดยทำให้ Nestlé มีฐานะที่โดดเด่นในธุรกิจกาแฟด้วยชุดผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ  ด้วย Starbucks, Nescafé และ Nespresso เราสามารถรวมแบรนด์กาแฟชื่อดังระดับโลก” Mark Schneider ซีอีโอของ Nestlé กล่าว “ความร่วมมือที่โดดเด่นระหว่างทั้งสองทีมส่งผลให้สัญญาฉบับนี้เสร็จสิ้นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางในการดึงดูดโอกาสในการเติบโตที่เพิ่มขึ้น" เขากล่าวเสริม

ข้อตกลงดังกล่าวช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์กาแฟของ Nestlé ในธุรกิจกาแฟบดและแบบแบ่งสัดส่วนระดับพรีเมียมของอเมริกาเหนือ  นอกจากนี้ยังขยายการจำหน่ายสินค้าในร้านขายของชำให้กับ Starbucks ทั่วโลกโดยใช้เครือข่ายของ Nestlé

Kevin Johnson ประธานและซีอีโอของ Starbucks กล่าวว่า "การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกกับ Nestlé ถือเป็นก้าวสำคัญของกลยุทธ์สำหรับการเติบโตของ Starbucks  การรวมกลุ่มกันของผู้จัดจำหน่ายกาแฟชั้นนำของโลก บริษัทด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และผู้นำในการติดตั้งเครื่องชงกาแฟที่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วยให้เราสามารถขยายแบรนด์ Starbucks ทั่วโลกได้พร้อมกับการสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นของเรา"

พนักงานของ Starbucks ประมาณ 500 คนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะเข้าร่วมกับครอบครัวของ Nestlé ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในซีแอตเทิลและลอนดอน  การขยายธุรกิจระหว่างประเทศจะนำโดยสำนักงานใหญ่ของ Nestlé ในเวเว่ย์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ข้อตกลงนี้ครอบคลุมแบรนด์กาแฟและชาของ Starbucks เช่น Starbucks®, Seattle’s Best Coffee®, TeavanaTM/MC, Starbucks VIA® Instant, Torrefazione Italia® coffee และ Starbucks-branded K-Cup® pods. ไม่รวมผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มและการขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายในร้านกาแฟของ Starbucks®

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

แถลงการณ์บางฉบับในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งอยู่ในความหมายของกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ที่บังคับใช้โดยทั่วไป  คำแถลงเหล่านี้สามารถระบุได้โดยการใช้คำต่างๆเช่น "คาดการณ์" "คาดหวัง" "เชื่อ" "อาจจะ" "ประมาณการ" "รู้สึกว่า" "พยากรณ์" "ตั้งใจว่า" "อาจ" "วางแผนว่า" "มีศักยภาพว่า" "ล่วงหน้า" "น่าจะ" "จะ" “ควรจะ" และสำนวนที่คล้ายคลึงกันเพื่อระบุแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าแม้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดจะไม่มีคำระบุเหล่านี้ข้อความเหล่านี้อ้างอิงข้อมูลที่ Starbucks มี ณ วันที่ที่ระบุไว้และผลลัพธ์หรือประสิทธิผลที่แท้จริงของ Starbucks อาจแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุหรือโดยนัยเนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้ รวมถึงความผันผวนของเศรษฐกิจสหรัฐและระหว่างประเทศและสกุลเงิน ความสามารถของเราในการรักษา เติบโต และใช้ประโยชน์จากตราสินค้าของเรา ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาหารหรือการเจ็บป่วยที่เกิดจากเครื่องดื่ม การปลอมปน การปลอมปน การปนเปื้อน หรือการระบุฉลากไม่ถูกต้อง ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเราในขอบเขตที่เราพบการละเมิดที่สำคัญ ความล้มเหลวที่สำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จของโครงการและแผนงานของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยลูกค้าของเรา ผลกระทบจากการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยทั่วไป เช่นกาแฟ นม และการกำหนดราคา และความพร้อมของวัตถุดิบอื่นๆ การดำเนินงานภายในและแผนการขยายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ความผันผวนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศอื่นๆ และสกุลเงิน ผลกระทบจากการริเริ่มโดยคู่แข่ง ผลกระทบของกระบวนการทางกฎหมาย และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงหัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยง" ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  บริษัทไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

ดูเวอร์ชันของแหล่งที่มาใน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180827005623/en/

ติดต่อ:

Nestlé SA

Investors

Luca Borlini, +41 21 924 38 20

หรือ

Media

Christoph Meier, +41 21 924 22 00

Josh Morton (US), +1-571-457-5262

หรือ

Starbucks

Press

Sanja Gould, +1-206-318-7100

press@starbucks.com

Starbucks และ Alibaba Group จับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้าอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศจีน

Logo

  • นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับทั้งสอง บริษัท Starbucks และ Alibaba ที่พร้อมจะสร้างประสบการณ์การให้บริการอันแสนอภิรมย์และราบรื่นที่ Starbucks ผ่านการสานความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • Starbucks จะร่วมมือกับหลากหลายองค์กรธุรกิจที่สำคัญภายในระบบนิเวศของอาลีบาบา ซึ่งรวมไปถึง Ele.me, Hema, Tmall, Taobao และ Alipay เพื่อยกระดับประสบการณ์ Starbucks Experience ให้กับลูกค้าชาวจีนครั้งใหญ่:
    • ประกาศแผนการที่จะยกระดับแพลตฟอร์มบริการตามคำขอ (แพลตฟอร์มออนดีมานด์)ของ Ele.me เพื่อนำร่องการให้บริการจัดส่งสินค้าในกรุงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ในเดือนกันยายนปี 2018 เพื่อขยายตลาดไปใน 30 เมืองไปยังร้านค้ากว่า 2,000 ร้านค้าภายในสิ้นปี 2018
    • ร่วมมือกับซูเปอร์มาร์เก็ต Hema สร้าง "Starbuck Delivery Kitchens" ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดส่งของจากสตาร์บัคส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดส่ง และเพื่อประกันประสบการณ์ลูกค้าที่ใช้บริการในร้าน
  • บริษัทต่าง ๆ จะร่วมสร้างร้าน Starbucks เสมือนจริงแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งจะผสานรวมแพลตฟอร์มต่าง ที่มีภายใน Starbucks และระบบนิเวศของ Alibaba เพื่อให้สมาชิกสามารถลงทะเบียน แลกรับสิทธิประโยชน์และเพลิดเพลินกับบริการต่าง ๆ ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละรายมากขึ้นอย่างหลากหลายคล่องตัว

เซี่ยงไฮ้และหางโจว, ประเทศจีน–(BUSINESS WIRE)–02 ส.ค. 2018

Starbucks Coffee Company (“Starbucks”) (NASDAQ: SBUX) และ Alibaba Group Holding Ltd. จำกัด (“Alibaba”) (NYSE: BABA) ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับกลยุทธ์ล้ำลึก “New Retail” ซึ่งเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนในครั้งนี้จะช่วยให้ประสบการณ์ Starbucks Experience มีความราบรื่นมากขึ้น และช่วยเปลี่ยนแปลงพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศจีน ทั้งนี้ โดยการใช้ความร่วมมือกันระหว่างธุรกิจสำคัญ ๆ ในระบบนิเวศของอาลีบาบา ได้แก่ Ele.me, Hema, Tmall, Taobao และ Alipay นอกจากนี้สตาร์บัคส์ได้ประกาศแผนการนำร่องในการให้บริการจัดส่งสินค้าตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2018 ผ่าน “Starbucks Delivery Kitchens” ที่จะสร้างความสำเร็จในการจัดส่งสินค้าโดยการรวมระบบต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างร้าน Starbucks เสมือนจริง (virtual Starbucks) แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเป็นประสบการณ์ Starbucks Experience ออนไลน์ที่ไม่มีใครเทียบได้ สำหรับลูกค้าชาวจีน และที่เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้นกว่าเดิม

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณลักษณะเป็นมัลติมีเดีย ดูข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20180801006123/en/

At a press conference in Shanghai today, Starbucks and Alibaba Group unveiled details of a strategic ...

ในงานแถลงข่าวในเซี่ยงไฮ้ในวันนี้สตาร์บัคส์และอาลีบาบากรุ๊ปได้เปิดตัวรายละเอียดของการเป็นหุ้นส่วนกันทางยุทธศาสตร์ที่จะช่วยให้ประสบการณ์ Starbucks Experience ที่ราบรื่น และที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในจีน โดยได้ร่วมมือกับธุรกิจสำคัญ ๆ  ได้แก่ Ele.me, Hema, Tmall, Taobao และ Alipay สตาร์บัคส์จะนำร่องการให้บริการจัดส่งสินค้าตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนปี 2018 ผ่านระบบ “Starbucks Delivery Kitchens” บน Hema และผสานรวมแพลตฟอร์มต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างร้าน Starbucks เสมือนจริง การเป็นหุ้นส่วนในครั้งนี้จะให้ประสบการณ์ Starbucks Experience แบบออนไลน์ที่เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แก่ลูกค้าชาวจีนได้มากยิ่งขึ้น (ภาพ: Business Wire)

การประกาศครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์เนื่องจากสองบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกร่วมกันนำจุดแข็งด้านการค้าปลีกและเทคโนโลยีที่พิเศษมารวมกันเพื่อปฏิวัติประสบการณ์ของลูกค้า การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของอาลีบาบาและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ในการขายปลีกจะช่วยให้ Starbucks สามารถให้  ประสบการณ์ Starbucks Experience อย่างราบรื่นระหว่างร้านค้ากับลูกค้าออนไลน์

นาย Kevin Johnson ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสตาร์บัคส์คอร์ปกล่าวว่า "ด้วยประสบการณ์จากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการได้รับบริการจากหุ้นส่วนของเรากว่า 45,000 ราย สตาร์บัคส์กำลังเติบโตและกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมใประเทศจีนได้เร็วกว่าในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก" "ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงของเรากับอาลีบาบาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่และถือเป็นก้าวสำคัญในความพยายามที่จะทำให้เราทำได้ดีเหนือความคาดหมายของผู้บริโภคชาวจีน Starbucks China เป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง และผมมั่นใจอย่างเต็มที่ในทีมที่อยู่เบื้องหลัง Starbucks China ที่จะนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาสู่ประสบการณ์ Starbucks Experience "

นาย Daniel Zhang ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาลีบาบากรุปส์กล่าวว่า" สตาร์บัคส์เป็นมากกว่าจุดหมายปลายทางสำหรับ กาแฟพรีเมี่ยม และเรามีวิสัยทัศน์เดียวกันในการเป็นผู้บุกเบิกวัฒนธรรมกาแฟและวิถีชีวิตใหม่ ๆ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาลีบาบารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายความเป็นหุ้นส่วนกับ Starbucks ด้วยการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าปลีกที่ทันสมัยของเราและระบบดิจิตอลเพื่อมอบประสบการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับผู้บริโภค ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะพิสูจน์ถึงความสำเร็จของกลยุทธ์การค้าปลีกใหม่ หรือ New Retail ของเรา "

การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันธุรกิจ New Retail ที่กว้างขึ้นของอาลีบาบาซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ โดยการรวมประสบการณ์ออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกัน กลยุทธ์ New Retail ได้รับการแนะนำโดยอาลีบาบาในปี 2016 และได้กลายมาเป็นยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นของอุตสาหกรรมการค้าปลีก

การสร้างคำสั่งซื้อ(ออร์เดอร์)และประสบการณ์ในการจัดส่งสินค้าที่ไม่เหมือนใคร ขับเคลื่อนด้วยระบบนิเวศของอาลีบาบา

บริการจัดส่งกาแฟที่เหนือระดับที่สุดผ่าน Ele.me

สตาร์บัคส์จะเริ่มต้นส่งอาหารนำร่องกับ Ele.me ซึ่งเป็นผู้นำแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหารในประเทศจีน ที่มีผู้ส่งอาหารกว่า3 ล้านคนภายในเดือนกันยายน ในร้านค้าจำนวน 150 สาขา ที่ตั้งอยู่ในเขตการค้าหลักในปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้โดยมีแผนที่จะเร่งขยายโครงการจัดส่งไปยังร้านค้าสตาร์บัคส์มากกว่า 2,000 ร้านทั่วทั้ง 30 เมืองภายในสิ้นปีปฏิทิน 2018

ทั้ง Starbucks และ Ele.me ร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดส่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบที่ลูกค้ากำหนดเองได้ลูกค้าสามารถเลือกบริการได้เองอย่างพิถีพิถันในแต่ละขั้นตอน ซึ่งไปรวมถึง การเลือกผู้ส่งของจาก Ele.me การจัดส่งที่กำหนดเวลาไว้อย่างแม่นยำ และบริษัทประกันการส่งของที่เลือกได้เอง ดังนั้นจึงถือได้ว่าทั้งสองบริษัทได้จัดทำโปรแกรมการสั่งของจาก Starbucks ที่ให้ประสบการณ์และคุณภาพที่เหนือชั้นและเหนือความคาดหวังของลูกค้าในร้านค้าปลีกของ Starbucks นอกจากนี้ด้วยการเป็นหุ้นส่วนในการจัดส่งสินค้า Starbucks และ Ele.me จึงถือเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานบริการจัดส่งกาแฟที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าชาวจีน

"Ele.me มีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดส่งสินค้าตามความต้องการในประเทศจีน เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Starbucks ในการเปิดตัวบริการจัดส่งของที่เชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่ดีในการจัดส่งของเรา นี่เป็นก้าวที่สำคัญสำหรับ Ele.me ในการทำงานร่วมกันอย่างลึกซึ้งกับเึครือข่ายร้านค้าปลีกและเป็นโอกาสในการขยายกิจการโดยการเจาะเข้าไปในภาคธุรกิจด้านการจัดส่งอาหาร "Wang Lei ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Ele.me กล่าว

ความสามารถในการจัดส่งที่ไม่เหมือนใครผ่าน Hema Supermarkets

นอกจากนี้ Starbucks จะเป็นพันธมิตรกับซุปเปอร์มาร์เก็ต Hema เพื่อการเป็นแบรนด์ค้าปลีกรายแรกที่จัดตั้ง "Starbucks Delivery Kitchens" ภายในสถานที่ของตัวเอง โดย "Starbucks Delivery Kitchen" จะใช้ความสามารถในการจัดส่งที่แตกต่างของ Hema เพื่อเติมเต็มการจัดส่งกาแฟ Starbucks และเครื่องดื่มชาที่ทำเองด้วยมือ ในร้านสตาร์บัคส์ นอกจากนี้สตาร์บัคส์ยังจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกด้านผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพสูง และความเชี่ยวชาญของ Hema ในการตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล และครอบครัวในชุมชนต่าง ๆ ไปทั่วประเทศจีน

กลยุทธ์ที่ตั้งใจไว้นี้จะช่วยวางแผนเครือข่ายในอนาคตสำหรับร้านค้าใหม่ของ Starbucks ร่วมกับ Starbucks Delivery Kitchen เพื่อขยายขนาดและการเข้าถึงบริการจัดส่งของ Starbucks ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คู่ค้าของเราสามารถยกระดับการให้บริการในร้าน ทั้งนี้ Starbucks จะเปิด "Starbucks Delivery Kitchens" ใน Hema ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ถูกเลือกไว้บางแห่งในเซี่ยงไฮ้และหางโจวอย่างเร็วที่สุดในกันยายน 2018 โดยมีแผนจะขยายร้านออกไปยังเมืองอื่น ๆ เมื่อเวลาล่วงเลยไป

"ลูกค้าชาวจีนของเรามีความคาดหวังสูงเกี่ยวกับ ประสบการณ์ Starbucks Experience ของพวกเขา และเราภูมิใจที่จะแนะนำประสบการณ์การจัดส่งพรีเมี่ยมที่สะท้อนถึงบริการและคุณภาพในระดับที่ทำให้พวกเขาเคยตกหลุมรักและคาดหวังจากเรา เราจะไม่มีวันลดคุณภาพของเรา" Belinda Wong ซีอีโอ ของ Starbucks China กล่าว "ยิ่งไปกว่านั้นด้วยความร่วมมือกับอาลีบาบาเรากำลังทำลายอุปสรรคทางกายภาพระหว่างบ้าน สำนักงาน พื้นที่ในร้านค้า และพื้นที่ดิจิตอล ซึ่งทำให้จีนเป็นตลาดสตาร์บัคส์แห่งแรกที่มอบ ประสบการณ์ Starbucks Experience ที่ไม่เหมือนใครในทุกแง่มุมแก่ลูกค้า ซึ่งสะท้อนให้ถึงเอกลักษณ์และความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของตลาดมากยิ่งขึ้น"

นวัตกรรมดิจิตอลกับการพัฒนาธุรกิจการค้าปลีก

การริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญภายใต้ความร่วมมือนี้ คือการพัฒนาร้าน Starbucks เสมือนจริง ที่มีประเทศจีนเป็นผู้บุกเบิก  โดยอาลีบาบาซึ่งเป็นหุ้นส่วนดิจิตอลจะพัฒนาการจัดการรวมศูนย์แบบออนไลน์ ด้วยความสามารถพิเศษในการผสานรวมและมอบประสบการณ์ Starbucks Experience ผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอล ที่หลากหลาย นวัตกรรมใหม่นี้จะเอาชนะข้อจำกัดดั้งเดิมของการใช้แอปเดียว ด้วยการโดยการให้ประสบการณ์ดิจิตอลขั้นสูง ที่มอบการจัดการที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นของ Starbucks แก่ผู้บริโภคที่ครอบคลุมไปทั่วทั้งแอปของ Starbucks และ แอปของ Alibaba อย่างเช่น Taobao Alipay Tmall และ Koubei

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดนี้จะปฏิวัติรูปแบบออฟไลน์แบบออนไลน์แบบดั้งเดิมโดยการขยายขอบเขตการเข้าถึง Starbucks Experience ไปสู่วิถีชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวจีนโดยไม่คำนึงถึงเวลาและสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ออฟฟิศ ภายในร้าน Starbucks หรือทางออนไลน์ ลูกค้าของ Starbucks จะสามารถเข้าถึงและเพลิดเพลินไปกับ Starbucks Experience แบบครบวงจร เมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ ซื้อเครื่องดื่มที่ทำเองแบบแฮนด์คราฟท์ของ Starbucks เพื่อส่งไปให้เพื่อน หรือส่งของขวัญ Starbucks ให้คนที่คุณรักผ่านแพลตฟอร์มของขวัญออนไลน์ที่ชื่อว่า "“Say it with Starbucks” Starbucks"  โดย Starbucks จะผนวกรวมแพลตฟอร์มการเป็นสมาชิก Starbucks Rewards (SR) เข้ากับระบบส่วนกลาง เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคเพื่อสร้างประสบการณ์ความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงให้แก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันก็จะสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาประสบการณ์ดิจิตอลของ Starbucks ในประเทศจีนต่อไป

Starbucks และ Alibaba เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ซึ่งมีคุณค่าร่วมกันในด้านจิตวิญญาณของนวัตกรรมและการแสวงหาความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไม่หยุดยั้ง การเป็นพันธมิตรครั้งสำคัญนี้เป็นก้าวสำคัญ เพราะทั้งสอง บริษัทได้ร่วมมือกันเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าทั่วประเทศจีน

เกี่ยวกับ Starbucks

ตั้งแต่ปี 1971 บริษัท Starbucks Coffee Company ได้ให้ความสำคัญกับการจัดหาและผลิตกาแฟอาราบิก้าที่มีคุณภาพสูงอย่างมีจริยธรรม วันนี้เรามีร้านค้าทั่วโลก และเป็นผู้คั่วกาแฟชั้นน้ำและเป็นผู้ค้าปลีกกาแฟพิเศษระดับโลก ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการเป็นเลิศและวิสัยทัศน์ของเรา เราจึงนำประสบการณ์ Starbucks Experience ที่ไม่เหมือนใครให้กับลูกค้าทุกคนผ่านทุกถ้วยกาแฟ กรุณาเยี่ยมชมเราในร้านค้าออนไลน์ของเราที่ Starbucks.com และ Starbucks Newsroom.

เกี่ยวกับ Alibaba Group

ภารกิจของ Alibaba Group คือการทำให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายทุกที่ บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการพาณิชย์แห่งอนาคต โดยมีวิสัยทัศน์ว่าลูกค้าจะได้พบปะ ทำงาน และอาศัยอยู่ที่อาลีบาบา และเราตั้งใจจะเป็นบริษัทที่มีอายุอย่างน้อย 102 ปี

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180801006123/en/

ติดต่อ:

Starbucks

สื่อสัมพันธ์

press@starbucks.com

หรือ

Alibaba group

Katie Lee, +852 9728 0979

k.lee@alibaba- inc.com

หรือ

Candice Huang, 202-716-7446

candicehuang@alibaba-inc.com