Category Archives: Energy

Enviva และ J-Power ร่วมมือกันลดก๊าซคาร์บอนจากการผลิตไฟฟ้าในญี่ปุ่น

Logo

Enviva จะทำงานร่วมกับ J-Power เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของพลังงานชีวมวลจากต้นไม้อย่างยั่งยืนในปริมาณที่สูงถึง 5 ล้านเมตริกตัน เพื่อทดแทนพลังงานถ่านหินในโรงไฟฟ้าของ J-Power

เบเธสด้า รัฐแมริแลนด์ และโตเกียว–(BUSINESS WIRE)–17 พฤศจิกายน 2564

Enviva Partners, LP (NYSE:EVA) (“Enviva”) บริษัทพลังงานทดแทนระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานชีวภาพที่ยั่งยืนจากต้นไม้ และบริษัท Electric Power Development จำกัด ในโตเกียว (TYO:9513) (“J-Power” ) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) สำหรับการจัดหาพลังงานชีวมวลจากต้นไม้อย่างยั่งยืนขนาดใหญ่สำหรับใช้งานในระยะยาวจากโรงงานผลิตของ Enviva ในตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาไปยังโรงไฟฟ้าถ่านหินของ J-Power ในญี่ปุ่น ข้อตกลงดังกล่าวจัดทำมาเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการการลงทุน โดยที่ Enviva จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อผลิตและส่งมอบเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่ยั่งยืนมากถึง 5 ล้านเมตริกตัน เพื่อทดแทนถ่านหินในโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงของ J-Power ที่มีอยู่เป็นการถาวร ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการสาธารณูปโภคได้ การลงนามครั้งนี้จะสร้างกรอบการทำงานเพื่อพัฒนาบทบาทของพลังงานชีวมวลในฐานะแหล่งพลังงานทดแทนและยั่งยืน และช่วยให้ J-Power บรรลุเป้าหมาย “Blue Mission” ภารกิจสีน้ำเงินในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูอย่างเต็มรูปแบบที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20211116006425/en/

Enviva’s wood pellet storage dome at the Port of Chesapeake in Virginia, U.S. (Photo: Business Wire)

โดมเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดของ Enviva ที่ท่าเรือเชสพีก รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา (ภาพ: Business Wire)

Thomas Meth ผู้ร่วมก่อตั้งและรองประธานบริหารฝ่ายขายและการตลาดของ Enviva กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายระดับโลกที่ต้องใช้วิธีแก้ปัญหาระดับโลก Enviva มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ ปรับขนาดได้ และยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันได้ส่งมอบพลังงานที่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนมหาศาลให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมทั่วโลก เรามีความยินดีที่ความร่วมมือกับ J-Power จะช่วยให้บริษัทด้านสาธารณูปโภคชั้นนำในญี่ปุ่นบรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศด้วยฐานพลังงานที่เชื่อถือได้ ซึ่งช่วยเติมเต็มความสมดุลระหว่างลมและแสงอาทิตย์”

ในเดือนเมษายน ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยคาร์บอนลง 40% หรือเกือบสองเท่าของเป้าหมายปี 2030 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 26% ในปี 2013 โดยร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ที่ยกเลิกการใช้ถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิลต่าง ๆ เพื่อเร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลดก๊าซคาร์บอนของรัฐบาล J-Power ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทั้งหมด 8.4 กิกะวัตต์ ได้ประกาศแผนต่าง ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้แก่ การเลิกใช้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่เก่าแล้วและหันมาใช้พลังงานชีวมวลหรือแอมโมเนียแทน

ภายใต้ข้อตกลง ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันประเมินวิธีการที่ยั่งยืนและคุ้มค่าที่สุดในการส่งมอบศักยภาพของโครงการแปลงถ่านหินเป็นพลังงานชีวมวล เช่น ความมั่นคงในการจัดหา การรองรับของเสียที่ท่าเรือ การขนส่งและการจัดเก็บ มาตรการด้านความปลอดภัย และเศรษฐศาสตร์โครงการ การลงทุนดังกล่าวจะใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงของ J-Power โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ผ่านการแปลงสภาพ ซึ่งอาจทำให้เกิดโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งแบบเฉพาะและแบบใช้เชื้อเพลิงร่วมขึ้น

การเปลี่ยนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่มาเป็นการใช้พลังงานชีวมวลอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วและคุ้มค่าที่สุดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 80% ตลอดวงจรชีวิตของโรงงาน ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาตำแหน่งงานไว้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โครงการแปลงถ่านหินเป็นพลังงานชีวมวลช่วยให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเดิมสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างคุ้มค่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดหา การผลิตพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานแบบกริดที่มีอยู่ พลังงานชีวมวลต่างจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขยายโครงข่ายไฟฟ้า

Shinsuke Suzuki ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพลังงานความร้อนและการสร้างมูลค่าของ J-Power กล่าวว่า “เรามั่นใจว่าการเป็นหุ้นส่วนกับ Enviva ซึ่งมีผลงานในการจัดหาพลังงานชีวมวลอย่างยั่งยืนและเชื่อถือได้ จะสนับสนุนความพยายามของ J-Power ในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ การรวมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงของ J-Power เพื่อใช้เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งและความสามารถในการจัดการอุปทานระดับโลกของ Enviva จะช่วยให้เราบรรลุความคาดหวังของสังคมในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ควบคู่ไปกับการจัดหาพลังงานที่ยั่งยืนได้”

พลังงานชีวมวลที่จัดหาโดย Enviva ภายใต้ข้อตกลงจะได้รับการรับรองภายใต้เกณฑ์ความยั่งยืนในปัจจุบันของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งรักษาและดูแลสภาพ การเติบโต และปริมาณของป่าไม้ในระยะยาว มาตรฐานความยั่งยืนของสหภาพยุโรปจะรับประกันว่าพลังงานชีวมวลต้องมาจากป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีการปลูกทดแทนเท่านั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนจะคงที่หรือเพิ่มขึ้น ซึ่งการตัดไม้จะถูกกฎหมาย และมีการป้องกันการตัดไม้ในพื้นที่คุ้มครองธรรมชาติ โดยคำนึงถึงคุณภาพดินและความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อต้นปีนี้ Enviva ได้ประกาศ Net-Zero Commitment หรือ ความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งจะลด กำจัด หรือชดเชยการปล่อยมลพิษโดยตรงทั้งหมดภายในปี 2573 Enviva ตกลงที่จะใช้กระบวนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ทันสมัยและได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นผ่านการลงทุนในโครงการที่ส่งผลให้มีการลดก๊าซคาร์บอนสุทธิเพิ่มเติมจริง ๆ และได้รับการรับตรวจสอบจากบุคคลที่สามแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนและเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 ของ Enviva คลิกที่นี่ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Blue Mission 2593 ของ J-Power คลิกที่นี่

เกี่ยวกับ Enviva
Enviva (NYSE:EVA) รวบรวมทรัพยากรธรรมชาติ เส้นใยไม้ และแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่เคลื่อนย้ายได้ Enviva จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดส่วนใหญ่ผ่านการทำสัญญารับซื้อลผิตภัณฑ์ด้วยเงื่อนไข take-or-pay กับลูกค้าที่น่าเชื่อถือในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น Enviva เป็นเจ้าของและดำเนินการโรงงาน 10 แห่งโดยมีกำลังการผลิตรวมกันประมาณ 6.2 ล้านเมตริกตันต่อปีในเวอร์จิเนีย นอร์ทแคโรไลนา เซาท์แคโรไลนา จอร์เจีย ฟลอริดา และมิสซิสซิปปี้ นอกจากนี้ Enviva ยังส่งออกเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทที่ท่าเรือเชสพีก รัฐเวอร์จิเนีย ท่าเรือวิลมิงตัน รัฐนอร์ทแคโรไลนา และท่าเรือปาสคากูลา รัฐมิสซิสซิปปี้ และจากท่าจอดเรือของบริษัทอื่นในสะวันนา รัฐจอร์เจีย โมบายล์ รัฐแอละแบมา และเมืองปานามาซิตี้ รัฐฟลอริดา

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Enviva โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ envivabiomass.com หรือติดตาม Enviva ทางโซเชียลมีเดียได้ที่ @Enviva

เกี่ยวกับ Electric Power Development Co., Ltd. (J-Power)
Electric Power Development Co., Ltd. (J-Power) เป็นผู้ผลิตและผู้ขายไฟฟ้าทั้งหมดจากประเทศญี่ปุ่น J-Power มีกำลังการผลิต 18,250 เมกะวัตต์ (MW) ในโรงไฟฟ้าจำนวน 97 แห่งในญี่ปุ่น โดยคิดเป็นส่วนแบ่งพลังน้ำประมาณ 47% และพลังงานความร้อนประมาณ 50% ตามลำดับ J-Power กำลังพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลมหรือความร้อนใต้พิภพ โดยมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1,500 เมกะวัตต์ภายในปี 2568 J-Power มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 6,544 เมกะวัตต์ ใน 33 แห่งทั่วโลก เช่น ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และจีน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 J-Power ได้ประกาศ “Blue Mission 2050” ภารกิจสีน้ำเงินในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593  พร้อมกับเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 40% ภายในปี 2573 ซึ่งเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยของการปล่อยก๊าซจริงจำนวน 3 ปีในปี 2560-2562 และเพื่อให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 แผนงานดังกล่าวประกอบด้วยการเปลี่ยนจากถ่านหินเป็นไฮโดรเจนที่ปราศจากคาร์บอน การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์โดยปราศจากคาร์บอน และการขยายโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของญี่ปุ่น

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลที่รวมอยู่ในที่นี้และในแถลงการณ์ด้วยวาจาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่นี้ รวมถึง “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ภายใต้ความหมายตามมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมและมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความทั้งหมด นอกเหนือจากข้อความปัจจุบันหรือข้อเท็จจริงในอดีตที่รวมอยู่ในที่นี้ ซึ่งเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคตของ Enviva ตลอดจนกลยุทธ์ของ Enviva การดำเนินงานในอนาคต ฐานะการเงิน รายได้โดยประมาณและการขาดทุน ต้นทุนที่คาดการณ์ โอกาสในอนาคต แผนงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดการ สิ่งเหล่านี้มีลักษณะเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เมื่อใช้ในที่นี้ ซึ่งรวมถึงถ้อยคำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่นี้ คำว่า “อาจ” “ควร” “จะ” “อาจ” “เชื่อ” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “คาดว่า ” “โครงการ” คำเชิงลบดังกล่าวและคำอื่น ๆ ที่มีความหมายคล้ายกันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดเหมือนคำที่ระบุไว้ก็ตาม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์และสมมติฐานในปัจจุบันของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับผลลัพธ์และระยะเวลาของเหตุการณ์ในอนาคต นอกเหนือจากที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดเป็นอย่างอื่น Enviva จะปฏิเสธหน้าที่ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ซึ่งทั้งหมดมีคุณสมบัติโดยชัดแจ้งตามข้อความในส่วนนี้เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่ในที่นี้ Enviva ขอเตือนท่านว่าข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่คาดเดาได้ยาก และหลายข้อความอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Enviva

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20211116006425/en/

ติดต่อ:

Enviva
Maria Moreno
media@envivabiomass.com
+1-301-657-5560

J-Power
+81-3-3546-2211

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Fluence ประกาศราคาของ IPO

Logo

อาร์ลิงตัน เวอร์จิเนีย– (บิสิเนสไวร์)–28 ตุลาคม 2564

Fluence ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการกักเก็บพลังงานชั้นนำระดับโลกและแอพพลิเคชั่นดิจิทัลสำหรับพลังงานหมุนเวียนและการจัดเก็บ ได้ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกในหุ้นสามัญ Class A จำนวน 31,000,000 หุ้น ในราคา $28.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น  คาดว่าหุ้นสามัญ Class A เหล่านี้จะเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Select Market ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ภายใต้สัญลักษณ์ “FLNC” คาดว่าจะเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไปในในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

นอกจากนี้ Fluence ยังให้ตัวเลือกแก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเป็นเวลา 30 วันในการซื้อหุ้นสามัญ Class A เพิ่มเติมสูงสุด 4,650,000 หุ้นในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก โดยหักส่วนลดการรับประกันและค่าคอมมิชชั่น

JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays Capital Inc. และ BofA Securities ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมดำเนินการตามบัญชีสำหรับข้อเสนอนี้ Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities, LLC, Evercore Group LLC, HSBC Securities (USA) Inc. และ RBC Capital Markets, LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมดำเนินการตามบัญชีสำหรับการเสนอขาย Nomura Securities International, Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, Raymond James & Associates, Inc., Seaport Global Securities LLC, Penserra Securities LLC และ Siebert Williams Shank & Co., LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมสำหรับการเสนอขาย

การเสนอขายจะทำโดยใช้หนังสือชี้ชวนเท่านั้น สามารถรับสำเนาหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายอาจได้รับจาก: JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ทางโทรศัพท์ที่ 866-803-9204 หรือทางอีเมลที่ prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ทางอีเมลที่ barclaysprospectus@broadridge.com  หรือทางโทรศัพท์ที่ (888) 603-5847; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department หรือทางอีเมล์ที่ dg.prospectus_requests@bofa.com

คำชี้แจงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้ได้รับการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อและจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ดังกล่าว

เกี่ยวกับ Fluence

Fluence บริษัทในเครือ Siemens และ AES เป็นผู้นำตลาดระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์และบริการกักเก็บพลังงานและแอปพลิเคชันดิจิทัลสำหรับพลังงานหมุนเวียนและการจัดเก็บ  เรามีการจัดเก็บพลังงานมากกว่า 3.4 GW ที่ปรับใช้หรือทำสัญญาในตลาด 29 แห่งทั่วโลก และพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บหรือทำสัญญาในออสเตรเลียและแคลิฟอร์เนียรวม 4.5 GW  ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ และแพลตฟอร์ม Fluence IQ ที่ใช้ AI เรากำลังช่วยเหลือลูกค้าทั่วโลกในการขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นและอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

อ่านต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211027006241/en/

สำหรับสื่อ

Edelman for Fluence
Julia Fisher
FluenceMedia@edelman.com

สำหรับนักลงทุน

Samuel Chong
samuel.chong@fluenceenergy.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

EIG ลงนามในข้อตกลงเพื่อได้รับผลประโยชน์ 10% ใน APLNG เป็นมูลค่า 1.592 พันล้านดอลลาร์

Logo

การได้มาของผลประโยชน์ในโครงการ LNG แบบบูรณาการที่นำโดยผู้สนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

วอชิงตัน–(BUSINESS WIRE)–25 ตุลาคม 2564

EIG นักลงทุนสถาบันชั้นนำในภาคพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ 10% ใน Australia Pacific LNG Pty Limited (“APLNG” หรือ “โครงการ”) จาก Origin Energy Limited (“Origin”) ด้วยราคาซื้อหุ้น 1.592 พันล้านดอลลาร์

ข้อตกลงเชิงนวัตกรรมนี้แสดงถึงการได้รับผลประโยชน์ครั้งแรกในการดำเนินการโครงการ LNG แบบบูรณาการโดยผู้สนับสนุนหุ้นนอกตลาด

จุดเด่นของสินทรัพย์และเหตุผลเชิงกลยุทธ์

โครงการ LNG แบบบูรณาการระดับเทียร์วันพร้อมโรงกลั่นที่จัดตั้งขึ้น APLNG เป็นโครงการ LNG ที่ใหญ่ที่สุดโดยพิจารณาจากความสามารถในการทำก๊าซให้เป็นของเหลวบนชายฝั่งทะเลตะวันออกของออสเตรเลียและเป็นผู้ผลิต LNG รายใหญ่ให้กับเอเชียและให้บริการก๊าซแก่ตลาดในประเทศของออสเตรเลีย โครงการซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแกลดสโตน รัฐควีนส์แลนด์ มีประวัติความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในกำลังการผลิตติดตั้งที่ 9.0 ล้านตันต่อปี และครองตำแหน่งพื้นที่ชั้นนำซึ่งครอบคลุมลุ่มน้ำสุราษฎร์และโบเวนที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีแหล่งน้ำสำรองที่มีอายุยืนยาว โครงการดำเนินการด้วยต้นทุนจุดคุ้มทุนที่แข่งขันได้ทั่วโลก และอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะตอบสนองความต้องการ LNG ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โครงการนี้ดำเนินการโดย ConocoPhillips (ผู้ดำเนินการปลายน้ำ) และ Origin Energy (ผู้ดำเนินการต้นน้ำ) และรักษาสัญญา LNG ระยะยาวกับคู่สัญญาระดับการลงทุนสองรายคือ Sinopec และ Kansai Electric

ในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา EIG ได้ลงทุนในโครงการ LNG แบ่งเป็นเก้าโครงการตั้งอยู่ใน 6 ประเทศ และการได้มาครั้งนี้แสดงถึงความต่อเนื่องของกลยุทธ์ในการรับสินทรัพย์ LNG คุณภาพสูง ซึ่งการได้มายังต่อยอดจากการลงทุนของ EIG ในออสเตรเลีย และทำให้ EIG มีแพลตฟอร์มสำหรับการเติบโตในอนาคตของ LNG ทั่วโลก

R. Blair Thomas ประธานและซีอีโอของ EIG กล่าวว่า “นี่เป็นธุรกรรมที่ก้าวล้ำซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของเราในสินทรัพย์ พันธมิตรของเรา และความสำคัญของ LNG ในฐานะตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน การทำธุรกรรมดังกล่าวใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่กว้างขวางของ EIG ใน LNG ทั่วโลก เพื่อส่งมอบกระแสเงินสดที่น่าดึงดูดและสม่ำเสมอให้กับนักลงทุนของเรา”

รายละเอียดธุรกรรมที่สำคัญ

ส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรม EIG จะมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกหนึ่งคนเข้าสู่คณะกรรมการของ APLNG และจะรักษาสิทธิ์และการคุ้มครองตามธรรมเนียมของผู้ถือหุ้น

ธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนต่างประเทศของออสเตรเลีย และอยู่ภายใต้การสละสิทธิ์ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย ConocoPhillips และ Sinopec ตลอดจนเงื่อนไขการดำเนินการตามธรรมเนียมอื่น ๆ

Morgan Stanley ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ EIG เกี่ยวกับการทำธุรกรรมนี้ และ Allens Linklaters และ Latham & Watkins ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย

เกี่ยวกับ EIG

EIG เป็นผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำในภาคพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกด้วยจำนวนเงิน 22.5 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดย EIG ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนภาคเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพลังงานทั่วโลก ในช่วง 39 ปีแห่งประวัติศาสตร์ EIG ได้ให้คำมั่นสัญญามูลค่ากว่า 38.0 พันล้านดอลลาร์แก่ภาคพลังงานผ่านโครงการหรือบริษัทมากกว่า 373 โครงการใน 38 ประเทศในหกทวีป ลูกค้าของ EIG ประกอบด้วยแผนบำเหน็จบำนาญชั้นนำมากมาย บริษัทประกันภัย เงินบริจาค มูลนิธิ และกองทุนความมั่งคั่งอธิปไตยในสหรัฐอเมริกา เอเชีย และยุโรป EIG มีสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตัน ดีซี และมีสำนักงานในฮูสตัน ลอนดอน ซิดนีย์ ริโอเดจาเนโร ฮ่องกง และกรุงโซล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ EIG ได้ที่ www.eigpartners.com

อ่านเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20211024005041/en/

ติดต่อ:

Sard Verbinnen & Co.
Kelly Kimberly / Brandon Messina
+1 212-687-8080
EIG-SVC@sardverb.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

HFZA ลงนามข้อตกลงการลงทุนกับ ArcelorMittal DSTC FZE

Logo

ชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์–22 ต.ค. 2564

หน่วยงานเขตเสรี Hamriyah Free Zone Authority (HFZA) ได้เพิ่มผู้นำอุตสาหกรรมอีกรายหนึ่งให้กับฐานนักลงทุนหลังจาก ArcelorMittal Projects ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเหล็กและเหมืองแร่ชั้นนำของโลก ArcelorMittal Group เพิ่งเข้าซื้อสินทรัพย์ของโรงสีไปป์และเคลือบผิวที่ตั้งอยู่ที่ Hamriyah Free Zone และเช่าพื้นที่อุตสาหกรรม 1.38 ล้านตารางฟุต

Signing of the Memorandum (Photo: Business Wire)

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) โดย HE Saud Salim Al Mazrouei ผู้อำนวยการ Hamriyah Free Zone Authority และ Johannes De Schrijver ซีอีโอของ ArcelorMittal Projects

ตามข้อตกลง บริษัทจะจัดหาโซลูชั่นและบริการเหล็กที่สมบูรณ์ ปรับแต่งได้ และยั่งยืนผ่านสายธุรกิจเฉพาะและเกี่ยวข้องกับโครงการสามกลุ่ม: โซลูชั่นพื้นฐาน โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการพลังงาน (โซลูชั่นการเคลือบป้องกันการกัดกร่อน) นอกเหนือจาก (ท่อส่งน้ำ) โครงสร้างพื้นฐาน (ปลอกและงานก่อสร้าง)

Saud Salim Al Mazrouei แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวว่า “เราภูมิใจมากที่ได้เพิ่มผู้นำอุตสาหกรรมอีกรายหนึ่งให้กับฐานนักลงทุนของเราที่ HFZA การมีอยู่ของ ArcelorMittal Group ซึ่งเป็นบริษัทเหล็กกล้าชั้นนำของโลก ถือเป็นสินทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับภาคอุตสาหกรรมใน เอมิเรตแห่งชาร์จาห์

“การเคลื่อนไหวดังกล่าวกระตุ้นให้นักลงทุนรายอื่นเปิดตัวโครงการที่สำคัญใหม่ๆ ในอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ที่ UAE กำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ” Al Mazrouei กล่าวเสริม

เขากล่าวว่าการดึงดูดโครงการ ArcelorMittal เป็นจุดเปลี่ยนใน ทิศทางของ HFZA ในการบรรลุข้อกำหนดของกลยุทธ์ทางอุตสาหกรรมของ UAE

“เรามีความยินดีที่จะสร้างความร่วมมือระยะยาวกับ HFZA ซึ่งเราพยายามที่จะจัดหาโซลูชั่นที่คุ้มค่าที่สุด  ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่มีประสบการณ์โดยเฉลี่ยมากกว่า 15 ปีในการผลิตท่อ HSAW/SSAW และการเคลือบป้องกันการกัดกร่อน” Johannes De Schrijver กล่าว

De Schrijver เสริมเสริมว่า: “ท่อ HSAW/SSAW สามารถ ผลิตด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 16” ถึง 100” และความหนาของผนังตั้งแต่ 6 มม. ถึง 25 มม. ที่มีกำลังการผลิต 150,000 ตันต่อปี สามารถผลิตท่อได้ยาวถึง 36 ม. โดยไม่ต้องเชื่อมเส้นรอบวง เชื่อมท่อได้ยาวขึ้น เราสามารถจัดหาท่อในเกรดเหล็กที่ร้องขอทั้งหมดได้เนื่องจากเครือข่ายผู้ผลิตคอยล์ทั่วโลกของเรา

#สิ้นสุด#

รับชมคลังภาพ/มัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/52510641/en

ลิงก์ดาวน์โหลดวิดีโอ: https://we.tl/t-rdkHCsO3G2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Majdi Ashour
Misbar Communications
00971551014522
majdi@misbar-me.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ประกาศแผนการติดตั้งหนึ่งในระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บนชั้นดาดฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ Rayong Works ของ UACJ (ประเทศไทย)

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)– 29 ก.ย. 2564

UACJ Corporation (สำนักงานใหญ่: Chiyoda-ku, Tokyo โดยมี Miyuki Ishihara เป็นประธานและผู้แทนผู้อำนวยการ) (TOKYO:5741) ประกาศในวันนี้ว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก1 จะได้รับการติดตั้งที่ Rayong Works ซึ่งเป็นโรงงานผลิตที่ดำเนินการโดยเจ้าของเองทั้งหมด บริษัทย่อย UACJ (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ลงนามเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  2564 กับ Kansai Energy Solutions (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Kansai Electric Power Co., Inc. ( สำนักงานใหญ่: Kita-ku, Osaka; ประธาน: Takashi Morimoto)

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นแบบมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210929005439/en/

Image of the solar panels to be installed (Photo: Business Wire)

ภาพแผงโซลาร์เซลล์ที่จะติดตั้ง (Photo: Business Wire)

ตามข้อตกลงนี้ Kansai Energy Solutions (Thailand) จะติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณ 40,000 แผงโดยมีกำลังการผลิตรวม 18 เมกะวัตต์ บนหลังคาของ Rayong Works โดย UACJ (ประเทศไทย) จะใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่สร้างขึ้นจากระบบเป็นเวลามากกว่า 20 ปี  โดย UACJ (ประเทศไทย) คาดหวังจากการใช้ระบบนี้ว่าจะลดการปล่อย CO2 จากงานระยองประมาณ 14,000 ตันต่อปี2 เทียบเท่ากับประมาณร้อยละ 6 ของการปล่อย CO2 ประจำปีของโรงงาน

UACJ Group ถือว่าความพยายามในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภารกิจที่สำคัญในวิสัยทัศน์การจัดการระยะยาว UACJ Vision 2030 โดย UACJ Group วางแผนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนเชิงรุกในการทำให้โลกมีความยั่งยืนมากขึ้น พร้อม ๆ ไปกับการลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ:

1. จากผลการวิจัยของ Kansai Electric Power เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

2. คำนวณโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อย CO2 ของรัฐบาลไทย: 0.566 กิโลกรัม CO2 ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

รายละเอียดของแผนระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

ความจุรวม: 18 เมกะวัตต์

การผลิตไฟฟ้าโดยประมาณ: ประมาณ 25,000 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

การลด CO2 โดยประมาณ: ประมาณการปล่อย CO2 14,000 ตันต่อปี

พื้นที่บนชั้นดาดฟ้าที่แผงโซลาร์เซลล์ปกคลุมมีขนาด ประมาณ 87,000 ตารางเมตร

ภาพรวมบริษัท

ชื่อบริษัท: UACJ Corporation

ก่อตั้ง: ตุลาคม 2556 (ผ่านการควบรวมกิจการของ Furukawa-Sky Aluminium Corporation และ Sumitomo Light Metal Industries Co., Ltd.)

ตัวแทน: ประธานและตัวแทนกรรมการ Miyuki Ishihara

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1-7-2 Otemachi, Chiyoda-ku, โตเกียว, ญี่ปุ่น

ธุรกิจหลัก: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นรีด หล่อ หลอม และกลึงด้วยความแม่นยำที่ทำจากอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ รวมทั้งโลหะผสม

ชื่อบริษัท: UACJ (Thailand) Co., Ltd.

ก่อตั้ง: กุมภาพันธ์ 2553

ตัวแทน: ประธาน Hironori Tsuchiya

ที่อยู่โรงงานระยอง: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 7/352 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย

ธุรกิจหลัก: ผลิตและจำหน่ายอะลูมิเนียมแผ่นรีดสำหรับบรรจุกระป๋อง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในรถยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ชื่อบริษัท: Kansai Electric Power Co., Inc.

ก่อตั้ง: พฤษภาคม 2494

ตัวแทน: ประธานทาคาชิ โมริโมโตะ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 3-6-16 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi, โอซากา ญี่ปุ่น

ธุรกิจหลัก: การจัดหาไฟฟ้า ความร้อนและก๊าซ การให้บริการโทรคมนาคม

ชื่อบริษัท: Kansai Energy Solutions (Thailand) Co., Ltd.

ก่อตั้ง: สิงหาคม 2561

ตัวแทน: กรรมการผู้จัดการ Katsuhisa Yamamoto

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ธุรกิจหลัก: ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และความร้อน ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และความร้อน

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210929005439/en/

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ:

Hirofumi Aso

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

UACJ Corporation

โทร: +81-3-6202-3771

อีเมล: aso-hirofumi@uacj.co.jp


Fluence ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ สำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้แก่ประชาชน

Logo

อาร์ลิงตัน เวอร์จิเนีย–(BUSINESS WIRE)–28 กันยายน 2564

Fluence ผู้ให้บริการชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์และบริการจัดเก็บพลังงาน และแอปพลิเคชันดิจิทัลสำหรับพลังงานหมุนเวียนและการจัดเก็บพลังงาน ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในแบบฟอร์ม S-1 ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) เพื่อทำการเสนอขายหุ้นสามัญ Class A แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก Fluence Energy, Inc. ได้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ Class A ใน Nasdaq Global Select Market ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “FLNC” โดยจำนวนหุ้นกู้และช่วงราคาที่จะเสนอขายยังไม่มีการกำหนด

J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., and BofA Securities จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก ขณะที่ Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities, LLC, Evercore Group L.L.C., HSBC Securities (USA) Inc. และ RBC Capital Markets, LLC จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม และ Nomura Securities International, Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, Raymond James & Associates, Inc., Seaport Global Securities LLC, Penserra Securities LLC และ Siebert Williams Shank & Co., LLC จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว

การเสนอขายครั้งนี้จะดำเนินการผ่านหนังสือชี้ชวนเท่านั้น สามารถขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนขั้นต้นในการเสนอขายได้จาก JP Morgan Securities LLC โดยส่งถึงแผนก Broadridge Financial Solutions ที่อยู่ 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 โทรศัพท์ 866-803-9204 หรืออีเมล prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC โดยส่งถึงแผนกหนังสือชี้ชวน ที่อยู่ 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Barclays Capital Inc. โดยส่งถึงแผนก Broadridge Financial Solutions ที่อยู่ 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 หรืออีเมล barclaysprospectus@broadridge.com หรือโทร (888) 603-5847 และ BofA Securities ที่อยู่ NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001 โดยส่งถึงแผนกหนังสือชี้ชวน หรืออีเมล dg.prospectus_requests@bofa.com

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้มีการยื่นให้แก่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ หลักทรัพย์เหล่านี้ห้ามขายหรือเสนอซื้อก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์จะมีผลบังคับใช้ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายหลักทรัพย์เหล่านี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ Fluence

Fluence ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Siemens และ AES คือผู้นำตลาดระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และบริการจัดเก็บพลังงาน และแอปพลิเคชันดิจิทัลสำหรับพลังงานหมุนเวียนและการจัดเก็บพลังงาน เรามีการจัดเก็บพลังงานมากกว่า 3.4 กิกะวัตต์สำหรับใช้งานหรือทำสัญญาในตลาด 29 แห่งทั่วโลก และมากกว่า 4.5 กิกะวัตต์สำหรับพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานจัดเก็บที่พัฒนาหรือทำสัญญาในออสเตรเลียและแคลิฟอร์เนีย บริษัทกำลังช่วยเหลือลูกค้าทั่วโลกในการขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นและอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ และแพลตฟอร์ม Fluence IQ ที่ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี AI

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210928005673/en/

สื่อ
Edelman for Fluence
Julia Fisher
FluenceMedia@edelman.com

นักลงทุน
Samuel Chong
samuel.chong@fluenceenergy.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

TEPCO Power Grid Inc.: ลงนามข้อตกลงในโครงการปรับปรุงการจัดการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าของ Electricite Du Laos

Logo

โตเกียว–(บิสิเนสไวร์)–24 ก.ย. 2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน TEPCO Power Grid, Inc. (ประธานและกรรมการผู้จัดการ: Yoshinori Kaneko) ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับสามบริษัท ได้แก่ Tokyo Electric Power Services Co., Ltd. (ประธาน: Yasuhiro Kubo) และ World Business Associates Co., Ltd. (ประธาน: Jun Sugiura) โดยลงนามในข้อตกลงกับ Japan International Cooperation Agency (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “JICA”) เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงการจัดการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าของ Electricite du Laos

ในปี 2563 รัฐบาลลาวได้ตัดสินใจยุบแผนกส่งไฟฟ้าของ Electricite Du Laos (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “EDL”) และก่อตั้ง Electricite Du Laos Transmission Company, Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “EDL-T” ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการระบบส่งไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกประเทศลาว  โดยร่วมกับการก่อตั้ง EDL-T การขายแผนกส่งไฟฟ้าแรงสูง และการสร้างกลยุทธ์ของบริษัทและแผนธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่นี้ได้กลายเป็นประเด็นเร่งด่วน เนื่องจากมีการเจรจาสัญญาขายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน จัดการการส่งที่ฝากไว้ตามข้อตกลงการส่ง และเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจจัดจำหน่าย

นอกจากนี้ บริษัทยังต้องจัดการกับประเด็นต่างๆ เช่น การสร้างและดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินทุน/การลงทุนเพื่อบริหารจัดการอุปทานภายในประเทศและการแลกเปลี่ยนพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเหมาะสมที่สุดภายในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ และการสร้างโครงสร้างเพื่อฝึกอบรม ทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นในการทำงานเหล่านี้ให้สำเร็จ

แต่ละบริษัทในกิจการร่วมค้าจะใช้จุดแข็งของตน เช่น การให้คำปรึกษาและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น ประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และประสบการณ์การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น เพื่อช่วย EDL เสริมสร้างโครงสร้างการจัดการและความสามารถเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เผชิญได้ด้วยตนเอง

TEPCO Group จะยังคงร่วมมือในฐานะ “ที่ปรึกษานโยบายด้านพลังงานของลาว” ของ JICA (2020~) และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ JICA “เพื่อการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าผ่านการอัพเกรดรหัสกริดและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบังคับใช้กฎหมาย” (2021~) ในขณะที่เรามีส่วนร่วม การพัฒนาภาคพลังงานของลาว

ข่าวประชาสัมพันธ์: https://www.tepco.co.jp/en/hd/newsroom/press/archives/2021/20210922_02.html

สรุปโครงการปรับปรุงการจัดการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าของ Electricite du Laos

1. ระยะเวลา/อาณาเขตที่บังคับใช้

 • กันยายน 2564 ~ มีนาคม 2567 (เบื้องต้น)
 • ลาว

2. ผู้ทำสัญญา

 • JICA

3. วัตถุประสงค์

 • เสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานและการจัดการของ EDL โดยสร้างกลยุทธ์องค์กรที่เหมาะสมและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เสริมสร้างความสามารถในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา และให้การสนับสนุนที่จำเป็นในการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการวางแผนจึงสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคพลังงานของลาว

4. รายละเอียดโครงการ

 • ให้การสนับสนุนการสร้างแผนการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
 • สนับสนุนการสร้างกลยุทธ์องค์กรและแผนที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการเสริมสร้างระบบการตรวจสอบภายใน กลไกการเปิดเผยข้อมูล และระบบการกำกับดูแล
 • สนับสนุนการทำแผนพัฒนาแผนก
 • สนับสนุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
 • สนับสนุนการสร้างแผนการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ฝึกอบรมผู้สอน
 • สนับสนุนสำหรับการสร้างแผนทางการเงินและอัตราค่าไฟฟ้า

อ่านเวอร์ชันที่มาบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210924005204/en/

ติดต่อสอบถามได้ที่:

Kazuki Hashi
Secretary and Risk Management Office (สำนักงานเลขานุการและบริหารความเสี่ยง), TEPCO Power Grid, Inc.
pgkouhou@tepco.co.jp / +81-3-6373-1111

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

การลงทุนจาก EIG ให้กำเนิด ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระแห่งใหม่ของสหราชอาณาจักร

Logo

EIG เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซร่วม (CCGT) ขนาด 1332 เมกะวัตต์ และแบตเตอรี่ขนาด 49 เมกะวัตต์ ในเมืองนอตติงแฮมเชียร์ ประเทศอังกฤษ

West Burton Energy ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน

นอตติงแฮมเชอร์ ประเทศอังกฤษ–(BUSINESS WIRE)–31 ส.ค. 2564

West Burton Energy ถูกก่อตั้งขึ้นในวันนี้ในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านการผลิตไฟฟ้าในสหราชอาณาจักร หลังจากที่ EIG ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันในภาคพลังงานทั่วโลกและเป็นหนึ่งในนักลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำของโลก เข้าซื้อสินทรัพย์ด้านการผลิตไฟฟ้าจาก EDF Energy ธุรกรรมดังกล่าวซึ่งปิดตัวลงอย่างสำเร็จเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า West Burton B ซึ่งเป็น โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซร่วมขนาด 1332 เมกะวัตต์ (“CCGT”) และแบตเตอรี่ขนาด 49 เมกะวัตต์ในเมืองนอตทิงแฮมเชอร์ ประเทศอังกฤษ

R. Blair Thomas ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EIG กล่าวว่า “ธุรกรรมนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเราในการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพสูง ทีมงานที่ดีที่สุด และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญ โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระบบการจ่ายไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร และการลงทุนของเราใน West Burton Energy ตอกย้ำความมั่นใจของเราในบทบาทที่ต่อเนื่องของก๊าซในการอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน”

West Burton B เป็นโรงงาน CCGT ที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีประสิทธิภาพสูง โดยมีหน่วยวงจรรวมสามชุด ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับจ่ายพลังงานให้กับบ้านประมาณ 1.5 ล้านหลัง และเชื่อมโยงกับการเก็บแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เทคโนโลยีเหล่านี้ร่วมกันมอบผลิตภัณฑ์พลังงานตามความต้องการที่จำเป็น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนภูมิทัศน์กริดที่เปลี่ยนแปลงไปของสหราชอาณาจักร และการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ

Mike Nason ผู้จัดการสถานีพลังงาน West Burton อธิบายว่า “ประสิทธิภาพสูงของสถานีย่อมหมายความว่ามีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลน้อยลงและมีการปล่อยมลพิษในระดับที่ต่ำลงสำหรับทุกๆ หน่วยการผลิตไฟฟ้า” “เมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้ ประกอบกับความจริงที่ว่าสถานีอิสระแห่งใหม่ของเราเป็นหนึ่งในอาคารล่าสุดในประเทศ West Burton Energy จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในระดับแนวหน้าของตลาดพลังงานที่กำลังพัฒนาของสหราชอาณาจักร”

Walid Mouawad กรรมการผู้จัดการของ EIG กล่าวเสริมว่า “นี่เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนของเรา เนื่องจาก West Burton Energy ได้เริ่มดำเนินการบนเส้นทางข้างหน้าเพื่อนำเสนอโซลูชันที่สามารถรองรับอนาคตที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ได้ ด้วยการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของการผลิตพลังงานทดแทน เราเชื่อว่าเทคโนโลยีการจัดเก็บแบตเตอรี่จะยังคงสนับสนุนความเสถียรของเครือข่ายกริดแห่งชาติของสหราชอาณาจักร EIG ยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับทีมที่น่าทึ่งทีมนี้ และได้เป็นส่วนหนึ่งของบทต่อไปที่น่าตื่นเต้นของ West Burton Energy”

Cantor Fitzgerald ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ EIG เกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าว และ White & Case ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

เกี่ยวกับ West Burton Energy

West Burton Energy เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระที่เพิ่งได้รับจัดตั้งขึ้นใหม่ และเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำในสหราชอาณาจักร บริษัทดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม หรือ Combined Cycle Gas Turbine  (CCGT) ขนาด 1332 เมกะวัตต์ และแบตเตอรี่ขนาด 49 เมกกะวัตต์ พร้อมทั้งยังมีสถานที่ตั้งที่ได้รับอนุญาตสำหรับโครงการกังหันก๊าซธรรมชาติรอบเปิด หรือ Open Cycle Gas Turbine  (OCGT) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนอตทิงแฮมเชอร์ ประเทศอังกฤษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ West Burton Energy ที่ www.westburtonenergy.com.

เกี่ยวกับ EIG

EIG เป็นผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำในภาคพลังงานทั่วโลกด้วยเงิน 22.5 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 EIG เชี่ยวชาญด้านการลงทุนภาคเอกชนในด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั่วโลก ในช่วงประวัติศาสตร์ 39 ปี EIG ได้ให้คำมั่นสัญญามูลค่ากว่า 38.0 พันล้านดอลลาร์แก่ภาคพลังงานผ่านโครงการหรือบริษัทมากกว่า 373 โครงการใน 38 ประเทศในหกทวีป ลูกค้าของ EIG ประกอบด้วย แผนบำเหน็จบำนาญชั้นนำมากมาย บริษัทประกันภัย การบริหารเงินบริจาค มูลนิธิ และกองทุนความมั่งคั่งอธิปไตยในสหรัฐอเมริกา เอเชีย และยุโรป EIG มีสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตัน ดีซี และมีสำนักงานในฮูสตัน ลอนดอน ซิดนีย์ ริโอเดจาเนโร ฮ่องกง และโซล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ EIG ที่ www.eigpartners.com.

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210831005838/en/

ติดต่อสำหรับสื่อ:

West Burton Energy

FTI Consulting

Stephanie Randall

+1 212-850-5603

WestBurtonEnergy@fticonsulting.com

EIG

Sard Verbinnen & Co.

Kelly Kimberly / Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG-SVC@sardverb.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Unioil เลือกเครือข่าย P97 เพื่อเพิ่มประสบการณ์ดิจิทัล ด้วยการให้รางวัลแบบสะสมแต้มสำหรับการชำระเงินผ่านมือถือ พร้อมฟังก์ชั่นค้นหาสถานี

Logo

ผู้ให้บริการการค้าดิจิทัล P97 Networks จะช่วยให้ Unioil สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นทั้งในและนอกปั๊ม

มะนิลา, ฟิลิปปินส์–(BUSINESS WIRE)–18 ส.ค. 2564

Unioil Petroleum Philippines บริษัทปิโตรเลียมที่มีความหลากหลายและสร้างสรรค์ที่สุดในประเทศ มีความยินดีที่จะประกาศว่าได้เลือก P97 Networks ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการค้าดิจิทัล ให้มาช่วยพัฒนาแอป Unioil Mobile App ด้วยจุดขายในการรวมปั๊มเชื้อเพลิง บัตรสะสมคะแนน ฟังก์ชันการรวมการชำระเงินผ่านมือถือ ข้อเสนอ รางวัล การระบุตำแหน่งสถานี และฟังก์ชันเปรียบเทียบราคาน้ำมัน

“ความมุ่งมั่นของเราในการใช้แนวทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ช่วยให้เราปฏิวัติวิธีที่ผู้ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถทำธุรกิจกับลูกค้าทั้งรายเล็กและรายใหญ่ การใช้แพล็ตฟอร์มดิจิทัล P97 Digital Commerce Platform จะช่วยยกระดับข้อเสนอให้กับผู้บริโภคของเราอย่างแท้จริง และมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับลูกค้าของเราอีกด้วย พนักงานปั๊มไม่ต้องพกพาเครื่อง EDC แบบไร้สายเพื่อให้ลูกค้าสแกนสำหรับการชำระเงินผ่านมือถืออีกต่อไป เรื่องนี้สำคัญมากสำหรับความสะดวกของลูกค้า เนื่องจากช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนเพิ่มเติมในการเติมน้ำมันที่สถานีของเรา” Ed Pasion รองประธานฝ่ายค้าปลีกของ Unioil กล่าว

Unioil นำเสนอกลุ่มเชื้อเพลิงมาตรฐาน Euro-5 ครบถ้วน ตั้งแต่น้ำมันเบนซินไปจนถึงดีเซล ซึ่งทั้งหมดลดการปล่อยมลพิษได้มากถึง 77 เปอร์เซ็นต์ สิ่งนี้ทำให้เชื้อเพลิงสูตรพิเศษของ Unioil เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดที่สุดของประเทศนับตั้งแต่ปี 2560 ผู้ขับขี่ชาวฟิลิปปินส์จะได้รับประสบการณ์การเติมเชื้อเพลิงที่ปลอดภัย ไร้สัมผัส และคุ้มค่าภายในปี 2564 ด้วย Unioil Mobile App

“แอพมือถือ Unioil ใหม่บนแพลตฟอร์ม P97 Digital Commerce จะช่วยมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าของ Unioil  โดย P97 รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจค้าปลีกของ Unioil และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าที่ปั๊ม” Brad Jones กรรมการผู้จัดการ APAC จาก P97 Networks กล่าว

โควิด-19 เร่งการใช้การชำระเงินด้วยแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เนื่องจากให้โซลูชันการชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสเมื่อเทียบกับการใช้ธนบัตร ซึ่งมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภค คาดว่าเกือบร้อยละ 76 ของการซื้อในปี 2564 จะทำได้ในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

แพลตฟอร์ม Digital Commerce รุ่นบุกเบิกของ P97 สร้างขึ้นจากมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้ผู้ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับผู้บริโภคของตนได้ และมีสถานีเชื่อมต่อมากกว่า 40,000 แห่งในปัจจุบัน P97 ภูมิใจนำเสนอประสบการณ์แอพมือถือที่ได้รับการปรับปรุงในทุกสถานที่ของ Unioil เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและรับรางวัลพิเศษจากการสะสมแต้ม โดยทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยแอพมือถือ Unioil

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน การเสนอวิธีการซื้อสินค้าที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวแก่ลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญ ความมุ่งมั่นของ Unioil คือการเป็นผู้นำรูปแบบนวัตกรรมในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้บริโภคในการค้นหา ชำระเงิน และรับรางวัลพิเศษจากการสะสมแต้ม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน P97 ไปที่ www.p97.com.

เกี่ยวกับ Unioil Petroleum Philippines, Inc.

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 Unioil ได้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาปิโตรเลียมในระดับนวัตกรรมใหม่ โดยสร้างตัวเองให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีนวัตกรรมขั้นสูงสำหรับน้ำมันชนิดพิเศษ เชื้อเพลิง และสารหล่อลื่น Unioil ดำเนินกิจการสถานีค้าปลีก ให้บริการผสมน้ำมันหล่อลื่นและทำการตลาดพร้อมกับการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง การซื้อขายน้ำมันชนิดพิเศษ และการจำหน่าย Bitumen (ยางมะตอย) เรียนรู้เพิ่มเติมที่ https://unioil.com.

เกี่ยวกับ P97 Networks

P97 Networks นำเสนอแพลตฟอร์มการค้าผ่านมือถือและการตลาดเชิงพฤติกรรมที่ปลอดภัย ซึ่งจะเปลี่ยนโฉมการค้าขายผ่านมือถือสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีก เชื้อเพลิง และยานยนต์ที่สะดวกสบาย แพลตฟอร์มของ P97 ช่วยเพิ่มความสามารถในการดึงดูด มีปฏิสัมพันธ์ และรักษาลูกค้าด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือหลายล้านเครื่องและรถยนต์ที่เชื่อมต่อเข้ากับผู้ค้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่สร้างประสบการณ์ผู้บริโภคบนมือถือที่ไม่เหมือนใคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.p97.com.

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210817005877/en/

P97 ติดต่อสำหรับสื่อ

Ed Pasion
Unioil
รองประธานฝ่ายค้าปลีก
ecp@unioil.com

Aaron Mireles
P97 Networks, Inc.
281-954-1706
Aaron.Mireles

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Sapura Drilling มอบสัญญาก่อสร้างบ่อน้ำนอกชายฝั่งให้แก่ Halliburton

Logo

การดำเนินการแบบบูรณาการช่วยลดความไม่แน่นอนและปรับปรุงประสิทธิภาพในโครงการพัฒนาก๊าซหลัก

ฮิวสตัน–(บิสิเนสไวร์)–10 ส.ค. 2564

Halliburton Company (NYSE: HAL) ประกาศว่า Sapura Drilling ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Sapura Energy ได้มอบสัญญาบูรณาการนอกชายฝั่งให้แก่บริษัท

Sapura โดยมี Halliburton เป็นพันธมิตรด้านเทคนิค จะทำสัญญาขุด Integrated Rig Drilling Completion (i-RDC) สำหรับโครงการก่อสร้างบ่อน้ำนอกชายฝั่งจำนวน 6 หลุม  ลักษณะการบูรณาการที่ไม่เหมือนใครของสัญญานี้เปิดโอกาสให้แก่ Halliburton และ Sapura Drilling และ PETRONAS Carigali Sdn Bhd ในการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล Halliburton 4.0 อย่างเต็มศักยภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน.

เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้รวมถึงชุด Digital Well Program®, Digital Well Operations และ Digital Well Automation และแอปพลิเคชันคลาวด์ DecisionSpace®365 ทั้งหมด  ขอบเขตงานของ Halliburton 4.0 ยังรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Sperry Drilling, Cementing, Drill Bits, Baroid และ Completions  นับว่าเป็นโครงการบูรณาการแรกในประเทศที่รวมบริการแท่นขุดเจาะเข้ากับการวางแผน การดำเนินงาน และระบบอัตโนมัติทุกด้าน

เกี่ยวกับ Halliburton

ก่อตั้งขึ้นในปี 2462 Halliburton เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอุตสาหกรรมพลังงาน  ด้วยพนักงานประมาณ 40,000 คนจาก 130 สัญชาติและกว่า 70 ประเทศ บริษัทช่วยให้ลูกค้าเพิ่มมูลค่าตอลทั้งวงจรชีวิตของอ่างเก็บน้ำ ตั้งแต่การค้นหาไฮโดรคาร์บอนและการจัดการข้อมูลทางธรณีวิทยา ไปจนถึงการประเมินการขุดเจาะและการก่อตัวของหิน การก่อสร้างบ่อน้ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดทั้งอายุของทรัพย์สิน  เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.halliburton.com  ติดตาม Halliburton บน Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and YouTube

อ่านเวอร์ชั่นที่มาใน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210810005132/en/

ติดต่อ:

สำหรับนักลงทุน:
Abu Zeya
Investor Relations (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) investors@halliburton.com 
281-871-2688

สำหรับสื่อมวลชน:
William Fitzgerald
External Affairs (ฝ่ายกิจการภายนอกองค์กร) pr@halliburton.com 
281-871-2601

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย