Category Archives: Biomedical

ก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการศึกษาทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยชิงหวา

Logo

ซินจู๋, ไต้หวัน–(BUSINESS WIRE)–02 ตุลาคม 2564

แผนการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวาในการจัดตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการแพทย์ได้รับการอนุมัติในการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการเมื่อเร็ว ๆ นี้ ขั้นตอนการสรรหาและรับสมัครของมหาวิทยาลัยจะเริ่มในปลายปี 2564 และนักเรียนชั้นปีแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจะลงทะเบียนในเดือนกันยายน 2565

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูอย่างเต็มรูปแบบได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20211001005043/en/

College of Life Science dean Kao Ruey-Ho (left) and Department of Medical Science chair Chen Linyi (right) prepare for the post-baccalaureate program in medicine. (Photo: National Tsing Hua University)

Kao Ruey-Ho (ซ้าย) คณบดีวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร์ และ Chen Linyi (ขวา) หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำลังเตรียมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการแพทย์ (รูปภาพ: มหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวา)

Hocheng Hong อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวากล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวามีรากฐานที่แข็งแกร่งในการวิจัยข้ามสาขาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิศวกรรมชีวภาพ วัสดุศาสตร์ และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยที่มหาวิทยาลัยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการฝึกอบรมแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญมากกว่าหนึ่งอย่าง ดังนั้น หลักสูตรใหม่นี้จึงแสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดดของการศึกษาด้านการแพทย์ในไต้หวัน

Hocheng อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวามีจำนวนคณาจารย์ เงินทุน และโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับหลักสูตรใหม่ นอกจากคณาจารย์ที่มีอยู่จำนวน 180 คน ซึ่งสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้ยังได้คัดเลือกอาจารย์ประจำเพิ่มเติมอีก 71 คน และนักวิทยาศาสตร์แพทย์อีก 87 คนจากศูนย์การแพทย์ชั้นนำทั่วไต้หวัน นอกจากนี้ สำนักงานชั่วคราวของหลักสูตรนี้ได้ระดมเงิน 2 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันเพื่อการศึกษาทางการแพทย์อีกด้วย โดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการกำลังทบทวนแผนต่อเนื่องในการจัดตั้งโรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอนและศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยในโครงการ Taoyuan Aerotropolis ซึ่งเป็นผังเมืองที่มุ่งสร้างพื้นที่อุตสาหกรรมถัดจากท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการแพทย์เป็นหลักสูตร 4 ปี เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาจากทุกสาขาวิชา นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจะต้องทำงานในสถานพยาบาลสาธารณะเป็นเวลา 6 ปี และจะมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมขั้นสูงอีก 2 ปีในศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวาจะใช้ประสบการณ์ที่กว้างขวางในการสรรหานักศึกษา เพื่อรับเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวดในการรับเข้าเรียน ซึ่งกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาผ่านนวัตกรรมจะเปิดเส้นทางใหม่สำหรับการศึกษาด้านการแพทย์ในไต้หวันได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการแพทย์จะเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ในอนาคต (ปัจจุบันคือวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร์) Kao Ruey-Ho คณบดีวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร์ และอดีตผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ Tzu Chi กล่าวว่า ผู้สมัครที่สมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวาจะได้รับการประเมินผ่านคะแนนการทดสอบ ใบรับรองผลการเรียน และการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมไปถึงความหลงใหลในการแพทย์และสาธารณประโยชน์

นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในหลักสูตรจะต้องเรียนหลายกระบวนวิชาที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบท เช่น การฝึกเวชศาสตร์ชุมชน และใช้ประโยชน์จากการวินิจฉัยด้วย AI และเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล นักศึกษาจะได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่องการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นและการอุทิศตนด้านสาธารณสุข ซึ่งจะสอนโดยผู้ที่ได้รับรางวัล Medical Contribution Award

ดูเนื้อหาต้นฉบับได้ที่นี่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20211001005043/en/

ติดต่อ:

Holly Hsueh
NTHU
(886)3-5162006
hoyu@mx.nthu.edu.tw

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

นักวิจัย NTHU พัฒนาเครื่องตรวจละลายลิ่มเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Logo

ซินจู๋, ไต้หวัน–(บิสิเนส ไวร์)–24 ก.ย. 2564

เนื่องจากการฉีดวัคซีน COVID-19 ทำให้เกิดปัญหาลิ่มเลือดอุดตัน ดร. Chih-Kuang Yeh ศาสตราจารย์พิเศษประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้นำทีมวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องตรวจละลายลิ่มเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเครื่องแรกของโลก และยังสามารถรักษาลิ่มเลือดอุดตันอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ในปี 2564 นอกจากนี้ สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังได้รับอนุมัติ โดยระหว่างนี้ก็ได้มีการยื่นคำขอเพิ่มเติมกับที่อื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นแบบมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210924005015/en/

(Photo: National Tsing Hua University)

(ภาพ: National Tsing Hua University)

อุปกรณ์นี้ได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการเกิดลิ่มเลือดอุดตันทั่วไป 2 อย่างที่เรียกว่า pulmonary embolism หรือ โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด(PE) และ deep vein thrombosis หรือ ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (DVT) ซึ่งมีผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลก 10 ล้านรายต่อปี DVT เป็นสาเหตุหลักของ PE และ PE อาจทำให้หัวใจล้มเหลวและมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 65 ศาสตราจารย์ Yeh อธิบายว่าทางเลือกในการรักษาในปัจจุบันรวมไปถึงสายสวนสำหรับนำส่งยาและอุปกรณ์ตัดลิ่มเลือด แต่วิธีเหล่านี้ไม่ได้ผลเพียงพอหรืออาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดภาวะตกเลือดได้ นี่เป็นเหตุผลที่กระตุ้นให้เขาค้นคว้าเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ทีมงานของ Yeh ซึ่งทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม ได้พัฒนาอุปกรณ์อัลตราโซนิกขนาด 0.2 มม. ซึ่งสามารถสร้างกระแสน้ำวนแบบอัลตราโซนิกคล้ายพายุทอร์นาโด และสร้างกระแสน้ำวนรอบก้อนเลือดที่รุนแรง จึงเป็นการเพิ่มการเจาะของยาละลายลิ่มเลือด และส่งผลให้มีการสลายลิ่มเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ทำให้ลิ่มเลือดลดขนาดลงเหลือเพียง 0.001 ซม.

“ผมเคยเห็นลิ่มเลือดที่ยาวกว่า 40 ซม. การใช้เพียงยาเพื่อละลาย ก็ช้าเกินไป” Yeh อธิบาย “มันเหมือนกับการซักเสื้อผ้า การแช่ผ้าในผงซักฟอกอย่างเดียวไม่พอ การกวนด้วยเครื่องซักผ้าเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความสะอาดเสื้อผ้าอย่างรวดเร็ว”

Yeh กล่าวว่าการศึกษาในสัตว์ทดลองได้แสดงผลการหดตัวของลิ่มเลือดอุดตันร้อยละ 60 ในสมองของหนูหลังจากใช้ กระแสน้ำวนอัลตราโซนิกเป็นเวลา 10 นาที ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการรักษาที่รวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น คุณสมบัติป้อนกลับของอัลตราซาวนด์ยังสามารถใช้สำหรับการติดตามการรักษาแบบเรียลไทม์

Yeh เสริมว่าทีมของเขากำลังทำงานเกี่ยวกับการใช้กระแสน้ำวนอัลตราโซนิกสำหรับภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ไม่ลุกลามซึ่งมีศักยภาพในการรักษาเส้นเลือดอุดตันในสมอง นอกจากนี้ เมื่อใช้รวมกับ microbubbles เพื่อควบคุมการปลดปล่อยยาก็ทำให้สามารถใช้รักษาความผิดปกติทางระบบประสาท เช่น โรคพาร์กินสันและโรคลมชักได้

เมื่อใคร่ครวญถึงวิธีที่เขาสนใจกระแสน้ำวนแบบอัลตราโซนิกเป็นครั้งแรก Yeh นึกย้อนถึงการเดินทางกับครอบครัวที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลเมื่อสิบปีก่อน เขายืนอยู่ข้างนิทรรศการ waterspout ตอนที่เขาเกิดความคิดที่ว่าคลื่นอัลตราโซนิกสามารถทำสิ่งที่คล้ายกันและอาจเป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานทางการแพทย์บางอย่างได้

ทีมของ Yeh มีชื่อว่า VorteSonic ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างกระแสน้ำวนและคลื่นเสียง สมาชิกในทีมหลัก ได้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก  Wei-Chen Lo และ Zong-Han Hsieh ผู้รับผิดชอบเครื่องแปลงสัญญาณอัลตราโซนิกและระบบการขับเคลื่อน และ ดร.Chun-Yen Lai ที่จะนำทีมต่อหลังจากกลายมาเป็นสตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัย Dr. Lai มีประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการและอุตสาหกรรม และเคยไปเยี่ยมเพื่อนที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เชิงนวัตกรรมที่ Stanford University ในสหรัฐอเมริกาด้วย

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210924005015/en/

ติดต่อ:

Holly Hsueh

NTHU

(886)3-5162006

hoyu@mx.nthu.edu.tw

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

การรักษาด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีของ Celltrion สำหรับ COVID-19 regdanvimab (CT-P59) กลายเป็นการรักษาโควิดที่ได้รับอนุญาตครั้งแรกที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลี (MFDS)

Logo

 • การอนุมัตินี้นับเป็นครั้งแรกที่การรักษาโมโนโคลนอลแอนติบอดีสำหรับโควิดได้รับการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบในการรักษาผู้ป่วยโควิด
 • การอนุมัติรวมถึงการขยายถึงผู้ป่วยที่สามารถรักษาด้วย regdanvimab (CT-P59) สำหรับ COVID-19 และลดเวลา ระยะเวลาสำหรับการบริหารการรักษา
 • Celltrion ยังคงหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเพื่อให้บริการ regdanvimab (CT-P59) แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดในอินชอน

ประเทศเกาหลีใต้–(บิสิเนส ไวร์)–18 ก.ย. 2564

Celltrion Group ประกาศว่ากระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลี (MFDS) ได้อนุมัติ regdanvimab (CT-P59) ซึ่งเป็นโมโนโคลนัลแอนติบอดีสำหรับรักษา COVID-19 สำหรับการใช้งานระยะยาวในผู้ป่วยสูงอายุอายุ 50 ปีขึ้นไปหรือที่ โรคประจำตัวอย่างน้อย 1 อย่าง (โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดเรื้อรัง เบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคตับเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน) ที่มีอาการโควิด 19 แบบไม่รุนแรงของ COVID-19 และผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการของ COVID-19 ในระดับปานกลาง  นับเป็นครั้งแรกที่การรักษาโมโนโคลนอลแอนติบอดีสำหรับโควิด-19 ได้รับการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จาก MFDS ของเกาหลี

ในเดือนกุมภาพันธ์ MFDS ของเกาหลีได้รับใบอนุญาตการเผยแพร่แบบมีเงื่อนไข (CMA) สำหรับการใช้งานฉุกเฉินของ regdanvimab (CT-P59) และอนุญาตให้ใช้ CT-P59 ในผู้ป่วยผู้ใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือมีเงื่อนไขทางการแพทย์อย่างน้อยหนึ่งรายการ (โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ที่มีอาการ COVID-19 ไม่รุนแรงและผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการของ COVID-19 ปานกลาง

เวลาในการให้ยา regdanvimab ที่แนะนำ (CT-P59) ซึ่งเป็นการฉีดเข้าเส้นเลือดดำเพียงครั้งเดียว (IV) ที่ 40 มก./กก. ลดลงจาก 90 นาทีเป็น 60 นาที

Celltrion ประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนผู้ป่วยมากกว่า 1,315 คนในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ทั่วโลก ซึ่งประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ regdanvimab (CT-P59) ใน 13 ประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา สเปน และโรมาเนีย  ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า regdanvimab (CT-P59) ลดความเสี่ยงของการรักษาในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 หรือการเสียชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ 72% สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก้าวไปสู่ ​​COVID-19 ที่รุนแรงและ 70% สำหรับผู้ป่วยทุกราย  นอกจากนี้ ข้อมูลก่อนการรักษาทางคลินิกสำหรับ regdanvimab (CT-P59) แสดงให้เห็นฤทธิ์การทำลายสายพันธ์ุเดลต้า (B.1.617.2 ที่ค้นพบครั้งแรกในอินเดีย) โดยผลลัพธ์แสดงอัตราการรอดชีวิต 100% ด้วยการกำจัดไวรัสจากสัตว์ทั้งหมดที่ได้รับการบำบัด ปริมาณของ CT-P59

“ข้อมูลทางคลินิกล่าสุดได้ช่วยปรับปรุงความเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นไปได้ของ regdanvimab ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ COVID-19 เล็กน้อยถึงปานกลาง Dr. HoUng Kim, Ph.D. กล่าว หัวหน้าแผนกการแพทย์และการตลาด ที่ Celltrion Healthcare กล่าว “Regdanvimab เป็นแนวทางการรักษาโควิด-19 รุ่นแรกในประเภทของตน ดังนั้นควรประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน  นอกจากการตอบรับเชิงบวกอย่างต่อเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์แล้ว เรายังได้รับการสนับสนุนโดยการตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อยืนยันว่าการรักษานี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ กลุ่ม Celltrion ยังคงสื่อสารอย่างขยันขันแข็งกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ทั่วโลก”

ณ เดือนกันยายน 2564 ผู้ป่วยมากกว่า 14,857 รายได้รับการรักษาด้วย regdanvimab (CT-P59) ในโรงพยาบาล 107 แห่งในสาธารณรัฐเกาหลี

สิ้นสุด –

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:

เกี่ยวกับ Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare มุ่งมั่นที่จะนำเสนอยาที่เป็นนวัตกรรมและราคาไม่แพง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาขั้นสูงของผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตขึ้นที่โรงงานเพาะเลี้ยงเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ทันสมัย ​​โดยออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ US FDA cGMP และแนวทาง EU GMP Celltrion Healthcare พยายามนำเสนอโซลูชั่นคุณภาพสูงที่คุ้มค่าผ่านเครือข่ายทั่วโลกที่ครอบคลุมกว่า 110 ประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม: https://www.celltrionhealthcare.com

เกี่ยวกับ regdanvimab (CT-P59)

CT-P59 ถูกระบุว่าเป็นการรักษาที่มีศักยภาพสำหรับ COVID-19 ผ่านการคัดกรองผู้สมัครแอนติบอดีและเลือกผู้ที่แสดงศักยภาพสูงสุดในทำลายไวรัส SARS-CoV-2 เป็นกลางการทดลองในหลอดทดลองและในร่างกาย ก่อนการรักษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า CT-P59 จับกับ SARS-CoV-2 RBD อย่างแน่นหนา และทำให้สามารถทำลายสายพันธุ์เดิมและสายพันธุ์กลายพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์อัลฟ่า (B.1.1.7 ซึ่งค้นพบครั้งแรกในสหราชอาณาจักร) ). ในการการทดลองจำลองในร่างกาย  CT-P59 ช่วยลดปริมาณไวรัสของ SARS-CoV-2 และการอักเสบในปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์จากการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 และ 2 ของ CT-P59 ทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัย ความทนทาน ผลต้านไวรัส และประสิทธิภาพในผู้ป่วยที่มีอาการของ COVID-19 ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง1 Celltrion เพิ่งเริ่มพัฒนาค็อกเทลแอนติบอดีที่เป็นกลางด้วย CT-P59 เพื่อต่อต้าน SARS-CoV-2 สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้น

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลบางอย่างที่กำหนดไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในอนาคตและผลการดำเนินงานทางการเงินของเรา และเหตุการณ์หรือการพัฒนาในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ Celltrion/Celltrion Healthcare ซึ่งอาจประกอบขึ้นเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อความเหล่านี้อาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “เตรียมจะ”, “หวังว่าจะ”, “ที่จะมาถึง”, “วางแผน”, “มีจุดมุ่งหมาย”, “ที่จะเปิดตัว”, “กำลังเตรียมการ, “เมื่อได้รับ”, “อาจ” , “โดยมุ่งหมาย”, “น่าจะ”, “เมื่อระบุ”, “จะ”, “กำลังดำเนินการ”, “ครบกำหนด”, “พร้อมใช้งาน”, “มีศักยภาพที่จะ”, หรือคำที่คล้ายคลึงหรือคำตรงข้ามๆ

นอกจากนี้ ตัวแทนของเราอาจทำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าด้วยวาจา  ข้อความดังกล่าวอิงตามความคาดหวังในปัจจุบันและสมมติฐานบางประการของฝ่ายบริหารของ Celltrion/Celltrion Healthcare ซึ่งหลายข้ออยู่เหนือการควบคุม

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนมีโอกาสที่จะเข้าใจความเชื่อและความคิดเห็นของผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับอนาคต เพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้ความเชื่อและความคิดเห็นดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินการลงทุน ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคตและไม่ควรวางใจเกินควร

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจทำให้ผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่แท้จริงในอนาคตแตกต่างไปอย่างมากจากการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตหรือผลลัพธ์ที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว

แม้ว่าข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในการนำเสนอนี้จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้บริหารของ Celltrion/Celltrion Healthcare เชื่อว่าเป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความถูกต้อง เนื่องจากผลลัพธ์ที่แท้จริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างไปอย่างมากจาก ที่คาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าว  Celltrion/Celltrion Healthcare ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า หากสถานการณ์หรือการประมาณการหรือความคิดเห็นของฝ่ายบริหารควรเปลี่ยนแปลง ยกเว้นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควร

อ้างอิง


1 Celltrion Data on file

อ่านต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210918005026/en/

ติดต่อ:

Holly Barber
hbarber@hanovercomms.com 
+44 (0) 7759 301620

Donna Curran
dcurran@hanovercomms.com 
+44 (0) 7984 550312

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

RubrYc Therapeutics ประกาศความร่วมมือด้านการจัดหาเงินทุนสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ Series A2 และการได้รับการอนุญาตใช้โปรแกรม RTX-003 ร่วมกับ iBio Inc.

Logo

ซานคาร์ลอส แคลิฟอร์เนีย–(BUSINESS WIRE)–25 ส.ค. 2564

RubrYc Therapeutics, Inc. (“RubrYc”) และ iBio, Inc. (“iBio”, NYSEA: IBIO) ประกาศในวันนี้ว่าการจัดหาเงินทุนสำหรับหุ้นบุริมสิทธิของ ของ RubrYc และข้อตกลงการอนุญาตและการทำงานร่วมกันได้สิ้นสุดสำเร็จ โดยการทำงานร้วมกันครั้งนี้จะมุ่งสู่การวิจัยและพัฒนาการบำบัดด้วยแอนติบอดีที่มุ่งเป้าไปที่ epitope  การตกลงครั้งนี้จะทำให้ iBio กลายมาเป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญด้วยเงินลงทุน 7.5 ล้านดอลลาร์ในหุ้นบุริมสิทธิ์ Series A2 ของ RubrYc โดยจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักลงทุนของบริษัทกับ Third Point Ventures, Paladin Capital Group, Vital Venture Capital และ Hayan Health Networks นอกจากนี้ iBio ยังได้รับสิทธิพิเศษทั่วโลกในการพัฒนา RTX-003 ซึ่งเป็นโปรแกรมหลักของ RubrYc ซึ่งเป็นโมโนโคลนัลแอนติบอดีเป้าหมาย CD25 สำหรับการลดปริมาณทีเซลล์ในสภาพแวดล้อมจุลภาคของเนื้องอกที่เป็นของแข็ง

การทำงานร่วมกันจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายรวม Discovery Engine ของ RubrYc และความเชี่ยวชาญด้านการค้นพบแอนติบอดีเข้ากับความสามารถของ iBio ในฐานะผู้พัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์ยุคหน้าและผู้บุกเบิก FastPharming Manufacturing System® ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างการบำบัดแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ RubrYc จะรับผิดชอบในการค้นพบตัวยาที่มี epitope เป็นเป้าหมาย  โดยใช้ Meso-scale Engineered Molecules ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ RubrYc เพื่อการค้นพบแอนติบอดีที่พาไปยัง epitope เฉพาะ เพื่อต่อกรกับเป้าหมายโรคที่มีการตกลงร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้ โดย iBio จะเข้ามาทำงานร่วมด้วยในการค้นพบครั้งนี้ และจะรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมพรีคลินิก คลินิก และการค้าเชิงพาณิชย์สำหรับตัวยาที่ถูกเลือกมาจากการทำงานร่วมกันครั้งนี้

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง หาก iBio พัฒนาและทำการค้ากับผู้สมัครหลายรายที่ผลิตภายใต้การทำงานร่วมกันในครั้งนี้ อาจทำให้ RubrYc ได้รับเงินมากกว่า 84 ล้านดอลลาร์สำหรับการชำระเงินครั้งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการค้นพบและการพัฒนา และ RubrYc อาจได้รับค่าลิขสิทธิ์จากยอดขายสุทธิทั่วโลกของผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ใด ๆ ที่พัฒนาขึ้นผ่านความร่วมมือนี้ด้วย

Isaac Bright, MD ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RubrYc กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ iBio ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีความทะเยอทะยานซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในการค้นพบและพัฒนาการรักษาที่มุ่งเป้าไปที่ epitope อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลที่ดีกว่า การค้นพบโมเลกุลแบบทั่วไป นอกจากนี้ iBio ยังเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาแคมเปญ RTX-003 หลักของเรา ซึ่งเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีต้าน CD25 ที่เราค้นพบ ซึ่งแสดงให้เห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ในฐานะตัวทำลาย T Cell สำหรับการบ่งชี้เนื้องอกที่เป็นของแข็งหลายชนิด”

“เราคาดว่าเทคโนโลยีการค้นพบแอนติบอดีที่กำหนดเป้าหมาย epitope ของ RubrYc จะขับเคลื่อนแคมเปญที่แตกต่างในการโจมตีเป้าหมายที่ท้าทาย และเพื่อให้โอกาสมากมายในการค้นพบและพัฒนาแอนติบอดีที่ได้เปรียบจาก epitope กับเป้าหมายด้านเนื้องอกวิทยาที่มีลักษณะเฉพาะที่ดี” Tom Issett ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ iBio ซึ่งจะเข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของ RubrYc กล่าว “RTX-003 เป็นสินทรัพย์ที่น่าทึ่งที่จะเพิ่มลงในไปป์ไลน์การรักษาของเรา และเราตั้งตารอที่จะทำกิจกรรมที่เปิดใช้งาน IND พร้อม ๆ ไปกับการที่เรายังคงขยายขีดความสามารถในการค้นพบและพัฒนาต่อไป”

เกี่ยวกับ RubrYc Therapeutics, Inc.

RubrYc Therapeutics, Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้โซลูชันแมชชีนเลิร์นนิงและการคำนวณทางชีววิทยาที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อค้นหาแอนติบอดีแบบโมโนและไบสเปซิฟิกเฉพาะอีพิโทป RubrYc ได้แรงบันดาลใจจากความก้าวหน้าล่าสุดในการสังเคราะห์ไลบรารีโมเลกุล การคัดกรองและการคำนวณแบบคู่ขนานอย่างหนาแน่น RubrYc กำลังสร้างเส้นทางใหม่สำหรับการค้นพบแอนติบอดีเพื่อการรักษาโดยอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ RubrYc Therapeutics, Inc. ใช้ประโยชน์จาก Discovery Engine เพื่อระบุแอนติบอดีจำนวนมากอย่างรวดเร็วพร้อมคุณสมบัติการยึดเกาะที่เป็นเอกลักษณ์กับเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบและท้าทาย RubrYc แยกตัวออกจาก HealthTell, Inc. ในปี 2561 เพื่อพัฒนาการค้นพบทางชีวภาพขั้นสูง และร่วมมือกับบริษัทยาชั้นนำที่มีภารกิจร่วมกันในการขยายทางเลือกในการรักษาและปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ RubrYc ตั้งอยู่ในเมืองซานคาร์ลอส รัฐแคลิฟอร์เนีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rubryc.com.

เกี่ยวกับ iBio, Inc.

iBio เป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตสารชีวภาพจากพืชที่ยั่งยืน โปรแกรม FastPharming System® ของบริษัทรวบรวมการทำฟาร์มแนวตั้ง การปลูกพืชไร้ดินแบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีไกลโคซิเลชันแบบใหม่ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อพัฒนาโมโนโคลนัลแอนติบอดีคุณภาพสูง วัคซีน การหมึกชีวภาพ และโปรตีนอื่น ๆ อย่างรวดเร็ว iBio กำลังพัฒนาตัวยาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง เช่นเดียวกับโรคไฟโบรติกและโรคติดเชื้อ iBio CDMO LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้บริการการพัฒนาและการผลิตตามสัญญา FastPharming พร้อมด้วย Glycaneering Development Services™ สำหรับการออกแบบโปรตีนลูกผสมขั้นสูง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ibioinc.com

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210825005165/en/

ติดต่อ:

Isaac Bright, MD

RubrYc Therapeutics, Inc.

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ

650.832.6473

info@rubryc.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ZOLL และ Wallaby Medical ประกาศข้อตกลงในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การจัดการอุณหภูมิในประเทศจีน

Logo

เชล์มสฟอร์ด แมสซาชูเซตส์–(BUSINESS WIRE)–23 สิงหาคม 2564

ZOLL® Medical Corporation บริษัท Asahi Kasei ของบริษัท Asahi Kasei ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ Wallaby Medical Technologies บริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อุทิศตนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดสมองและภาวะหัวใจหยุดเต้น ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ลงนามในข้อตกลงการจัดจำหน่ายโดย Wallaby ซึ่งจะจัดการการขายและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การจัดการอุณหภูมิของ ZOLL ในประเทศจีน

ในประเทศจีน ภาวะหัวใจหยุดเต้นและโรคหลอดเลือดสมองคร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 544,0001 คน และ 1.79 ล้านคน2 ตามลำดับในแต่ละปี Neil Johnston ประธานของ ZOLL Circulation กล่าวว่า “ZOLL รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Wallaby เพื่อขยายการใช้งาน Thermogard XP® ในประเทศจีน ซึ่งจะช่วยผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นได้รับประโยชน์จากการรักษาด้วยการกำหนดอุณหภูมิที่มีคุณภาพสูง (TTM)

TTM ที่มีคุณภาพสูงต้องอาศัยความเร็วในการชักนำเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจงและรักษาอุณหภูมิที่กำหนดได้อย่างแม่นยำตลอดการลดอุณหภูมิและระยะอุณหภูมิปกติ ซึ่งรวมถึงระยะเพิ่มอุณหภูมิให้กลับสู่ปกติที่มีการควบคุมเป็นเวลานาน3  อุปกรณ์การลดอุณหภูมิในปัจจุบันมีความสามารถในการนำส่งความเร็วและความแม่นยำที่แตกต่างกัน แต่ละติจูดในการเลือกขนาดยาต้องมีความจำเพาะสูง เป้าหมายของโปรแกรม TTM ที่มีคุณภาพสูงคือการปรับปรุงศักยภาพสำหรับผลลัพธ์ทางระบบประสาทที่ดีเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล3-4 ผู้ป่วยที่ทางระบบประสาทไม่เสียหายมักจะพบการฟื้นตัวได้ง่ายขึ้นและกลับสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยาวนานขึ้น รวมถึงการกลับไปสู่การใช้ชีวิตปกติและอยู่ร่วมกับคนที่รัก5-6

ระบบการจัดการอุณหภูมิภายในหลอดเลือด Thermogard XP [Intravascular Temperature Management System (IVTM™)] ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพได้รับความแม่นยำและความรวดเร็วตามลักษณะเด่นของ TTM ที่มีคุณภาพสูง ส่งผลให้ผลทางระบบประสาทที่ดีขึ้นในผู้รอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้น7-9 ระบบประกอบด้วยกลุ่มสายสวนแลกเปลี่ยนความร้อนที่ช่วยให้แพทย์สามารถจัดการอุณหภูมิในอวัยวะส่วนแกนกลางของร่างกายตามความต้องการโดยเฉพาะของผู้ป่วย ในสหรัฐอเมริกาการใช้ IVTM ในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นยังไม่ได้รับการยืนยันแน่ชัดหรืออนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา

“Wallaby Medical มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยในประเทศจีนผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง ในขณะที่เรามุ่งไปยังวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมองและภาวะหัวใจหยุดเต้น ระบบการจัดการอุณหภูมิภายในหลอดเลือด Thermogard XP เป็นส่วนสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว” Michael Alper ซีอีโอของ Wallaby Medical กล่าว

เกี่ยวกับ ZOLL Medical Corporation

ZOLL Medical Corporation ของบริษัท Asahi Kasei ได้พัฒนาและทำการตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์และโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยยกระดับการดูแลฉุกเฉินและช่วยเหลือชีวิตคน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพทางคลินิกและการปฏิบัติงาน ด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับการกระตุ้นหัวใจและการตรวจสอบการเต้นของหัวใจ การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนและการตอบกลับ CPR การบำบัดด้วยออกซิเจนไม่เกินจุดอิ่มตัว การจัดการข้อมูล การช่วยหายใจ และการจัดการอุณหภูมิในการรักษา ZOLL ยังมอบชุดเทคโนโลยีที่ครอบคลุมซึ่งช่วยแพทย์ เจ้าหน้าบริการทางแพทย์แบบฉุกเฉิน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านอัคคีภัย รวมถึงผู้ที่ได้รับการอบรม CPR เบื้องต้น ทำให้ผลลัพธ์ของผู้ป่วยดีขึ้นในภาวะขั้นวิกฤตของระบบการทำงานของหัวใจและปอด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมได้ที่ www.zoll.com

เกี่ยวกับ Asahi Kasei

Asahi Kasei Group มีส่วนช่วยในการดำรงชีวิตเพื่อผู้คนทั่วโลก นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2465 ด้วยธุรกิจแอมโมเนียและเส้นใยจากเซลลูโลส Asahi Kasei ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุกของกลุ่มธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของทุกเพศทุกวัย ด้วยพนักงานมากกว่า 40,000 คนทั่วโลก บริษัทได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมที่ยั่งยืนโดยการจัดหาโซลูชั่นเพื่อรับมือกับความท้าทายของโลกผ่านภาคธุรกิจสามกลุ่ม ได้แก่ วัสดุ บ้าน และการดูแลสุขภาพ การดำเนินงานทางด้านการดูแลสุขภาพรวมถึงอุปกรณ์และระบบสำหรับการดูแลผู้ป่วยขั้นวิกฤตแบบเฉียบพลัน การฟอกเลือด การกรองเลือดเพื่อสุขภาพ  การถ่ายเลือด และการผลิตยาชีววัตถุ ตลอดจนเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจวินิจฉัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมได้ที่ www.asahi-kasei.com

เกี่ยวกับ Wallaby Medical

Wallaby Medical มุ่งเน้นที่การพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์สำหรับรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ผลิตภัณฑ์ของ Wallaby ได้แก่ Avenir Coil System ซึ่งเป็นระบบขดลวดสำหรับอุดหลอดเลือดในเส้นประสาทที่มีการจำแนกลักษณะทางเทคนิคสำหรับการรักษาภาวะหลอดเลือดในสมองโป่งพองและความผิดปกติของระบบประสาทอื่น ๆ และสายสวน Esperance DAC สำหรับภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันและขั้นตอนการรักษาภาวะหลอดเลือดสมองแตก ผลิตภัณฑ์ของ Wallaby มีจำหน่ายในกว่า 20 ประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.wallabymedical.com

© 2021 ZOLL Medical Corporation สงวนลิขสิทธิ์ IVTM, Thermogard XP และ ZOLL เป็นเครื่องหมายการค้าหรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ ZOLL Medical Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น ๆ เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

 1. Zhang et al. P Europace, Volume 17, Issue suppl_2, October 2015.
 2. GBD 2016 Stroke Collaborators (Johnson CO, et al.). Lancet Neurol. 2019;18:5:439–458. Epub 2019 Mar 11.
 3. Taccone, et al: Critical Care (2020) 24:6.
 4. Institute of Medicine. 2015. Strategies to Improve Cardiac Arrest Survival: A Time to Act. Washington, DC: The National Academies Press.
 5. Sawyer et al. Circulation Volume 141, Issue 12, 24 March 2020; Pages e654-e685.
 6. Kongpolprom et al. Indian Journal of Critical Care Medicine, January 2019; 23(1),20-26.
 7. Bartlett et al. Resuscitation 146 (2020) 8295.
 8. Calabró et al. Critical Care (2019) 23:285.
 9. Liao et al. Critical Care (2020) 24:27.

ติดต่อ:

Matt Hogan
ZOLL Medical Corporation
+1 (978) 805-6561
media@zoll.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

iNova Pharmaceuticals ได้รับใบรับรองสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในโลก

Logo

ซิดนีย์–(บิสิเนสไวร์)–14 ก.ค., 2564

iNova Pharmaceuticals บริษัทที่ขายและจัดจำหน่ายยาที่ไม่ต้องสั่งและไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ในออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา เพิ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในปี 2564  iNova ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในการประเมินหลายประเภท และยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่พนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายและบรรลุศักยภาพของพวกเขา

แบบสำรวจการประเมินได้รวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ เช่น ความเป็นผู้นำ การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ วัฒนธรรม และโอกาสในการพัฒนา  ท่ามกลางความท้าทายที่บริษัทต่างๆ เผชิญในปีที่ผ่านมา iNova และพนักงานของบริษัทในสถานที่ต่างๆ ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น นวัตกรรม ความอดทน และความอุตสาหะในการปรับตัวให้เข้ากับการระบาดใหญ่ทั่วโลก

การรับรอง Best Places to Work เป็นโปรแกรมการรับรองระดับสากล ซึ่งถือเป็น 'มาตรฐานระดับแพลตตินั่ม' ในการระบุและยกย่องสถานที่ทำงานชั้นนำทั่วโลก  โดยเปิดโอกาสให้นายจ้างได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงาน และให้เกียรติผู้ที่มอบประสบการณ์การทำงานที่มีมาตรฐานสูงสุด

“ในฐานะบริษัทที่มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่น วิสัยทัศน์นี้จึงมีความสำคัญต่อพนักงานของเรา  ความสามารถ พลังงาน และความมุ่งมั่นของพวกเขาที่ช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาเป็นธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเราต้องมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลในที่ทำงาน” Dan Spira ซีอีโอของ iNova กล่าว

เกี่ยวกับ INOVA PHARMACEUTICALS

iNova Pharmaceuticals เป็นบริษัทข้ามชาติด้านเวชภัณฑ์และการดูแลสุขภาพสำหรับผู้บริโภคที่ขายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำในตลาดที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการควบคุมน้ำหนัก หวัดและการไอ คอ การดูแลผิว และสุขภาพตามธรรมชาติ  iNova Pharmaceuticals ดำเนินงานในกว่า 20  ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา  วิสัยทัศน์ของ iNova Pharmaceuticals คือการจัดหาแบรนด์ที่เชื่อถือได้ที่พัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทุกวัน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ INOVA ได้ที่ www.inovapharma.com

เกี่ยวกับโปรแกรม BEST PLACES TO WORK

Best Places To Work คือใบรับรอง 'นายจ้างยอดเยี่ยม' ที่ชัดเจนที่สุดที่องค์กรต้องการ  โปรแกรมนี้รับรองและยกย่องสถานที่ทำงานชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลกด้วยการประเมินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งจะวิเคราะห์ความน่าดึงดูดใจของบริษัทผ่านกระบวนการสองขั้นตอนโดยเน้นที่ปัจจัย 8 ประการของสถานที่ทำงาน  เข้าร่วมกับชุมชนของเราได้ใน LinkedIn, Twitter, และ Facebook.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.bestplacestoworkfor.org

อ่านต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210713005994/en/

ติดต่อ:

Maria Mercedes

maria@bestplacestoworkfor.org 

+65 3159 1167

Kyalio เปิดตัวห้องสมุดศัลยกรรมเสมือนจริง (VR Endo-Laparoscopic Library) แบบวันต่อวันเป็นแห่งแรกในเอเชีย

Logo

สิงคโปร์–(BUSINESS WIRE)–8 ก.ค. 2564

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 Kyalio กับ Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia (ELSA) ซึ่งเป็นสมาคมศัลยกรรมชั้นนำที่มีสมาชิกกว่า 2,600 ราย ได้ร่วมกันเปิดตัวห้องสมุดศัลยกรรมเสมือนจริง หรือ Virtual Endo-Laparoscopic Library แบบวันต่อวัน ห้องสมุดศัลยกรรมเสมือนจริงแบบหลายแพลตฟอร์มแห่งแรกในเอเชียนี้จะใช้ เทคโนโลยี Virtual Reality ในฉากที่เป็นสถานที่จริง โดยจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฝึกฝนการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง และยังช่วยในเรื่องของการศึกษาด้านศัลยกรรมข้ามพรมแดนให้ดำเนินต่อไปได้แม้จะเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม นอกจากนี้ ห้องสมุดยังสนับสนุนการฝึกอบรมการผ่าตัดทางไกลสำหรับศัลยแพทย์รุ่นเยาว์ในประเทศกำลังพัฒนาและพื้นที่ห่างไกล อีกด้วย

เทคโนโลยี VR ช่วยให้ผู้เรียนจากทั่วโลกได้สัมผัสกับกรณีต่างๆ มากมายโดยมีการจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในห้องผ่าตัดเพื่อเสริมความรู้และทักษะในการปรับปรุงผลการผ่าตัดในแต่ละแนวทาง ศัลยแพทย์หนุ่มสาวกว่าครึ่งล้านคนในเอเชียจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้

ศ. Davide Lomanto, ผู้นำโครงการการศึกษาดิจิทัลของ ELSA กล่าวว่า “ห้องสมุดศัลยกรรม VR หรือ The VR Surgical Library เป็นก้าวสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การศึกษาด้านศัลยกรรมเข้าถึงได้สำหรับศัลยแพทย์ทั่วโลก “องค์กรของเราสนับสนุนศัลยแพทย์หลายพันคนในเอเชียและที่อื่น ๆ ไม่เพียงแต่การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังผ่านการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากศัลยแพทย์ชั้นนำทั่วภูมิภาคด้วย การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิผลให้กับสมาชิกในการปฏิบัติการผ่าตัดของตนเอง ความร่วมมือของเรากับ Kyalio ได้ขยายความพยายามในการศึกษาศัลยกรรมทั่วโลกของเรา ด้วยวิธีที่เข้าถึงได้และราคาไม่แพง”

เกี่ยวกับ Kyalio Pte Ltd

Kyalio ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2562โดยมีพันธกิจในการสร้างเทคโนโลยีที่ราคาไม่แพงแต่ล้ำหน้าสำหรับการศึกษาศัลยกรรมในวงกว้าง วิสัยทัศน์ของ Kyalio คือ “การปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยด้วยการฝึกการผ่าตัดที่ดีขึ้น” และดำเนินการพัฒนาต่อไปแบบวันต่อวันควบคู่ไปกับความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมและสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำ ติดตามการเดินทางของ Kyalio ได้ที่ www.kyalio.com

เกี่ยวกับ The Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia (ELSA)

The Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia (ELSA) ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผ่าตัดแบบส่องกล้องในเอเชีย และยังแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติแก่ประเทศสมาชิก

ณ วันนี้ ELSA เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคที่สำคัญสำหรับศัลยแพทย์ส่องกล้องในเอเชียแปซิฟิก และหน่วยงานที่กำกับดูแลที่ประกอบด้วยผู้นำด้านการผ่าตัดส่องกล้องจาก 37 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตั้งแต่ตุรกีทางตะวันตกไปจนถึงนิวซีแลนด์ทางตะวันออก

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210708005424/en/

ติดต่อ:

Cortilia Lin | cortilia@kyalio.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Smiths Medical ออกแจ้งเตือนทั่วโลกเกี่ยวกับการเรียกคืน Jelco® Hypodermic Needle-Pro® Fixed Needle Insulin Syringe ที่มีเครื่องหมายกระบอกตวงที่เอียงไป

Logo

มินนีแอโพลิส–(BUSINESS WIRE)–17 มิถุนายน 2564

Smiths Medical ได้ตระหนักถึงรุ่นและรหัสที่เฉพาะเจาะจงและ Jelco® Hypodermic Needle-Pro® Fixed Needle Insulin Syringes ที่อาจแสดงเครื่องหมายกระบอกตวงตรงเส้นเลขคี่ที่เอียงบนกระบอกฉีดยา มีการระบุเครื่องหมายที่เอียงประมาณ 20 องศาขึ้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีมัลติมีเดีย รับชมฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210616005888/en/

Jelco® Hypodermic Needle-Pro® Fixed Needle Insulin Syringes skewed graduation marking on the syringe barrel. (Photo: Business Wire)

Jelco® Hypodermic Needle-Pro® Fixed Needle Insulin Syringe ที่มีเครื่องหมายกระบอกตวงที่เอียงไปบนกระบอกฉีดยา (ภาพ: Business Wire)

รุ่นและรหัสกำกับสินค้าที่ได้รับผลกระทบ:

เลขหมายของรุ่น

ชื่อสินค้า

รหัสกำกับสินค้า

4428-1

Jelco® Hypodermic Needle-Pro® Fixed Needle Insulin Syringe 28Gx1/2” 1CC

4046543 and 4062235

4429-1

Jelco® Hypodermic Needle-Pro® Fixed Needle Insulin Syringe 29Gx1/2” 1CC

4014096, 4031846, 4031845, 4040734, 4043536, 4046545, 4046546, 4062239, 4062240, 4062238 and 4062242

โปรดอ้างอิงเอกสารแนบสำหรับภาพประกอบของการทำเครื่องหมายกระบอกตวงที่เอียงบนกระบอกฉีดยา

จากปัญหานี้ มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับอินซูลินในปริมาณที่ไม่เหมาะสม โดยอาจส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (อาจนำไปสู่ภาวะเลือดเป็นกรด) หรือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (อาจนำไปสู่อาการชัก) และอาจส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้

Smiths Medical ยังไม่ได้รับรายงานการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัสที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้

Smiths Medical ได้ออกใบแจ้งการเรียกคืนและแบบฟอร์มตอบกลับไปยังผู้รับของรุ่นและรหัสกำกับสินค้าที่ได้รับผลกระทบ เพื่อแนะนำให้พวกเขาต้องกักกันและส่งคืนผลิตภัณฑ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

การดำเนินการนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นการเรียกคืนประเภท 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA)

สภาพแวดล้อมการดูแลสุขภาพที่บ้าน

รหัสกำกับสินค้าสามารถหาดูได้ที่บรรจุภัณฑ์ของกระบอกฉีดยา ห้ามใช้กระบอกฉีดยาที่มีรหัสกำกับสินค้าที่ได้รับผลกระทบ ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลควรติดต่อร้านขายยา ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน หรือสถานพยาบาลที่จัดหากระบอกฉีดยาเพื่อจัดเตรียมการส่งคืนและเปลี่ยนเข็มฉีดยา

ข้อมูลติดต่อของ Smith Medical

ผู้บริโภคที่มีคำถามเกี่ยวกับการเรียกคืนนี้สามารถติดต่อ Smiths Medical ทางโทรศัพท์ได้ที่ 1-(800)-258-5361

ผู้บริโภคสามารถติดต่อ Smiths Medical ทางออนไลน์ได้ที่ https://smiths-medical.custhelp.com

คำถามเฉพาะเกี่ยวกับการเรียกคืนสินค้าโปรดส่งไปที่ fieldactions@smiths-medical.com

การรายงาน FDA MedWatch

สามารถรายงานอาการไม่พึงประสงค์หรือปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปยังโปรแกรม MedWatch ของ FDA โดยช่องทางต่อไปนี้:

 • เว็บไซต์ MedWatch ที่ www.fda.gov/medwatch
 • โทร: 1-800-FDA-1033
 • แฟกซ์: 1-800-FDA-0178
 • ส่งจดหมาย: MedWatch, HF-2, FDA, 5600 Fishers Lane, Rockville, MD 20852

เกี่ยวกับ Smiths Medical

ผู้จัดจำหน่ายชั้นนำด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับตลาดทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่การส่งมอบยา การดูแลที่สำคัญและกลุ่มตลาดอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมได้ที่ www.smiths-medical.com

เกี่ยวกับ Smiths Group

บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่เปิดดำเนินการมาเกือบ 170 ปี โดยนำส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุตสาหกรรมทั่วไป พลังงานและอวกาศ และตลาดการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์ทั่วโลก Smiths Group plc มีพนักงาน 23,000 คนในกว่า 50 ประเทศและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้โปรดเยี่ยมชมได้ที่ www.smiths.com

รับชมเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210616005888/en/

ติดต่อ:

Doug Shook
619-886-0504
douglas.shook@smiths-medical.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Celltrion ประกาศผลลัพธ์ที่เป็นเชิงบวกจากการทดลองระยะที่ 3 ของ regdanvimab (CT-P59) ทั่วโลก ซึ่งเป็นการรักษาด้วยแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนต้าน COVID-19

Logo

 • Regdanvimab (CT-P59) (40 มก./กก.) บรรลุผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติและมีความหมายทางคลินิกในจุดยุติหลักสี่จุด รวมถึงจุดยุติหลักและจุดยุติทุติยภูมิที่สำคัญสามจุด บริษัทคาดว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลระยะที่ 3 เต็มรูปแบบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
 • Regdanvimab (CT-P59) ลดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของ COVID-19 ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาในโรงพยาบาล หรือการเสียชีวิตได้ 72% สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงของ COVID-19 และ 70% สำหรับผู้ป่วยทุกราย
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย regdanvimab (CT-P59) รายงานว่าลดระยะเวลาอย่างมีนัยสำคัญในการฟื้นตัวทางคลินิกโดยอย่างน้อยเร็วขึ้น 4.7 วัน สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงของ COVID-19 และโดยเร็วขึ้น 4.9 วัน เมื่อเทียบกับยาหลอกสำหรับผู้ป่วยทุกราย
 • ตามบทความที่ตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้จาก Biochemical and Biophysical Research Communications ฤทธิ์ต้านไวรัสที่เพียงพอในสายพันธุ์ B.1.351 (ปัจจุบันจัดประเภทโดย WHO โดยเรียกว่า บีตา) – สัตว์ที่ติดเชื้อได้รับการยืนยันด้วยปริมาณยาทางคลินิกของ regdanvimab (CT-P59) 1

อินชอน เกาหลีใต้–(BUSINESS WIRE)–14 มิถุนายน 2564

Celltrion Group ประกาศในวันนี้ว่าข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยระดับบนสุดจากการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนต้าน COVID-19 ซึ่ง regdanvimab (CT-P59) มีคุณสมบัติตรงตามจุดยุติหลักและจุดทุติยภูมิทั้งหมดในผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางของ COVID-19 (n=1,315) ผลการศึกษาพบว่า CT-P59 ลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญของการรักษาในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตโดย 72% สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงของ COVID-19 จนถึงวันที่ 28 เมื่อเทียบกับยาหลอก เป็นไปตามจุดยุติประสิทธิภาพหลัก [3.1 เทียบกับ 11.1 %, ค่า p-value< 0.0001] CT-P59 ยังลดความเสี่ยงของการรักษาในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตได้ 70% ในผู้ป่วยทุกราย โดยเป็นไปตามจุดยุติทุติยภูมิที่สำคัญลำดับแรก (2.4 vs. 8.0 %, p-value< 0.0001]

การทดลองยังพบจุดยุติทุติยภูมิที่สำคัญอื่นๆ รวมถึงการลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในระยะเวลาของอาการ ผู้ป่วยที่ได้รับ CT-P59 (40mg/kg) ฟื้นตัวเร็วกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกอย่างน้อย 4.7 วัน (ค่ามัธยฐาน 9.3 เทียบกับค่าขั้นต่ำ 14 วัน ค่า p-value < 0.0001) สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงของ COVID-19 สำหรับผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับ CT-P59 (40mg/kg) ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วกว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก 4.9 วัน (มัธยฐาน 8.4 เทียบกับ 13.3 วัน ค่า p < 0.0001)

ผลลัพธ์อันดับต้นๆ ยังแสดงให้เห็นว่า CT-P59 มีความปลอดภัยในเชิงบวก โดยไม่มีความแตกต่างที่มีความหมายทางคลินิกระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับ CT-P59 (40mg/kg) กับผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาไม่รุนแรงและเกิดขึ้นชั่วคราว โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะฟื้นตัวภายใน 1 ~ 3 วัน

“เรายังคงต้องรับมือจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 และความกังวลในรูปแบบใหม่” Dr. HoUng Kim, Ph.D.หัวหน้าแผนกการแพทย์และการตลาดของ Celltrion Healthcare กล่าว “ขณะนี้โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วโลกไม่สามารถรับมือในการรองรับผู้ป่วยเนื่องจาก COVID-19 เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างเพื่อลดภาระในระบบการรักษาพยาบาล การทดลองที่มีการควบคุมอย่างดีนี้ให้ผลลัพธ์ที่สรุปได้ว่า CT-P59 สามารถปรับปรุงผลลัพธ์ในผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และยังลดความเสี่ยงของการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตได้อย่างมาก เราตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานควบคุมทั่วโลกต่อไปเพื่อให้ CT-P59 พร้อมใช้งานสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น”

ผลการรักษาของ CT-P59 ต่อสายพันธุ์ B.1.351 (พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ ซึ่งปัจจุบันจัดประเภทโดย WHO โดยเรียกว่า บีตา) ได้รับการอัปเดตผ่านการตีพิมพ์จาก Biochemical and Biophysical Research Communications ตามบทความในการศึกษาในสัตว์ทดลอง (in vivo) เฟร์ริต แสดงให้เห็นว่าปริมาณการรักษาของ CT-P59 สามารถลดจำนวนของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ B.1.351 ในทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง เมื่อเทียบได้กับปริมาณที่สังเกตได้จากไวรัสสายพันธุ์ก่อโรค1

Celltrion วางแผนที่จะเปิดเผยข้อมูลระยะที่ 3 เต็มรูปแบบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และวางแผนที่จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวในการประชุมแบบปากเปล่าที่การประชุมทางจุลชีววิทยาเชิงคลินิกและโรคติดเชื้อแห่งยุโรปครั้งที่ 31 (ECCMID) ซึ่งจะจัดขึ้นทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 จบ –

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:

เกี่ยวกับ Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare มุ่งมั่นที่จะนำเสนอยาที่เป็นนวัตกรรมและราคาที่จับต้องได้เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาขั้นสูงของผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตขึ้นที่สถานเพาะเลี้ยงเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ทันสมัย ​​ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ US FDA cGMP และแนวทาง EU GMP โดย Celltrion Healthcare พยายามนำเสนอโซลูชั่นคุณภาพสูงที่คุ้มค่าผ่านเครือข่ายทั่วโลกที่ครอบคลุมกว่า 110 ประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณารับชมได้ที่ https://www.celltrionhealthcare.com/en-us

เกี่ยวกับ regdanvimab (CT-P59) และการทดลองทางคลินิก

CT-P59 ถูกระบุว่าเป็นการรักษาที่มีศักยภาพสำหรับ COVID-19 ผ่านการคัดกรองผู้สมัครแอนติบอดีและเลือกผู้ที่แสดงศักยภาพสูงสุดในการทำให้ไวรัส SARS-CoV-2 เป็นกลาง ซึ่งการศึกษาทางคลินิกในหลอดทดลอง (in vitro) และในสัตว์ทดลอง (in vivo) แสดงให้เห็นว่า CT-P59 จับกับ SARS-CoV-2 RBD อย่างแน่นหนา และทำให้เป็นกลางอย่างมีนัยสำคัญกับสายพันธุ์ก่อโรคและสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วง รวมถึงสายพันธุ์อัลฟาในสหราชอาณาจักร (B.1.17) แบบจำลองในสัตว์ทดลอง (in vivo) CT-P59 ช่วยลดจำนวนเชื้อไวรัสของ SARS-CoV-2 และการอักเสบในปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์จากการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 และ 2 ทั่วโลกของ CT-P59 แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัย ความทนทาน ผลต้านเชื้อไวรัส และประสิทธิภาพในผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางของ COVID-192 โดย Celltrion เพิ่งเริ่มพัฒนาค็อกเทลแอนติบอดีที่เป็นกลางกับ CT-P59 ต่อสายพันธุ์ใหม่ของ SARS-CoV-2 การวิจัยสำหรับการทดลองทางคลินิกของ Celltrion ได้รับการสนับสนุนโดยทุนป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพของเกาหลีจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งเกาหลี (KHIDI) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ สาธารณรัฐเกาหลี (หมายเลขทุน: HQ2xC00xx)

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข้อมูลบางอย่างที่ระบุไว้ในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลการดำเนินงานทางการเงินของเราในอนาคต และเหตุการณ์หรือการพัฒนาในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ Celltrion/Celltrion Healthcare ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อความเหล่านี้อาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “เตรียม”, “หวังว่า”, “ที่จะมาถึง”, “แผน”, “จุดมุ่งหมาย”, “ที่จะเปิดตัว”, “กำลังเตรียมการ, “เมื่อได้รับ”, “สามารถ” , “โดยมุ่งหมาย”, “อาจจะ”, “เมื่อระบุ”, “จะ”, “มุ่งไปทาง”, “ครบกำหนด”, “พร้อมใช้งาน”, “มีศักยภาพที่จะ”, คำเหล่านี้ในเชิงลบ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ดังกล่าว หรือคำศัพท์ที่ใช้เปรียบเทียบกันได้

นอกจากนี้ ตัวแทนของเราอาจทำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าด้วยวาจา ข้อความดังกล่าวอิงตามความคาดหวังในปัจจุบันและสมมติฐานบางประการของฝ่ายบริหารของ Celltrion/Celltrion Healthcare ซึ่งหลายข้ออยู่เหนือการควบคุม

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตจัดทำขึ้นเพื่อให้นักลงทุนที่มีศักยภาพได้มีโอกาสที่จะเข้าใจความเชื่อและความคิดเห็นของผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับอนาคต เพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้ความเชื่อและความคิดเห็นดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินการลงทุน ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพและไม่ควรเชื่อมั่นเกินควรในอนาคต

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจทำให้ผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่แท้จริงในอนาคตแตกต่างไปอย่างมากจากการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตหรือผลลัพธ์ที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความที่ที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ดังกล่าว

แม้ว่าข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การนำเสนอนี้จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้บริหารของ Celltrion/Celltrion Healthcare เชื่อว่าเป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์จะพิสูจน์ได้ว่ามีความถูกต้อง เนื่องจากผลลัพธ์ที่แท้จริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าวนั้น Celltrion/Celltrion Healthcare ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ และถ้าหากสถานการณ์หรือการประมาณการหรือความคิดเห็นของฝ่ายบริหารควรเปลี่ยนแปลงไปยกเว้นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด ผู้อ่านไม่ควรเชื่อมั่นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์เกินควร

อ้างอิง


1 Ryu DK., et al. ผลการรักษาของ CT-P59 ต่อ SARS-CoV-2 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ Biochemical and Biophysical Research Communications, เล่มที่ 566, 2021, หน้าที่ 135-140, https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2021.06.016. [เข้าถึงล่าสุดเดือนมิถุนายน 2021]

2 ข้อมูล Celltrion บนไฟล์

รับชมเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210614005275/en/

ติดต่อ:

Holly Barber
hbarber@hanovercomms.com
+44 (0) 7759 301620

Donna Curran
dcurran@hanovercomms.com
+44 (0) 7984 550312

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Illumina และ Next Generation Genomic จับมือเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ VeriSeq™ NIPT ในประเทศไทย

Logo

ผลิตภัณฑ์ CE-IVD ที่ใช้การตรวจหาลำดับ CE-IVD รุ่นใหม่ มอบการทดสอบทั้งจีโนมก่อนคลอดที่แม่นยำ เชื่อถือได้ รวดเร็วและขยายขนาดได้

เมลเบิร์น ออสเตรเลีย–(บิสิเนสไวร์)–01 มิ.ย. 2564

Illumina, Inc. ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการตรวจหาลำดับดีเอ็นเอและเทคโนโลยีข้อมูลลำดับและ Next Generation Genomic Co., Ltd. (NGG Thailand) ซึ่งเป็นผู้นำด้านบริการห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์ในอาเซียนประกาศเปิดตัว VeriSeq™ NIPT Solution v2 ในประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวทาง CE-IVD แบบตรวจหาลำดับรุ่นใหม่ (next-generation sequencing – NGS) สำหรับแนวทางการตรวจก่อนคลอดแบบไม่รุกล้ำ (NIPT)

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีมัลติมีเดีย อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210531005030/en/

Illumina's VeriSeq NIPT Solution v2 (Photo: Business Wire)

VeriSeq NIPT Solution v2 ของ Illumina (รูปภาพ: บิสิเนสไวร์)

แนวทาง IVD ในห้องแล็บอัตโนมัติจะช่วยให้ NGG Thailand เปิดตัวแนวทางการตรวจก่อนคลอด Qualifi Prenatal Test และเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตรวจจับความผิดปกติที่การกำหนดเป้าหมายทั่วไปไม่สามารถตรวจพบได้และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของการตั้งครรภ์มากขึ้นเมื่อเทียบกับแนวทาง NIPT มาตรฐาน   ด้วยการใช้ VeriSeq NIPT Solution v2 ของ Illumina การตรวจนี้ให้มุมมองของจีโนมทารกในครรภ์ที่ครอบคลุมเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ CE-IVD NIPT อื่นๆ ทำให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถสนับสนุนผู้ปกครองด้วยตัวเลือกการจัดการการตั้งครรภ์ที่มีข้อมูลครบถ้วน ทันเวลา และเป็นส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา

“ด้วยการขยาย NIPT ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถเห็นมุมมองที่ครอบคลุมของโครโมโซมทั้ง 23 คู่ในขณะที่จำกัดความเสี่ยงให้กับผู้ป่วย” รศ.นพ. บุญศรี ชาญราชกุล แพทย์สูตินรีเวชวิทยาที่เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย “เทคนิคนี้จะนำเสนอการตรวจคัดกรองการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมที่แม่นยำ ละเอียดอ่อน และเฉพาะเจาะจง และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ปกครองเพื่อเพิ่มการรับรู้ในช่วงตั้งครรภ์”

แม้ว่าการตรวจคัดกรองก่อนคลอดแบบทั่วไปสามารถทำได้มานานกว่า 30 ปีแล้ว การทดสอบเหล่านี้มีข้อจำกัดในความสามารถในการตรวจคัดกรองนอกเหนือจากความผิดปกติของโครโมโซม 21, 18 และ 13  การทดสอบก่อนคลอดที่ผ่านการรับรองของ NGG Thailand ใช้ VeriSeq NIPT Solution v2 เพื่อให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับสถานะโครโมโซมของทารกในครรภ์ได้เร็วที่สุดใน 10 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ โดยใช้การเจาะเลือดของมารดาเพียงครั้งเดียว การตรวจแบบไม่รุกล้ำนี้มอบแนวทางการตรวจลำดับจีโนมทั้งหมด (WGS) แก่ NIPT โดยขยายการตรวจโครโมโซม 21, 18 และ 13 ไปจนถึงความผิดปกติ (RAAs) ที่หายากทั้งหมด ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ (SCA) รวมถึงลำดับซ้ำและลำดับที่ขาดส่วนใหญ่

Gretchen Weightman รองประธานและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นของ Illumina อธิบายว่าความพร้อมใช้งานของ VeriSeq NIPT Solution v2 เป็นก้าวสำคัญในการเป็นหุ้นส่วนระหว่าง Illumina และ NGG Thailand

“เทคโนโลยีที่ครอบคลุมของ Illumina ประกอบกับความเชี่ยวชาญของ NGG Thailand จะช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดในวันนี้” Weightman กล่าว

CE-IVD VeriSeq NIPT Solution v2 ได้รับการจดทะเบียนเพื่อใช้ในประเทศไทย เวียดนาม สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อิสราเอล แอฟริกาใต้ และเกือบทุกประเทศในยุโรป

ความแม่นยำทางคลินิก

ความแม่นยำทางคลินิกของ CE-IVD VeriSeq NIPT Solution v2 ในส่วนที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่กำหนดโดยการประเมินมาตรฐานอ้างอิงทางคลินิกเห็นได้จากการประเมินตัวอย่างพลาสมามากกว่า 2,300 ตัวอย่างจากหญิงที่ตั้งครรภ์เดี่ยวและแฝดที่ได้รับการตรวจความผิดปกติของโครโมโซมและลำดับที่ซ้ำหรือขาด 7 Mb หรือมากกว่า สำหรับทารกในครรภ์ก่อนคลอด  การทดสอบได้ให้ผลลัพธ์ที่มีความละเอียดอ่อนและเฉพาะเจาะจงสูง โดย 98.8 เปอร์เซ็นต์ได้ผ่านการทดสอบในครั้งแรก

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VeriSeq NIPT Solution v2

เกี่ยวกับ NEXT GENERATION GENERATION THAILAND

Next Generation Genomic (NGG) เป็นศูนย์ที่มีความยอดเยี่ยมด้านการทดสอบพันธุกรรมการสืบพันธุ์และก่อนคลอด  ภารกิจของเราคือการให้บริการห้องปฏิบัติการคุณภาพสูงพร้อมการปรับปรุงคุณภาพและความเป็นผู้นำในการให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  บริการของเราครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การตั้งครรภ์ไปจนถึงการทดสอบทางพันธุกรรมหลังคลอด  ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางและการรับรอง ISO15189/15190 เราให้บริการที่เชื่อถือได้ รวดเร็ว และมีคุณภาพสูงเพื่อเป้าหมายมอบในการสุขภาพที่ดีแก่ทารกและครอบครัว  เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา: www.nggthailand.com และเชื่อมต่อกับเราได้ทาง Facebook

เกี่ยวกับ ILLUMINA

Illumina กำลังปรับปรุงสุขภาพของมนุษย์โดยการปลดล็อกพลังของจีโนม  การมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมทำให้เราเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการตรวจลำดับดีเอ็นเอและเทคโนโลยีข้อมูลแบบลำดับ โดยให้บริการลูกค้าในตลาดการวิจัย คลินิก และตลาดประยุกต์  ผลิตภัณฑ์ของเราใช้สำหรับด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต มะเร็งวิทยา การเจริญพันธุ์ การเกษตร และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.illumina.com และเชื่อมต่อกับเราได้ที่ Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, และ YouTube

อ่านต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210531005030/en/

สื่อ:
Samantha Beal
US: +1 858.882.6843
ilmn-pr@illumina.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย