Category Archives: Finance

Tricor Group นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขยายตลาดทั่วโลกโดยมุ่งเน้นที่กลุ่มอาเซียน : แนวโน้มเศรษฐกิจ ข้อมูลเชิงลึกและโอกาสทางธุรกิจ

Logo

ฮ่องกง–(บิสิเนสไวร์)–26 พฤษภาคม 2565

หลังจากอัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างซบเซาในปีที่แล้ว ระบบเศรษฐกิจของสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) อยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการเติบโตและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในปี 2565 และปีต่อๆ ไปตามข้อมูลจาก รายงานมุ่งเน้นกลุ่มอาเซียนของ Tricor Group : แนวโน้มเศรษฐกิจ ข้อมูลเชิงลึก และ โอกาสทางธุรกิจ  ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้กับบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ (MNCs) วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดย่อม (SMEs)  และผู้ประกอบการที่สนใจในการจัดตั้งประกอบกิจการ และขยายการเติบโต ของธุรกิจทั่วอาเซียน

รายงานนี้นำเสนอมุมมอง ข้อสังเกต และการวิเคราะห์จากผู้บริหารระดับสูงของ Tricor ในประเด็นว่าแนวโน้มการค้าโลก มีผลกระทบต่อ การค้าการลงทุน และการขยายตลาดโลกในระบบเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างไร  รายงานประกอบด้วย ส่วนพิเศษเกี่ยวกับ การลงนามที่สำคัญในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)   ที่เป็นการเชื่อมโยง 15 ประเทศเข้าด้วยกัน และ ครอบคลุม 30% ของประชากรโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก RCEP คาดว่าจะลดภาษีลง 90% ถึง 93% ของรายการภาษีข้ามพรมแดน รายงานยังมีภาพรวมของแต่ละตลาดในอาเซียน โดยมีหัวข้อเฉพาะสำหรับ การจัดตั้งบริษัท การพิจารณาด้านภาษี และสภาพแวดล้อมด้านแรงงาน

Lennard Yong CEO ของ Tricor Group กล่าวว่า “การอนุมัติกลุ่มการค้า RCEP เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการค้าโลกและ การพัฒนาที่สำคัญซึ่งจะเปลี่ยนทิศทางกระแส FDI อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอีกหลายเดือนและปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เศรษฐกิจที่เติบโตเต็มที่ของอาเซียนทำหน้าที่เป็นหัวใจหลักในการกระตุ้นให้เกิดข้อตกลง ซึ่งที่Tricor เราเฝ้าติดตามว่าข้อตกลงที่สำคัญนี้จะกระตุ้นให้เกิดแนวโน้มการค้าโลกใหม่ๆ หนุนห่วงโซ่อุปทานในเอเชียและขยายโอกาส สำหรับนักลงทุน ต่างชาติอย่างไร  ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของไตรคอร์ในแต่ละท้องที่ และการเชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น ช่วยเสริมสถานะของเรา ในฐานะพันธมิตร 'ที่ทุกคนเลือก' สำหรับองค์กรที่ต้องการขยายไปทั่วอาเซียน เอเชียแปซิฟิก และอื่นๆ”

Wendy Wang, CFO & COO ของ Tricor Group กล่าวว่า “ในขณะที่โควิด-19 ได้สร้างกระแสการกีดกันทางการค้าไปทั่วโลก RCEP ได้คาดการณ์ว่าเครือข่ายการค้าทั่วเอเชียจะมีขนาด ความสำคัญ และขอบเขตมากกว่าของข้อตกลงการค้า ของสหภาพยุโรป  โดยเชื่อว่าการ เปิดกว้างของตลาดที่เพิ่มขึ้นจะส่งเสริมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  ซึ่งลักษณะเด่นที่มี แนวโน้มมากที่สุดอย่างหนึ่งของข้อตกลงนี้คือ เป็นครั้งแรกที่กลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Economic) ในอาเซียนจะถูกเชื่อมโยงกับ ประเทศ มหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว ของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ผ่านข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมในฉบับเดียว โดยที่RCEP ใกล้จะรับรองว่าการค้าภายในเอเชีย ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าการค้าระหว่างเอเชียแปซิฟิกกับอเมริกาเหนือ และ ยุโรป รวมกันแล้วจะยังคงทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโต สำหรับเศรษฐกิจโลกต่อไป”

David Ong CEO ของ Tricor Singapore กล่าวว่า “RCEP ส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนอย่างมาก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ของเศรษฐกิจแบบเปิดและเพื่อส่งออกของสิงคโปร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทในสิงคโปร์จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในการจัดหาสินค้า หรือวัตถุดิบ  และขณะนี้สามารถเข้าถึงแหล่งผู้จัดหาสินค้าที่ใหญ่ขึ้นทั่วทั้งอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก ที่ Tricor Singapore เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ องค์กรระดับโลก และท้องถิ่นพลิกโฉมแผนธุรกิจของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาสามารถ ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ เหล่านี้ และร่วมมือกับพันธมิตรระดับภูมิภาคเพื่อสำรวจตลาดใหม่ๆ”

Sunshine Farzan หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการสื่อสารของ Tricor Group กล่าวว่า “พาดหัวข่าวในช่วงสองปีที่ ผ่านมาถูกครอบงำโดยเรื่องราวที่อยู่ทุกหนทุกแห่ง นั่นก็คือโควิด-19  มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถคาดการณ์ได้ถึงความทุกข์ยาก และการหยุดชะงักที่แพร่หลายที่โรคระบาดใหญ่นี้มีต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจทั่วโลก แต่จากประสบการณ์ภาคพื้นสนามล่าสุดของ Tricor Group ชี้ให้เห็นว่า แม้จะมีอุปสรรค์และความไม่แน่นอนที่รออยู่ข้างหน้า โอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ ยังมีมากมายสำหรับธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายเศรษฐกิจที่ผ่านเมื่อเร็วๆ นี้และการเกิดของ RCEP กำลังเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในอาเซียน ด้วยการเน้นย้ำถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้และกำหนดขั้นตอนที่เป็นไปได้ไปข้างหน้า คู่มือธุรกิจอาเซียนของ Tricor สามารถช่วยผู้นำธุรกิจและนักลงทุนให้ก้าวล้ำนำหน้าในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน”

ไฮไลท์สำคัญจากแนวโน้มเศรษฐกิจอาเซียนและดัชนีชี้วัดธุรกิจของ Tricor ได้แก่

 • เจาะลึกการจัดตั้งบริษัท การพิจารณาด้านภาษี และสภาพแวดล้อมด้านแรงงานสำหรับเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
 • การสำรวจอาเซียนในฐานะที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและการขยายกิจการของบรรษัท ข้ามชาติจากจีนแผ่นดินใหญ่
 • ภาพรวมของอาเซียนและผลกระทบของ RCEP โดยพิจารณาจากกระแส FDI และข้อมูลจากแหล่งภายนอก ที่ผ่าน การรับรอง ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญของ Tricor ว่าเหตุใดบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และนักลงทุน จึงเลือกอาเซียนสำหรับการขยายธุรกิจ
 • การวิเคราะห์จุดยืนของสิงคโปร์ในฐานะ 'ประตูสู่อาเซียน' โดยให้ความสนใจกับสาเหตุที่บรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จากทั่วโลก ต่างมุ่งเป้าไปที่สิงคโปร์ในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแผนการขยายธุรกิจทั่วโลก
 • สรุปความท้าทายทั่วไปและวิธีที่ Tricor ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายในการขยายกิจการทั่วโลกและการลงทุน ในระบบเศรษฐกิจของอาเซียน

ด้วยบริการและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Tricor คำแนะนำที่ให้ไว้ในรายงานเป็นข้อมูลเชิงลึกแก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ ทางธุรกิจ และการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการค้าโลกล่าสุดที่เปลี่ยนแปลงอาเซียน เอเชียแปซิฟิก และอื่นๆ

เพื่อเรียกดูคู่มือกรุณาคลิกที่นี่ https://www.tricorglobal.com/asean-in-focus-economic-outlook-insights-opportunities

ขอบคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

HONG KONG SAR (GROUP OFFICE)

Sunshine Farzan

Tricor Services Limited

Group Head of Marketing & Communications

Tel: +852 2980 1261

Email: Sunshine.Farzan@hk.tricorglobal.com

เกี่ยวกับ Tricor Group

Tricor Group (Tricor) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายธุรกิจชั้นนำของเอเชีย โดยมีความรู้ครอบคลุมทั่วโลก และ มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละท้องถิ่น ในด้านธุรกิจ องค์กร นักลงทุน ทรัพยากรบุคคล และ การจัดทำเงินเดือน บริการด้านคอร์เปอเรททรัสต์ และ หนี้ และ ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแล Tricor เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจของลูกค้า ตั้งแต่การจัดตั้ง ไปจนถึงการเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งTricor มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วผ่านการเติบโต และ การพัฒนาที่เกิดขึ้น ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการ  โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัท มีลูกค้าประมาณ 50,000 รายทั่วโลก (รวมถึงลูกค้าประมาณ 20,000 รายในจีนแผ่นดินใหญ่) มีพนักงานประมาณ 3,000 ราย และเครือข่ายสำนักงานใน 49 เมืองใน 22 ประเทศ/เขตแดน กลุ่มลูกค้าของเราประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 2,000 แห่งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย และมากกว่า 40% ของบริษัทที่ติดอันดับ Fortune Global 500 รวมถึงบรรษัทข้ามชาติและองค์กรเอกชนที่ประกอบกิจการในตลาดระหว่างประเทศจำนวนมาก

เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์: www.tricorglobal.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

bitbank inc. ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์คริปโต ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. เพื่อจัดตั้งบริษัททรัสต์ที่เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–24 พ.ค. 2565

bitbank, inc. (สำนักงานใหญ่: โตเกียว ญี่ปุ่น CEO: Noriyuki Hirosue) และ Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. (HQ: Tokyo Japan, ผู้อำนวยการ, ประธาน: Toru Takakura) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง “Japan Digital Asset Trust Preparatory Company, inc*1 หรือ “JADAT”” ซึ่งจะเป็นบริษัทเตรียมการเพื่อจัดตั้งบริษัททรัสต์ที่เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล*2 โดยในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของ SuMi TRUST Holdings ในการลงทุนใน JADAT

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหาเป็นมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20220523005408/en/

bitbank, inc., a crypto asset exchange operator, has signed a MOU with Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. to establish a trust company specializing in digital assets

bitbank, inc. ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์คริปโต ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. เพื่อจัดตั้งบริษัททรัสต์ที่เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล “JADAT” (กราฟิก: Business Wire)

JADAT จะได้ความรู้ know-how เกี่ยวกับระบบการจัดการการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลจากระดับความปลอดภัยขั้นสูงของ bitbank และของประเทศญี่ปุ่น และได้ความรู้ know-how ด้านธุรกิจทรัสต์จาก SuMi TRUST Holdings ซึ่งเป็นกลุ่มธนาคารทรัสต์เฉพาะทาง

*1 หลังจากการจดทะเบียนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจทรัสต์ คาดว่าจะเปลี่ยนชื่อธุรกิจเป็น Japan Digital Asset Trust, inc..

*2 สินทรัพย์ Crypto, โทเค็นความปลอดภัยบนบล็อคเชนสาธารณะ, สเตเบิลคอยน์ และ NFT

เกี่ยวกับบริษัทใหม่

ชื่อ: Japan Digital Asset Trust Preparatory Company, inc.

ซีอีโอ: Noriyuki Hirosue

เนื้อหาธุรกิจ: ธุรกิจการดูแลทรัพย์สินดิจิทัล

เว็บไซต์: http://jadat.com/en

เกี่ยวกับ bitbank, inc.

[บทนำ]

bitbank ดำเนินการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ crypto ของญี่ปุ่น ซึ่งมีปริมาณการค้าในประเทศต่อเดือนที่ 731.7 พันล้านเยน ส่วนแบ่งปริมาณการค้าในประเทศ 33.7% (ในเดือนเมษายน 2564) และเงินฝากของลูกค้ามากกว่า 300 พันล้านเยน บริษัทกำลังขยายตัวขนาดธุรกิจอย่างรวดเร็ว  เพื่อขยายตลาดสินทรัพย์ crypto ในประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีนักลงทุนสถาบันเข้าสู่ตลาดมากขึ้น อนึ่ง ด้วยจุดแข็งของเราในด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บสินทรัพย์ crypto สภาพคล่องของการซื้อขายแบบสปอต, ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ทำให้เราจะมีส่วนร่วมในการขยายตัวต่อไปของตลาดสินทรัพย์ crypto ผ่านธุรกิจที่ไว้วางใจสินทรัพย์ดิจิทัลกับ JADAT

[ชื่อบริษัท]

bitbank, inc.

[URL]

https://bitbank.cc/about/corporate

[CEO]

Noriyuki Hirosue

[ที่อยู่]

141-0031 7F, KDX Nishigotanda Building, 7-20-9 Nishigotanda, Shinagawa, Tokyo, Japan

[วันก่อตั้ง]

7 พ.ค., 2557

[ทุนเริ่มต้น]

8,647.21 ล้านเยน (รวมทุนสำรอง)

[คำอธิบายธุรกิจ]

บริการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ Crypto (cryptocurrency)

ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ Crypto ทะเบียนเลขที่ 00004 ออกโดยผู้อำนวยการสำนักการเงินท้องถิ่นคันโต

[สมาชิกภาพ]

Japan Virtual and Crypto assets Exchange Association (JVCEA)

Japan Crypto Asset Business Association (JCBA)

Blockchain Collaborative Consortium (BCCC)

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220523005408/en/

ติดต่อ:

bitbank, inc.

Midori Abe

+81-50-1751-8600

midori.abe@bitcoinbank.co.jp

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

METAQ Coin จดทะเบียนใน Global Exchange MEXC

Logo

ปังโย เกาหลีใต้–(BUSINESS WIRE)–18 พฤษภาคม 2565

Metaplanet ประกาศว่าสกุลเงินดิจิทัล 'METAQ Coin' ได้รับการจดทะเบียนบน MEXC แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำระดับโลก 

METAQ Coin ทำผลงานได้ถึง 128,000% ที่งาน Kickstarter listing voting ที่จัดโดย MEXC และได้รับการจดทะเบียนบน MEXC ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา

MEXC Exchange ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 เป็นหนึ่งใน 10 อันดับแรกของแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำระดับโลกที่จดทะเบียนบน CoinMarketCap ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตลาดสกุลเงินดิจิทัลระดับโลก และมีผู้ใช้มากกว่า 6 ล้านคนใน 200 ประเทศ โดยในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนั้นสามารถที่จะจ่ายด้วยสกุลเงินดิจิทัลผ่าน Visa และ Mastercard ทั้งนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยการสนับสนุนจากบริการต่าง ๆ เช่น DeFi, staking และ Kickstarter ที่ใช้โทเค็น MX token ของตนเอง

METAQ Coin เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถใช้ใน Crypto Fishing เกม NFT-P2E ที่พัฒนาและให้บริการโดยโครงการ METAQ ในเกมนั้นผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็น AQUA ที่ได้รับมากับ METAQ Coins

ด้วย METAQ Coin มีการจดทะเบียนบน MEXC Exchange การเข้าถึง Crypto Fishing ของผู้ใช้จึงได้รับการปรับปรุงขึ้นอย่างมาก

“ด้วยการจดทะเบียนใน MEXC Exchange ที่มีชื่อเสียงระดับโลก การรับรู้แบรนด์ของ METAQ ในหมู่นักลงทุนต่างประเทศและผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่รักษาผู้ใช้ที่ยังคงใช้งานอยู่ นอกจากนี้ยังจะกระตุ้นการขยายตัวทั่วโลกของระบบนิเวศ METAQ” JeongYeop Shin ซีอีโอของ Metaplanet กล่าว “ทีมโครงการ METAQ จะให้บริการอัปเกรดแก่ผู้ใช้เกมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน”

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ:

Metaplanet
Layla Jeong
+82-10-9779-9270
metaplanet99@gmail.com

TTI แต่งตั้ง Ross Gilardi เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน – ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

Logo

ฮ่องกง–(BUSINESS WIRE)–17 พ.ค. 2565

Techtronic Industries Co. Ltd.  (เรียกย่อว่า “TTI” หรือ “กลุ่มบริษัท”) ผู้นำระดับโลกด้านเครื่องมือไร้สายระดับมืออาชีพ เครื่องมือ DIY และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้กลางแจ้ง (รหัสสินค้า: 669, สัญลักษณ์ ADR: TTNDY) ยินดีที่จะประกาศเรื่องการแต่งตั้งคุณ Ross Gilardi เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีผลวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คุณ Gilardi จะประจำอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของ TTI ทั่วโลก เขาจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณ Joseph Galli

คุณ Gilardi ได้เข้าร่วมทีมหลังจากประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นเวลา 23 ปีในฐานะนักวิเคราะห์วิจัยด้านหุ้นที่ได้รับความเชื่อถือและได้รับคะแนนสูงจาก Bank of America – Merrill Lynch อาชีพการวิจัยหุ้นที่โดดเด่นของเขายังรวมไปถึง การใช้ชีวิต 4 ปีในสหราชอาณาจักรและ 20 ปีในสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งเขาได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์การวิจัยระดับโลกชั้นนำจากการสำรวจในหมู่นักลงทุนสถาบันทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในหลายหมวดหมู่อุตสาหกรรม เขามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากมาย และยังมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับนักลงทุนทั่วโลกที่เขาจะนำเข้ามาสู่บทบาทใหม่ของเขาด้วย คุณ Gilardi สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จาก Boston College และ MBA จาก Columbia Business School

คุณ Galli ซีอีโอกล่าวว่า “ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา Ross ได้พัฒนาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงศักยภาพอันมหาศาลของ TTI ประสบการณ์ของ Ross ในตลาดทุน ประกอบกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของเขากับชุมชนการเงินทั่วโลก จะเป็นสินทรัพย์ที่ดีในขณะที่เรากำลังเดินหน้าขยายฐานนักลงทุนระดับโลกของเราต่อไป”

เกี่ยวกับ TTI

TTI ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกง ในปี 2533 TTI เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีไร้สายตั้งแต่เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานกลางแจ้ง ผลิตภัณฑ์ดูแลพื้นและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับผู้บริโภค ผู้ใช้มืออาชีพ และผู้ใช้ในอุตสาหกรรมในบ้าน การก่อสร้าง , อุตสาหกรรมบำรุงรักษา, อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท TTI มีรากฐานที่สร้างขึ้นจากแรงขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ 4 ประการ ได้แก่ แบรนด์ที่ทรงพลัง ผลิตภัณฑ์ระดับนวัตกรรม กลุ่มคนที่ยอดเยี่ยม และความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางในระยะยาวในการพัฒนาเทคโนโลยีไร้สายให้ก้าวหน้า กลยุทธ์การเติบโตระดับโลกของการแสวงหานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้งทำให้ TTI อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ที่ทรงพลังของ TTI ประกอบด้วยเครื่องมือไฟฟ้า MILWAUKEE, AEG และ RYOBI อุปกรณ์เสริม เครื่องมือช่าง และผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กลางแจ้ง ผลิตภัณฑ์เลย์เอาต์และการวัดของ EMPIRE และผลิตภัณฑ์ดูแลพื้นและทำความสะอาด HOOVER, ORECK, VAX และ DIRT DEVIL

TTI เป็นหนึ่งในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng, FTSE RAFI™ All-World 3000 Index, FTSE4Good Developed Index และ MSCI ACWI Index ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.ttigroup.com.

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ระบุไว้นอกเหนือจาก AEG และ RYOBI เป็นของกลุ่มบริษัท ส่วน AEG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ AB Electrolux (มหาชน) และใช้งานภายใต้ใบอนุญาต RYOBI เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Ryobi Limited และใช้ภายใต้ใบอนุญาต

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220516005729/en/

ติอต่อสอบถามรายละเอียดฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:

ฝ่ายติดต่อหลัก

นักลงทุนสัมพันธ์ TTI

โทร: +1 (954) 541 9660

อีเมล: ir@ttihq.com

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นักลงทุนสัมพันธ์ TTI

โทร: +(852) 2402 6888

อีเมล: ir@tti.com.hk

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Zynga ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2565

Logo

ส่งมอบรายได้และการจองที่แข็งแกร่งทุกไตรมาส

รายงานรายได้และการจองโฆษณาไตรมาส 1 สูงสุดเท่าที่เคยมีมา

ดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลยุทธ์การเติบโตแบบหลายปี

ซานฟรานซิสโก–(BUSINESS WIRE)–10 พฤษภาคม 2565

วันนี้ Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA) เปิดเผยผลประกอบการสำหรับไตรมาสแรกสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

“เราเริ่มต้นปี 2565 ด้วยผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง โดยบรรลุรายได้และการจองโฆษณาในไตรมาสที่ 1 สูงสุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งนำโดยผลงานแนวไฮเปอร์แคชชวลของเรา” Frank Gibeau ซีอีโอของ Zynga กล่าว “ด้วยการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกด้านของกลยุทธ์การเติบโตแบบหลายปีของเรา รวมถึงบริการไลฟ์สด การพัฒนาเกมใหม่ และการลงทุนในแพลตฟอร์มโฆษณาของเรา ตลาดและเทคโนโลยีแบบใหม่ เรากำลังเสริมความแข็งแกร่งในฐานะบริษัทผู้ให้บริการไลฟ์สดแบบ mobile-first และการเล่นแบบ free-to-play ชั้นนำ”

ผลประกอบการในไตรมาสแรกปี 2565

$ อยู่ในหน่วยหลักล้าน

Q1’22

ตามจริง

Q1’21

ตามจริง

ผลต่าง $

(Y/Y)

ผลต่าง %

(Y/Y)

รายได้

$

691

$

680

$

11

2

%

รายได้สุทธิ (เพิ่มขึ้น) รอการตัดบัญชี (1)

$

(4

)

$

(39

)

$

36

(91

%)

การจอง

$

695

$

720

$

(25

)

(3

%)

กำไรสุทธิ (ขาดทุน)

$

(25

)

$

(23

)

$

(2

)

7

%

การปรับแบบ Adjusted EBITDA (2)

$

144

$

123

$

21

17

%

หมายเหตุ: หน่วยการวัดบางอย่างตามที่แสดงแตกต่างกันเนื่องจากผลของการปัดเศษ

(1)

เพื่อความชัดเจน รายได้สุทธิที่รอการตัดบัญชีส่งผลให้รายได้สูงกว่าการจองและเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อการปรับแบบ Adjusted EBITDA ตามที่รายงาน รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นในการรอตัดบัญชีส่งผลให้รายได้ต่ำกว่าการจองและเป็นผลกระทบเชิงลบต่อการปรับแบบ Adjusted EBITDA ตามที่รายงาน

(2)

การปรับแบบ Adjusted EBITDA รวมถึงรายได้สุทธิ (เพิ่มขึ้น) รอการตัดบัญชี

 • รายได้และการจอง: ในไตรมาสที่ 1 เรามีรายได้อยู่ที่ 691 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี และยอดจองรายไตรมาสอยู่ที่ 695 ล้านดอลลาร์ ลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้จากเกมออนไลน์หรือการชำระเงินของผู้ใช้อยู่ที่ 538 ล้านดอลลาร์ ลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการจองแบบชำระเงินของผู้ใช้อยู่ที่ 528 ล้านดอลลาร์ ลดลง 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้จากโฆษณาและรายการอื่น ๆ อยู่ที่ 154 ล้านดอลลาร์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการจองโฆษณาและรายการอื่น ๆ ทำสถิติสูงสุดในไตรมาส 1 อยู่ที่ 167 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี
 • ตัวชี้วัดผู้ใช้งาน: จำนวนผู้ใช้งานรายวัน (DAUs) บนมือถือ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 40 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) บนมือถือ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 209 ล้านคน เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบเป็นรายปี การจองเฉลี่ยบนมือถือต่อ mobile DAU (ABPU) อยู่ที่ 0.190 ดอลลาร์ลดลง 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
 • ต้นทุนและค่าใช้จ่าย: ต้นทุนของรายได้อยู่ที่ 252 ล้านดอลลาร์หรือ 36% ของรายได้ เทียบกับ 38% ของรายได้ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ต้นทุนรายได้แบบ non-GAAP อยู่ที่ 185 ล้านดอลลาร์หรือ 27% ของการจอง ลดลงจาก 29% ของการจองในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ GAAP อยู่ที่ 424 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 61% ของรายได้และเพิ่มขึ้นจาก 62% ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 364 ล้านดอลลาร์คิดเป็น 52% ของการจอง เทียบกับ 49% ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสด: ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 25 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุนสุทธิ 23 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และการปรับแบบ Adjusted EBITDA อยู่ที่ 144 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 21 ล้านดอลลาร์ เทียบเป็นรายปี เรามีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 203 ล้านดอลลาร์ เทียบกับกระแสเงินสดที่ 164 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาสนี้เราได้เสร็จสิ้นการชำระเงินขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Small Giant Games และ Rollic ซึ่งมีมูลค่ารวม 265 ล้านดอลลาร์

เนื่องจากธุรกรรมที่รอดำเนินการกับ Take-Two Interactive Software, Inc. (“Take-Two”) ที่ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ทั้งนี้ Zynga ไม่ได้จัดการประชุมทางโทรศัพท์หรือให้การชี้นำทิศทางนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมที่รอดำเนินการกับ Take-Two มีอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 ที่ยื่นโดย Take-Two กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเอกสารมอบฉันทะร่วม/หนังสือชี้ชวนของ Zynga และ Take-Two และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งหมดที่ยื่นต่อ SEC เอกสารการจดทะเบียนได้รับการประกาศมีผลในวันที่ 7 เมษายน 2565 และเอกสารมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนร่วมขั้นสุดท้ายถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นของ Zynga และ Take-Two

เกี่ยวกับ Zynga Inc.

Zynga เป็นผู้นำระดับโลกด้านความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟที่มีภารกิจในการเชื่อมต่อโลกผ่านเกม ด้วยการเข้าถึงทั่วโลกอย่างมหาศาลในกว่า 175 ประเทศและภูมิภาค Zynga มีแฟรนไชส์เกมยอดนิยมที่หลากหลายซึ่งมีการดาวน์โหลดบนมือถือมากกว่า 4 พันล้านครั้ง รวมถึง CSR Racing™, Empires & Puzzles™, FarmVille™, Golf Rival™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ และ Zynga Poker™ ด้วย Chartboost ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาและการสร้างรายได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ชั้นนำ Zynga เป็นแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรมและให้ผลตอบแทนตามขนาด Zynga ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานหลายแห่งทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.zynga.com หรือติดตาม Zynga ที่ Twitter, Instagram, Facebook หรือ Zynga blog

ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ

เราจัดการธุรกิจของเราโดยการติดตามตัวชี้วัดในการดำเนินงานหลายอย่าง: “Mobile DAUs” ซึ่งวัดผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันของเกมบนมือถือของเรา “Mobile MAUs” ซึ่งวัดผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนของเกมบนมือถือของเราและ “Mobile ABPU” ซึ่งวัดค่าเฉลี่ยการจองผ่านมือถือรายวันต่อ Mobile DAU โดยเฉลี่ย ทั้งนี้แต่ละรายการจะถูกบันทึกและประเมินโดยระบบวิเคราะห์ภายในของเรา เรากำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงานเหล่านี้โดยใช้ข้อมูลภายในบริษัทอิงจากการติดตามกิจกรรมบัญชีของผู้ใช้ เรายังใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก รวมถึงการเข้าสู่ระบบเครือข่ายของบุคคลที่สามโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ช่วยเราติดตามว่าผู้เล่นที่เข้าสู่ระบบภายใต้บัญชีผู้ใช้ที่แตกต่างกันสองบัญชีขึ้นไปเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ โดยรวมแล้วเราเชื่อว่าจำนวนที่เป็นค่าประมาณนั้นสมเหตุสมผลของฐานผู้ใช้ของเราสำหรับช่วงเวลาการวัดที่เกี่ยวข้อง และวิธีการที่เราใช้และปรับปรุงเป็นครั้งคราวนั้นขึ้นอยู่กับความพยายามของเราในการระบุแนวโน้มในพฤติกรรมของผู้เล่น อย่างไรก็ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและระบบของผู้ใช้ และความสามารถของเราในการระบุและตรวจจับความพยายามที่จะเลียนแบบกิจกรรมของผู้เล่นที่ถูกกฎหมายอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนตัวเลขเหล่านี้

Mobile DAUs เรากำหนด Mobile DAUs เป็นจำนวนบุคคลที่เล่นเกมบนมือถือของเราในวันใดวันหนึ่ง ค่าเฉลี่ย Mobile DAUs ในช่วงเวลาหนึ่ง คือค่าเฉลี่ยของ Mobile DAUs ในแต่ละวันในช่วงเวลานั้น ภายใต้การวัดนี้บุคคลที่เล่นเกมบนมือถือสองเกมในวันเดียวกันจะถูกนับเป็นสอง DAUs เราใช้ข้อมูลที่บุคคลที่สามให้มาเพื่อช่วยระบุบุคคลที่เล่นเกมเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนนี้ อย่างไรก็ตามเราไม่มีข้อมูลการเข้าสู่ระบบเครือข่ายบุคคลที่สามเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เล่นภายใต้บัญชีผู้ใช้หลายบัญชีสำหรับเกมไฮเปอร์แคชชวลของเรา (ซึ่งรวมถึงเกมที่ได้รับจาก Rollic ในเดือนตุลาคม 2563) เกม Messenger บนมือถือ (ก่อนไตรมาสที่ 3 ปี 2564) Puzzle CombatMerge Magic! และเกมที่ได้รับจาก Gram Games ในเดือนพฤษภาคม 2561 Small Giant ในเดือนมกราคม 2562 Peak ในเดือนกรกฎาคม 2563 และ StarLark ในเดือนตุลาคม 2564 ด้วยเหตุนี้ Mobile DAUs ที่แท้จริงจึงอาจต่ำกว่าที่รายงานเนื่องจากอาจเกิดความซ้ำซ้อนของบุคคลเหล่านี้ เราใช้ Mobile DAUs เพื่อวัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน

Mobile MAUs เรากำหนด Mobile MAUs เป็นจำนวนบุคคลที่เล่นเกมบนมือถือของเราในช่วงสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันด้วยวันที่วัด ค่าเฉลี่ย Mobile MAUs ในช่วงเวลาหนึ่ง คือค่าเฉลี่ยของ Mobile MAUs ในทุกสิ้นเดือนของช่วงเวลานั้น ภายใต้ตัวชี้วัดนี้บุคคลที่เล่นเกมบนมือถือสองเกมที่แตกต่างกันในช่วงเวลา 30 วันเดียวกันจะถูกนับเป็นสอง Mobile MAUs เราใช้ข้อมูลที่บุคคลที่สามให้มาเพื่อช่วยระบุบุคคลที่เล่นเกมเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนนี้ อย่างไรก็ตามเราไม่มีข้อมูลการเข้าสู่ระบบเครือข่ายบุคคลที่สามเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เล่นภายใต้บัญชีผู้ใช้หลายบัญชีสำหรับเกมไฮเปอร์แคชชวลของเรา (ซึ่งรวมถึงเกมที่ได้รับจาก Rollic ในเดือนตุลาคม 2563) เกม Messenger บนมือถือ (ก่อนไตรมาสที่ 3 ปี 2564) Puzzle CombatMerge Magic! และเกมที่ได้รับจาก Gram Games ในเดือนพฤษภาคม 2561 Small Giant ในเดือนมกราคม 2562 Peak ในเดือนกรกฎาคม 2563 และ StarLark ในเดือนตุลาคม 2564 ด้วยเหตุนี้ Mobile MAUs ที่แท้จริงจึงอาจต่ำกว่าที่รายงานเนื่องจากอาจเกิดความซ้ำซ้อนของบุคคลเหล่านี้ เราใช้ Mobile MAUs เพื่อวัดการขนาดของผู้เล่นเกมทั้งหมด

Mobile ABPU เรากำหนด Mobile ABPU เป็นการจองทางมือถือทั้งหมดของเราในช่วงเวลาที่กำหนดโดยการหารด้วยจำนวนวันในช่วงเวลานั้น ซึ่งหารด้วยค่าเฉลี่ย Mobile DAUs ในช่วงเวลานั้น เราเชื่อว่า Mobile ABPU ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนและผู้อื่นในการทำความเข้าใจและประเมินผลลัพธ์ของเราในลักษณะเดียวกับการบริหารจัดการ เราใช้ Mobile ABPU เป็นตัววัดการสร้างรายได้โดยรวมของผู้เล่นทั้งหมดของเราผ่านการขายไอเท็มเสมือนจริงและการโฆษณา

โมเดลธุรกิจของเราเกี่ยวกับเกมโซเชียลได้รับการออกแบบให้เมื่อมีผู้เล่นเกมของเรามากขึ้น ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็เพิ่มมากขึ้น และเมื่อเกมมีค่ามากขึ้นธุรกิจของเราก็มีค่ามากขึ้นเช่นกัน ผู้เล่นที่มีส่วนร่วมทั้งหมดของเราได้ช่วยขับเคลื่อนการจองและด้วยเหตุนี้ทำให้มีรายได้จากเกมออนไลน์และรายได้จากการโฆษณา ไอเท็มเสมือนจริงที่ซื้อโดยผู้เล่นที่เข้าสังคมด้วยการแข่งขันหรือร่วมมือกับผู้เล่นอื่น ทั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อไอเท็มเสมือนจริง ดังนั้นเราจึงเน้นที่ Mobile DAUs, Mobile MAU และ Mobile ABPU เป็นหลัก ซึ่งเราเชื่อว่าโดยรวมแล้วสะท้อนถึงตัวชี้วัดกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด

มาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP

เราได้จัดเตรียมมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP บางประการในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เพื่อเสริมงบการเงินรวมของเราที่จัดทำขึ้นตามแบบ GAAP ของสหรัฐอเมริกา (“งบการเงินแบบ GAAP” ของเรา) การบริหารจัดการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ภายในในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินของเราเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและสภาพคล่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ของเราอาจแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ที่บริษัทอื่นใช้

การนำเสนอมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแยก หรือ แทนที่ หรือ ดีกว่า งบการเงิน GAAP ของเรา เราเชื่อว่าทั้งการบริหารจัดการและนักลงทุนได้รับประโยชน์จากการอ้างถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ของเราในการประเมินประสิทธิภาพ และเมื่อวางแผน คาดการณ์ และวิเคราะห์ช่วงเวลาในอนาคต เราเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ของเรามีประโยชน์ต่อนักลงทุน เนื่องจากช่วยให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญที่เราใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงาน และเนื่องจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อช่วยประเมินสุขภาพของธุรกิจของเรา 

เราได้จัดให้มีการกระทบยอดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ใช้ในการเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดตามตารางดังต่อไปนี้ เนื่องจากข้อจำกัดถัดไปของมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ของเรา คุณควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ที่นำเสนอในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้พร้อมกับงบการเงินแบบ GAAP ของเรา

ข้อจำกัดที่สำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ได้แก่:

 • การจองไม่ได้สะท้อนว่าเรายอมรับและรับรู้รายได้จากเกมออนไลน์และรายได้จากธุรกรรมโฆษณาบางอย่างในช่วงระยะเวลาการเล่นโดยเฉลี่ยโดยประมาณของผู้ชำระเงินสำหรับไอเท็มเสมือนจริงที่คงทนหรือกับไอเท็มเสมือนจริงที่สิ้นเปลือง การจองยังรวมถึงการปรับปรุงอื่น ๆ ถ้ามี;
 • การปรับแบบ Adjusted EBITDA ไม่รวมถึงผลกระทบของค่าชดเชยที่อิงตามหุ้น ค่าใช้จ่ายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น การชำระหนี้ตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่เพิกถอน (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายการด้อยค่าที่ได้จำแนกออกแล้ว);
 • การปรับแบบ Adjusted EBITDA ไม่ได้สะท้อนถึงการตั้งสำรองหรือผลประโยชน์จากภาษีเงินได้ และไม่รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ ซึ่งรวมถึงกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและจากการขายสินทรัพย์ ดอกเบี้ยจ่าย และรายได้ดอกเบี้ย;
 • การปรับแบบ Adjusted EBITDA ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน แม้ว่าค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะไม่ใช่เงินสด แต่สินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาหรือตัดจำหน่ายอาจต้องเปลี่ยนใหม่ในอนาคต;
 • กระแสเงินสดอิสระมาจากเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมในการดำเนินงานหักเงินสดที่ใช้ไปเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน; และ
 • ต้นทุนรายได้แบบ non-GAAP และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ non-GAAP ไม่รวมถึงผลกระทบของการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจากการเข้าซื้อกิจการ การปรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่ถูกเพิกถอนหรือค่าชดเชยอิงตามหุ้น

ZYNGA INC.

งบดุลรวม

(อยู่ในหน่วยหลักล้าน, ก่อนตรวจสอบ)

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

2565

2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน:

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

$

826.0

$

984.0

การลงทุนระยะสั้น

10.5

169.0

ลูกหนี้การค้า ค่าเผื่อสุทธิ $0.9 ณ 31 มีนาคม 2565 และ31 ธันวาคม 2564

233.4

242.5

เงินสดที่จำกัด

81.0

161.0

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

68.4

56.7

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

47.4

35.4

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1,266.7

1,648.6

ค่าความนิยมl

3,586.8

3,601.1

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

834.8

900.5

ที่ดินและอุปกรณ์สุทธิ

36.6

30.3

สิทธิการใช้สินทรัพย์

84.1

86.4

เงินสดที่จำกัด

0.2

40.2

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

18.9

25.0

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

31.9

26.8

รวมสินทรัพย์

$

5,860.0

$

6,358.9

หนี้สินหมุนเวียนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน:

เจ้าหนี้การค้า

$

48.4

$

95.6

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

30.9

52.2

รายได้รอตัดบัญชี

746.4

748.1

หนี้สินสัญญาเช่าดำเนินงาน

17.9

17.1

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

284.0

650.4

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,127.6

1,563.4

บันทึกย่อที่แปลงสภาพได้สำหรับผู้อาวุโสสุทธิ

1,542.1

1,343.8

รายได้รอตัดบัญชี

0.3

0.3

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ

84.6

93.8

หนี้สินสัญญาเช่าดำเนินงานไม่หมุนเวียน

131.6

133.4

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

67.7

112.3

รวมหนี้สินหมุนเวียน

2,953.9

3,247.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น:

หุ้นสามัญและทุนชำระเพิ่มเติม

5,398.6

5,625.0

กำไรเบ็ดเสร็จสะสมอื่น (ขาดทุน)

(138.3

)

(107.1

)

ขาดดุลสะสม

(2,354.2

)

(2,406.0

)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2,906.1

3,111.9

รวมหนี้สินหมุนเวียนและส่วนของผู้ถือหุ้น

$

5,860.0

$

6,358.9

ZYNGA INC.

งบการเงินรวมในการดำเนินการ

(อยู่ในหน่วยหลักล้าน, ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น, ก่อนตรวจสอบ)

สิ้นสุดสามเดือน

31 มีนาคม 2565

31 ธันวาคม 2564

31 มีนาคม 2564

รายได้:

เกมออนไลน์

$

537.7

$

534.0

$

557.0

การโฆษณาและอื่น ๆ

153.5

161.4

123.3

รวมรายได้

691.2

695.4

680.3

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย:

ต้นทุนของรายได้

252.2

260.1

260.7

การวิจัยและการพัฒนา

112.4

151.9

140.7

การขายและการตลาด

251.1

245.6

248.7

การจัดการทั่วไปและการบริหาร

60.5

39.1

35.7

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

676.2

696.7

685.8

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน

15.0

(1.3

)

(5.5

)

ดอกเบี้ยรับ

0.9

1.4

1.7

ดอกเบี้ยจ่าย

(3.1

)

(15.0

)

(14.7

)

รายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ

(15.7

)

(10.2

)

8.9

กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้

(2.9

)

(25.1

)

(9.6

)

ประมาณการหนี้สินของ (ได้รับประโยชน์จาก) ภาษีเงินได้

21.6

42.1

13.4

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

$

(24.5

)

$

(67.2

)

$

(23.0

)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นที่เป็นของส่วนกลาง

Basic

$

(0.02

)

$

(0.06

)

$

(0.02

)

Diluted

$

(0.02

)

$

(0.06

)

$

(0.02

)

หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้คำนวณกำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ:

Basic

1,133.2

1,124.9

1,084.4

Diluted

1,133.2

1,124.9

1,084.4

ค่าชดเชยอิงตามหุ้นรวมถึงรายการด้านบน

ต้นทุนของรายได้

$

0.7

$

0.8

$

0.6

การวิจัยและการพัฒนา

31.0

27.7

24.3

การขายและการตลาด

4.8

4.8

3.9

การจัดการทั่วไปและการบริหาร

8.5

8.9

8.4

รวมค่าชดเชยอิงตามหุ้น

$

45.0

$

42.2

$

37.2

ZYNGA INC.

งบการเงินรวมของกระแสเงินสด

(อยู่ในหน่วยหลักล้าน, ก่อนตรวจสอบ)

สิ้นสุดสามเดือน

31 มีนาคม 2565

31 ธันวาคม 2564

31 มีนาคม 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

$

(24.5

)

$

(67.2

)

$

(23.0

)

รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใน) กิจกรรมดำเนินงาน:

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

69.2

68.2

56.5

ค่าชดเชยอิงตามหุ้น

45.0

42.3

37.2

(กำไร) ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การขายเงินลงทุนและสินทรัพย์อื่นและเงินตราต่างประเทศสุทธิ

26.6

18.3

(9.0

)

ค่าเช่าที่ไม่ใช่เงินสด

3.9

4.0

4.2

ดอกเบี้ยที่ไม่ใช่เงินสด

1.6

13.7

13.2

การเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและอื่น

(9.3

)

(6.9

)

(15.2

)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน:

ลูกหนี้การค้าสุทธิ

8.2

(33.5

)

(59.5

)

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์อื่น

(19.2

)

(3.1

)

(2.0

)

เจ้าหนี้การค้า

(46.3

)

45.0

(18.8

)

รายได้รอตัดบัญชี

4.3

22.1

40.4

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

(30.0

)

(20.4

)

5.9

สัญญาเช่าดำเนินงานและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

(232.2

)

75.6

(193.6

)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

(202.7

)

158.1

(163.7

)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

การซื้อเงินลงทุน

(2.2

)

(1.5

)

(537.2

)

ครบกำหนดของการลงทุน

84.8

83.5

83.9

การขายเงินลงทุน

74.0

การได้มาซึ่งทรัพย์สินและอุปกรณ์

(10.3

)

(5.7

)

(1.7

)

การรวมธุรกิจสุทธิของเงินสดที่ได้มา

(12.6

)

(286.1

)

(19.6

)

การปล่อยเงินสดจำกัดการรวมธุรกิจที่ถืออยู่ในเอสโครว์

(120.0

)

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(1.0

)

(0.9

)

กิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ สุทธิ

(20.4

)

(8.0

)

(0.3

)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(7.7

)

(217.8

)

(475.8

)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน::

ค่าใช้จ่ายในการออกตราสารหนี้ที่ชำระแล้ว

(0.9

)

ภาษีที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระส่วนแบ่งสุทธิของรางวัลส่วนของผู้ถือหุ้น

(5.7

)

(2.5

)

(8.2

)

รายได้จากการออกหุ้นสามัญ

7.3

18.3

10.5

ค่าตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อกิจการ

(56.6

)

(25.1

)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(55.0

)

15.8

(23.7

)

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัด

(12.6

)

(19.3

)

(1.7

)

การเปลี่ยนแปลงสุทธิในเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัด

(278.0

)

(63.2

)

(664.9

)

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินสดจำกัด ต้นงวด

1,185.2

1,248.4

1,500.4

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินสดจำกัด สิ้นงวด

$

907.2

$

1,185.2

$

835.5

ZYNGA INC.

การกระทบยอดตามแบบ GAAP กับผลลัพธ์แบบ NON-GAAP

(อยู่ในหน่วยหลักล้าน, ก่อนตรวจสอบ)

สิ้นสุดสามเดือน

31 มีนาคม 2565

31 ธันวาคม 2564

31 มีนาคม 2564

การกระทบยอดรายได้ต่อการจอง: รวม

รายได้

$

691.2

$

695.4

$

680.3

การเปลี่ยนแปลงในรายได้รอตัดบัญชี

3.7

21.2

39.2

การปรับปรุงการจองอื่น

10.0

การจอง

$

694.9

$

726.6

$

719.5

การกระทบยอดรายได้ต่อการจอง: มือถือ

รายได้

$

672.2

$

673.9

$

660.7

การเปลี่ยนแปลงในรายได้รอตัดบัญชี

3.8

21.1

38.9

การจอง

$

676.0

$

695.0

$

699.6

การกระทบยอดรายได้ต่อการจอง: เกมออนไลน์

รายได้

$

537.7

$

534.0

$

557.0

การเปลี่ยนแปลงในรายได้รอตัดบัญชี

(9.4

)

21.2

39.3

การจอง

$

528.3

$

555.2

$

596.3

การกระทบยอดรายได้ต่อการจอง: การโฆษณาและอื่น

รายได้

$

153.5

$

161.4

$

123.3

การเปลี่ยนแปลงในรายได้รอตัดบัญชี

13.0

0.1

(0.1

)

การปรับปรุงการจองอื่น

10.0

การจอง

$

166.5

$

171.5

$

123.2

การกระทบยอดรายได้ (ขาดทุน) สุทธิเป็นแบบ Adjusted EBITDA

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

$

(24.5

)

$

(67.2

)

$

(23.0

)

ประมาณการหนี้สินสำหรับ (ได้รับประโยชน์จาก) ภาษีเงินได้

21.6

42.1

13.4

ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่นสุทธิ

15.7

10.2

(8.9

)

ดอกเบี้ยรับ

(0.9

)

(1.4

)

(1.7

)

ดอกเบี้ยจ่าย

3.1

15.0

14.7

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

68.7

67.6

56.5

ค่าใช้จ่ายในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มา

12.5

4.6

1.5

การพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

(13.7

)

28.9

33.4

(กำไร) ขาดทุนจากการชำระหนี้ตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12.0

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่เพิกถอน(1)

4.9

4.6

ค่าชดเชยอิงตามหุ้น

45.0

42.2

37.2

การปรับแบบ Adjusted EBITDA

$

144.4

$

146.6

$

123.1

การกระทบยอดของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ GAAP เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ Non-GAAP

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ GAAP

$

424.0

$

436.6

$

425.1

ค่าใช้จ่ายในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มา

(12.5

)

(4.6

)

(1.5

)

การพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

13.7

(28.9

)

(33.4

)

(กำไร) ขาดทุนจากการชำระหนี้ตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(12.0

)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่เพิกถอน(1)

(4.9

)

(4.6

)

ค่าชดเชยอิงตามหุ้น

(44.3

)

(41.4

)

(36.6

)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ non-GAAP

$

364.0

$

357.1

$

353.6

การกระทบยอดเงินสดที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานเป็นกระแสเงินสดอิสระ

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

$

(202.7

)

$

158.1

$

(163.7

)

การได้มาซึ่งทรัพย์สินและอุปกรณ์

(10.3

)

(5.7

)

(1.7

)

กระแสเงินสดอิสระ

$

(213.0

)

$

152.4

$

(165.4

)

(1)

จำนวนเงินรวมค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น (รวมถึงค่าเสื่อมราคา) ที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่าของอาคารสำนักงานของเรา

ZYNGA INC.

การกระทบยอดตามแบบ GAAP กับต้นทุนและค่าใช้จ่ายแบบ NON-GAAP

(อยู่ในหน่วยหลักล้าน, ก่อนตรวจสอบ)

สามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

มาตรฐานแบบ GAAP

ค่าตัดจำหน่ายที่ไม่มีตัวตนทรัพย์สินจากการได้มา

การพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มา

(กำไร) ขาดทุนจากการชำระหนี้ตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่เพิกถอน

ค่าชดเชยอิงตามหุ้น

มาตรฐานแบบ Non-GAAP

ต้นทุนของรายได้

252.2

(66.1

)

(0.7

)

185.4

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

การวิจัยและการพัฒนา

112.4

13.7

(1.3

)

(31.0

)

93.8

การขายและการตลาด

251.1

(0.1

)

(4.8

)

246.2

การจัดการทั่วไปและการบริหาร

60.5

(11.1

)

(12.0

)

(4.9

)

(8.5

)

24.0

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

424.0

13.7

(12.5

)

(12.0

)

(4.9

)

(44.3

)

364.0

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

$

676.2

$

(66.1

)

$

13.7

$

(12.5

)

$

(12.0

)

$

(4.9

)

$

(45.0

)

$

549.4

สามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

มาตรฐานแบบ GAAP

ค่าตัดจำหน่ายที่ไม่มีตัวตนทรัพย์สินจากการได้มา

การพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มา

(กำไร) ขาดทุนจากการชำระหนี้ตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่เพิกถอน

ค่าชดเชยอิงตามหุ้น

มาตรฐานแบบ Non-GAAP

ต้นทุนของรายได้

260.7

(52.8

)

(0.6

)

207.3

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

การวิจัยและการพัฒนา

140.7

(33.4

)

(24.3

)

83.0

การขายและการตลาด

248.7

(3.9

)

244.8

การจัดการทั่วไปและการบริหาร

35.7

(1.5

)

(8.4

)

25.8

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

425.1

(33.4

)

(1.5

)

(36.6

)

353.6

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

$

685.8

$

(52.8

)

$

(33.4

)

$

(1.5

)

$

$

$

(37.2

)

$

560.9

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220509005777/en/

ติดต่อ:

นักลงทุนสัมพันธ์:
Investors@zynga.com

สื่อมวลชนสัมพันธ์:
Kenny Johnston
Press@zynga.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

YGG SEA ประกาศขายสาธารณะ $SEA Token แบบ IDO บน Copper หลังจากระดมทุนได้ 15 ล้านดอลลาร์ในรอบ Private Rounds

Logo

เมืองไทเป ไต้หวัน–(BUSINESS WIRE)–3 พฤษภาคม 2565

Yield Guild Games Southeast Asia (YGG SEA) องค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์รายย่อย หรือ sub-decentralized autonomous organization (subDAO) ของ Yield Guild Games (YGG) บริษัทสตาร์ทอัพเกมบล็อกเชนในฟิลิปปินส์ ประกาศเปิดตัว Initial DEX Offer (IDO) ของ $SEA Token บนแพลตฟอร์ม Copper launchpad

(Graphic: Business Wire)

(กราฟิก: Business Wire)

การประมูล $SEA Token Launch Auction จะเริ่มบนแพลตฟอร์ม Copper ในวันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 15:00 ตามเวลามาตรฐานสากล UTC และจะเริ่มดำเนินการจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม $SEA tokens ทั้งหมดจำนวน 75 ล้านเหรียญได้รับการจัดสรรให้กับการขายต่อสาธารณะแบบ IDO ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของอุปทานทั้งหมดหนึ่งพันล้านโทเค็น ราคาเริ่มต้นตั้งไว้ที่ $0.50

IDO คือโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่จะขอบคุณการสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขของชุมชนของเรา” Irene Umar ผู้ร่วมก่อตั้ง YGG SEA กล่าว “เรามาถึงจุดนี้ได้เพราะชุมชน และเราอยากให้ชุมชนเป็นเจ้าของ YGG SEA ผ่าน IDO ซึ่ง DYOR เป็นทั้งหมดที่ฉันสามารถพูดได้: สิ่งที่คุณเห็นในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

$SEA เป็น governance token ของ YGG SEA โดยให้สมาชิกชุมชนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในข้อเสนอในการกำกับดูแล การจัดสรรรางวัลของระบบนิเวศ คุณลักษณะ/โมเดลรางวัลที่ต้องการมากที่สุดซึ่งสะท้อนถึงความต้องการในท้องถิ่น และโอกาสในกลุ่มผู้ได้รับการพิจารณา หรือ whitelist สำหรับ GameFi และ NFT แบบ non-GameFi

เนื่องจากชุมชนเป็นแกนหลักของ YGG SEA กิลด์จึงมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสและเวลาในการมีส่วนร่วมกับทุกคนใน IDO อย่างยุติธรรมและโปร่งใส Copper เป็นการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์และเป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุดในการเข้าร่วมในการกำหนดค่าเฉพาะของ Liquidity Bootstrapping Pools (LBPs) ของ Balancer ทำให้สามารถแจกจ่ายโทเค็นสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้อย่างเท่าเทียมกัน

การประมูล Token Launch Auction บน Copper ช่วยให้สามารถค้นหาราคาแบบเรียลไทม์ การมีส่วนร่วมแบบเปิดและเป็นสาธารณะ และการกระจายโทเค็นอย่างยุติธรรม ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลดบอทและวาฬวิ่งนำหน้าเพื่อรับ $SEA token ไปอยู่ในมือของผู้เข้าร่วมให้ได้มากที่สุด

YGG SEA เป็นกิลด์ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยลงทุนใน 76 โครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวนสิบเกมสามารถเข้าถึงสมาชิกกิลด์ YGG SEA และอีกมากมายที่จะเปิดตัวภายในปีนี้ ปัจจุบันมีสำนักงานในอินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม หลังจาก IDO นั้น YGG SEA วางแผนที่จะขยายไปยังอีกสามประเทศเพิ่มเติมภายในหกเดือน โดยจะเสร็จสมบูรณ์ตามแผนของ SEA ภายในปี 2567

ก่อนหน้านี้ YGG SEA ระดมทุนได้ 15 ล้านเหรียญดอลลาร์จากนักลงทุนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Crypto.com Capital, Animoca Brands, Solana Ventures, Polygon และอื่น ๆ

เกี่ยวกับ YGG SEA

YGG SEA เป็น subDAO แรกของ Yield Guild Games เป็นองค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์เพื่อรับและจัดการ NFT ที่ใช้ใน metaverse ภารกิจของเราคือการสร้างเศรษฐกิจเสมือนจริงที่เล่นเพื่อสร้างรายได้ หรือ play-to-earn ที่ใหญ่ที่สุดและยั่งยืนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ YGG SEA เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Asia Blockchain Gaming Alliance

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่: Website | Twitter | Discord | Telegram

ดูคลังภาพ/มัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/52702079/en

ติดต่อ:

Dominick Steer, media@yggsea.io

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

CertiK บริษัทรักษาความปลอดภัย Web3 ได้รับทุนจาก SoftBank เพิ่มอีก 60 ล้านดอลลาร์ หลังระดุมในรอบ Series B3 ได้ 88 ล้านดอลลาร์

Logo

การระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนภารกิจของ CertiK ในการรักษาความปลอดภัยบนโลกของ Web3 ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านนวัตกรรม

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–22 เมษายน 2565

CertiK บริษัทรักษาความปลอดภัยชั้นนำระดับโลกด้าน Web3 และบล็อกเชน ประกาศว่าได้รับเงินลงทุนเพิ่มเติม 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก SoftBank Vision Fund 2 และ Tiger Global โดย CertiK ได้ประกาศเกี่ยวกับการระดมทุนในรอบ Series B3 มูลค่า 88 ล้านดอลลาร์ และการประเมินมูลค่าหุ้น 2 พันล้านดอลลาร์ที่นำโดย Insight Partners ในเดือนที่ผ่านมา ขณะที่การระดมทุนเพิ่มเติมนี้ทำให้ยอดรวมที่ลงทุนใน CertiK ในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 290 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภารกิจของ CertiK คือการรักษาความปลอดภัยให้กับโลกของ Web3 ผ่านชุดบริการรักษาความปลอดภัยแบบ end-to-end โดยให้บริการลูกค้าด้วยแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน ความต้องการด้านความปลอดภัยชั้นนำสำหรับบล็อกเชนในอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในระดับสูงในปี 2565 หลังจากทรัพย์สินคริปโตมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ถูกโจรกรรมโดยอาชญากรไซเบอร์ในปี 2564 อุตสาหกรรมเผชิญกับความสูญเสียสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์อันเนื่องมาจากการโจมตีสะพานหลักที่เชื่อมโยงระบบ 4 ครั้ง และการโจมตีด้วยแฟลชโลนมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ภายในไตรมาสแรกของปีนี้

Dennis Chang หุ้นส่วนผู้จัดการของ SoftBank Investment Advisers กล่าวว่า “การนำ Web3 มาใช้กำลังได้รับความนิยม แต่ความกังวลเรื่องความปลอดภัยทำให้ไม่สามารถใช้งานเต็มศักยภาพได้ เราเชื่อว่า CertiK ผสมผสานความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ บล็อกเชน และการตรวจสอบระบบ เพื่อให้บริษัทมีโซลูชันชั้นนำในการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบบล็อกเชน เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับศาสตราจารย์ Gu และทีมงานเพื่อสนับสนุนภารกิจในการรักษาความปลอดภัยในโลกของ Web3”

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการรักษาความปลอดภัย Web3 ได้ผลักดันให้มีการพัฒนาและดำเนินการผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นให้แก่อุตสาหกรรมบล็อกเชน CertiK ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ผ่านผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม เช่น Security Leaderboard, Code Auditing และ Skynet ซึ่งเป็นบริการตรวจสอบภัยคุกคามทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง CertiK เพิ่งเปิดตัว KYC และบริการตรวจจับการทุจริตเพื่อป้องกันกลอุบาย Rug-pulls และการหลอกลวงที่เพิ่มขึ้น

Ronghui Gu ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CertiK กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการติดตามธุรกรรมรอบล่าสุดของเรา การสนับสนุนเหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย web3 และจะช่วยให้เราปกป้องอุตสาหกรรมบล็อคเชน และสร้างความไว้วางใจในชุมชนคริปโต เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การโจมตีแบบข้ามบล็อกเชน แฟลชโลน กลอุบาย Rug-Pulls และอื่น ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัย web3 แบบ end-to-end ซึ่งเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนำเสนอ รวมถึงการตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ การตรวจสอบภัยคุกคามตลอด 24/7 และ KYC”

เกี่ยวกับ CertiK

ภารกิจของ CertiK คือการรักษาความปลอดภัยในโลกของ Web3 โดย CertiK นำนวัตกรรมล้ำสมัยมาใช้งานตั้งแต่สถาบันการศึกษาไปจนถึงองค์กร โดยเริ่มต้นด้วยบล็อกเชน ทำให้ชุดซอฟต์แวร์ที่สำคัญในการจัดการวิกฤติถูกสร้างขึ้นพร้อมความปลอดภัยและแม่นยำ CertiK ก่อตั้งโดยอาจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ Ronghui Gu และ Zhong Shao โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก CertiK ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำในอุตสาหกรรม ได้แก่ Insight Partners, Tiger Global, Sequoia, Coatue Management, Advent International, Goldman Sachs, Lightspeed, SoftBank Vision Fund 2, Hillhouse Capital, Binance, Coinbase Ventures และอีกมากมาย ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.certik.com/

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220422005030/en/

ติดต่อ:

Makayela Hills, Red Lorry Yellow Lorry

makayelah@rlyl.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

One IBC สร้างความไว้วางใจโดยอ้างอิงจากความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูง

Logo

สิงคโปร์–(BUSINESS WIRE)–22 เมษายน 2565

ท่ามกลางผู้ให้บริการองค์กรหลายราย One IBC มีความโดดเด่นในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้โดยอ้างอิงจากคำแนะนำจากลูกค้าหลายพันราย

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20220421005442/en/

One IBC’s dedicated team always strives for excellence in customer service (Photo: Business Wire)

ทีมงานที่ทุ่มเทของ One IBC มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในการบริการลูกค้าเสมอ (ภาพ: Business Wire)

หนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของ One IBC คือการให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจแก่บริษัทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขต การวางแผนภาษีหรือหนี้สินทางกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประสบการณ์ที่มั่นคง และการวางแผนที่รอบคอบเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ

ความรู้ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทันสมัย

กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับในภาคส่วนนอกอาณาเขตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น เขตอำนาจศาลบางแห่งเข้มงวดมากในแบบแสดงรายการภาษีประจำปีและการตรวจสอบบัญชี ในขณะที่บางแห่งอนุญาตให้บริษัทนอกอาณาเขตได้รับการยกเว้นภาษีโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบ สำหรับธุรกิจนอกอาณาเขตใหม่ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในตอนแรก การขาดความรู้ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นปัจจุบันสามารถนำไปสู่ข้อผิดพลาดและบทลงโทษที่รุนแรงได้

แม้แต่บริษัทขนาดใหญ่ก็ยังต้องพยายามดิ้นรนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบทั้งหมด ในทางกลับกัน One IBC ผู้ให้บริการองค์กรในสิงคโปร์มีข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้ยังอยู่ได้ “เรามีแผนกภายในที่ทุ่มเทเพื่อติดตามข่าวธุรกิจในเขตอำนาจศาล 27 แห่ง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และแนะนำลูกค้าของเราเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามได้อย่างราบรื่น เป็นผลให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะให้บริการอย่างไร้ที่ติ” Jimmy Lee ซีอีโอของ One IBC Group กล่าว

One IBC – ผู้ให้บริการองค์กรระดับโลกที่มีชื่อเสียง

การหาผู้ให้บริการระดับองค์กรในตลาดปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยาก อย่างไรก็ตามการหาบริษัทที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในธุรกิจนอกอาณาเขตนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ชื่อเสียงของ One IBC ได้รับการพิสูจน์โดยธุรกิจหลายพันแห่งที่พวกเขาได้จัดตั้งขึ้นเพื่อลูกค้า ทำให้พวกเขาได้รับการยอมรับมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

“นี่เป็นธุรกิจที่จริงจังสำหรับคนที่จริงจัง การบริการเป็นเลิศและมีความรอบรู้ พวกเขาตรงต่อเวลาทุกครั้ง พวกเขายังตอบสนองความต้องการของคุณได้เป็นอย่างดี ผมทำงานกับพวกเขามาเป็นเวลานานแล้ว พวกเขามีความยืดหยุ่นและอดทนกับคำขอของผมมาโดยตลอด” – ข้อเสนอแนะจากลูกค้าของ One IBC บน Trustpilot เนื่องจาก One IBC มุ่งมั่นที่จะให้ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และการช่วยเหลือสนับสนุนสูงสุดสำหรับเจ้าของธุรกิจ ชื่อเสียงจึงได้รับการสะสมขึ้นเป็นครั้งคราวนับตั้งแต่ก่อตั้งมา

One IBC ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยการบริการเชิงรุกและเป็นมืออาชีพ ผู้ให้บริการองค์กรนี้มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองในการจัดตั้งบริษัท ที่ปรึกษาบัญชีธนาคารในต่างประเทศ ภาษีและการบัญชี ซึ่งสามารถสนับสนุนลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร การบัญชี และการยื่นภาษี

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ One IBC

One IBC ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 เป็นผู้ให้บริการระดับองค์กรแบบครบวงจรชั้นนำสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนธุรกิจในต่างประเทศ ความหลากหลายของการบริการรวมถึงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขต การเปิดบัญชีธนาคาร บัญชีการค้า บริการด้านภาษีและการบัญชี การลงทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สำนักงานเสมือน ฯลฯ One IBC ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำเสนอบริการที่คุ้มค่าที่สุดในขณะที่รักษาความพึงพอใจในระดับสูงสุด

นอกจากนี้ในปี 2564 One IBC ได้เปิดตัวแอปที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกิจระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งคาดว่าจะมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าทุกคนในการดำเนินงานบริษัทนอกอาณาเขตของตน

กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณขยายธุรกิจในต่างประเทศ – คุณสามารถเริ่มต้นกับ One IBC ได้ทันที!

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220421005442/en/

ติดต่อ:

Tyler Wong
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Operations Director)
tyler.wong@oneibc.com
โทร: +852 81999249
https://www.oneibc.com/

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

American Express Travel: รายงานแนวโน้มการเดินทางทั่วโลกปี 2565 แสดงให้เห็นว่าผู้คนพร้อมและกระตือรือร้นที่จะเดินทางและจองทริปมากกว่าที่เคย

Logo

 • ผู้บริโภคต้องการเดินทางไปพบผู้คนและสถานที่ที่พวกเขารัก เฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญในชีวิต เริ่มต้นการเดินทางในสถานที่ที่พวกเขาตั้งตาคอย สัมผัสประสบการณ์กิจกรรมแบบตัวต่อตัว และแสวงหาทริปที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการดูแลตนเองที่ดียิ่งขึ้น
 • ร้อยละ 86 ของผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนที่จะใช้จ่ายในปี 2565 มากขึ้นหรือเท่าเดิม เมื่อเทียบกับปีก่อนเกิดการระบาดของโควิด1

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–21 มี.ค. 2565

American Express (NYSE:AXP) เปิดเผยรายงานแนวโน้มการเดินทางทั่วโลกในรายงาน American Express Travel: 2022 Global Travel Trends Report 2565 ในวันนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนตั้งตารอการเดินทางมากกว่าปีที่แล้ว และวางแผนที่จะใช้จ่ายมากขึ้นหรือเท่า ๆ กันสำหรับการเดินทางก่อนช่วงปีที่โควิดระบาด รายงานจากข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น อินเดีย และสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่า ผู้บริโภคกำลังเดินทางไปพบผู้คนและสถานที่ที่พวกเขารัก เฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญในชีวิต ออกเดินทางท่องเที่ยวไปในทริปที่เขาตั้งตารอ สัมผัสประสบการณ์ กิจกรรมแบบตัวต่อตัวและเพื่อแสวงหาสุขภาพและการดูแลตนเองที่ดีขึ้น การจองทริปของสมาชิกบัตรในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ที่ทำผ่าน American Express Travel เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปี 2562 และมีการจองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหาเป็นมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20220321005163/en/

Audrey Hendley ประธานของ American Express Travel กล่าวว่า “การระบาดใหญ่ได้ทำให้เราทุกคน รวมถึงนักเดินทางได้ประเมินสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง “รายงานแนวโน้มการเดินทางทั่วโลกแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวกำลังชดใช้เวลาที่เสียไปและใคร่ครวญว่าพวกเขาเดินทางกับใคร สถานที่ใหนที่พวกเขาอยากไปเยี่ยมชม แบรนด์ใดที่พวกเขาสนับสนุน และวิธีที่พวกเขาใช้จ่ายเงินของพวกเขาควรเป็นเช่นไร ในขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังก้าวไปข้างหน้าต่อ”

ข้อมูลเชิงลึกหลักจาก American Express Travel: 2565 Global Travel Trends Report1 ประกอบด้วย:

 • โลกพร้อมสำหรับการเดินทางแล้ว: ร้อยละ 74 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าพวกเขาพร้อมเป็นอย่างมากที่จะจองการเดินทางในปี 2565 แม้ว่าพวกเขาอาจต้องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนทริปในภายหลัง1  โดยตัวเลขเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่ที่ร้อยละ 562
 • การใช้จ่ายเพื่อการเดินทางแซงหน้าระดับก่อนเกิดโรคระบาด: ร้อยละ 86 ของผู้บริโภคคาดว่าจะใช้จ่ายมากขึ้นหรือเท่า ๆ กันสำหรับการเดินทางในปี 2565 เมื่อเทียบกับปีก่อนเกิดโรคระบาด1
 • นักท่องเที่ยวอยากเดินทางบ่อยขึ้น: ร้อยละ 62 ของผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนที่จะเดินทาง 2 ถึง 4 ครั้งในปี 2565 และ ร้อยละ 76 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าพวกเขาวางแผนที่จะเดินทางกับครอบครัวในปี 2565 มากกว่าในปี 2564
 • นักท่องเที่ยวกำลังมองหาแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น: ร้อยละ 81 ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ที่สามารถซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นและต้องการใช้เงินระหว่างการเดินทางเพื่อช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น
 • จุดหมายปลายทางในฝันกำลังกลายเป็นความจริง: ร้อยละ 55 ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการจองวันหยุดพักผ่อนครั้งหนึ่งในชีวิตในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมิลเลนเนียลส์ (ร้อยละ 67) และ Gen Z (ร้อยละ 65)
 • เมื่อความบันเทิงกลับมา ทริปที่ต้องไปร่วมงานด้วยตนเองก็เช่นกัน: ร้อยละ 56 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพวกเขาหยุดการเดินทางเพื่อร่วมงานรื่นเริงใหญ่ ๆ เมื่อปีที่แล้ว แต่มีแผนจะกลับไปร่วมงานประเภทนี้อีกในปีนี้

ในขณะที่กำลังมีโมเมนตัมของการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการเดินทาง  American Express Travel  ได้มอบการเข้าถึงและความคุ้มค่าแบบเอ็กซ์คลูซีฟ รวมไปถึงโปรแกรมและสิทธิประโยชน์ที่ไม่เหมือนใคร และการเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านการเดินทางที่ดีที่สุด ผ่านที่ปรึกษาการเดินทางของ American Express ซึ่งสนับสนุนสมาชิกบัตรในการเดินทางทุกประเภท

สามารถดูรายงานแนวโน้มการเดินทางทั่วโลก American Express Travel ฉบับเต็ม: 2565 ได้ ที่นี่

1วิธีการสำรวจ: การสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ของ Amex Trendex นี้จัดทำโดย Morning Consult ระหว่างวันที่ 3- 11 กุมภาพันธ์ 2565 จากกลุ่มตัวอย่างระดับประเทศ 2,000 คนในสหรัฐฯ และ 1,000 คนในออสเตรเลีย แคนาดา อินเดีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาที่มีรายได้ครัวเรือน อย่างน้อย 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเป็นผู้ใหญ่ที่เดินทางโดยเครื่องบินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ผลลัพธ์จากการสำรวจของแต่ละตลาดมีอัตราความคลาดเคลื่อนบวกหรือลบร้อยละ 3

2วิธีการสำรวจ: การสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ของ Amex Trendex นี้จัดทำโดย Morning Consult ระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม พ.ศ. 2564 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 1,000 คนในออสเตรเลีย แคนาดา อินเดีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก และสหราชอาณาจักร และ 2,000 ราย ที่มีรายได้ครัวเรือนตั้งแต่ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ  หรือเทียบเท่า ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา และ เทียบเท่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ  หรือเทียบเท่าในเม็กซิโก และ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ  หรือเทียบเท่าเทียบเท่า ในอินเดีย ทั้งนี้ ผู้เดินทางในที่นี้หมายถึงผู้ใหญ่ที่เดินทางโดยเครื่องบินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี 2652 ผลลัพธ์อาจมีข้อผิดพลาดบวกหรือลบร้อยละ 2 ในสหรัฐอเมริกา และ บวกหรือลบร้อยละ 3 ในประเทศอื่น ๆ

เกี่ยวกับ AMERICAN EXPRESS

American Express เป็นบริษัทการชำระเงินแบบบูรณาการระดับโลก โดยให้บริการลูกค้าด้วยการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเชิงลึก และประสบการณ์ที่ยกระดับชีวิตและสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ เรียนรู้เพิ่มเติมที่americanexpress.com เชือมต่อกับเราบน facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress, และ youtube.com/americanexpress.

ลิงค์ไปยังผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลความรับผิดชอบขององค์กรหลัก ๆ: บัตรส่วนบุคคล, บัตรธุรกิจ, บริการท่องเที่ยว, กิฟท์การ์ด, การ์ดแบบพรีเพด,บริการร้านค้า, Accertify, Kabbage, Resy, คอร์ปอเรทการ์ด, การเดินทางเพื่อธุรกิจ, ความหลากหลาย, ความรับผิดชอบองค์กร และ รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ที่ตั้ง: ทั่วโลก

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220321005163/en/

ติดต่อ:

AMERICAN EXPRESS

Ali Pearce

Ali.Pearce@aexp.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Interactive Brokers เปิดตัวแอปพลิเคชันบนมือถือรูปแบบใช้งานง่ายสำหรับการซื้อขายหุ้นทั่วโลก

Logo

IBKR GlobalTrader Puts ทำให้โลกอยู่ในมือของนักลงทุน

กรีนิช, คอนเนตทิคัต–(BUSINESS WIRE)–08 มีนาคม 2565

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) ซึ่งเป็นโบรกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติระดับโลก เปิดตัว IBKR GlobalTrader แอปพลิเคชันการซื้อขายหุ้นบนมือถือที่ใช้งานง่ายสำหรับนักลงทุนในการซื้อขายหุ้นทั่วโลก ด้วยการออกแบบที่คล่องตัว แอพฯ จึงใช้งานง่ายสำหรับนักลงทุนมือใหม่ และมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับผู้ซื้อขายหุ้นที่มีประสบการณ์ นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีได้ภายในไม่กี่นาที และเริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 80 แห่งในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย นักลงทุนที่ซื้อขายกับ IBKR GlobalTrader จะได้รับสิทธิประโยชน์จากความเชี่ยวชาญระดับโลกของ Interactive Brokers ซึ่งให้บริการมากกว่า 1.75 ล้านบัญชีในกว่า 200 ประเทศและเขตพื้นที่

IBKR GlobalTrader พัฒนาขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนทำการฝากเงินได้ถึง 23 สกุลเงินที่แตกต่างกัน เงินฝากเหล่านี้จะถูกแปลงโดยอัตโนมัติในอัตราระหว่างธนาคารเป็นสกุลเงินที่ใช้สำหรับการซื้อและขายหุ้นในตลาดและภูมิภาคต่าง ๆ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังทั่วโลก แต่ไม่แน่ใจว่าจะลงทุนอะไรดี เครื่องสแกน IBKR GlobalAnalyst จะช่วยให้นักลงทุนค้นหาโอกาสในการลงทุนต่าง ๆ ทั่วโลก นักลงทุนสามารถใช้แอป IBKR GlobalTrader เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

Steve Sanders รองประธานฝ่ายการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Interactive Brokers กล่าวว่า “เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นทั่วโลกรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในตลาดการเงิน ความต้องการแอพฯ ซื้อขายหุ้นที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เครื่องมือ IBKR GlobalAnalyst ช่วยให้ทั้งผู้ซื้อขายหุ้นมือใหม่และผู้ซื้อขายหุ้นมือโปรพบโอกาสในการลงทุน จากนั้นพวกเขาก็สามารถใช้แอพฯ IBKR GlobalTrader ที่ใช้งานง่ายเพื่อซื้อขายหุ้นทั่วโลก”

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายกับ IBKR GlobalTrader นั้นต่ำและมีความโปร่งใส สำหรับนักลงทุนนอกสหรัฐอเมริกา ค่าคอมมิชชั่นเริ่มต้นที่ 0.0035 ดอลล่าร์ต่อหุ้น และผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นศูนย์สำหรับหุ้นสหรัฐฯ ค่าคอมมิชชั่นในการทำธุรกรรม Forex คือ 3bps (0.03%) คูณด้วยมูลค่าซื้อขายหุ้น โดยไม่มีส่วนต่างของราคาอ้างอิงหรือจุดกำหนดราคาซื้อขายแอบแฝง

เครื่องมือและคุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีในแอพฯ IBKR GlobalTrader ได้แก่:

 • หุ้นเศษส่วน: ด้วยหุ้นที่เป็นเศษส่วน นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นของสหรัฐได้ในราคาเพียง 1 ดอลล่าร์โดยไม่คำนึงถึงราคาหุ้น
 • การสับเปลี่ยน: สลับตำแหน่งจำนวนเงินดอลลาร์เดียวกันจากหลักทรัพย์หนึ่งไปยังอีกหลักทรัพย์หนึ่ง ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นที่ต้องการและขายหุ้นที่พวกเขาไม่ต้องการเป็นเจ้าของอีกต่อไปได้
 • การซื้อขายคริปโต: ซื้อขาย Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) หรือ Litecoin (LTC) ผ่าน Paxos Trust Company และแอพฯ IBKR GlobalTrader ลูกค้าของ IB LLC สามารถซื้อขายสกุลเงินคริปโตได้
 • แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาฟรี: นักลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาด การซื้อขาย และการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องผ่าน IBKR Campus

IBKR GlobalTrader เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วบน Apple App Store และ Google Play นักลงทุนสามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งานฟรีโดยไม่มีข้อผูกมัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่:
สหรัฐอเมริกาและประเทศที่ให้บริการโดย IB LLC: https://globaltrader.interactivebrokers.com
แคนาดา: https://globaltrader.interactivebrokers.ca
สหราชอาณาจักร: https://globaltrader.interactivebrokers.co.uk
ยุโรปตะวันตก: https://globaltrader.interactivebrokers.ie
ยุโรปตอนกลาง: https://globaltrader.interactivebrokers.hu
ออสเตรเลีย: https://globaltrader.interactivebrokers.com.au
ฮ่องกง: https://globaltrader.interactivebrokers.com.hk
อินเดีย: https://globaltrader.interactivebrokers.co.in
สิงคโปร์: https://globaltrader.interactivebrokers.com.sg

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่พำนักตามกฎหมาย

เกี่ยวกับ Interactive Brokers Group, Inc.:

บริษัทในเครือ Interactive Brokers Group ให้บริการการจัดการซื้อขาย ดูแลหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงในตลาดกว่า 135 แห่งในหลายประเทศและหลายสกุลเงิน ตั้งแต่บัญชีการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จของ IBKR บัญชีเดียวไปจนถึงลูกค้าทั่วโลก เราให้บริการนักลงทุนรายย่อย กองทุนป้องกันความเสี่ยง กลุ่มซื้อขายกรรมสิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และการแนะนำโบรกเกอร์ การมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติตลอดสี่ทศวรรษทำให้เราสามารถจัดเตรียมแพลตฟอร์มที่มีความซับซ้อนเฉพาะตัวแก่ลูกค้าเพื่อจัดการพอร์ตการลงทุนของพวกเขา เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอราคาการดำเนินการและการซื้อขาย เครื่องมือจัดการความเสี่ยงและพอร์ตโฟลิโอ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ทั้งหมดนี้มีต้นทุนต่ำหรือไม่มีเลย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าอยู่ในตำแหน่งที่สามารถรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหนือกว่า Barron's จัดอันดับ Interactive Brokers ให้อยู่ในอันดับ#1 ด้วยจำนวน 5 ดาวเต็ม 5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้รับการรีวิวโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดผ่านทางออนไลน์

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220308005249/en/

ติดต่อ:

Interactive Brokers Group, Inc.
สื่อ: Katherine Ewert, media@ibkr.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย