Category Archives: Technology

Toyota Tsusho, IIJ, NEC และ NTT Com เซ็นสัญญากับ Uzbektelecom สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

Logo

มีส่วนร่วมในความพยายาม DX โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและโทรคมนาคมของอุซเบกิสถาน –

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–27 มกราคม 2023

Toyota Tsusho Corporation (“Toyota Tsusho”), Internet Initiative Japan Inc. (“IIJ”), NEC Corporation (“NEC”) และ NTT Communications Corporation (“NTT Com”) ประกาศในวันนี้ถึงข้อสรุปของสัญญากับ Uzbektelecom ผู้ให้บริการโทรคมนาคมของรัฐในอุซเบกิสถาน สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (“โครงการ”) เพื่อจัดหาศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสำหรับระบบสื่อสารข้อมูลขั้นสูง (“ระบบ”)

การติดตั้งระบบมีกำหนดจะเริ่มในปี 2023 และการเปิดดำเนินการตามลำดับคาดว่าจะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการสื่อสารของอุซเบกิสถานได้อย่างมาก

1. ภูมิหลัง

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่ขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมต่าง ๆ สู่ระบบดิจิทัล อุซเบกิสถานกำลังขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมโดยมุ่งเป้าไปที่ประเด็นต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงคุณภาพการสื่อสาร และการปิดช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างเขตเมืองและชนบท ตามภูมิหลังนี้ รัฐบาลอุซเบกิสถานได้ตัดสินใจที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (DX) และแนะนำเทคโนโลยีสารสนเทศล่าสุดสำหรับกลยุทธ์ดิจิทัลของอุซเบกิสถาน Digital Uzbekistan 2030

2. ภาพรวม

สำหรับโครงการที่เปิดตัวภายใต้ Digital Uzbekistan 2030 บริษัททั้งสี่จะจัดหาอุปกรณ์โทรคมนาคมและบริการที่จำเป็นสำหรับศูนย์ข้อมูลของ Uzbektelecom ในสามเมืองใหญ่ (Tashkent, Bukhara และ Kokand) การขยายการขนส่งโทรคมนาคมและเครือข่ายข้อมูล ตลอดจนเครือข่ายสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ โดยคาดว่าจะเพิ่มความเร็ว ความจุ และคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอย่างมีนัยสำคัญ และมีส่วนช่วยขับเคลื่อน DX ในอุซเบกิสถาน ทำให้เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านของประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) และ MUFG Bank, Ltd.

3. เป้าหมาย

ด้วยโครงการนี้ บริษัททั้งสี่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่สะดวกและสบายมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในอุซเบกิสถานและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียกลาง

[บทบาทของบริษัทที่เข้าร่วม]

 • Toyota Tsusho
  ในฐานะผู้รับเหมาหลักของโครงการ Toyota Tsusho จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโดยรวมและดูแลให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
 • IIJ
  ในโครงการก่อสร้างศูนย์จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล (ศูนย์ข้อมูล) IIJ จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ยั่งยืนในอุซเบกิสถาน โดยการจัดหาโมดูลไอที “co-IZmo/I” ที่ประหยัดพลังงาน คุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพสูง โดยสร้างแพลตฟอร์มคลาวด์และจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของ Uzbektelecom
 • NEC
  ในโครงการขยายเครือข่ายการขนส่งโทรคมนาคมและเครือข่ายข้อมูลของอุซเบกิสถาน NEC จะสนับสนุนการดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแห่งชาติด้วยการจัดหาอุปกรณ์สื่อสารแบบมัลติเพล็กซ์ความยาวคลื่นแสงและการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของอุซเบกิสถาน โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์หลายปีในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของอุซเบกิสถาน
 • NTT Com
  ในโครงการขยายเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ NTT Com จะมีส่วนร่วมในการทำให้ DX เป็นจริงในอุซเบกิสถานผ่านการขยายเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศของประเทศ โดยการจัดหาอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่และการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Uzbektelecom

[ภาพรวมของ Toyota Tsusho]

ชื่อบริษัท

Toyota Tsusho Corporation

ที่ตั้ง

เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ

จัดตั้งเมื่อ

1 กรกฎาคม 1948

เงินทุน

64.936 พันล้านเยน

ตัวแทน

Ichiro Kashitani ประธานและซีอีโอ

รายละเอียดธุรกิจ

การค้าสินค้าในประเทศและต่างประเทศ การส่งออกและนำเข้าสินค้า การก่อสร้าง ตัวแทนประกันภัย และอื่น ๆ

เว็บไซต์

https://www.toyota-tsusho.com/english/

[ภาพรวมของ IIJ]

ชื่อบริษัท

Internet Initiative Japan Inc.

ที่ตั้ง

ชิโยดะคุ โตเกียว

จัดตั้งเมื่อ

3 ธันวาคม 1992

เงินทุน

23.023 พันล้านเยน

ตัวแทน

Eijiro Katsu ประธาน ซีอีโอร่วม และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

รายละเอียดธุรกิจ

การให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบริการ WAN, บริการเกี่ยวกับเครือข่าย, การสร้างระบบเครือข่าย, การดำเนินงานและการบำรุงรักษา, การพัฒนาและการขายอุปกรณ์โทรคมนาคม

เว็บไซต์

https://www.iij.ad.jp/en/

[ภาพรวม NEC]

ชื่อบริษัท

NEC Corporation

ที่ตั้ง

มินาโตะคุ โตเกียว

จัดตั้งเมื่อ

17 กรกฎาคม 1889

เงินทุน

427.8 พันล้านเยน

ตัวแทน

Takayuki Morita ประธานและซีอีโอ (ตัวแทนกรรมการ)

รายละเอียด

ธุรกิจ

การจัดหาโซลูชัน ICT ในพื้นที่ของธุรกิจโซลูชันสาธารณะ, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ, ธุรกิจองค์กร, ธุรกิจบริการเครือข่าย และธุรกิจระดับโลก

เว็บไซต์

https://www.nec.com/

[ภาพรวมของ NTT Com]

ชื่อบริษัท

NTT Communications Corporation

ที่ตั้ง

ชิโยดะคุ โตเกียว

จัดตั้งเมื่อ

1999

เงินทุน

230.9 พันล้านเยน

ตัวแทน

Toru Maruoka ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตัวแทนคณะกรรมการบริษัท)

รายละเอียดธุรกิจ

โทรคมนาคมทางไกลในญี่ปุ่น, โทรคมนาคมระหว่างประเทศ, ธุรกิจโซลูชัน, บริการและโซลูชัน ICT และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์

https://www.ntt.com/en/index.html

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

[For Press Inquiries Regarding This Release]
Toyota Tsusho Corporation
ฝ่ายสื่อสารองค์กร Tokyo Corporate Communications Group
โทร: +81-3-4306-8200

Internet Initiative Japan Inc.
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร: +81-3-5205-6310
E-mail: press@iij.ad.jp

NEC Corporation
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Tel: +81-3-3798-6511
อีเมล: press@news.jp.nec.com

NTT Communications Corporation
สำนักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร
โทร: +81-3-6700-4010

[สำหรับคำถามของลูกค้าที่เกี่ยวกับข่าวนี้]
NEC Corporation
ฝ่ายโซลูชันผู้ให้บริการ
อีเมล: contact@spsl.jp.nec.com

แหล่งที่มา: NTT Communications Corporation

Geekplus ผู้นำด้านยานยนต์นำทางอัตโนมัติของญี่ปุ่น ได้เลือก Boomi เพื่อทำให้แพลตฟอร์มโลจิสติกส์อัจฉริยะทำงานอัตโนมัติ

Logo

 • แพลตฟอร์มการผสานรวมในรูปแบบบริการ (iPaaS) ที่ได้รับรางวัลของ Boomi ได้รับเลือกจากความอเนกประสงค์ ความเร็วในการพัฒนา และความสะดวกในการใช้งาน
 • Boomi ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการรวมแอปพลิเคชันและข้อมูลในเครือข่ายผู้ขนส่งของ Geekplus และบริษัทโลจิสติกส์บุคคลที่สาม

โตเกียวและเชสเตอร์บรูก เพนซิลเวเนีย–(BUSINESS WIRE)–26 มกราคม 2023

Boomi™ ผู้นำการเชื่อมต่ออัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ ประกาศในวันนี้ว่า Geekplus Co., Ltd. (Geekplus) ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในญี่ปุ่นเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกันในยานยนต์ระบบนำทางอัตโนมัติ (AGV) ได้เลือกแพลตฟอร์ม Boomi AtomSphere™ ในการทำให้แพลตฟอร์มโลจิสติกส์อัจฉริยะรุ่นต่อไปเป็นแบบอัตโนมัติ

Geekplus ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในปี 2017 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง Beijing Geekplus Technology Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทระดับยูนิคอร์นที่มีส่วนแบ่งการตลาดหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR) มากที่สุดในโลก และทุนจากประเทศญี่ปุ่น บริษัทมีส่วนช่วยในการปรับปรุงมูลค่าองค์กรของบริษัทด้านโลจิสติกส์ด้วยการให้บริการต่าง ๆ เช่น การขาย การติดตั้ง การบำรุงรักษา 24/7/365 และการให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพ

Geekplus, Japan’s Leader In Automated Guided Vehicles, Selects Boomi To Automate Smart Logistics System (Graphic: Business Wire)

Geekplus ผู้นำด้านยานยนต์นำทางอัตโนมัติของญี่ปุ่น เลือก Boomi เพื่อทำให้ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะเป็นอัตโนมัติ (กราฟิก: Business Wire)

ด้วยลูกค้าในร้านค้าปลีก เครื่องแต่งกาย ยา ยานยนต์ แบตเตอรี่ลิเธียม เซลล์แสงอาทิตย์ อิเล็กทรอนิกส์ และอีกมากมายในสถานที่หลายพันแห่งทั่วโลก และประมาณหนึ่งร้อยแห่งในญี่ปุ่น ทำให้ Geekplus ต้องการขยับขยายและสร้างรายได้ใหม่ ๆ เพื่อนำบริษัทไปสู่การเติบโตในระยะต่อไป บริษัทกำลังทำงานเพื่อสร้างแพลตฟอร์มโลจิสติกส์อัจฉริยะภายในองค์กรสำหรับเครือข่ายผู้ขนส่งและผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (3PL) โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในอุตสาหกรรมซัพพลายเชน เนื่องจากต้องเผชิญกับความซับซ้อนของรูปแบบข้อมูลที่หลากหลายและการเปิดตัวเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ทำให้ Geekplus ต้องการเครื่องมือเพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการรวมแอปพลิเคชันและข้อมูลทั้งหมด

“เรามีเป้าหมายที่จะร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ยุคใหม่เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในญี่ปุ่น รวมถึงช่องว่างระหว่างการเติบโตของอุปสงค์อีคอมเมิร์ซและการเติบโตของปริมาณทางกายภาพ” กล่าวโดย Mr. Yusuke Arima กลุ่มพัฒนาระบบ Geekplus “หลังจากประเมินแพลตฟอร์มการผสานรวมต่าง ๆ แล้ว Geekplus เลือกแพลตฟอร์มแบบเนทีฟคลาวด์ที่ใช้ low-code ของ Boomi เนื่องจากมีความสามารถรอบด้าน ความเร็วในการพัฒนา และการใช้งานที่ง่าย แพลตฟอร์ม Boomi จะช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อการดำเนินงานของเรากับผู้ขนส่ง ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรของเรา ในขณะที่ลดปัญหาห่วงโซ่อุปทานแบบเรียลไทม์ที่อาจเกิดขึ้น”

“Geekplus กำลังสร้างการปฏิวัติด้านลอจิสติกส์อัจฉริยะ และต้องการโซลูชันการผสานรวมแบบครบวงจรเพื่อขจัดความซับซ้อน” กล่าวโดย Kazunori Hori ผู้อำนวยการในญี่ปุ่นของ Boomi “แพลตฟอร์มของเรามีชุดข้อมูลชุดเดียวสำหรับเทคโนโลยีและกระบวนการทั้งหมดทั่วทั้งเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก ทำให้ Geekplus เชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการและคลังสินค้าของการขนส่งและ 3PL ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย”

ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการบริการซอฟต์แวร์ (SaaS) ระดับโลกที่มีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้จำหน่ายแพลตฟอร์มการผสานรวมระบบ Boomi นำเสนอชุมชนผู้ใช้ที่กำลังเติบโตซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 100,000 คน เครือข่ายทั่วโลกที่มีพันธมิตรประมาณ 800 ราย และเป็นหนึ่งในอาร์เรย์ที่ใหญ่ที่สุดของผู้รวมระบบทั่วโลก (GSI) ในพื้นที่ iPaaS เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปทั่วโลก รวมถึงในญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วเอเชียแปซิฟิก ในขณะเดียวกันก็ได้รับการยอมรับจาก Deloitte Technology Fast 500™ และ Inc. 5000 ในฐานะหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดและมีนวัตกรรมมากที่สุดในอเมริกา

Boomi ยังได้รับรางวัล Stevie® Awards ระดับนานาชาติสองรางวัลสำหรับบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ รางวัล Gold Globee® Award ในหมวด Platform as a Service (PaaS) รางวัล Merit Award for Technology ในหมวด Cloud Services รางวัล Stratus Award ในฐานะ Global Leader in Cloud Computing 2022 และได้รับการจัดอันดับอันทรงเกียรติระดับ 5 ดาวใน CRN Partner Program Guide

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Boomi
Boomi มุ่งมั่นที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยการเชื่อมต่อทุกคนเข้ากับทุกสิ่งและทุกที่ Boomi เป็นผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มการผสานรวมบนคลาวด์ในรูปแบบบริการ (iPaaS) และปัจจุบันเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เชิงบริการ (SaaS) ชั้นนำระดับโลก Boomi นำเสนอฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้จำหน่ายแพลตฟอร์มการผสานรวมและเครือข่ายทั่วโลกของพันธมิตรกว่า 800 ราย ซึ่งรวมถึง Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP และ Snowflake องค์กรระดับโลกหันมาใช้แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Boomi เพื่อค้นหา บริหาร และจัดการข้อมูล ขณะที่เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน กระบวนการ และผู้คนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ http://www.boomi.com

© 2023 Boomi, LP. Boomi, โลโก้ 'B', Boomiverse และ AtomSphere เป็นเครื่องหมายการค้าของ Boomi, LP หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต ชื่อหรือเครื่องหมายอื่น ๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53291333/en

ติดต่อ

Boomi:
Jasmine Ee
หัวหน้าฝ่ายสื่อและนักวิเคราะห์สัมพันธ์ที่ APJ
jasmine.ee@boomi.com

แหล่งที่มา: Boomi

Hillstone Networks เปิดตัว StoneOS 5.5R10 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการรักษาความปลอดภัยโดยรวมของลูกค้า

Logo

ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่นี้นำเสนอนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ ZTNA แบบรวมศูนย์ ช่วยให้ลูกค้าควบคุมความซับซ้อนในการดำเนินงานและการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง

ซานตา คลารา, แคลิฟอร์เนีย–(BUSINESS WIRE)–24 มกราคม 2023

Hillstone Networks ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมและสามารถเข้าถึงได้ ได้ประกาศการอัปเกรดครั้งใหญ่เป็นระบบปฏิบัติการ Hillstone StoneOS 5.5R10 การอัปเกรดล่าสุดช่วยป้องกันภัยคุกคามที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้ AI รวมถึงการควบคุมและการจัดการ Zero Trust แบบรวมศูนย์ และทำให้การดำเนินการด้านความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบง่ายขึ้น ซึ่งมีคุณสมบัติใหม่กว่า 300 รายการ ฟังก์ชันการทำงานใหม่นี้ช่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมของลูกค้า และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยด้วยเส้นทางการอัปเกรดที่ง่ายดาย

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามด้วยเทคโนโลยี AI

StoneOS ใหม่นี้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI เพื่อให้การตรวจจับภัยคุกคามด้วยการเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับทราฟฟิกที่เข้ารหัสโดยไม่จำเป็นต้องถอดรหัส นอกจากนี้ยังมีการป้องกัน DDoS อัจฉริยะและการตรวจจับ DGA นอกจากนี้ สิ่งที่รวมอยู่คือส่วนขยายบัญชีดำที่ช่วยให้ฟังก์ชัน Perimeter Traffic Filtering (PTF) และให้การป้องกันภัยคุกคามมากขึ้น

การควบคุมและการจัดการ Zero Trust แบบรวมศูนย์

ZTNA ขั้นสูงใช้การจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับนโยบาย ZTNA ผ่าน Hillstone Security Management (HSM)และรองรับการเชื่อมต่ออัจฉริยะกับเกตเวย์ ZTNA, การรับรองความถูกต้องของแพ็กเก็ตเดี่ยว (SPA), ระบบปฏิบัติการของผู้จำหน่ายหลายรายที่รองรับไคลเอ็นต์ ZTNA พร้อมด้วย ZTNA พอร์ทัล ฟีเจอร์ใหม่มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นด้วยการดำเนินการโดยรวมและการจัดการโซลูชัน ZTNA ที่ได้รับการปรับปรุง

การเชื่อมต่อระหว่างกันที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยความสามารถ VPN ที่เพิ่มขึ้น

ฟีเจอร์ VPN แบบขยายรองรับ ECMP และเฟลโอเวอร์สำหรับการกำหนดเส้นทาง VPN อัจฉริยะ และให้ตัวเลือกการสร้างทันเนล IPSec VPN โดยการตั้งค่าพอร์ตแบบกำหนดเองและการเจรจาอัตโนมัติ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้ใช้แบนด์วิธได้ดีขึ้นและปรับปรุงการเชื่อมต่อ ทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจจะไม่หยุดชะงัก

การทำงานของระบบที่คล่องตัวช่วยลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน

StoneOS รุ่นล่าสุดนำเสนอวิซาร์ดการติดตั้งที่ง่ายขึ้นและการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของ NAT อัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของระบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมสำหรับองค์กรโดยปรับปรุงภาระงานของผู้ดูแลระบบ

การปรับปรุงที่แข็งแกร่งทั้งระบบช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

ความพร้อมใช้งานของระบบได้รับการปรับปรุงทั่วทั้งกระดานในรุ่นล่าสุด โดยรองรับ High Availability (HA) ขั้นสูง และการรีสตาร์ท Border Gateway Protocol (BGP) ได้อย่างสง่างาม ทำให้มั่นใจได้ว่าบริการทางธุรกิจจะไม่หยุดชะงักสำหรับองค์กร

“การเปลี่ยนจากรูปแบบการรักษาความปลอดภัยแบบ Edge-Based แบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบพนักงานแบบกระจายศูนย์นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยริเริ่มจากการทำงานจากที่บ้านเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากการระบาดใหญ่ แต่ผลกระทบจะค่อยๆ พัฒนาไปทีละน้อย ดังนั้นโซลูชันที่เรามอบให้จึงจำเป็นต้องจัดการความท้าทายที่เกี่ยวข้อง” Tim Liu, CTO และผู้ร่วมก่อตั้ง Hillstone Networks กล่าว “การพัฒนาซ้ำล่าสุดของ StoneOS ยังคงจัดการกับความท้าทายที่ทีม SecOps เผชิญอยู่ และความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องที่องค์กรทั่วโลกต้องเผชิญ การป้องกันภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ได้รับการปรับปรุง การผสานรวมที่ดีขึ้น การควบคุมและการจัดการแบบรวมศูนย์ และการดำเนินงานที่คล่องตัว ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำเสนอแนวทางที่เสถียรและมีกลยุทธ์สำหรับสภาพแวดล้อมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ยืดหยุ่นได้”

StoneOS เป็นรากฐานสำหรับไฟร์วอลล์รุ่นต่อไปของ Hillstone ซึ่งได้รับการยอมรับใน 2022 Gartner® Magic Quadrant™ สำหรับไฟร์วอลล์เครือข่าย เป็นปีที่ 9 ติดต่อกันในฐานะองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ StoneOS 5.5R10 พร้อมใช้งานโดยทั่วไปแล้ว

เกี่ยวกับ Hillstone Networks

โซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมและเข้าถึงได้ของ Hillstone Networks ช่วยปรับโฉมการรักษาความปลอดภัยขององค์กร เปิดใช้งานความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ในขณะที่ลด TCO ในการให้ทัศนวิสัยที่ครอบคลุม ความชาญฉลาดที่เหนือชั้น และการป้องกันที่รวดเร็วเพื่อมองเห็น เข้าใจ และดำเนินการต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์หลายชั้นและหลายขั้นตอน Hillstone ได้รับการจัดอันดับในเกณฑ์ดีจากนักวิเคราะห์ชั้นนำและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทระดับโลก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ www.hillstonenet.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

Zeyao Hu
+1 408.508.6750
inquiry@hillstonenet.com

ที่มา: Hillstone Networks

Tianjin Port Group และ Huawei ประกาศความร่วมมือในเชิงลึกเพื่อสร้างแบบจำลองเสมือนดิจิทัลของท่าเรือ

Logo

เทียนจิน, จีน–(BUSINESS WIRE)–20 มกราคม 2023

ในสัปดาห์นี้ Tianjin Port Group และ Huawei ประกาศว่าทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อสร้างแบบจำลองเสมือนดิจิทัลของท่าเรือ เพื่อทำสร้างระบบที่เป็นอัตโนมัติและชาญฉลาดมากขึ้น Yang Jiemin รองประธาน Tianjin Port Group อธิบายว่าแผนนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การก่อสร้างท่าเทียบเรืออัตโนมัติใหม่ การยกระดับท่าเทียบเรือแบบดั้งเดิม และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างครอบคลุม

ท่าเทียบเรือส่วน C ในบริเวณท่าเรือปักกิ่งของท่าเรือเทียนจินเป็นท่าเทียบเรืออัจฉริยะไร้คาร์บอนแห่งแรกของโลก ซึ่งเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ในเดือนตุลาคม 2021 และดำเนินการอย่างมีเสถียรภาพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีการนำเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติแบบ 5G และ L4 มาใช้ที่อาคารผู้โดยสารนี้เพื่อให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่อาคารผู้โดยสาร เครนตู้คอนเทนเนอร์จะทำงานโดยอัตโนมัติ และหุ่นยนต์อัจฉริยะของระบบขนส่งแนวนอนจะเคลื่อนที่ไปมาอยู่บ่อยๆ เครนท่าเรือที่ควบคุมจากระยะไกลจะยกตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกจากเรือบรรทุกสินค้าและวางลงบนหุ่นยนต์อัจฉริยะสำหรับการขนส่งในแนวราบ หุ่นยนต์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากระบบดาวเทียมนำทาง BeiDou ซึ่งนำทางไปยังสถานีล็อก/ปลดล็อกอัตโนมัติเพื่อปลดล็อกตู้คอนเทนเนอร์ จากนั้นจะไปยังลานตู้คอนเทนเนอร์ตามเส้นทางการขับเคลื่อนที่เหมาะสมที่คำนวณตามเวลาจริง กระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่น

Yang Jiemin อธิบายว่าโซลูชันใหม่นี้ ซึ่งรวมเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ 5G และ L4 เข้าด้วยกัน ได้มีการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกในสถานการณ์สาธารณะบางส่วนที่ท่าเทียบเรือส่วน C เทคโนโลยีนี้ได้เตรียมแบบจำลองใหม่สำหรับการอัปเกรดและเปลี่ยนแปลงท่าเทียบเรือตู้สินค้าแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ทั่วโลก “นวัตกรรมเหล่านี้ที่นำมาใช้ที่ท่าเรือเทียนจินส่งผลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมท่าเรือ สร้างมูลค่าใหม่ให้กับท่าเรือด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เราเชื่อว่าแนวทางปฏิบัติเหล่านี้จะส่งเสริมการพัฒนาอย่างชาญฉลาดของอุตสาหกรรมท่าเรือทั่วโลก” คุณหยางกล่าว

Yue Kun ซีทีโอของ Smart Road, Waterway & Port BU ของ Huawei กล่าวว่า “ท่าเรือเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในการขนส่งทางทะเล เชื่อมโยงการค้าและตลาดอุปทานทั่วโลก การสร้างพอร์ตอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกำลังกลายเป็นความต้องการที่เร่งด่วนมากขึ้นสำหรับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ท่าเทียบเรือส่วน C ของท่าเรือเทียนจินได้ดำเนินการอย่างมีเสถียรภาพมากว่าหนึ่งปีแล้ว สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า 5G และ L4 ขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ถูกนำมาใช้อย่างประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมต่างๆ ของจีนแล้ว และกำลังสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างแท้จริง” Yue เชื่อว่าความก้าวหน้านี้จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลยุคหน้า เช่น 5G และ AI ที่รวมกันเพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัล และสร้างคุณค่าทางสังคม

ในฐานะท่าเรือสมัยใหม่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ท่าเรือเทียนจินมีท่าเทียบเรือระดับ 300,000 ตันที่มีความลึกของทางเดินเรือ 22 ม. มีท่าเทียบเรือ 213 ท่าประเภทต่างๆ ในปี 2022 ปริมาณงานของตู้สินค้ามีมากกว่า 21 ล้าน TEU ซึ่งจัดอยู่ใน 10 อันดับแรกของท่าเรือทั่วโลก

เกี่ยวกับ Huawei:

Huawei ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก เรามีพนักงาน 195,000 คน และดำเนินงานในกว่า 170 ประเทศและภูมิภาค ให้บริการผู้คนมากกว่าสามพันล้านคนทั่วโลก

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเราคือการนำดิจิทัลมาสู่ทุกคน ทุกบ้าน และทุกองค์กร เพื่อโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อจุดประสงค์นี้ เราจะทำงานเพื่อการเชื่อมต่อที่แพร่หลายและการเข้าถึงเครือข่ายที่ครอบคลุม โดยวางรากฐานสำหรับโลกอัจฉริยะ ให้พลังการประมวลผลที่หลากหลายในที่ที่คุณต้องการ ในเวลาที่คุณต้องการ เพื่อนำระบบคลาวด์และข่าวกรองมาสู่ทั้งสี่มุมโลก สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อช่วยให้ทุกอุตสาหกรรมและองค์กรมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมากขึ้น อีกทั้งกำหนดประสบการณ์ผู้ใช้ใหม่ด้วย AI ที่ทำให้ฉลาดขึ้นและเป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับผู้คนในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่บ้าน ระหว่างเดินทาง ในสำนักงาน กำลังสนุกสนาน หรือออกกำลังกาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม Huawei ทางออนไลน์ที่ www.huawei.com หรือติดตามเราได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้

http://www.linkedin.com/company/Huawei
http://www.twitter.com/Huawei
http://www.facebook.com/Huawei
http://www.youtube.com/Huawei

เกี่ยวกับ Tianjin Port Group:

ท่าเรือเทียนจินตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของอ่าวโป๋ไห่ในเขตใหม่ปินไห่ เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือกับเอเชียกลางและตะวันตก นอกจากนี้ยังเป็นจุดแวะที่สำคัญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ New Eurasia Land Bridge Economic Corridor และเป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศสำหรับการเปิดสู่โลกภายนอกของจีน

ในปี 2022 ปริมาณงานของตู้สินค้ามีมากกว่า 21 ล้าน TEU ซึ่งจัดอยู่ใน 10 อันดับแรกของท่าเรือทั่วโลก ในฐานะท่าเรือสมัยใหม่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ท่าเรือเทียนจินมีท่าเทียบเรือระดับ 300,000 ตันที่มีความลึกของทางเดินเรือ 22 ม. มีท่าเทียบเรือ 213 ท่าประเภทต่างๆ และส่วนใหญ่ประกอบด้วยหกพื้นที่ ได้แก่ เป่ยเจียง ตงเจียง หนานเจียง ต้ากูโข่ว เกาชาหลิง และต้ากัง

ท่าเรือเทียนจินมีการค้ากับท่าเรือมากกว่า 500 แห่งในกว่า 180 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tianjin Port Group โปรดไปที่ https://www.ptacn.com/

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

Huang Daohen
huangdaohen@huawei.com

ที่มา: หัวเว่ย

Hytera พัฒนาวิทยุสื่อสารสองทาง DMR ซีรีส์ H รุ่นใหม่ด้วยรุ่น HP5

Logo

ด้วยการชาร์จแบบ Type-C, ความทนทานระดับ IP67, เสียงที่ชัดเจน และระยะสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ทำให้วิทยุแบบพกพาซีรีส์ HP5 ของ Hytera มอบโซลูชันการสื่อสารแบบกลุ่มได้ทันทีแบบมืออาชีพ ใช้งานง่าย และคุ้มค่าสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กรและธุรกิจ

เซินเจิ้น ประเทศจีน–(BUSINESS WIRE)–19 มกราคม 2023

วันนี้ Hytera Communications (SZSE: 002583) ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและโซลูชันระดับมืออาชีพ ได้เปิดตัววิทยุสื่อสารสองทางแบบพกพา HP56X และ HP50X เพื่อขยายและเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Digital Mobile Radio (DMR) รุ่นใหม่ โดยรุ่น HP5 ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีการสื่อสารด้วยเสียงที่เชื่อถือได้สำหรับงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายปฏิบัติงาน ช่างเทคนิค และทีมซ่อมบำรุงในอาคารสำนักงาน สนามกีฬา สวนอุตสาหกรรม สถานศึกษา โรงพยาบาล ฯลฯ

Hytera Releases New Professional DMR Two-way Radios (Graphic: Business Wire)

Hytera เปิดตัววิทยุสื่อสารสองทาง DMR ระดับมืออาชีพใหม่ (กราฟิก: Business Wire)

ซีรีส์ H รวมถึงวิทยุแบบพกพา วิทยุเคลื่อนที่ และเครื่องทวนสัญญาณ ได้รับการออกแบบและพัฒนาบนแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใหม่ Hytera เริ่มเปิดตัววิทยุ DMR ซีรีส์ H รุ่นถัดไปพร้อมวิทยุสื่อสารสองทางแบบพกพา HP7, วิทยุเคลื่อนที่ HM7 และเครื่องทวนสัญญาณ HR106X สู่ตลาดโลกเมื่อสิ้นปี 2021 ตามด้วยรุ่น HP6, HM6 และ HR6 ด้วยความได้เปรียบในการแข่งขันที่เห็นได้ชัดในตลาด รุ่นซีรีส์ H จึงได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วจากลูกค้าทั่วประเทศ ในตอนนี้ HP5 รุ่นล่าสุดได้ช่วยเสริมความสามารถของ Hytera ในการให้บริการลูกค้าได้มากขึ้นจากภาคส่วนต่าง ๆ

ซีรีส์ HP5 ออกแบบมาเพื่อองค์กรและธุรกิจที่มีทีมขนาดเล็ก มีความสมดุลระหว่างฟังก์ชัน การใช้งาน และราคา รุ่น HP5 มีปุ่มคู่เฉพาะสำหรับการควบคุมระดับเสียงและช่องสัญญาณเพื่อให้ใช้งานวิทยุได้ง่ายขึ้น ด้วยพอร์ต Type-C สากล ทำให้วิทยุ HP5 สามารถชาร์จด้วยแบตสำรองหรือที่ชาร์จในรถยนต์ได้เหมือนกับการชาร์จสมาร์ทโฟนทั่วไป

วิทยุ HP56X และ HP50X ให้เสียงที่ชัดเจนโดยระบบตัดเสียงรบกวนแบบ AI ซึ่งช่วยลดเสียงหอนตอบรับที่น่ารำคาญและกรองเสียงรบกวนรอบข้างที่ไม่ต้องการ ด้วยความไว 0.18μV (‒122dBm) ซีรีส์ HP5 รับประกันการโทรด้วยเสียงแบบ push-to-talk ที่เสถียรแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

“ผู้ใช้ในองค์กรและธุรกิจอาจต้องการฟังก์ชั่นจากระบบวิทยุสื่อสารสองทางน้อยกว่าผู้ใช้ที่ต้องการความปลอดภัยสาธารณะ ตัวอย่างเช่น การโทรเดินสายมักจะเป็นคุณสมบัติมาตรฐานที่ตำรวจต้องการ และไม่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ” กล่าวโดย Howe Tian ผู้จัดการทั่วไปของสายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ของ Hytera “อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดด้านความอเนกประสงค์ การยศาสตร์ และความน่าเชื่อถือนั้นคล้ายคลึงกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงออกแบบวิทยุแบบพกพา HP5 เราเชื่อว่า HP5 จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและให้ความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมสำหรับสถานการณ์ระดับมืออาชีพมากมาย”

ซีรีส์ HP5 มีคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่นในระดับ IP67 และเป็นไปตามข้อกำหนดทางทหาร MIL-STD-810G ที่เข้มงวดสำหรับการป้องกันการสั่นสะเทือน การตกจากที่สูง 1.5 เมตร อุณหภูมิที่สูงจัด ฯลฯ โมดูล GPS และ BT 5.2 ทำให้วิทยุใหม่ทั้งสองรุ่นนี้เป็นส่วนอเนกประสงค์ของโซลูชันการจัดส่งและการจัดการโดยรวม

วันที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารสองทางแบบพกพา DMR ระดับมืออาชีพ ซีรีส์ HP5 ของ Hytera โปรดไปที่:
HP56X: https://www.hytera.com/en/product-new/digital-radio/dmr-radio/hp56x.html
HP50X: https://www.hytera.com/en/product-new/digital-radio/dmr-radio/hp50x.html

เกี่ยวกับ Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและโซลูชันระดับมืออาชีพ ด้วยความสามารถด้านเสียง วิดีโอ และข้อมูล เรามอบการเชื่อมต่อที่รวดเร็วกว่า ปลอดภัยกว่า และมีประโยชน์หลากหลายมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจและการปฏิบัติงานต่าง ๆ เราช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จมากขึ้นทั้งในด้านการปฏิบัติงานในแต่ละวันและการรับมือเหตุฉุกเฉิน เพื่อทำให้โลกมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53220537/en

ติดต่อ

Lele.yao@hytera.com

แหล่งที่มา: Hytera Communications

Hytera เปิดตัวกล้องติดตัวขนาดกะทัดรัดพร้อมความละเอียด 2K

Logo

กล้องติดตัวแบบมินิรุ่น GC550 2K ของ Hytera นำเสนอความละเอียด 2K และฟังก์ชันวิดีโอระดับมืออาชีพที่หลากหลายด้วยขนาดที่กะทัดรัด

เซินเจิ้น ประเทศจีน–(BUSINESS WIRE)–19 มกราคม 2023

วันนี้ Hytera Communications (SZSE: 002583) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชันการสื่อสารระดับมืออาชีพชั้นนำระดับโลก ได้เปิดตัวกล้อง Body Worn Camera (BWC) กล้องติดตัวแบบมินิรุ่นล่าสุด GC550 2K ซึ่ง GC550 ออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการยศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมความโปร่งใสในที่ทำงานและความปลอดภัยของบุคลากรสำหรับการบังคับใช้กฎหมายและความปลอดภัย

Hytera GC550 2K Mini Body Camera (Photo: Business Wire)

กล้องติดตัวแบบมินิรุ่น GC550 2K ของ Hytera (ภาพ: Business Wire)

GC550 ที่มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาจับภาพทุกเหตุการณ์ในมุมมองกว้างพิเศษ 150° มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลังที่สุดในตลาด โดย GC550 สามารถแสดงวิดีโอ 2K ที่คมชัดเป็นพิเศษที่ 30 fps ทุกเฟรมของวิดีโอนั้นงดงามด้วยรายละเอียดที่ดีที่สุด เทคโนโลยีการมองเห็นตอนกลางคืนด้วยแสงดาวทำให้สามารถถ่ายภาพฟุตเทจที่คมชัดและมีสีสันได้ภายใต้สภาพแสงน้อยมาก เช่น ในเวลากลางคืน

กล้องติดตัวเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับภารกิจและสถานการณ์สำคัญทางธุรกิจมากมาย ภาพที่คมชัดขึ้น ชัดเจนขึ้น และราบรื่นขึ้นช่วยทำให้การบันทึกวิดีโอมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบงานและรวบรวมหลักฐาน” กล่าวโดย Ke Wang รองประธานของ Hytera “GC550 ได้รับการออกแบบมาเพื่อเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนทางกฎหมายและการพิจารณาคดีในศาล ในขณะเดียวกันก็มีความโดดเด่นในด้านความสะดวกในการสวมใส่และพกพา”

ทุกวินาทีมีค่าเมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุการณ์หรือการพูดคุย แบตเตอรี่สำรองในตัวช่วยให้ผู้ใช้มีเวลาเพิ่มอีก 5 นาทีในการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลัก และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้บันทึกได้อย่างต่อเนื่อง หาก GC550 ตรวจพบการตกหรือการกระแทกอย่างฉับพลันขณะบันทึก ระบบจะบันทึกการบันทึกที่กำลังดำเนินอยู่โดยอัตโนมัติ และรักษาสิ่งที่บันทึกไว้ให้ปลอดภัย

GC550 น้ำหนักเบาเพียง 115 ก. ช่วยให้สวมอินทรธนูหรือกระเป๋าด้านหน้าได้ด้วยคลิปหนีบ 360° ผู้ใช้สามารถหมุนกล้องติดตัวได้อย่างง่ายดายและค้นหามุมบันทึกที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องถอดออก สวิตช์แบบเลื่อนช่วยให้เริ่มบันทึกได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน และแสดงสถานะการบันทึกผ่านตำแหน่งอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ใช้สามารถจดจ่ออยู่กับสถานการณ์นั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องสนใจกล้องติดตัวมากเกินไป

วันที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hytera GC550 2K Mini Body Camera สามารถดูได้ที่ https://www.hytera.com/en-products/body-worn-camera/body-worn-camera/gc550/

เกี่ยวกับ Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชันการสื่อสารระดับมืออาชีพชั้นนำระดับโลก ด้วยความสามารถด้านเสียง วิดีโอ และข้อมูล เรามอบการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว ปลอดภัย และหลากหลายมากขึ้นสำหรับธุรกิจและผู้ใช้ที่มีความสำคัญต่องานที่ได้รับมอบหมาย เราทำให้โลกสะดวกขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยทำให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จมากขึ้นทั้งในด้านการปฏิบัติงานประจำวันและการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53208375/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

Lele.yao@hytera.com

แหล่งที่มา: Hytera Communications Corporation Limited

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซานประสบความสำเร็จในโครงการฝึกอบรม ASEAN-ROK XR ปี 2022

Logo

 • โครงการฝึกอบรม ASEAN-ROK XR ที่มีระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม เสร็จสิ้นลงแล้ว
 • มีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และเนปาล จำนวน 19 คน เข้าร่วมโครงการ
 • ส่งเสริมโครงการความร่วมมืออาเซียน-เกาหลีผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล XR และ Metaverse ระหว่างประเทศ

ปูซาน เกาหลีใต้–(BUSINESS WIRE)–18 มกราคม 2023

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซาน (ประธาน Jeong Mun-Seob) ประกาศเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรม ASEAN-ROK XR โดยมีผู้เข้าร่วม 19 คนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นที่ ASEAN-ROK ICT Convergence Village ในเมืองปูซาน

ในช่วงห้าวันตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายนถึงวันที่ 2 ธันวาคม ทีมงานได้พัฒนามาตรการความร่วมมือเฉพาะระหว่างเกาหลีและอาเซียนในด้าน XR และเทคโนโลยี metaverse

โครงการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซาน ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายระหว่างประเทศสำหรับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้การอุปถัมภ์ของ UNESCO (อธิบดี Kim Ji-Sung) และองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว สำหรับเมืองในเอเชียแปซิฟิก (เลขาธิการ Woo Kyoung-Ha)

โครงการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว XR และมรดกทางวัฒนธรรมระหว่างเกาหลีและประเทศในอาเซียน โครงการประกอบด้วยการฝึกอบรมทฤษฎี XR/Metaverse การแนะนำกรณีศึกษาของการท่องเที่ยวเกาหลี XR/Metaverse และการบรรจบกันของมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การเยี่ยมชมโรงงานและบริษัทที่สำคัญในเกาหลี และการเขียนข้อเสนอโครงการร่วมกันโดยทีมงานและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยสมาชิก 19 คนจากสี่ประเทศในอาเซียน (กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม) และเนปาลจาก ICT องค์กรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และรัฐบาลท้องถิ่น โดยจากความรู้ที่ได้รับจากโครงการฝึกอบรม พวกเขาได้เสนอโครงการความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรม

ข้อเสนอโครงการความร่วมมือทั้งหมดเก้ารายการมาจากโครงการฝึกอบรม ได้แก่

1) กัมพูชา, นครวัด, การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม, FIND ANGKOR

2) อินโดนีเซีย Metatourism ในเมืองบาตู

3) เนปาล การให้ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์เสมือนจริงผ่านการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคเนปาล

4) มาเลเซีย พิพิธภัณฑ์มีชีวิตในรัฐซาราวักในโลกความเป็นจริงอันสมบูรณ์

5) มาเลเซีย AIVACHI (ข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมของผู้ช่วยเสมือนปัญญาประดิษฐ์)

6) มาเลเซีย แกลเลอรีการท่องเที่ยวอัจฉริยะไทปิง (TAIPING SMART TOURISM GALLERY)

7) เวียดนาม การเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริม UNESCO ICH ผ่าน VR อย่างเทศกาล Giong ของคนเวียดนามในวัด Phu Dong และวัด Soc

8) เวียดนาม การประยุกต์ใช้ XR-METAVERSE ในการอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในนครโฮจิมินห์และเมืองไฮฟอง

9) เวียดนาม การแปลงข้อมูลโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมใน Long An ไปสู่รูปแบบดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญจะหารือเกี่ยวกับโครงการที่มีแนวโน้มมากที่สุดซึ่งจะได้รับโปรโมตเป็น 'โครงการความร่วมมือเกาหลี-อาเซียน XR' ในปีหน้า

Jeong Mun-Seob ประธานและซีอีโอของ BIPA กล่าวว่า “ผ่านโครงการฝึกอบรมนี้ เราได้ขยายความเป็นไปได้ของความร่วมมือในด้าน XR และ metaverse กับเกาหลีและอาเซียน ความร่วมมือเกาหลี-อาเซียน XR คาดว่าจะเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทเกาหลีในการเข้าสู่ตลาด ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเกาหลีและประเทศในอาเซียนผ่านเครือข่ายที่ขยายออกไป “

Kim Ji-Sung ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายระหว่างประเทศสำหรับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายใต้การอุปถัมภ์ของ UNESCO กล่าวว่า “ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เร็วขึ้นตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 ความพยายามผสานรวมเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น XR และ metaverse กับมรดกทางวัฒนธรรมกำลังได้รับความสนใจ โครงการฝึกอบรมนี้จะขยายโอกาสให้คนรุ่นหลังในอาเซียนได้มีส่วนร่วมกับความสนใจในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม”

“XR·Metaverse เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ได้รับความสนใจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เมื่อเร็ว ๆ นี้ TPO ยังประสบความสำเร็จในการประชุมสามัญครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว” กล่าวโดย Woo Kyoung-Ha เลขาธิการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับเมืองในเอเชียแปซิฟิก (TPO) “เราจะพยายามต่อไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างเกาหลีและอาเซียนบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซานและ TPO”

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซาน
Hanah
+82-51-783-1170
hanah@busanit.or.kr
http://www.busanit.or.kr/

แหล่งที่มา: Busan IT Industry Promotion Agency

eCloudvalley อยู่ในอันดับที่ 18 ซึ่งเป็น MSP บนคลาวด์สาธารณะ 250 อันดับแรกของโลกในปี 2022 อ้างอิงตาม ChannelE2E

Logo

สิงคโปร์–(BUSINESS WIRE)–17 มกราคม 2023

จากข้อมูลของ ChannelE2E นั้น eCloudvalley Digital Technology อยู่ในอันดับที่ 18 ใน MSP (Managed Service Providers) บนคลาวด์สาธารณะ 250 อันดับแรกของโลกในปี 2022 ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา eCloudvalley ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกติดต่อกันเป็นปีที่ห้า และรักษาตำแหน่ง MSP 20 อันดับแรกของโลก รายการ MSP บนคลาวด์สาธารณะ 250 อันดับแรกของ ChannelE2E ได้ระบุและยกย่องผู้ให้บริการที่มีการจัดการชั้นนำ (MSP) ที่สนับสนุนลูกค้าบน Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) และแพลตฟอร์มคลาวด์อื่น ๆ

eCloudvalley ในฐานะ AWS Premier Tier Services Partner ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านความเชี่ยวชาญในการบริการระบบคลาวด์ที่มีการจัดการ ตั้งแต่ปี 2016 eCloudvalley ได้ผ่านการตรวจสอบ AWS MSP เป็นประจำทุกปี และได้รับความพึงพอใจของลูกค้า 96% สำหรับบริการด้านเทคนิคตาม “แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า eCloudvalley MSP ปี 2021”

เมื่อเทคโนโลยีคลาวด์กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ การจัดการคลาวด์จึงเป็นส่วนสำคัญในการลงทุนด้านไอที เมื่อเร็ว ๆ นี้ Gartner คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายของผู้ใช้ปลายทางบนคลาวด์สาธารณะทั่วโลกจะสูงถึงเกือบ 600 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 ซึ่งบริการการจัดการและรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์นั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 22% ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึงประมาณ 41.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

คุณ Linda Lin ผู้จัดการทั่วไปของ Cloud BU ของ eCloudvalley กล่าวว่า “เมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ที่ซับซ้อนมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ ควรจัดลำดับความสำคัญของการปรับคลาวด์ให้เหมาะสม สภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ปลอดภัย และการฝึกอบรมผู้มีความสามารถพิเศษบนคลาวด์ บริการ eCloudvalley MSP มีทีมงานที่ชำนาญพร้อมวิศวกรที่ผ่านการรับรองมากมาย เมื่อรวมกับทีม MSP ของเราและ “Atlas” แพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์ที่พัฒนาขึ้นเอง เรามั่นใจในการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของเราที่จะช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพด้านไอทีด้วยการจัดการคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

บริษัท eCloudvalley จึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการคลาวด์ระดับองค์กร ในปี 2022 บริษัทได้รับรางวัล AWS Specialized Partner of the Year (ASEAN) พร้อมด้วยลูกค้าที่แน่นหนา ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์บน AWS ทำให้ eCloudvalley ให้บริการแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่หลากหลาย รวมถึงบริการที่มีการจัดการ, การรักษาความปลอดภัย, AI, DevOps, การจัดการคาร์บอน, ERP และ CRM

เกี่ยวกับ eCloudvalley

บริษัท eCloudvalley คือ AWS Premier Tier Services Partner ซึ่งในวันนี้ เราได้รับการรับรองระดับมืออาชีพของ AWS มากกว่า 600 รายการ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ถึงความน่าเชื่อถือและการใช้งานจริงของโซลูชันของเรา ในฐานะพันธมิตรที่เกิดในระบบคลาวด์ที่มุ่งเน้นไปที่บริการของ AWS ทั้งหมด เรามีพนักงานที่เชี่ยวชาญมากกว่า 600 คน ซึ่งประจำอยู่ทั่วโลก ทั้งไต้หวัน จีน ฮ่องกง / มาเก๊า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

เรียนรู้เกี่ยวกับ eCloudvalley : https://www.ecloudvalley.com/en/p/about-ecloudvalley

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

มีเดีย

Siaoyu Chien siaoyu.chien@ecloudvalley.com
Cathy Ye cathy.ye@ecloudvalley.com

แหล่งที่มา: eCloudvalley

Vintcom และ Stellar Cyber ร่วมมือกันนำ Open XDR มาสู่ตลาดประเทศไทย

Logo

ผู้จัดจำหน่ายโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของอาเชียนำเสนอแพลตฟอร์ม Open XDR จาก Stellar Cyber

เมืองซานตาคลารา, มลรัฐแคลิฟอร์เนีย–(BUSINESS WIRE)–16 มกราคม 2023 

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไอทีด้วยโซลูชั่นสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้า บริษัท วินท์คอม เทคโลโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับ Stellar Cyber ผู้สร้างนวัตกรรม Open XDR ในการเผยแพร่แพลตฟอร์ม Open XDR ของ Stellar Cyber สู่ตลาดประเทศไทย

แพลตฟอร์ม Open XDR ของ Stellar Cyber ช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยลงได้อย่างมาก โดยช่วยให้เรามองเห็นความเป็นไปต่างๆ ของระบบที่ครอบคลุมทั้งเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมด สามารถเผยให้เห็นแม้กระทั่งการโจมตีที่ซับซ้อนที่สุด ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือรักษาความปลอดภัยทั่วไปที่แสดงการแจ้งเตือนหลายสิบหรือหลายร้อยรายการด้วยน้ำหนักที่เท่ากัน โดย XDR Kill Chain ของแพลตฟอร์มจะจัดลำดับความสำคัญของการตรวจจับเพื่อให้สามารถดำเนินการตอบสนองได้ทันที นอกจากนี้เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงของ Stellar Cyber จะเรียนรู้รูปแบบการโจมตีที่เข้ามาตลอดเวลา ดังนั้นแพลตฟอร์มจึงสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับการตรวจจับและการแก้ไขการโจมตี

“ธุรกิจทุกขนาดในประเทศไทยกำลังมองหาวิธีใหม่ๆ ในราคาที่เข้าถึง เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของตน” Dominic Neo ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคอาเซียนของ Stellar Cyber กล่าว “แพลตฟอร์ม Open XDR ของ Stellar Cyber ช่วยขจัดปัญหาการมีข้อมูลที่เกินพิกัด และความล้าของการใช้เครื่องมือที่นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์นำมาใช้งาน ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานอีกด้วย เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Vintcom เพื่อนำโซลูชั่นของเรามาสู่ตลาดประเทศไทย”

Resources

เกี่ยวกับ Stellar Cyber

แพลตฟอร์ม Stellar Cyber Open XDR ส่งมอบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่ครอบคลุมและเป็นรูปแบบเดียว โดยไม่มีความซับซ้อนในการใช้งาน ช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีจำนวนจำกัดและมีทักษะที่หลากหลายยังคงสามารถประสบผลสำเร็จในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ได้ ด้วย Stellar Cyber องค์กรต่างๆ จะลดความเสี่ยงลงโดยความสามารถในการระบุและแก้ไขภัยคุกคามได้ตั้งแต่เนิ่นๆ อย่างแม่นยำ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดค่าใช้จ่าย และยังรักษาการลงทุนในเครื่องมือที่มีอยู่แล้วไว้ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของนักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ให้ดีขึ้น ทำให้ MTTD ดีขึ้น 8 เท่า และ MTTR ดีขึ้น 20 เท่า บริษัทฯ ตั้งอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://stellarcyber.ai

เกี่ยวกับ บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ปัจจุบันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน 153.5 ล้านบาท “เราเป็น Digital Transformation Enabler ด้วยประสบการณ์ 21 ปี เราให้บริการโซลูชั่นด้านไอทีแบบครบวงจรแก่ลูกค้าที่ต้องการนำหน้าในยุคดิจิทัลที่กำลังจะมาถึง” ประสบการณ์และความสามารถของเราที่ได้รับจากการให้บริการระดับมืออาชีพแก่องค์กรขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การธนาคาร การเงิน การศึกษา การดูแลสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ และการผลิตช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของบริษัทฯ จะได้รับโซลูชันที่ดีที่สุดที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.vintcom.co.th

Contact:

For Vintcom: marketing@vintcom.co.th.

For Stellar Cyber:

Daniella Assaf, Marketer, InboundJunction Ltd.

daniella@inboundjunction.com

1-351-666-0130

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

บริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบริษัที่อยู่ในกลุ่มของ Visionary สำหรับผลิตภัณฑ์ Network Firewalls ในรายงานวิจัยทางการตลาดของทางบริษัท Gartner ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชั้นนำ (Gartner® Magic Quadrant ™)

Logo

ฮ่องกง–(BUSINESS WIRE)–12 มกราคม 2023

บริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) (300454.SZ) ผู้จำหน่ายโซลูชั่นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และคลาวด์คอมพิวติ้งชั้นนำระดับโลก มีความภูมิใจที่จะประกาศว่า บริษัทฯได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของ Visionary สำหรับผลิตภัณฑ์ Network Firewalls ในรายงานวิจัยทางการตลาดของทางบริษัท Gartner ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชั้นนำ (Gartner® Magic Quadrant ™) [1]  ถือเป็นปีที่ 8 ของบริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี ที่ได้อยู่ในรายงานการตลาด Magic Quadrant   และถือเป็นปีที่ 2 กับการถูกเสนอชื่อในฐานะ Visionary

Sangfor NGAF เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีไฟร์วอลล์มาอย่างต่อเนื่อง
 Sangfor เชื่อว่าการได้รับการเสนอชื่ออย่างต่อเนื่องในรายงานการตลาด Gartner Magic Quadrant สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟร์วอลล์ในระบบเครือข่ายขององค์กรนั้นเป็นผลมาจากจุดแข็งดังต่อไปนี้:

 การป้องกันระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี AI: Sangfor NGAF สามารถยกระดับการรักษาความปลอดภัยจากการโจมตีจากภายนอก ด้วยการใช้ AI อัจฉริยะตัวแรกของโลก ขับเคลื่อนโดยเครื่องมือตรวจจับมัลแวร์ Engine Zero อัจฉริยะของ Sangfor และแพลตฟอร์มตรวจจับภัยคุกคามอัจฉริยะอย่าง Neural-X ซึ่ง Sangfor NGAF ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันภัยคุกคามได้ถึง 99.7%

 การผสานรวมโซลูชัััันการรักษาความปลอดภัยอย่างไร้รอยต่อ: NGAF เป็นองค์ประกอบหลักของสถาปัตยกรรม XDDR ของ Sangfor ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยอื่นๆ ของ Sangfor ได้อย่างราบรื่น เสริมสร้างการทำงานของระบบแบบองค์รวมได้ ช่วยให้สามารถป้องกันภัยคุกคามซุกซ่อนได้อย่างแท้จริง

 การทำงานร่วมกับ Web Application Firewall: Sangfor NGAF เป็น NGFW รายแรกและรายเดียวของโลกที่สามารถบูรณาการเข้ากับ Web Application Firewall (WAF) ระดับองค์กรได้อย่างเต็มรูปแบบ มอบการปกป้องเครือข่ายและเว็บแอปพลิเคชันในอุปกรณ์เดียว ทำให้ลูกค้าได้รับทั้งการดำเนินงานที่ง่ายดาย และคุ้มค่ากับการลงทุน

 การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่เรียบง่าย: ด้วยพันธกิจในการทำให้เทคโนโลยีง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกคน ซังฟอร์ ได้รวมศูนย์ SOC (Security Operations Center) Lite ไว้ใน Sangfor NGAF เป็นครั้งแรก เพื่อทำให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย รวมถึงการตอบสนองต่อเหตุการณ์เป็นเรื่องง่าย ทั้งยังสะดวกและง่ายต่อผู้ใช้งานในทุกระดับ 

 เข้าชมเว็บไซต์ www.sangfor.com เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของ Sangfor เพื่อทำให้การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลง่ายขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ที่มา [1] Gartner Inc., Magic Quadrant for Network Firewalls, Rajpreet Kaur et al., 19 ธันวาคม 2565

 ดาวน์โหลดรายงาน Gartner Magic Quadrant สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟร์วอลล์ในระบบเครือข่ายขององค์กรได้ฟรี ที่นี่

Contacts

marketing@sangfor.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย