Monde Nissin ส่งใบยื่นขอลงทะเบียนสำหรับการเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรก กับสำนักงาน ก.ล.ต. ของฟิลิปปินส์

Logo

ห้ามเผยแพร่หรือจัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา พื้นที่เศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร แคนาดา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

เมืองมาคาติ, ฟิลิปปินส์–(BUSINESS WIRE)–4 มี.ค. 2564

Monde Nissin Corporation (“ Monde Nissin”) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“การเสนอขาย”) โดย Monde Nissin วางแผนที่จะออกหุ้นมากถึง 3,600 ล้านหุ้น ในราคาสูงถึง 17.50 เปโซต่อหุ้น คาดว่าอาจจะได้รับรายได้รวมสูงสุด 63,000 ล้านเปโซ จากการเสนอขายนี้ที่ไม่รวมรายได้จากการใช้สิทธิในการจัดสรรหุ้นเกินมูลค่าสูงสุด 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายจำนวน 3,600 ล้านหุ้น โดยปกติแล้วส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายอื่น ๆ ที่ Monde Nissin ต้องชำระ จะถูกหักออกจากรายได้รวมของการเสนอขาย รายได้สุทธิที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ในการขยายและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและเทคโนโลยีรวมถึงธุรกิจในสหราชอาณาจักรและตลาดสำคัญอื่น ๆ ระยะเวลาของการเสนอขาย สำหรับราคาเสนอสุดท้าย จำนวนหุ้นเสนอซื้อสุดท้าย และการจัดสรรเงินนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด สถานการณ์รอบ ๆ ข้อเสนอ และขึ้นอยู่กับการได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับที่จำเป็น อีกด้วย

UBS AG สาขาสิงคโปร์จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับโลกร่วมแบบ Lead Left  ส่วน Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited และ J.P. Morgan Securities plc จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมระดับโลกสำหรับการเสนอขาย ส่วน BDO Capital & Investment Corporation, BPI Capital Corporation และ First Metro Investment Corporation จะเป็นผู้นำการจัดจำหน่ายในท้องถิ่น

ได้มีการยื่นร่างหนังสือเวียนการเสนอขายเบื้องต้นพร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อตรวจสอบและอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์และตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ไว้แเลว สำเนาของแบบร่างข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Monde Nissin ที่ www.mondenissin.com.

แบบแสดงรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ห้ามขายหลักทรัพย์เหล่านี้หรือตอบรับข้อเสนอขายก่อนเวลาที่แบบแสดงรายการข้อมูลจะมีผลบังคับใช้ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งการเสนอการชักชวนหรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ๆ ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือมีคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการแจกจ่ายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในหรือในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงดินแดนและทรัพย์สินรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริกาและ District of Columbia) การสื่อสารนี้ไม่ใช่ข้อเสนอและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในสหรัฐอเมริกาหรือที่อื่น ๆ หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในที่นี้ยังไม่ได้รับและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 2476 (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์) หรือกับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาและไม่สามารถเสนอขายหรือขายได้ภายในสหรัฐอเมริกายกเว้น มีข้อยกเว้นหรือในการทำธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จะไม่มีการร้องขอเงินหลักทรัพย์หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากการสื่อสารของเอกสารนี้หรือข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ และจะไม่มีการยอมรับการเสนอตอบใด ๆ ที่เกิดจากการสื่อสารครั้งนี้หรือจากข้อมูลที่อยู่ในที่นี้

เกี่ยวกับ Monde Nissin

Monde Nissin Corporation เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในฟิลิปปินส์ โดยมีพอร์ตโฟลิโอผลงานที่มีแบรนด์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายตลาดในหมวดหมู่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมไปถึง ก๋วยเตี๋ยว Lucky Me! , แครกเกอร์ SkyFlakes, แครกเกอร์ Fita, ขนมอบ Monde และผลิตภัณฑ์ทางเลือกแทนการใช้เนื้อสัตว์ Quorn โดย บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและโลกใบนี้และสร้างโซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับความมั่นคงด้านอาหาร ความทะเยอทะยานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการดีขึ้น และเป็นผลดีสำหรับโลกใบนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mondenissin.com.

เกี่ยวกับ Quorn

Quorn Foods เป็นผู้นำตลาดระดับโลกในด้านโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพและมีความยั่งยืน บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Stokesley รัฐนอร์ทยอร์กเชียร์ในสหราชอาณาจักร นำเสนอผลิตภัณฑ์รสชาติยอดเยี่ยมมากมายเพื่อดึงดูดกลุ่มคนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อลง บริษัทมีพนักงานประมาณ 1,000 คนและส่งออกไปยัง 20 ประเทศทั่วโลก รวมถึงออสเตรเลีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา Quorn®เป็นหนึ่งในแบรนด์ FMCG 40 อันดับแรกของสหราชอาณาจักร ส่วน Quorn Foods Ltd เป็นกลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงบริษัทการค้าหลักอย่าง Marlow Foods Ltd. อนึ่ง Quorn Foods Ltd ครอบคลุมการดำเนินงานระหว่างประเทศทั้งหมดของ Quorn® และ Cauldron™ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.quorn.co.uk.

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210304005416/en/

ติดต่อสำหรับสื่อ:

สื่อจากฟิลิปปินส์

Monde Nissin

Mark Tiangco

corp.comm@mondenissin.com

สื่อต่างประเทศ

Sard Verbinnen & Co

Ron Low, Jay Qin และ Eve Young

MondeNissin-SVC@sardverb.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Milliken & Company แต่งตั้ง Cindy Boiter เป็นรองประธานบริหารและประธานฝ่ายเคมี

Logo

สปาร์ตันเบิร์ก รัฐเซาท์แคโรไลนา–(BUSINESS WIRE)–5 มีนาคม 2564

Milliken & Company มีความยินดีที่จะประกาศว่า Cindy Boiter ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานบริหารและประธานฝ่ายเคมีของ Milliken ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมเป็นต้นไป เธอจะก้าวเข้าสู่บทบาทที่ David Moody ดำรงอยู่ในปัจจุบันในขณะที่เขาเปลี่ยนไปรับบทบาทภายนอกของ Milliken

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยมัลติมีเดีย รับชมฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210304005823/en/

Cindy Boiter, newly announced executive vice president and president of Milliken's Chemical Division (Photo: Business Wire)

Cindy Boiter รองประธานบริหารและประธานฝ่ายเคมีของ Milliken ที่เพิ่งประกาศใหม่ (ภาพ: Business Wire)

 “เป็นการแต่งตั้งที่น่าตื่นเต้นสำหรับบริษัทของเรา เนื่องจาก Cindy จะกลายเป็นประธานฝ่ายหญิงคนแรกของ Milliken” Halsey Cook ประธานและประธานบริหารของ Milliken กล่าว “เธอมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครในการเป็นผู้นำฝ่ายเคมีของเรา และต้องขอขอบคุณเธอด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการเข้าซื้อกิจการที่เธอทำสำเร็จและเธอเป็นภาพรวมในเป้าหมายของ Milliken”

Boiter ได้เข้าร่วมงานกับฝ่ายเคมีของ Milliken ในปี 2555 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจ และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของฝ่าย ซึ่งเธอมีบทบาทสำคัญและเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2561 เธอได้เปลี่ยนไปเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Milliken ซึ่งเธอเป็นผู้นำการริเริ่มการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทของปี 2568 และดูแลการเข้าซื้อกิจการที่สำคัญสองครั้ง Boiter เป็นผู้รับรางวัล Milliken Honors Award for Diversity and Inclusion และเป็นพันธมิตรที่กระตือรือร้นกับผู้ร่วมงานทั่วโลก

 “เราอยากจะใช้เวลาสักครู่เพื่อขอขอบคุณ David Moody สำหรับ 33 ปีของการทำงานที่ Milliken และขอแสดงความปรารถนาดีให้กับเขาในการก้าวไปสู่ขั้นต่อไปในอาชีพการงาน” Cook กล่าวสรุป

เกี่ยวกับ Milliken

Milliken & Company ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ ตระหนักดีว่าโมเลกุลเดี่ยวมีศักยภาพที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ด้วยโซลูชั่นที่มีความสร้างสรรค์ในวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอ วัสดุที่ใช้ปูพื้น เคมีพิเศษ และการดูแลสุขภาพ Milliken ตอบโจทย์ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกโดยสถาบัน Ethisphere ติดต่อกันถึง 15 ปี บริษัทมีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ในการนำเสนอโซลูชั่นที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้าและชุมชน โดยมีผู้ร่วมงานกว่าแปดพันคนใน 46 แห่งทั่วโลก โดยเบื้องหลังการชุมนุมที่มีจุดประสงค์ร่วมกัน: เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกหลายยุคสมัย ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดที่น่าสนใจและแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาของ Milliken ได้ที่ milliken.com and on FacebookInstagram, LinkedIn และ Twitter.

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210304005823/en/

ติดต่อ:

Betsy Sikma
betsy.sikma@milliken.com
864.909.7908

Liz Morris
liz@edit-grp.com
864.918.5196

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ลูกค้า NZMP™ เตรียมพบกับจากผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนเป็นศูนย์

Logo

แบรนด์ผลิตภัณฑ์นม Fonterra จะเริ่มจำหน่ายเนยออร์แกนิก NZMP™ ที่ได้รับการรับรองว่ามีส่วนผสมคาร์บอนเป็นศูนย์

โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์–(บิสิเนสไวร์)–03 มี.ค. 2564

NZMP™ แบรนด์ผลิตภัณฑ์นมของ Fonterra ได้เปิดตัวเนยออร์แกนิคสูตรใหม่ที่ได้รับการรับรองว่ามีคาร์บอนเป็นศูนย์  เนยออร์แกนิกใหม่ที่เปิดตัวในอเมริกาเหนือจะช่วยให้ลูกค้าของ NZMP บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น

ผู้บริโภคทั่วโลก 72 เปอร์เซ็นต์แสดงความสนใจในแบรนด์ที่สื่อสารถึงความสำเร็จด้านความยั่งยืน1 การประกาศส่วนผสมที่มีคาร์บอนเป็นศูนย์จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ลูกค้า NZMP™ สามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนของ Fonterra

ส่วนผสมที่มีคาร์บอนเป็นศูนย์ที่ได้รับการรับรองเป็นครั้งแรกของ NZMP™ ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย Toitū Envirocare ซึ่งเป็นผู้รับรองอิสระ

Lara Phillips ผู้จัดการอาวุโสของ Fonterra Sustainability Solutions กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในยุคของเราและเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบของเราซึ่งเป็นเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเรา”

“เพื่อให้ได้รับการรับรองส่วนผสมคาร์บอนเป็นศูนย์ ทาง Toitū ได้ตรวจสอบการปล่อยคาร์บอนของส่วนผสมนั้นทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน  นอกจากนี้เรายังต้องแสดงให้เห็นว่าเราได้ลดการปล่อยมลพิษจนถึงปัจจุบันและในอนาคต”

“ขั้นตอนสุดท้ายในการรับรองคือการชดเชยการปล่อยคาร์บอนด้วยคาร์บอนเครดิตคุณภาพสูงที่ได้รับการอนุมัติจาก Toitū เช่นจากโครงการฟื้นฟูป่าไม้หรือโครงการพลังงานหมุนเวียน  การทำตามขั้นตอนนี้จะช่วยให้ลูกค้าลดการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อุปทานและทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างได้

“การได้รับการรับรองส่วนผสมคาร์บอนเป็นศูนย์สำหรับผลิตภัณฑ์เช่นเนยออร์แกนิคเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยเหลือลูกค้าและสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นระหว่างที่เราทำงานเพื่อให้การดำเนินของเราทั้งหมดมีค่าการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์”

Kelvin Wickham ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AMENA เชื่อว่าส่วนผสมที่มีคาร์บอนเป็นศูนย์เช่นเนยออร์แกนิคของ NZMP™ สามารถช่วยปลดล็อกผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับลูกค้าของเรา โดยช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ส่งสัญญาณคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความชื่นชอบในแบรนด์และส่วนแบ่งการตลาดผ่านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง

“Fonterra New Zealand มีรอยเท้าคาร์บอนในฟาร์มต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกประมาณ 1 ใน 3 ทำให้ NZMP™ อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนที่ช่วยให้ลูกค้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความได้เปรียบในตลาด”

เนยออร์แกนิค NZMP™ พร้อมใบรับรองคาร์บอนเป็นศูนย์มีจำหน่ายสำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา  เพื่อรองรับความต้องการและความต้องการของลูกค้า NZMP™ ในอนาคต จะขยายผลงานไปยังหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และภูมิภาคอื่นๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนยออร์แกนิก NZMP™ ที่ได้รับการรับรอคาร์บอนเป็นศูนย์ โปรดไปที่ https://www.nzmp.com/global/en/products/ingredients/types/dairy-fats/butter/organic-unsalted-butter-carbonzero.html


1 รายงานการวิจัยความยั่งยืนของ FMCG Gurus ปี 2562

อ่านต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210303005210/en/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Sophie Coley, Porter Novelli ในนามของ NZMP
Sophiec@porternovelli.kiwi 
+64 22 565 8919

Zynga เข้าซื้อ Echtra Games ซึ่งนำโดยทีมนักพัฒนาแฟรนไชส์เกมอย่าง Diablo และ Torchlight

Logo

 • เพิ่มจำนวนทีมนักพัฒนามากความสามารถผู้มีประสบการณ์ด้านเกมข้ามแพลตฟอร์มอย่างสูงให้กับ Zynga
 • มาพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีพัฒนเกมข้ามแพลตฟอร์มที่มีการจดกรรมสิทธิ์ของ Echtra Games
 • เสริมแกร่งให้กับความสามารถในการพัฒนาของ Zynga สำหรับโปรเจ็กต์เกมข้ามแพลตฟอร์มในอนาคต
 • ทีม Echtra Games จะพัฒนาเกมสไตล์อาร์พีจีชิ้นใหม่ที่สามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ร่วมกับสตูดิโอ NaturalMotion ของ Zynga ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

ซานฟรานซิสโก–(BUSINESS WIRE)–03 มีนาคม 2564

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) ผู้นำระดับโลกด้านความบันเทิงในรูปแบบอินเทอร์แอคทิฟ ประกาศในวันนี้ว่าได้ทำการเข้าซื้อ Echtra Games สตูดิโอเกมข้ามแพลตฟอร์มซึ่งประกอบด้วยทีมนักพัฒนาที่มีสมาชิกหลักเป็นผู้กำหนดทิศทางให้กับวงการเกมโรลเพลย์แอ็กชันจากผลงานที่กลายเป็นตัวแทนของเกมประเภทนี้อย่างแฟรนไชส์เกม Diablo, Diablo IITorchlight และอื่น ๆ อีกมากมาย

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูอย่างเต็มรูปแบบที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210303005013/en/

Zynga Acquires Echtra Games Team Led by Developers of Diablo and Torchlight Franchises (Photo: Business Wire)

Zynga เข้าซื้อ Echtra Games ซึ่งนำโดยทีมนักพัฒนาแฟรนไชส์เกมอย่าง Diablo และ Torchlight (รูปภาพ: Business Wire)

ทีมของ Echtra Games จะเข้ามาเสริมแกร่งให้กับอนาคตการเล่นเกมข้ามแพลตฟอร์มของ Zynga ผ่านการเสริมทัพทีมนักพัฒนาที่มีประสบการณ์สูงทางด้านการเล่นเกมข้ามแพลตฟอร์ม รวมถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีพัฒนาเกมข้ามแพลตฟอร์มที่มีการจดกรรมสิทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นโดยต่อยอดจากแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Unreal Engine และที่พิเศษคือทีมงานของ Echtra Games จะพัฒนาเกมอาร์พีจีที่เล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ร่วมกับสตูดิโอ NaturalMotion ของ Zynga โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป

“Max และทีมงานของเขาจาก Echtra Games มีหน้าที่รับผิดชอบทรัพยากรต่าง ๆ ของเกมที่ได้ชื่อว่าเป็นตำนานสูงสุด และพวกเขาเชี่ยวชาญทางด้านเกมอาร์พีจีรวมถึงการพัฒนาเกมข้ามแพลตฟอร์ม ผมตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับทีม Echtra Games สู่ครอบครัว Zynga” Frank Gibeau ประธานกรรมการบริหารแห่ง Zynga กล่าว “การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือในการสร้างเกมลิขสิทธิ์และแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักของเราให้เติบโต จากเกมมือถือสู่คอมพิวเตอร์และเกมคอนโซล ขณะเดียวกันจะช่วยให้ตลาดที่ Zynga เข้าถึงได้ทั้งหมดขยายใหญ่ขึ้น”

“Echtra Games ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Zynga” Max Schaefer ประธานกรรมการบริหารแห่ง Echtra Games กล่าว “เรามีวิสัยทัศน์เดียวกันกับ Zynga นั่นคือการเล่นเกมข้ามแพลตฟอร์มนั้นเป็นส่วนสำคัญของอนาคตของเกมอาร์พีจีและความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟ และเราตื่นเต้นที่จะได้นำประสบการณ์อันมากล้นรวมถึงนักพัฒนาที่มีความสามารถของเรามาทำให้ความพยายามนี้เกิดขึ้นจริง”

Echtra Games ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 และนำทีมโดยกลุ่มคนผู้มีประสบการณ์คร่ำหวอดในอุตสาหกรรม Max Schaefer และทีมผู้บริหารของเขาได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทอย่าง Blizzard North, Flagship Studios และ Runic Games และมีประสบการณ์สูงทางด้านการพัฒนาเกมแฟรนไชส์อย่าง Diablo, Diablo II, Torchlight รวมถึงThe Sims 4 และอีกมากมาย พนักงานของ Echtra Games ยังเคยร่วมงานกับบริษัทอย่าง Blizzard, Disney, Electronic Arts, Runic Games, Kabam และ Undead Labs อีกด้วย ทีมพัฒนาของ Echtra Games เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการแบบไลฟ์สำหรับเกมมือถือ, คอมพิวเตอร์, Playstation 4, XBox One และ Nintendo Switch

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:

สามารถดาวน์โหลดภาพประกอบเนื้อหาและสื่อสนับสนุนอื่น ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้: https://www.dropbox.com/sh/zt2yw10epgmbol5/AAAER_7l74stge–9VocMcqPa?dl=0

เกี่ยวกับ Zynga Inc.

Zynga คือผู้นำระดับโลกด้านความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟที่มีเป้าหมายเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันผ่านเกม ปัจจุบันมีผู้เล่นเกมที่เป็นแฟรนไชส์ของ Zynga อย่าง CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ และ Zynga Poker™ มากกว่าหนึ่งพันล้านคน เกมของ Zynga สามารถเข้าถึงได้จากกว่า 150 ประเทศและสามารถเล่นผ่านสื่อออนไลน์และอุปกรณ์มือถือได้จากทุกแห่งทั่วโลก บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโก และมีสำนักงานหลายแห่งทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ อินเดีย ตุรกีและฟินแลนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.zynga.com หรือติดตาม Zynga ทาง Twitter, Instagram, Facebook หรือ Zynga blog

เกี่ยวกับ Echtra Games Inc.

Echtra Games เป็นสตูดิโอเกมจากซานฟรานซิสโกที่ประกอบไปด้วยนักพัฒนาเกมมากประสบการณ์ผู้ได้ร่วมกำหนดทิศทางให้กับวงการเกมโรลเพลย์แอ็กชัน ทีมก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นปี 2559 โดย Max Schaefer หนึ่งในผู้สร้างเกมที่กลายเป็นตัวแทนของเกมประเภทนี้อย่าง Torchlight และ Diablo การยืนหยัดต่อความฝันที่จะฟื้นฟูโลกของเกม Torchlight ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาและเป็นที่มาของการกลับมารวมตัวกันของบรรดาที่สุดของนักพัฒนาเกม ก่อนสร้างโปรเจ็กต์แรกของสตูดิโอแห่งนี้ขึ้นมา นั่นคือ Torchlight III นั่นเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.echtragames.com

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตซึ่งเป้าหมายทางธุรกิจของเรา โอกาสเกี่ยวกับการเล่นเกมข้ามแพลตฟอร์ม และการขยายตัวของตลาดที่เราเข้าถึงได้ทั้งหมด รวมถึงโครงการพัฒนาเกมในอนาคตและหัวข้ออื่น ๆ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตมักประกอบด้วยคำต่าง ๆ เช่น “มุมมอง” “ประมาณการไว้” “วางแผนไว้” “ตั้งใจ”“ จะ” “คาดการณ์” “เชื่อ” “ตั้งเป้า” “คาดว่า” และข้อความที่แสดงถึงกาลอนาคตอื่น ๆ การบรรลุความสำเร็จหรือความสำเร็จของเรื่องที่กล่าวถึงในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและการตั้งสมมติฐาน ไม่ควรเชื่อมั่นเกินควรในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวซึ่งอิงจากข้อมูลของเราที่เป็นปัจจุบัน ณ ขณะนั้น เราไม่มีข้อผูกมัดในการแก้ไขข้อความดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสันนิษฐานเหล่านี้จะอธิบายหรือให้รายละเอียดมากขึ้นในเอกสารที่เรายื่นต่อสาธารณะกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (the “SEC”) ซึ่งท่านสามารถขอรับสำเนาได้โดยไปที่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของเราที่ http://investor.zynga.com หรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่ www.sec.gov

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210303005013/en/

นักลงทุนสัมพันธ์:
Rebecca Lau
Investors@zynga.com

สื่อมวลชนสัมพันธ์:
Sarah Ross
Sarah@zynga.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Toshiba เปิดตัวเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบ LDO ที่บางเบาและกะทัดรัดซึ่งช่วยลดขนาดอุปกรณ์และรักษาความเสถียรของเอาต์พุตสายไฟ

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–3 มีนาคม 2564

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (“โตชิบา”) ได้เปิดตัวเครื่องควบคุม LDO 45 ตัว รุ่น  “TCR5RG series” ซึ่งชิ้นส่วนทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในแพ็คเกจ WCSP4F ที่บางและกะทัดรัด[1] มีอัตราส่วนการปฏิเสธการกระเพื่อมสูง[2] ในระดับผู้นำในอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องควบคุม LDO  โดยเครื่องควบคุม LDO ตัวใหม่นี้ ช่วยเพิ่มความเสถียรของการส่งออกกระแสไฟให้กับสายไฟกระแสตรงสำหรับอุปกรณ์พกพา อนึ่ง การจัดส่งขนาดใหญ่จะเริ่มตั้งแต่วันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นแบบมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210302005519/en/

Toshiba: TCR5RG Series of 45 LDO regulators that help to reduce device size and stabilize power line output. (Graphic: Business Wire)

โตชิบา: ตัวควบคุม  LDO แบบ 45 ตัว รุ่น TCR5RG ซีรีส์ ช่วยลดขนาดของอุปกรณ์และการรักษาเสถียรภาพของการส่งออกกระแสไฟ (กราฟิก: Business Wire)

เครื่องรุ่น TCR5RG ซีรีส์มีอัตราส่วนการปฏิเสธการกระเพื่อมสูง[1] ระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม[2] ที่ 100dB (โดยทั่วไป) ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยการรวมวงจรช่องว่างกว้างตัวกรองความถี่ต่ำที่อนุญาตให้มีการส่งผ่านความถี่ที่ต่ำมากเท่านั้น ประกอบกับการใช้เครื่องขยาย amplifier ที่มีเสียงรบกวนต่ำและความเร็วสูง นอกจากนี้ยังมีสัญญาณรบกวนแรงดันไฟฟ้าขาออกต่ำและความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้าขาออกสูง คุณสมบัติเหล่านี้รวมกันช่วยให้เครื่องรุ่นนี้มีส่วนช่วยในการรักษาเสถียรของสายไฟได้มากขึ้น

สายผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จำนวน 45 รายการ ที่มีกระแสเอาต์พุตสูงสุด 500mA และแรงดันเอาต์พุตอยู่ในช่วง 0.9V ถึง 5.0V ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกแรงดันไฟฟ้าขาออกที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานของตนได้

เครื่องควบคุม LDO ใหม่นี้บรรจุในแพ็คเกจ WCSP4F ที่บางและกะทัดรัดซึ่งมีขนาด 0.645 มม. x 0.645 มม.เหมาะสำหรับการใช้งานสายไฟในกล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สวมใส่ที่ต้องการการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูง

การใช้งาน

 • อุปกรณ์ที่สวมใส่ (นาฬิกาอัจฉริยะ และกล้องแอคชั่น ฯลฯ )
 • มือถือ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเครื่องเล่นเสียงแบบพกพา ฯลฯ )
 • เครื่องดูแลสุขภาพ (เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด ฯลฯ )

คุณลักษณะ

 • อัตราส่วนการปฏิเสธการกระเพื่อมสูง: R.R. = 100dB (ทั่วไป) @ F = 1kHz
 • แรงดันสัญญาณรบกวนเอาต์พุตต่ำ: VNO = 5μVrms (ทั่วไป) @ 10Hz≤f≤100kHz
 • ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้าขาออกสูง:
 • VOUT นาที / สูงสุด = -1.5 / 1.5% @ 1.8V≤VOUT≤2.8V, Tj = -40 ถึง 85 ° C
 • VOUT นาที / สูงสุด = -1.8 / 1.8% @VOUT> 2.8V, Tj = -40 ถึง 85 ° C
 • แพ็คเกจ WCSP4F ที่บางและกะทัดรัด: 0.645 × 0.645 มม. (ทั่วไป), T = 0.33 มม. (สูงสุด)

ข้อมูลจำเพาะหลัก

หมายเลขชิ้นส่วน

TCR5RGxxA[3]

แพ็คเกจ

ชื่อ

WCSP4F

ขนาด (มม)

@Ta=25°C

0.645×0.645 (ทั่วไป),

t=0.33 (สูงสุด)

ช่วงปฏิบัติการณ์

(@Ta= -40

ถึง 85°C)

กระแสเอาต์พุต IOUT (mA)

500

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต VOUT (V)

0.9 ถึง 5.0

แรงดันไฟฟ้าอินพุต VIN (V)

1.8 ถึง 5.5

ลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้า

(ยกเว้นแต่ว่า

จะระบุว่า,

@Tj=25°C)

ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้าขาออก

VOUT ต่ำสุด/สูงสุด(mV)

@VOUT<1.8V,

Tj= -40 to 85°C

-36/36

Output voltage accuracy

VOUT ต่ำสุด/สูงสุด (%)

@1.8V≤VOUT≤2.8V,

Tj= -40 ถึง 85°C

-1.5/1.5

@VOUT>2.8V,

Tj= -40 ถึง 85°C

-1.8/1.8

กระแสนิ่ง

IB(ON) ทั่วไป (μA)

@IOUT=0mA[4]

7

อัตราการปฏิเสธการกระเพื่อม

R.R. ทั่วไป (dB)

@f=1kHz, Ta=25°C

100

@f=10kHz, Ta=25°C

93

@f=100kHz, Ta=25°C

67

@f=1MHz, Ta=25°C

59

แรงดันไฟฟ้าของสัญญาณรบกวน

VNO ทั่วไป (μVrms)

@IOUT=10mA, Ta=25°C

5

แรงดันดรอปเอาท์

VDO ทั่วไป (mV)

@VOUT=2.8V,

IOUT=500mA

150

โหลดการตอบสนองชั่วคราว

⊿VOUT ทั่วไป (mV)

@IOUT=1mA→500mA

-40

@IOUT=500mA→1mA

40

อัตราการฆ่าแรงดันไฟฟ้าขาออก

VOUTSR ทั่วไป (mV/μs)

@VOUT=2.8V

30

ตรวจสอบตัวอย่างและความพร้อมใช้งาน

Buy Online

หมายเหตุ :

[1] อัตราส่วนการปฏิเสธการกระเพื่อม (R.R. ) เหมือนกับอัตราการปฏิเสธแหล่งจ่ายไฟ (PSRR) ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่น

[2] ในบรรดาเครื่องควบคุม LDO ที่มีเอาต์พุตสูงสุด 500mA จากการสำรวจของ Toshiba เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

[3] ผลิตภัณฑ์จำนวน 45 ผลิตภัณฑ์ ตัวเลขที่แสดงแรงดันขาออกจะเป็น “xx”

[4] ยกเว้นการควบคุมดึงกระแส (ICT)

ติดตามลิงค์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่

รุ่น TCR5RG series

ไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องควบคุม LDO ของ Toshiba

เครื่องควบคุม Low-Dropout ( หรือ LDO Regulators)

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/power-management-ics/low-dropout-regulators-ldo-regulators.html

หากต้องการตรวจสอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตัวแทนจำหน่ายออนไลน์โปรดไปที่:

TCR5RGxxA

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TCR5RG.html

สอบถามสำหรับลูกค้า:

Small Signal Device Sales & Marketing Dept.

โทร: +81-3-3457-3411

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

*ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้น ๆ

*ข้อมูลในเอกสารนี้รวมถึงราคาและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ เนื้อหาของบริการและข้อมูลการติดต่อเป็นข้อมูลล่าสุดในวันที่ประกาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกี่ยวกับ Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation รวมความแข็งแกร่งของบริษัทใหม่เข้ากับภูมิปัญญาและประสบการณ์ โดยนับตั้งแต่ได้รับการเปิดตัวจากบริษัทโตชิบาในเดือนกรกฎาคม 2560 เราได้ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในบริษัทอุปกรณ์ทั่วไปชั้นนำและนำเสนอโซลูชันที่โดดเด่นให้แก่ลูกค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจในธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์แบบแยกตัวระบบ LSI และ HDD

พนักงานของเราจำนวน 24,000 คนทั่วโลกมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา และให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อส่งเสริมการร่วมสร้างสรรค์มูลค่าและตลาดใหม่ ๆ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อยอดขายรายปีที่ปัจจุบันอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นล้านเยน (6.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อเอื้อให้เกิดอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนทุกที่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของ Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ได้ที่ https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210302005519/en/

สอบถามสำหรับสื่อ:

Chiaki Nagasawa

ฝ่ายการตลาดดิจิตอล หรือ Digital Marketing Department

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

โทร: +81-3-3457-4963

semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Sangfor Technologies ประกาศผู้ชนะรางวัลพันธมิตรยอดเยี่ยมจากทั่วโลกปี 2563

Logo

ฮ่องกง–(BUSINESS WIRE)–1 มีนาคม 2564

Sangfor Technologies เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ คลาวด์คอมพิวติ้ง และการพัฒนาปรับปรุงเครือข่าย โดยมีพนักงานมากกว่า 6,000 คนทั่วโลก ในยุคดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Sangfor มีความภูมิใจที่ได้ประกาศผู้ชนะรางวัลพันธมิตรยอดเยี่ยมจากทั่วโลกประจำปี 2563 (2020 Global Partner Awards) ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลความสำเร็จประจำปีให้กับสุดยอดพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกของ Sangfor โดยพันธมิตรทางธุรกิจเหล่านี้ได้นำเสนอบริการโซลูชันด้านความปลอดภัย คลาวด์ และการพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น รัฐบาล การเงิน การผลิต การศึกษา และสาธารณสุข ด้วยโซลูชันที่มีความล้ำหน้ำ ครอบคลุม และมีความน่าเชื่อถือจาก Sangfor จึงเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ภาคองค์กรทางธุรกิจต่างๆ ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ

พันธมิตรของ Sangfor จึงเป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างธุรกิจนี้ เพราะพันธมิตรทุกท่านได้มอบการช่วยเหลือและการเติบโตร่วมกัน พร้อมทั้งมอบ คำแนะนำและวิธีปรับปรุงต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงกรณีการใช้งาน จากพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลก การสนับสนุนทางการตลาด เป็นการผลักดันไปสู่ความสำเร็จในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

Jason Yuan รองประธานฝ่ายการตลาดต่างประเทศแห่ง Sangfor กล่าวว่า “เราต่างทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่ท้าทาย แต่ในบางช่วงก็จะนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เรา หรืออย่างน้อยคือสิ่งที่เราได้เห็นในการประกาศรางวัลในปี 2563 เราได้เห็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การเติบโต และการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ซึ่งการใช้ช่วงเวลานี้นึกถึงความสำเร็จทั้งหมดในปีแห่งความท้าทายจึงเป็นสิ่งสำคัญ”

ผู้ชนะรางวัลพันธมิตรยอดเยี่ยมระดับโลกแห่งปี 2563

· รางวัลผู้จัดจำหน่ายยอดเยี่ยม (Best Distributor): ผู้จัดจำหน่ายดำเนินงานยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท

ผู้ชนะ:

o   TriTech Distribution Limited

o   CIPS Informatica

o   IT Depot Inc.

· รางวัลผู้จัดจำหน่ายมูลค่าเพิ่มยอดเยี่ยม (Best VADs): ผู้จัดจำหน่ายมูลค่าเพิ่มสามารถส่งมอบโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จ

ผู้ชนะ:

o   Homitech Joint Stock Company

o   ICOS S.p.A.

o   OGX Networks Sdn Bhd

o   PT. Festino Indonesia

· รางวัลพันธมิตรยอดเยี่ยมระดับทองคำ (Best Gold Partners): พันธมิตรที่ทรงคุณค่าสามารถส่งมอบผลงานความสำเร็จด้วยกันผ่านการทำงานอย่างทุ่มเท

ผู้ชนะ:

o   MSE DotNet Sdn Bhd

o   Preelion Technologies Sdn Bhd

o   Microware Limited

o   Xenus Technology Limited

o   Multisoft Limited

o   PT. Symcaw Solution Indonesia

o   Megaplus

o   ONE Consulting Co., Ltd.

o   PTC System (S) Pte Ltd

· รางวัลพันธมิตรด้านโซลูชันความปลอดภัยทางเครือข่ายยอดเยี่ยม (Best Network Security Partners): พันธมิตรด้านความปลอดภัยทางเครือข่ายยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จที่สุด

ผู้ชนะ:

o   Vietnam Hong Wei Co., Ltd.

o   NS Distribution (M) Sdn Bhd

o   Amidas Hong Kong Limited

o   Supplier Development Asia Pacific Limited

o   PT. Sysware Indonesia

o   Hybrid Technologies

· รางวัลพันธมิตรด้านโซลูชันคลาวด์คอมพิวติ้งยอดเยี่ยม (Best Cloud Computing Partners): พันธมิตรด้านคลาวด์คอมพิวติ้งยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จมากที่สุด

ผู้ชนะ:

o   Big Band Sdn Bhd

o   Data Alliance Sdn. Bhd.

o   Fuji Xerox (Hong Kong) Limited

o   Long Data Technology Limited

o   ITD Solutions SPA

o   Data2cloud

o   Be The First Co., LTD.

o   Total Information Management Corporation

o   Depth First Co., Ltd.

· รางวัลพันธิมตรที่เติบโตอย่างรวดเร็ว (Fastest Growing Partners): พันธมิตรที่เติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

ผู้ชนะ:

o   Al Nahla Technologies

o   ActionLabs I.T. Services Phils. Corp.

· รางวัลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (Best Industry Performers): พันธมิตรที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่เลือกและเชี่ยวชาญ

ผู้ชนะ:

o   Macrologic Diversified Technologies, Inc.

o   Telekom Malaysia Berhad

o   MYI Technologies Sdn Bhd

o   PT. Gwen Tekno Pratama

เกี่ยวกับ Sangfor Technologies Inc.

Sangfor Technologies ตั้งอยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เป็นผู้จัดจำหน่ายโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ชั้นนำระดับโลก โดยเชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยทางเครือข่ายและคลาวด์คอมพิวติ้ง เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.sangfor.com เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของ Sangfor และให้เราได้พัฒนาปรับปรุง IT ของคุณให้ง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีคุณค่ามากขึ้น

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210228005002/en/

ติดต่อ:

Tanya Quan

marketing@sangfor.com

+86755-8656 0605

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ส่องแสงไปที่วีรบุรุษและวีรสตรีแห่งโรคหายาก

Logo

ผู้สนับสนุนด้านสุขภาพของออสเตรเลียเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทั่วโลกเพื่อสร้างความตระหนักในวันโรคหายาก ณ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์

ซิดนีย์–(BUSINESS WIRE)–26 ก.พ. 2564

ด้วยภารกิจในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนผู้ป่วยโรคหายาก วันนี้ Illumina ได้ร่วมมือกับนักวิจัยทางการแพทย์และครอบครัวหลายครอบครัวในการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดลำดับจีโนม และเพื่อให้ความสำคัญกับผู้คนกว่า 300 ล้านคนทั่วโลกที่เป็นโรคหายาก

วันโรคหายากเป็นกิจกรรมประจำปีเพื่อการเข้าถึงการวินิจฉัยการรักษาสุขภาพการดูแลทางสังคมและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันสำหรับผู้ที่เป็นโรคหายาก ในออสเตรเลียมีผู้ป่วยโรคหายากประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนั้นเป็นเด็ก 400,000 คน

ในบรรดาผู้ที่เป็นโรคหายาก หลายคนยังคงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของพวกเขาและไม่ได้รับการวินิจฉัย หลายครอบครัวมักถูกทิ้งให้อยู่กับสถานการณ์ที่พวกเขาไม่เคยเผชิญมาก่อน ด้วยการใช้เวลาโดยเฉลี่ยถึง 7 ปีในการค้นหาคำตอบ1

Maree Dalton แม่ของเด็กชาวออสเตรเลียที่ป่วยเป็นโรคหายากกล่าวว่า“ หลังจากค้นหาคำอธิบายมานานหลายปี เพียงแค่การรู้ชื่อของอาการก็สร้างความรู้สึกโล่งใจแบบที่ไม่สามารถอธิบายได้แล้ว การวินิจฉัยไม่เพียงให้คำตอบ แต่ยังสามารถนำไปสู่การสนับสนุนเพิ่มเติมและการเข้าถึงความช่วยเหลือและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมอีกด้วย”

“การได้รับการวินิจฉัยโรคทำให้ครอบครัวของเราสามารถรู้จักกับคนอื่น ๆ ที่ต่างแบ่งปันประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้” คุณ Dalton กล่าว “ ชุมชนเหล่านี้เป็นเสาหลักอันล้ำค่าในการสนับสนุนในช่วงเวลาแห่งการต่อสู้และความไม่แน่นอน”

มีโรคหายากที่แตกต่างกันกว่า 7,000 โรคที่เป็นโรคเรื้อรังก้าวหน้า โรคเสื่อมและการพิการ และมักเป็นอันตรายถึงชีวิต

Nicole Millis ซีอีโอของ Rare Voices Australia กล่าวว่า“ การทดสอบยีนและการหาลำดับจีโนมทั้งหมดเป็นเครื่องมือในการตรวจหาโรคที่หายาก”

“การดูแลให้มีการเข้าถึงการตอบสนองการวินิจฉัยเฉพาะทางอย่างกว้างขวาง เช่น การทดสอบจีโนมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อทำให้แน่ใจว่าได้รับการวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ซึ่งเป็นลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์แห่งชาติสำหรับโรคหายาก หรือ the National Strategic Action Plan for Rare Diseases สำหรับในอนาคต การแพทย์ที่มีความแม่นยำโดยใช้ข้อมูลจีโนมและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาการรักษาที่เหมาะสมจะมีส่วนสำคัญในการจัดการโรคที่หายาก” คุณ Millis กล่าวต่อ

เทคโนโลยีชั้นนำของ Illumina ในการทดสอบจีโนมและการจัดลำดับมีหน้าที่รับผิดชอบกว่า 90% ของข้อมูลการจัดลำดับจีโนมของโลก

“หนึ่งในแอปพลิเคชันที่ทรงพลังที่สุดของการจัดลำดับจีโนมคือการช่วยระบุสาเหตุทางพันธุกรรมที่เป็นสาเหตุของโรคที่หายากของผู้ป่วย” รองประธานและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น Gretchen Weightman กล่าว “เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยให้ครอบครัวเข้าใจเงื่อนไขเหล่านี้ได้ดีขึ้นวางแผนการดูแลที่ดีที่สุดสำหรับสภาพของพวกเขาและในบางกรณีผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาจนหาย และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

“ในฐานะบริษัท Illumina ทุ่มเทเพื่อสนับสนุนความต้องการของผู้ป่วยและชุมชน งานของเราในการเพิ่มการเข้าถึงการจัดลำดับจีโนมทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาและส่งมอบผลงานตามคำมั่นสัญญาทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำ”

ในวันโรคหายากนี้ ได้มีการรณรงค์ให้ชาวออสเตรเลียแบ่งปันภาพถ่ายไปยังหน้าโซเชียลของพวกเขาด้วยการเพนท์ที่มือ โดยใช้แฮชแท็ก #RareDisease Day และแท็ก @rarediseaseday เพื่อแสดงการสนับสนุนสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคหายาก

วันโรคหายาก

วันโรคหายากเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี วัตถุประสงค์หลักของวันโรคหายากคือเพื่อสร้างความตระหนักในหมู่ประชาชนทั่วไปและผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับโรคหายากและผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วย แคมเปญนี้มุ่งเป้าไปที่ประชาชนทั่วไปเป็นหลักและพยายามสร้างความตระหนักในหมู่ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานสาธารณะ ตัวแทนอุตสาหกรรม นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และทุกคนที่มีความสนใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับโรคหายาก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดไปที่ www.rarediseaseday.org

ILLUMINA

Illumina กำลังปรับปรุงสุขภาพของมนุษย์โดยการปลดล็อกพลังของจีโนม การมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมของเราทำให้เราเป็นผู้นำระดับโลกในการจัดลำดับดีเอ็นเอและเทคโนโลยีที่ใช้การจัดลำดับ หรือ array-based technologies โดยให้บริการลูกค้าในตลาดการวิจัยการแพทย์และการประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของเราถูกใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มะเร็งวิทยา อนามัย การเจริญพันธุ์ เกษตรกรรม และในสาขาที่เกิดขึ้นใหม่อื่น ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.illumina.com และติดตาม @illumina หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดไปที่ www.illumina.com/areas-of-interest/genetic-disease/rare-disease-genomics.html

RARE VOICES AUSTRALIA

Rare Voices Australia (RVA) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรสำหรับชาวออสเตรเลียที่เป็นโรคหายาก RVA เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวในการสนับสนุนนโยบายด้านสุขภาพ ความพิการ ตลอดจนะระบบอื่น ๆ ที่ใช้ได้ผลกับผู้ที่เป็นโรคหายาก การมุ่งเน้นที่บุคคลเป็นศูนย์กลางทำให้เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งหมดรวมถึงรัฐบาล หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร นักวิจัย แพทย์ และภาคอุตสาหกรรม เราต้องการสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับชาวออสเตรเลียที่ป่วยเป็นโรคหายาก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดไปที่ www.rarevoices.org.au

________________

1 Illumina. การจัดลำดับจีโนมทั้งหมดสำหรับโรคหายาก: แหล่งข้อมูลการสนับสนุนผู้ป่วยทั่วโลก

https://sapac.illumina.com/content/dam/illumina-marketing/documents/company/corporate-citizenship/illumina-global-advocacy.pdf

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210225006322/en/

ติดต่อ:

Illumina

Melinda Hutcheon

858-882-6822

pr@illumina.com

Weber Shandwick

Clare Davies

0402 188 054

clare.davies@webershandwick.com

Sonja Ngenkrajang

0481 132 700

sngenkrajang@webershandwick.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Featurespace เปิดตัวโครงข่ายพฤติกรรมเชิงลึกแบบอัตโนมัติ

Logo

ผู้นำโลกด้านการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินระดับองค์กรเปิดตัวระบบป้องกันบัตรเครดิตและระบบชำระเงินที่ปลอดภัยขึ้นอีกขั้น

ลอนดอน & แอตแลนตา & สิงคโปร์–(BUSINESS WIRE)–25 กุมภาพันธ์ 2564

วันนี้ Featurespace ได้เปิดตัว Automated Deep Behavioral Networks สำหรับอุตสาหกรรมบัตรเครดิตและระบบชำระเงิน เพื่อมอบการป้องกันที่ลึกไปอีกขั้นสำหรับปกป้องผู้บริโภคจากการฉ้อโกง การปลอมแปลงบัญชี กลโกงเกี่ยวกับบัตรและการชำระเงิน ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายราว 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2563

“ความสำคัญของการพัฒนาครั้งนี้เป็นมากกว่าการชี้ให้เห็นถึงปัญหาอาชญากรรมทางการเงินขององค์กร นี่คือยุคใหม่ของเทคโนโลยี Machine Learning อย่างแท้จริง” Dave Excell ผู้ก่อตั้ง Featurespace กล่าว

การประดิษฐ์คิดค้น

การประดิษฐ์คิดค้นครั้งสำคัญของเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกนี้ต้องใช้วิธีการทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่อง หรือ Machine Learning รูปแบบใหม่ทั้งหมดในการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมา โครงข่ายพฤติกรรมเชิงลึกแบบอัตโนมัติ หรือ Automated Deep Behavioral Networks เป็นโครงข่ายที่สร้างขึ้นใหม่จากสถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทแบบวนซ้ำ หรือ Recurrent Neural Networks ที่มีเฉพาะในเวอร์ชันล่าสุดของ ARIC™ Risk Hub เท่านั้น

ความท้าทายและการค้นพบ

เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกมีการประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย เช่น ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติสำหรับการคาดเดาคำที่มาต่อท้ายประโยค อย่างไรก็ตาม การใช้งานของเทคโนโลยีดังกล่าวในการป้องการกลโกงเกี่ยวกับบัตรเครดิตและการตรวจจับการฉ้อโกงในระบบชำระเงินยังไม่มีการปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อใช้ปกป้องบริษัทและผู้บริโภคจากการฉ้อโกงเกี่ยวกับบัตรและการชำระเงิน แต่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะเข้ามารับมือกับความท้าทายดังกล่าว

การทำธุรกรรมนั้นจะเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ ทำให้การเข้าใจบริบทของเวลามีความสำคัญต่อการทำนายพฤติกรรม ก่อนหน้านี้ ในการสร้างโมเดลการเรียนรู้ด้วยเครื่องที่มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันการฉ้อโกง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านโดเมนในระดับลึกเพื่อที่จะสามารถระบุและเลือกคุณลักษณะของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่สำคัญ

Featurespace Research ได้พัฒนาโครงข่ายพฤติกรรมเชิงลึกแบบอัตโนมัติขึ้นเพื่อให้การค้นหาคุณลักษณะเป็นไปโดยอัตโนมัติและช่วยให้เซลล์หน่วยความจำเรียนรู้ความเข้าใจดั้งเดิมเกี่ยวกับความสำคัญของเวลาในขั้นตอนการทำธุรกรรม ซึ่งจะปรับปรุงประสิทธิภาพระดับแถวหน้าของตลาดของการวิเคราะห์พฤติกรรมการปรับตัวของบริษัท การตรวจพบการโกงก่อนที่เงินในบัญชีของเหยื่อจะถูกดูดออกไปเป็นการป้องกันการฉ้อโกง การปลอมแปลงบัญชี และการโจมตีเกี่ยวกับบัตรเครดิตและการชำระเงินที่ดีที่สุด สำหรับประโยชน์ของโครงข่ายพฤติกรรมเชิงลึกแบบอัตโนมัติสำหรับกลุ่มต่าง ๆ มีดังนี้:

ผู้บริโภค:

 • ทำธุรกรรมที่ไม่มีความผิดปกติได้โดยมีกระบวนการตรวจสอบยืนยันที่ลดลง และ
 • สารถระบุการฉ้อโกง การปลอมแปลงบัญชี การโจมตีเพื่อฉ้อโกงเกี่ยวกับบัตรเครดิตและการชำระเงินโดยอัตโนมัติก่อนที่เงินของเหยื่อจะถูกดูดออกจากบัญชี

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล:

 • สามารถค้นหาคุณลักษณะในการทำธุรกรรมได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถส่งต่อตรรกะการเรียนรู้ของเครื่องในแต่ละชั้นของโมเดลได้ตลอด
 • สามารถใช้ความผิดปกติของการกระทำต่าง ๆ ของมนุษย์ระบุพฤติกรรมที่ไม่ปกติ และ
 • สามรถเก็บรักษาการค้นพบทั้งหมดโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมการปรับตัวของ Featurespace เอาไว้

อุตสาหกรรมบัตรเครดิตและการชำระเงิน:

 • ปรับปรุงความแน่นอนของคะแนนความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทุกรูปแบบ (มีการตรวจจับการฉ้อโกงระหว่างการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้น และระบุพฤติกรรมปกติได้อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถรับการทำธุรกรรมได้มากขึ้น)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชำระเงินประเภทต่าง ๆ รวมถึงบัตรเครดิตและระบบ ACH/BACS, การโอนเงิน, ระบบ P2P และการชำระเงินที่รวดเร็วขึ้น
 • ปรับปรุงการตรวจจับการฉ้อโกงแบบ high-value, low-volume (และการตรวจจับการฉ้อโกงแบบ low-value, high-volume)
 • ลดขั้นตอนในการยืนยันตัวตน
 • มีเอกสารกำกับสำหรับโมเดลที่มีความเข้มงวด พร้อมด้วยตรรกะที่อธิบายได้ การตัดสินใจและโค้ดเหตุผลที่เหมาะสม และ
 • การให้คะแนนแบบเรียลไทม์ที่มีความเสถียร ให้ปริมาณงานสูง และระยะเวลาในการตอบสนองที่มีความหน่วงต่ำสำหรับองค์กรที่มีความสำคัญทางธุรกิจ แม้ในช่วงที่มีการใช้งานสูง

Excell กล่าวต่อว่า “เพราะการชำระเงินแบบเรียลไทม์ การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และความต้องการของผู้บริโภคต้องการการเคลื่อนย้ายของเงินอย่างทันที บทบาทของเราคือการสร้างความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมนี้มีเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการปกป้ององค์กรของพวกเขาและผู้บริโภคจากอาชญากรรมทางการเงิน ผมภูมิใจอย่างมากในทีมวิจัยของเราและความมุ่งมั่นของพวกเขาในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภคสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของเครื่อง”

เกี่ยวกับ Featurespace – www.featurespace.com

Featurespace™ เป็นผู้นำระดับโลกในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินระดับองค์กรสำหรับการฉ้อโกงและการต่อต้านการฟอกเงิน Featurespace ได้คิดค้นการวิเคราะห์พฤติกรรมการปรับตัว หรือ Adaptive Behavioral Analytics และสร้างแพลตฟอร์ม ARIC™ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การเรียนรู้ของเครื่อง หรือ Machine Learning แบบเรียลไทม์ที่ระบุคะแนนความเสี่ยงของสถานการณ์ในกว่า 180 ประเทศ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน

ARIC™ Risk Hub ใช้การตรวจจับความผิดปกติขั้นสูงที่อธิบายได้เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถระบุความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ ตรวจจับการโจมตีจากการฉ้อโกงใหม่ ๆ และระบุกิจกรรมที่น่าสงสัยในแบบเรียลไทม์ สถาบันการเงินรายใหญ่ระดับโลกกว่า 30 แห่งใช้ ARIC เพื่อปกป้องธุรกิจและลูกค้าของตน ลูกค้าของ ARIC ที่เปิดเผยตัวต่อสาธารณะ ได้แก่ HSBC, TSYS, Worldpay, NatWest Group, Contis, Danske Bank, ClearBank, AK Bank และ Permanent TSB

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210225005221/en/

ติดต่อ:

Michael Touchton, Featurespace
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
Michael.touchton@featurespace.com
+1 (423) 364-5491

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Vault Micro: CameraFi Live แอปถ่ายทอดสดของ Android เปิดตัวฟีเจอร์สตรีมมิ่งแนวตั้ง DSLR สำหรับ Live E-Commerce

Logo

โซล เกาหลีใต้–(BUSINESS WIRE)–26 กุมภาพันธ์ 2564

Vault Micro ผู้พัฒนาแอปถ่ายทอดสด CameraFi Live ประกาศว่าแอปได้เปิดตัวการอัปเดตของการเชื่อมต่อ DSLR ในโหมดแนวตั้งสำหรับการถ่ายทอดสดในการการไลฟ์ขายของทางออน์ไลน์คุณภาพสูง ช่วยให้ผู้ใช้ CameraFi Live สามารถใช้ DSLR หรือกล้องวิดีโอเพื่อถ่ายทอดวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพสำหรับการซื้อของแบบไลฟ์สดในแนวตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210225005057/en/

Mobile App,

แอปบนอุปกรณ์มือถือ “CameraFi Live” โดย Vault Micro (กราฟิก: Business Wire)

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไป รวมถึงวิธีการจับจ่ายใช้สอย เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้าถึงร้านค้า ผู้คนจึงเปลี่ยนมาซื้อสินค้าทางออนไลน์ ผู้บริโภคเริ่มหันมาดูวิดีโอการขายแบบถ่ายทอดสดเพื่อสัมผัสประสบการณ์ในการโต้ตอบแบบเรียลไทม์เหมือนปกติที่เคยใช้จ่ายในร้านค้า ในขณะที่เทรนด์ดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ผู้ค้าปลีกเริ่มมองหาโซลูชันการถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจและขายสินค้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ค้าขายรายย่อยไม่สามารถเช่าสตูดิโอและซื้ออุปกรณ์สตรีมมิ่งคุณภาพสูงได้

เนื่องจากวิดีโอการซื้อของแบบไลฟ์สดส่วนใหญ่เป็นแนวตั้ง และความต้องการของผู้ค้าปลีกในการสตรีมมิ่งคุณภาพสูงจึงเพิ่มขึ้น CameraFi Live ได้อัปเดตเพื่อรองรับการออกอากาศแนวตั้ง DSLR ซึ่งแตกต่างจากสมาร์ทโฟน ส่วนกล้อง DSLR จะใช้เซ็นเซอร์ภาพขนาดใหญ่ทำให้ได้ความละเอียดและความคมชัดที่ดีกว่า ยิ่งไปกว่านั้น DSLR ยังรองรับการซูมเข้าหรือออกและโฟกัสที่คมชัดเพื่อแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ DSLR ยังมีในรูปแบบระยะและโฟกัสที่หลากหลาย มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้ขายสามารถตอบสนองต่อคำขอของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น

CameraFi Live เป็นแอปการถ่ายทอดสดสำหรับผู้ใช้ Android  โดยนำวิธีง่ายๆ ในการขายสินค้าผ่านการถ่ายทอดสดพร้อมวิดีโอระดับมืออาชีพบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, YouTube และ Instagram แอปนี้สามารถทำการถ่ายทอดสดได้ประมาณ 30,000 รายการทุกวันจากส่วนต่างๆ ของทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย อินโดนีเซีย และประเทศในอเมริกาใต้ CameraFi Live ยังมอบเอฟเฟกต์การซื้อของแบบเรียลไทม์ โดยให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อสินค้า ราคาสินค้า กิจกรรมลดราคา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างการออกอากาศ ด้วยฟังก์ชันเหล่านี้จึงได้รับการประเมินว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือการไลฟ์ขายของที่มีประโยชน์มากที่สุด

Seongil Kim ประธานบริหารของ Vault Micro กล่าวว่า “การถ่ายทอดสดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้ลูกค้าเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น และได้รับความจงรักภักดีของพวกเขาซึ่งสามารถนำไปสู่การขายได้มากขึ้น ผมหวังว่า CameraFi Live จะช่วยให้ผู้ใช้ขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์และเชื่อมต่อกับลูกค้าออนไลน์ผ่านการออกอากาศแบบเรียลไทม์” นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำว่าเขามีแผนที่จะร่วมมือกับแพลตฟอร์มไลฟ์อีคอมเมิร์ซต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่มืออาชีพสามารถเริ่มการถ่ายทอดสดได้โดยไม่ยาก

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210225005057/en/

ติดต่อ:

Eunji Lee
ฝ่ายการตลาด (ผู้จัดการ)
+82-70-8676-7740
leeeunji@vaultmicro.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

TEPCO Power Grid Incorporated และ บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกันชนะการประกวดสัญญาโครงการก่อสร้างสถานีย่อยใต้ดิน จากการประกาศต่อสาธารณะโดยการไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–25 ก.พ. 2564

TEPCO Power Grid, Inc. (สำนักงานใหญ่: โตเกียว ต่อไปนี้จะเรียกว่า“ TEPCO PG”) ร่วมกับ บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด(สำนักงานใหญ่: กรุงเทพฯ กรรมการผู้จัดการ: มนตรี บุษบาธร ต่อจากนี้เรียกว่า“ ATT”) ประกาศการลงนามในวันนี้ในสัญญาที่ปรึกษากับการไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่: กรุงเทพมหานคร; ผู้ว่าการ: กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์; ต่อไปนี้เรียกว่า“ กฟน.”) เพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าใต้ดิน โดยนี่จะเป็นครั้งแรกที่ TEPCO PG ให้บริการที่ปรึกษาสำหรับการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นแบบมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210224005467/en/

More than 40 years’ experience in underground substation construction and O&M, including in the vast and densely populated Tokyo area. (Graphic: Business Wire)

ประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในการก่อสร้างสถานีย่อยใต้ดินและ O&M ซึ่งรวมถึงในพื้นที่โตเกียวที่กว้างใหญ่และประชากรหนาแน่น (กราฟิก: Business Wire)

กฟน. มีแผนจะก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใหม่ให้กลมกลืนกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวาระที่สวนลุมพินีครบรอบ 100 ปีในปี พ.ศ. 2568 การสร้างสถานีย่อยใต้ดินด้านล่างสวนสาธารณะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบ ประสบการณ์มากกว่า 40 ปีของ TEPCO PG ในการออกแบบการก่อสร้าง การดำเนินการ และการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าใต้ดินในญี่ปุ่นและต่างประเทศ ตลอดจนถึงงานวิจัยหัวข้อ“ การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยที่แข็งแกร่งและกะทัดรัดในกรุงเทพฯ” (ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม) นำไปสู่การได้เข้าทำสัญญานี้

ในโครงการนี้ TEPCO PG จะเสนอการออกแบบสถานีย่อยใต้ดินขั้นพื้นฐานที่คำนึงถึงความปลอดภัยในพื้นที่และสภาพแวดล้อมโดยรอบ และการตรวจสอบข้อกำหนดของอุปกรณ์และแบบแผนผังสำหรับสถานีย่อยใต้ดิน ในระหว่างการดำเนินงานนั้น TEPCO PG จะช่วยให้ กฟน. สร้างสถานีย่อยใต้ดินในสถานที่สาธารณะเป็นรูปธรรม

TEPCO PG จะใช้ประโยชน์จากการวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวก การออกแบบ และเทคโนโลยีการทำงานของระบบกริดที่ได้รับการพัฒนาผ่านธุรกิจส่งและจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศและบริการให้คำปรึกษาในต่างประเทศและตอบสนองความท้าทายในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งรวมไปถึงในด้านการให้คำปรึกษาการก่อสร้างสถานีย่อยใต้ดิน

โครงร่าง “การให้บริการด้านการปรึกษาโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพมหานครประเทศไทย”

1. ระยะเวลาโครงการและพื้นที่

 • กุมภาพันธ์ 2564 – สิงหาคม 2566 (ตามแผน)
 • เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร (ณ ที่ตั้งของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและย่านการค้าที่พลุกพล่านแห่งหนึ่ง)

2. ภาพรวมคู่สัญญา

ชื่อบริษัท

การไฟฟ้านครหลวง

ตัวแทน

กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

ก่อตั้ง

1 สิงหาคม 2501

ที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร

โครงร่างธุรกิจ

ธุรกิจแจกจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

3. คำอธิบายโครงการ

 • สนับสนุนการสร้างสถานีย่อยใต้ดินในที่สาธารณะโดยมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

สถานีย่อยใต้ดิน (ตามแผน)

แรงดันไฟฟ้าหลัก (Primary Voltage)

115 kV หรือ 69 kV

แรงดันไฟฟ้ารอง (Secondary Voltage)

24 kV หรือ 12 kV

ความจุของสถานีย่อย

ประมาณ 240 MVA

4. บทบาทของ TEPCO Power Grid, Inc.

 • ข้อเสนอการออกแบบขั้นพื้นฐาน (ข้อกำหนดของอุปกรณ์ รูปแบบอุปกรณ์ ฯลฯ )
 • ตรวจสอบแบบเค้าโครงและข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์
 • การสนับสนุนขั้นตอนการเสนอราคา (การจัดเตรียมเอกสารการเสนอราคาและการรวบรวมราคาโดยประมาณ)
 • การตรวจสอบภาพวาดและเอกสารอื่น ๆ ที่ส่งโดยผู้รับเหมา

5. ภาพรวมคู่สัญญา

ชื่อบริษัท

ATT Consultants Company Limited

ตัวแทน

ดร. มนตรี บุษบาธร (กรรมการผู้จัดการ)

ก่อตั้ง

 27 เม.ย. 1990

ที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร

โครงร่างธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษาด้านพลังงานพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ ท่าเรือ สาธารณูปโภค ฯลฯ

6. ประสบการณ์สถานีย่อยใต้ดินของ TEPCO PG

 • ประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในการก่อสร้างสถานีย่อยใต้ดินและ O&M รวมถึงในพื้นที่โตเกียวที่กว้างใหญ่และมีประชากรหนาแน่น

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210224005467/en/

ติดต่อ:

So Terauchi

สำนักงานเลขานุการและบริหารความเสี่ยง, TEPCO Power Grid, Inc.

tepcopg@tepco.co.jp / +81-3-6373-1111

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Thai Herald

Thai Herald