Tag Archives: 2023

การประชุมนวัตกรรม ECI International Eco-Village ครั้งที่ 2 (ยูคุน ประเทศจีน) ประจำปี 2023 Yucun Dream Gala ได้เริ่มขึ้นแล้ว

Logo

HUZHOU, China–(BUSINESS WIRE)–23 พฤศจิกายน 2023

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ปี 2023 การประชุมนวัตกรรม ECI International Eco-Village (หยูคุน ประเทศจีน) ประจำปี 2023 Yucun Dream Gala จัดโดย IECIA (International Entrepreneurs, Creatives and Innovators Association) ที่ยูคุน เมืองเทียนหวงผิง อำเภออันจี๋ ได้เริ่มขึ้นแล้ว ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากทั่วทุกมุมโลกร่วมกันหารือเกี่ยวกับประสบการณ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับนวัตกรรมและการพัฒนาชนบทสีเขียว และร่วมกันเปิดตัวโครงการริเริ่มการพัฒนาอารยธรรมระบบนิเวศในชนบทระดับโลกในหัวข้อ “ความปรารถนาสร้างอนาคตสีเขียว”

Group photo of participating guests (Photo: Business Wire)

ภาพถ่ายกลุ่มของแขกที่เข้าร่วม (รูปภาพ: Business Wire)

ที่งานกาล่า หมู่บ้านต้าหยู ได้ลงนามในสัญญากับ สถาบันวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยชิงหวา คณะธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง สถาบันอุตสาหกรรมไม้ไผ่ของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง A&F และโรงเรียนการออกแบบของวิทยาลัยหูโจวซึ่งเชื่อมโยงการฝึกอบรมผู้มีความสามารถในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ากับการฟื้นฟูความสามารถในชนบท สถาบันวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยชิงหวาจะร่วมกันสร้างเวิร์กสเตชันการศึกษาด้านสุนทรียศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชิงหวา(สถานีอันจี๋) และพิพิธภัณฑ์ศิลปะชีวิตใหม่ในหมู่บ้านต้าหยู และร่วมกันจัดงาน “Anji Mountain and River Art Season” และ “International Young Artists Forum” เพื่อปรับโฉมสุนทรีภาพในชนบทตามหมู่บ้านต้าหยู คณะธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง จะจัดตั้ง “สํานักงานตัวแทนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี” และ “ฐานปฏิบัติสําหรับนักศึกษาต่างชาติ” เพื่อร่วมมือกับหมู่บ้านต้าหยูในการส่งผู้มีความสามารถระดับนานาชาติเข้าฟื้นฟูชนบทและช่วยส่งเสริมแบรนด์ระดับสากล โรงเรียนการออกแบบของวิทยาลัยหูโจวมุ่งเน้นไปที่ “การออกแบบสีเขียว” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านต้าหยู การฟื้นฟูชนบท และวางแผนที่จะสร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันแบบ “สี่ในหนึ่งเดียว” ของ “การเรียนรู้ทฤษฎีร่วมกัน การทํากิจกรรมร่วมกัน การสร้างตําแหน่งร่วมกัน และการแก้ปัญหาร่วมกัน” สถาบันอุตสาหกรรมไม้ไผ่ของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง A&F จะช่วยหมู่บ้านหลิวเจียถัง เมืองซางซู ในการสร้าง “หมู่บ้านแรกของการท่องเที่ยวไม้ไผ่ในประเทศจีน” และร่วมกันสร้างเวิร์กสเตชันระดับปริญญาเอก และฐานการฝึกอบรมระดับสูงกว่าปริญญาตรีของสถาบันวิจัยไม้ไผ่ และมุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาธรรมชาติ และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ไผ่

ในระหว่างงานกาล่าได้มีการเปิดตัว “Global Village Chief Forum” อย่างเป็นทางการ ในอนาคตหมู่บ้านต้าหยูมีแผนที่จะเชิญ “หัวหน้าหมู่บ้านระดับโลก” มาพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้สำหรับหมู่บ้านยุคใหม่ และส่งเสริมภูมิปัญญาในการสร้างอารยธรรมระบบนิเวศในชนบทระดับโลก

ติดต่อ

ติดต่อ: Lijun Jia
อีเมล: seven@eci-academy.com
โทรศัพท์: +86130 6264 6939
เว็บไซต์: https://global.eciawards.org/#/

แหล่งข้อมูล: IECIA (International Entrepreneurs, Creatives and Innovators Association)

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53861895/en

ASOCIO Digital Summit 2023 ปูทางสู่ความร่วมมือทางดิจิทัลในอนาคต

Logo

SEOUL, South Korea–(BUSINESS WIRE)–16 พฤศจิกายน 2023 

ASOCIO Digital Summit 2023 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 23 ปีที่เกาหลี เมื่อวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน ปิดฉากความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

งานนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในยุคดิจิทัลทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ผลของการประชุมสุดยอดครั้งนี้รวมไปถึงการเปิดตัว “Digital Asia Initiative” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ดิจิทัลในเอเชีย และการยกย่องและชมเชยบริษัทและสถาบันที่มีคุณูปการสำคัญด้านนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคนี้

ASOCIO Digital Summit เป็นองค์กรเอกชนที่ประกอบด้วยสมาคมไอทีจาก 24 ประเทศในเอเชียและโอเชียเนีย สมาพันธ์อุตสาหกรรมสารสนเทศเกาหลี (FKII) เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรและเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของเกาหลี ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ASOCIO Digital Summit ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนความรู้ในภาคเทคโนโลยีดิจิทัล

งานในปีนี้จัดขึ้นในธีม “Digital Asia: Our Vision for Co-Prosperity” ได้ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจากต่างประเทศที่มีผลงานทำลายสถิติกว่า 220 ราย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ นโยบาย ตลาด และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการประชุมสามัญทั่วไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ASOCIO ได้รับรองและประกาศ “Digital Asia Initiative” ซึ่งนำเสนอวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลทั่วภูมิภาคเอเชีย

โครงการริเริ่มนี้เป็นโครงการที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่เก็บรวบรวมโดย ASOCIO ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องกับไอทีจาก 24 ประเทศ ให้กับรัฐบาล ธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมมือกันจัดการกับความท้าทายที่มีร่วมกัน เช่น ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ความปลอดภัย และการเชื่อมต่อ และเพื่อกำหนดระเบียบดิจิทัลใหม่โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และสร้างบรรทัดฐานดิจิทัลอันแข็งแกร่ง

Digital Asia Initiative ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ 10 หัวข้อ ได้แก่ การกระจายความเท่าเทียมทางดิจิทัล การอำนวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิต การส่งเสริมการศึกษาด้านไอทีเพื่อการเติบโต การหมุนเวียนความสามารถของพนักงานด้านไอที การส่งเสริมบริการดิจิทัลข้ามพรมแดนที่ราบรื่น การยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัล การให้คุณค่ากับความเป็นส่วนตัว การสร้างบรรทัดฐานดิจิทัล การสร้างสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน และการเสริมสร้างความร่วมมือทางดิจิทัลในเอเชีย

บริษัทและองค์กรเกาหลี 8 แห่งได้รับการยกย่องในพิธีมอบรางวัล ASOCIO ICT Awards ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ผู้ชนะรางวัลจากเกาหลี ได้แก่ MarkAny, LG UPlus, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งชาติ (National IT Industry Promotion Agency), Elice, Severance Hospital, WooKyoung Information Technology, SK Inc. และ Supercoder (ทีมที่สอง)

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

สมาพันธ์อุตสาหกรรมสารสนเทศเกาหลี
asocio@fkii.org

แหล่งข้อมูล: สมาพันธ์อุตสาหกรรมสารสนเทศเกาหลี

Boomi ประกาศผู้ชนะได้รับรางวัล APJ 2023 Customer Innovation Awards

Logo

SYDNEY–(BUSINESS WIRE)–16 พฤศจิกายน 2023

Boomi™ ผู้นำด้านระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (APJ) ที่ได้รับรางวัล 2023 Customer Innovation Awards ในงาน Boomi World Tour Sydney

Boomi Announces APJ 2023 Customer Innovation Award Winners (Graphic: Business Wire)

Boomi ประกาศผู้ชนะได้รับรางวัล APJ 2023 Customer Innovation Awards (Graphic: Business Wire)

ผู้ชนะได้รับรางวัลสำหรับ APJ ได้รับการยอมรับในการกำหนดเส้นทางสู่นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยเชื่อมโยงแอปพลิเคชันเพื่อสร้างการบูรณาการที่ทรงพลังและเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจโดยใช้ แพลตฟอร์ม Boomi ผู้ชนะได้รับรางวัลได้รับเลือกจากการแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางธุรกิจจากผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและวัดผลได้ การปรับแปลงทางดิจิทัล โครงการนวัตกรรม ผลกระทบต่อสังคม ความทันสมัย ความเป็นเลิศในการบูรณาการ และความเป็นเลิศด้านระบบอัตโนมัติ

Fulton Hogan บริษัทก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นผู้ชนะได้รับตำแหน่ง A/NZ Regional Winner และได้รับรางวัล Social Impact award โดย Fulton Hogan ได้รับการยอมรับในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่อิงตามเหตุการณ์ เพื่อนำเสนอการบูรณาการแบบสองทิศทาง ระหว่างแพลตฟอร์มการจัดการบริการภาคสนาม และ Sydney Water ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้ ‘Better Together Joint Venture’ (B2GJV) เพื่อนำเสนอบริการน้ำคุณภาพสูงให้กับพลเมืองในเมือง

APU Company บริษัทผู้ผลิตแบรนด์ระดับโลกสัญชาติมองโกเลีย ได้รับรางวัล Asia Regional Winner พร้อมคว้าอีกหนึ่งรางวัล Innovation award APU มีการปรับใช้แพลตฟอร์ม Boomi เพื่อปรับปรุงมุมมองและประสิทธิภาพการดำเนินงาน เร่งการเปิดตัวสู่ตลาด และขจัดความเสี่ยงทางเทคนิคในขณะปรับแปลงเป็นบริษัทดิจิทัลและบุกตลาดต่างประเทศ ขณะนี้บริษัทมีการบูรณาการแบบไดนามิกต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับทีมไอที รวมถึงพันธมิตรภายนอก เช่น ธนาคาร ซัพพลายเออร์ ระบบของรัฐบาล ระบบเปิดอื่นๆ และลูกค้า

JGC Corporation ซึ่งเป็นผู้รับเหมาของ ECP เป็นผู้ชนะเลิศได้รับรางวัล Japan Regional Winner และคว้ารางวัล Modernization award อีกด้วยเช่นกัน JGC ดำเนินธุรกิจในหลายภูมิภาคทั่วโลก และมีการใช้ประโยชน์จาก Boomi เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมไอทีแบบรวมศูนย์ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งการใช้ประโยชน์เช่นนี้ช่วยให้บริษัทสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันขนาดใหญ่และสภาพแวดล้อมของแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น รวมทั้งยังช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินการจัดซื้อจัดหาได้อีกด้วยเช่นกัน

หมวดหมู่ผู้ชนะได้รับรางวัลเพิ่มเติมได้แก่:

 • ความเป็นเลิศด้านประสบการณ์ของลูกค้า (CX) และประสบการณ์ของพนักงาน (EX): Chartered Accountants ANZ
 • ความเป็นเลิศทางธุรกิจ: Chemist Warehouse
 • ความเป็นเลิศด้านการควบรวมกิจการ: Greater Western Water
 • ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ: Kalyra
 • ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน: Metro Trains Melbourne (MTM)
 • ความเป็นเลิศในการผลิต: MMA Offshore

“บริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญในการเชื่อมต่อการลงทุนทางดิจิทัล การทำให้กระบวนการเป็นระบบอัตโนมัติ และการเพิ่มคุณภาพของข้อมูลเพื่อช่วยในการปรับปรุงการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่สามารถนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งภายในและภายนอกได้อย่างดีที่สุด” Thomas Lai รองประธานของ APJ ที่ Boomi กล่าว “ผู้ชนะได้รับรางวัล The 2023 APJ award เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของ Boomi จะช่วยนำเสนอประสิทธิภาพการทำงานที่น่าสนใจและประหยัดต้นทุนได้อย่างไร โดยบรรลุผลสำเร็จทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า คู่ค้า และชุมชน”

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Boomi

Boomi มีเป้าหมายที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมโยงทุกคนกับทุกสิ่งจากทุกที่ เป็นผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มบูรณาการระบบคลาวด์ในฐานะบริการ (iPaaS) และปัจจุบันกลายเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) Boomi มีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบูรณาการและเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกประมาณ 800 ราย – รวมถึง Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP และ Snowflake องค์กรระดับโลกหันมาใช้แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลนี้ของ Boomi เพื่อค้นหา จัดการ และประสานข้อมูล ในขณะเดียวกัน ก็เชื่อมต่อแอปพลิชัน กระบวนการ และผู้คนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ boomi.com

© 2023 Boomi, LP. Boomi, โลโก้ ‘B’ และ Boomiverse เป็นเครื่องหมายการค้าของ Boomi, LP หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทสาขา สงวนลิขสิทธิ์ ชื่อหรือเครื่องหมายอื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53814864/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

สำหรับสื่อ:
Jasmine Ee
Head of Media and Analyst Relations, APJ
jasmine.ee@boomi.com

แหล่งข้อมูล: Boomi

Boomi ประกาศผู้ชนะเลิศได้รับรางวัล APJ 2023 Partner Award

Logo

Boomi ยกย่องพันธมิตรที่อุทิศตนช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างผลประกอบการที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น

SYDNEY–(BUSINESS WIRE)–14 พฤศจิกายน 2023

Boomi™ ผู้นำด้านการเชื่อมต่ออัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 2023 Asia-Pacific and Japan (APJ) Partner Awards ในงาน Boomi World Tour Sydney รางวัลนี้เพื่อเชิดชูพันธมิตรด้านนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จาก Boomi เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า

Boomi Announces APJ 2023 Partner Award Winners (Graphic: Business Wire)

Boomi ประกาศผู้ชนะเลิศได้รับรางวัล APJ 2023 Partner Award (ภาพถ่าย: Business Wire)

การคัดเลือกผู้ชนะเลิศจะพิจารณาจากวิธีการในการใช้ แพลตฟอร์ม Boomi ในวงกว้าง เพื่อสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม ขอบเขต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม

Atturra (ASX:ATA) ผู้ให้บริการด้านไอทีสัญชาติออสเตรเลีย ได้รับรางวัล APJ Partner of the Year, A/NZ Partner of the Year และ APJ Practice Excellence Partner of the Year โดย Atturra เป็นพันธมิตรของ Boomi มาอย่างยาวนาน และมีการนำเสนอโครงการต่างๆ ด้วยความร่วมมือกับ Boomi ในด้านการบูรณาการ การเชื่อมต่อข้อมูล และระบบอัตโนมัติ แก่องค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงสาธารณูปโภค ภาครัฐ และการศึกษา

ผู้ชนะเลิศรางวัลพันธมิตรในปีนี้เพิ่มเติม ได้แก่:

 • Asia Partner of the Year: Deloitte HK
 • Japan Partner of the Year: NRI
 • APJ Partner on Boomi: LTI Mindtree

“พันธมิตรของเราเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโลกที่เชื่อมโยงกันในโครงการที่มีการนำเสนอทั่วทั้ง APJ” Jim Fisher รองประธานฝ่าย Alliances & Channels ของ APJ ที่ Boomi กล่าว “โครงการปรับแปลงทางดิจิทัลทุกโครงการต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเชิงลึกเพื่อนำเสนอสภาพแวดล้อมเชิงบูรณาการ เสริมสร้างระบบอัตโนมัติ และส่งเสริมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีที่สุด และมีผลเชิงบวกสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ชนะเลิศรางวัล APJ Partner Award เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและรับประกันความสำเร็จของลูกค้า”

ในฐานะบริษัทซอฟท์แวร์และบริการ (SaaS) ชั้นนำระดับโลก Boomi นำเสนอโซลูชันระบบอัตโนมัติอัจฉริยะแบบครบวงจรที่ช่วยให้องค์กรดิจิทัลที่ทันสมัยสามารถเพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจให้เร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้ บริษัทมีการบริการแก่ลูกค้าประมาณ 20,000 ราย มีเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกประมาณ 800 ราย และทำงานร่วมกับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกลรายใหญ่ที่สุด

Boomi ได้รับการนำเสนออยู่ในรายชื่อบริษัทเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมและเติบโตเร็วที่สุดใน Deloitte Technology Fast 500™ และ Inc. 5000 ในอเมริกา โดย Boomi ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำใน Gartner® Magic Quadrant™ for Integration Platform as a Service (iPaaS), Worldwide สำหรับ IDC MarketScape: Worldwide Cloud Integration Software and Services (iPaaS) 2023 Vendor Assessment ถึงเก้าครั้งติดต่อกัน และได้รับตำแหน่งผู้นำด้านการดำเนินการใน Forrester Wave™: Integration Platforms As A Service, Q3 2023 นอกจากนี้ Boomi ยังได้รับ การจัดอันดับ 5 ดาว อันทรงเกียรติเป็นเวลาสองปีติดต่อกันใน CRN Partner Program Guide ซึ่งเป็นโปรแกรมที่โดดเด่นที่สุดจากผู้จำหน่ายเทคโนโลยีชั้นนำในอุตสาหกรรมที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและบริการที่ยืดหยุ่นผ่านช่องทางไอที

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมพันธมิตรของ Boomi หรือค้นหาพันธมิตรจากระบบนิเวศทั่วโลกของ Boomi ได้ที่ boomi.com/partners

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Boomi

Boomi มีเป้าหมายที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมโยงทุกคนเข้ากับทุกสิ่งจากทุกที่ เป็นผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มบูรณาการระบบคลาวด์แบบบริการ (iPaaS) และในปัจจุบัน เป็นบริษัทซอฟท์แวร์ที่ให้บริการ (SaaS) ชั้นนำระดับโลก Boomi มีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้จำหน่ายแพลตฟอร์มบูรณาการและมีเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกประมาณ 800 ราย – รวมถึง Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP และ Snowflake องค์กรระดับโลกหันมาใช้แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Boomi เพื่อค้นหา จัดการ และประสานรวมข้อมูล ในขณะเดียวกัน ก็มีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน กระบวนการ และผู้คนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ boomi.com

© 2023 Boomi, LP. Boomi, โลโก้ ‘B’, และ Boomiverse เป็นเครื่องหมายการค้าของ Boomi, LP หรือบริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ชื่อหรือเครื่องหมายอื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53790748/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

ผู้ติดต่อสำหรับสื่อ:
Jasmine Ee
Head of Media and Analyst Relations, APJ
jasmine.ee@boomi.com

แหล่งข้อมูล: Boomi

การถ่ายทอดสดงาน Tokushima International Consumer’s Forum 2023 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2023

Logo

โทคุชิมะ ญี่ปุ่น–(BUSINESS WIRE)–12 ตุลาคม 2023

จังหวัดโทคุชิมะจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Tokushima International Consumer’s Forum 2023” ภายใต้หัวข้อ “การเสริมพลังผู้บริโภคในยุคดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลและความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยจากภายในจังหวัดโทคุชิมะและภูมิภาคอาเซียนและอื่น ๆ เพื่อให้พวกเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของผู้บริโภคและมาตรการรับมือที่เกิดจาก “ความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล”

The world famous Awa Dance has a 400 years’ history. The story of its origin varies. It is said that Awa Dance was performed often around the time Hachisuka Iemasa, a feudal load of Tokushima, entered Tokushima in 1586, and hoarded the wealth produced by the indigo and salt trades. Later, indigo traders played an active part and made the dance even more gorgeous year by year. Awa Dance was established in the civil society and flourished as a free-form of mass entertainment. Especially, after World War II, it developed rapidly as a symbol of reconstruction. Nowadays, Awa Dance is well-known around the world as a representative of Japan’s traditional arts. (Photo: Business Wire)

การเต้นรำอาวะซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกนั้นมีประวัติยาวนานถึง 400 ปี ต้นกำเนิดของมันมีเรื่องราวที่มาแตกต่างกันไป กล่าวกันว่าการเต้นรำอาวะได้จัดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงยุคสมัยของ Hachisuka Iemasa ซึ่งเป็นกลุ่มศักดินาของโทคุชิมะได้เข้ามาสู่โทคุชิมะในปี 1586 และสะสมความมั่งคั่งที่เกิดจากการสีย้อมและเกลือ ต่อมาบรรดาผู้ค้าสีย้อมก็เข้ามามีส่วนร่วมและทำให้การเต้นรำนี้งดงามยิ่งขึ้นทุกปี การเต้นรำอาวะถือกำเนิดขึ้นในสังคมพลเมืองและเจริญรุ่งเรืองในฐานะความบันเทิงของมวลชนอันมีรูปแบบอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเต้นรำอาวะได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนเป็นสัญลักษณ์ของการบูรณะใหม่ ปัจจุบันกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะตัวแทนของศิลปะแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น (รูปภาพ: Business Wire)

ผู้บริโภคต้องเผชิญกับอันตรายอะไรบ้างในสังคมดิจิทัลที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนี้ ผู้บริโภคจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรในขณะที่ยังคงเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายของสังคมดิจิทัล อีกทั้งผู้บริโภคมีบทบาทอย่างไรในยุคใหม่นี้

เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ ผู้นำผู้บริโภคและผู้นำรุ่นต่อไปจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่โทคุชิมะ ซึ่งเป็นผู้นำของญี่ปุ่นในด้านนโยบายผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานใหญ่เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคญี่ปุ่น (Consumer Affairs Agency: CCA) บัดนี้ เราเสนอแนวทางบริโภคนิยมรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัลจากโทคุชิมะสู่โลก

การประชุมแสดงความคิดเห็นจะมีการถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์ด้านล่าง เราหวังว่าการประชุมที่กำลังจะมาถึงนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการอภิปรายอันมีความหมายซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของนโยบายผู้บริโภคระหว่างประเทศและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อสังคมอันยั่งยืนสำหรับทุกคนทั่วโลก

 1. หัวข้อหลัก
  การเสริมพลังผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
 2. วันที่และเวลา (ตามเวลามาตรฐานญี่ปุ่น JST)
  วันที่ 31 ตุลาคม (วันอังคาร) 2023 เวลา 10.30–17.00 น. (ถ่ายทอดสด)
 3. กำหนดการ (ตามเวลามาตรฐานญี่ปุ่น JST)
 • 10.30–10.50 น. กล่าวเปิดงาน
 • 10.50–11.50 น. คำปราศัยสำคัญ
  [ 30 ปีแห่งผู้บริโภคดิจิทัล – ความดี ความเลวร้าย และอนาคต – ]
 • 13.00–14.30 น. การประชุมร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคญี่ปุ่น
  [ การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล – ปัจจุบันและอนาคต – ]
 • 15.00–16.40 น. การประชุมเพื่ออนาคตกับเยาวชนจากโทคุชิมะและกลุ่มประเทศอาเซียน

[ พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล – คำแนะนำของเรา – ]

 • 16.40–17.00 น. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป

* สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Tokushima International Consumer’s Forum 2023 ด้านล่างนี้

Tokushima International Consumer’s Forum 2023
https://www.pref.tokushima.lg.jp/en/world.consumer.forum/2023/

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดโทคุชิมะ (ภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลี)
https://discovertokushima.net/en/

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53584759/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

เพื่อสอบถามข้อมูล

กองนโยบายผู้บริโภค สำนักพัฒนาผู้บริโภคและความปลอดภัย

ฝ่ายบริหารจัดการวิกฤติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจังหวัดโทคุชิมะ
โทร: +81-88-621-2499
อีเมล : shohishaseisakuka@pref.tokushima.jp

ที่มา: สำนักงานจังหวัดโทคุชิมะ

ผู้นำอุตสาหกรรมสีเขียวระดับโลกมารวมตัวกันที่งาน Eco Expo Asia 2023

Logo

ฮ่องกง–(BUSINESS WIRE)–3 ตุลาคม 2023

Eco Expo Asia 2023 จัดโดยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงและบริษัท Messe Frankfurt (HK) Ltd ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาของรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จะเปิดตัวระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม ในงาน AsiaWorld-Expo ในฮ่องกง พร้อมบริการการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ “Click2Match” ที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน

Global Green Industry Leaders Unite at Eco Expo Asia 2023 (Photo: Business Wire)

ผู้นำอุตสาหกรรมสีเขียวระดับโลกมารวมตัวกันที่งาน Eco Expo Asia 2023 (รูปภาพ: Business Wire)

งานแสดงนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “ก้าวกระโดดสู่ความเป็นกลางคาร์บอน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมบุคคลสำคัญจากจีนแผ่นดินใหญ่และอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เพื่อส่งเสริมแนวคิดต่างๆ เช่น การลดคาร์บอน เศรษฐกิจหมุนเวียน และพลังงานใหม่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเปลี่ยนฮ่องกงให้เป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติสำหรับเทคโนโลยีสีเขียวและการเงิน นอกเหนือจากกลุ่มบริษัทจัดแสดงนิทรรศการที่กลับมาจากแคนาดาและญี่ปุ่นแล้ว ยังมีกลุ่มบริษัทใหม่หลายกลุ่มจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่จะเข้าร่วมเป็นครั้งแรกด้วย

Eco Expo Asia ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area) โดยมีส่วนจัดแสดงใหม่ของเขตบริหารพิเศษมาเก๊าและเมืองจงซาน รวมถึงส่วนจัดแสดงไฮโดรเจนที่ประกอบด้วยบริษัทฮ่องกงต่างๆ เข้าร่วมด้วย ตลอดจนการกลับมาของส่วนจัดแสดงกว่างโจวและเสินเจิ้น งานจัดแสดงสินค้าครั้งนี้จะช่วยฟื้นคืนบทบาทของฮ่องกงในการเร่งความร่วมมือระหว่างกันภายในมหานครที่เจริญรุ่งเรืองแห่งนี้ ส่วนจัดแสดงใหม่อื่นๆ จากจีนแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ ส่วนจัดแสดงจากมณฑลเจียงซูและหูหนาน รวมถึงเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีนักลงทุนชั้นนำในด้านพลังงานหมุนเวียน ไฮโดรเจน การเงินสีเขียว และอื่นๆ งานจัดแสดงสินค้าในปีนี้ยังดึงดูดนักลงทุนชั้นนำในอุตสาหกรรมสีเขียวจากทั่วโลก ที่มีการยืนยันการเข้าร่วมจาก 11 ประเทศและภูมิภาคด้วย

การประชุมประจำปี Eco Asia Conference  เป็นส่วนที่ไม่ควรพลาด วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจะมาแบ่งปันมุมมองและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญต่างๆ รวมถึง “กรอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น”, “แนวโน้มแนวคิดการพัฒนายั่งยืน (ESG) ที่เปลี่ยนแปลงและอนาคตของการเงินที่ยั่งยืน” และเทคโนโลยีดิจิทัลแบบหมุนเวียน ไฮไลท์อื่นๆ ได้แก่ การสัมมนา “C40 Climate Action (ภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย) เซสชันที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลฮ่องกง และพิธีเปิดตัว “การสร้างพื้นที่อ่าวขยะเป็นศูนย์” ซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA) ในเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน

งานจัดแสดงสินค้านี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมในวันสุดท้ายเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตสีเขียว ผู้เข้าชมสามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปด้านสิ่งแวดล้อม การสัมมนา ตลาดสีเขียว และศูนย์หางาน ESG ใหม่ล่าสุดได้

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับ e-Badge ฟรี- https://tinyurl.com/2p8942h8

เว็บไซต์www.ecoexpoasia.com

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53569098/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

รายชื่อติดต่อ

โปรดติดต่อแผนกนิทรรศการของ HKTDC:
Jojo Li/Joanne Ma
โทรศัพท์: (852)22404136/22404602
อีเมล: jojo.ty.li@hktdc.org /joanne .ts.ma@hktdc.org

ที่มา: องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

งานแสดงสินค้านวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะภายใต้การสนับสนุนจากกรมการค้ามณฑลเจ้อเจียงประจำปี 2023 เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย

Logo

กรุงเทพฯ–(BUSINESS WIRE)–27 กันยายน 2023

เมื่อวันที่ 20 กันยายน “งานแสดงสินค้านวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะภายใต้การสนับสนุนจากกรมการค้ามณฑลเจ้อเจียง (ประเทศไทย)” ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์เจ้อเจียงได้เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ประเทศไทย งานนี้จัดขึ้นถึงวันที่ 22 กันยายน

The Zhejiang International Trade Exhibition 2023 opens grandly in Thailand (Photo: Business Wire)

งานแสดงสินค้านวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะภายใต้การสนับสนุนจากกรมการค้ามณฑลเจ้อเจียงประจำปี 2023 เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย (รูปภาพ: Business Wire)

มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดได้แก่ นายเพทาย หมุดธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน ประเทศไทย นายโจว ซีฉี เลขานุการเอกของสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย นายเอกชัย ประสงค์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง (กปท.) และนายสมศักดิ์ ปรางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการด้านอุปสงค์และกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แขกที่เข้าร่วมงานต่างชื่นชมผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์และตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ “สินค้าเจ้อเจียงคุณภาพ” สื่อหลายสำนักได้ทำการสัมภาษณ์และรายงานเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์เจ้อเจียงและบริษัทแบรนด์ในเจ้อเจียง

งานแสดงนี้เป็นการต่อยอดจากงานแสดงครั้งล่าสุด โดยผสมผสานระบบแสงสว่าง เมืองอัจฉริยะ บ้านอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของเจ้อเจียงเข้าด้วยกันอย่างเต็มรูปแบบ โดยเน้นธีม “สินค้าเจ้อเจียงคุณภาพสูงสู่ตลาดโลก” และนำเสนอการพัฒนาต่างๆ ในตลาดไทย องค์กรการผลิตอัจฉริยะของแบรนด์เจ้อเจียง ซึ่งนำเสนอโดย Hikvision, Dahua, Yuzhong Gaohong และ Sky-lighting มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จของอุตสาหกรรมดั้งเดิมของเจ้อเจียงในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างจีนและไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างจีนและไทย ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้ขยายตัวมากขึ้น งานปีนี้ตรงกับวันครบรอบ 10 ปีของโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” การใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของการสร้างชุมชนแห่งอนาคตร่วมกันระหว่างจีนและไทยในยุคใหม่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเจ้อเจียงและไทยได้นำมาซึ่งโอกาสใหม่ ๆ เจ้อเจียงเป็นมณฑลที่แข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจของจีนและเป็นมณฑลสำคัญในการค้าต่างประเทศ หลังการแพร่ระบาด เจ้อเจียงได้ส่งเสริมแบรนด์เจ้อเจียงว่าเป็น “สินค้าเจ้อเจียงคุณภาพสูงที่จำหน่ายทั่วโลก” ในตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ ฝ่ายไทยให้การต้อนรับบริษัทจากเจ้อเจียงอย่างมาก ประเทศไทยยังหวังว่าผู้ประกอบการชาวจีนและไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากงานแสดงนี้ได้อย่างเต็มที่ผ่านสายสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นระหว่างรัฐบาล รวมถึงมีการติดต่ออย่างกว้างขวาง แลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรม และเจรจาความร่วมมือเพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจต่อไป

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/53562325/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

รายชื่อติดต่อ

ติดต่อสำหรับสื่อ: Ms. Robby Keshan, 011-46464830

ที่มา: งานแสดงสินค้านวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะภายใต้การสนับสนุนจากกรมการค้ามณฑลเจ้อเจียง

Hillstone Networks ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำ XDR ในรายงาน Frost Radar™ 2023

Logo

Hillstone Networks ได้รับการยกย่องจาก Frost & Sullivan สำหรับกลยุทธ์ XDR

SANTA CLARA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–13 กันยายน 2023

Hillstone Networks ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและการเติบโตในรายงาน Frost Radar™ Extended Detection and Response Report ประจำปี 2023

รายงาน Frost Radar™ ปี 2023 เป็นการวิเคราะห์การตลาดที่ดำเนินการโดย Frost & Sullivan โดยประเมินผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมตามกลยุทธ์การเติบโต นวัตกรรม ประสบการณ์ของลูกค้า และส่วนแบ่งตลาด รายงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยองค์กรในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเมื่อเลือกผู้ให้บริการโซลูชัน XDR ที่เชื่อถือได้

“การได้รับการเสนอชื่อในฐานะผู้นำในรายงาน Frost Radar™ ปี 2023 เป็นการตอกย้ำถึงความทุ่มเทของเราในการนำเสนอโซลูชันที่ล้ำสมัยที่ต่อต้านภัยคุกคามทางดิจิทัลที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” Tim Liu CTO และผู้ร่วมก่อตั้ง Hillstone Networks กล่าว “โซลูชันของเรารวมการตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูง การตอบสนองต่อเหตุการณ์ และความสามารถด้านนิติวิทยาศาสตร์ไว้ในแพลตฟอร์มแบบครบวงจร ช่วยให้ธุรกิจสามารถปกป้องทรัพย์สินดิจิทัลในเชิงรุกได้”

จากข้อมูลของ Frost & Sullivan โซลูชัน XDR ได้เห็นการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาค อุตสาหกรรม และบริษัททุกขนาด เนื่องจากมีการนำเสนอภาพรวม การบูรณาการ การวิเคราะห์ ความยืดหยุ่น และระบบอัตโนมัติที่ลูกค้าต้องการในสภาพแวดล้อมไอทีที่ซับซ้อนในปัจจุบัน Frost ระบุว่า XDR มีสัญญาหลัก 3 ประการ ได้แก่ การตรวจจับและการตอบสนองแบบข้ามเลเยอร์ ระบบอัตโนมัติที่มีความหมาย และการผสานรวมกับสแต็กการรักษาความปลอดภัย

“Hillstone Networks แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อแนวทาง Open XDR ในขณะที่กำลังลงทุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญในการเพิ่มการบูรณาการของบุคคลที่สาม และจัดหาชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) เพื่ออำนวยความสะดวกในการบูรณาการกับแพลตฟอร์ม” Lucas Ferreyra นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมของ Frost & Sullivan กล่าว “Hillstone Networks ได้พัฒนากลยุทธ์การเติบโตที่น่าสนใจ ซึ่งครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากความเกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้นของการรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดการ เพื่อให้ MSSP สามารถใช้โซลูชัน XDR ของตนได้ ขยายขอบเขตการเข้าถึงในขณะที่กำหนดเป้าหมายภาคส่วนที่มีการเติบโตสูง เช่น ภาครัฐ การดูแลสุขภาพ การศึกษา และการผลิต ความเข้าใจในตลาดดังกล่าวจะช่วยให้ Hillstone Networks สามารถปลดล็อกโอกาสในการเติบโตเพิ่มเติมในตลาด XDR ที่มีการแข่งขันสูง”

ความมุ่งมั่นของ Hillstone ในการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและการใช้งานของลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ มีส่วนช่วยให้บริษัทก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้าน XDR พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาหลักของ XDR:

 • ความสามารถในการตรวจจับและตอบสนองภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Hillstone สามารถค้นหาและป้องกันการโจมตีได้ ก่อนที่จะมีโอกาสใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดในองค์กร นั่นก็คือ ข้อมูล โซลูชัน Hillstone XDR ใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง (ML) ผ่านมัลแวร์ที่ไม่รู้จักและการตรวจจับที่ผิดปกติ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภัยคุกคามขั้นสูง และการบรรเทาภัยคุกคามอัตโนมัติ
 • นอกจากนี้ Hillstone XDR ยังมีการเรียบเรียงและการตอบสนองแบบอัตโนมัติอีกด้วย หากมีการกำหนดค่ากลยุทธ์การแก้ไข เมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามแล้ว Hillstone XDR จะดำเนินการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตาม Playbook ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 • ซึ่งรวมถึงการบูรณาการกับข้อมูลที่หลากหลายทั่วทั้งเครือข่ายตั้งแต่อุปกรณ์ปลายทางไปจนถึงระบบคลาวด์ ข้อมูลนี้อาจรวมถึง NetFlow, Sysmon, Syslogs, ข้อมูลอภิพันธุ์ (Metadata) ข้อมูลภัยคุกคาม และบันทึกของบุคคลที่สาม ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีการกำหนดมาตรฐาน เชื่อมโยงกัน และวิเคราะห์เพื่อให้มองเห็นได้อย่างสมบูรณ์และทำลายไซโลข้อมูลความปลอดภัย ไม่เพียงแต่ให้การมองเห็นด้านความปลอดภัยเต็มรูปแบบโดยมีจุดบอดน้อยลง แต่ยังปรับปรุงความแม่นยำในการตรวจจับด้วยการลดผลบวกลวงให้เหลือน้อยที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hillstone XDR ที่นี่

เกี่ยวกับ Hillstone Networks

Hillstone Networks เป็นผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมอบการปกป้องทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างแก่บริษัททุกขนาด ตั้งแต่ edge ไปจนถึงคลาวด์ และในทุกปริมาณงาน แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เชิงบูรณาการของ Hillstone Networks นำเสนอความครอบคลุม การควบคุม และการรวมระบบมาสู่องค์กรมากกว่า 26,000 แห่งทั่วโลก www.hillstonenet.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

Zeyao Hu
+1 4085086750
inquiry@hillstonenet.com

แหล่งข้อมูล: Hillstone Networks

Hillstone Networks ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำด้านการเติบโตและนวัตกรรมของ NGFW ในรายงาน Frost Radar™ 2023

Logo

รับตำแหน่งผู้นำใน NGFW Arena

ซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย–(BUSINESS WIRE)–8 กันยายน 2023 

Hillstone Networks ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและการเติบโตใน รายงาน 2023 Frost Radar™ Next Generation Firewalls

ในรายงาน Frost Radar™ 2023 ซึ่งจัดทำโดย Frost & Sullivan นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกที่ประเมินผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมผ่านมุมมองด้านกลยุทธ์ในการเติบโต นวัตกรรม ประสบการณ์ของลูกค้า และส่วนแบ่งการตลาด รายงานนี้เป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจในการตัดสินใจพร้อมข้อมูลสำหรับความต้องการโซลูชันไฟร์วอลล์รุ่นต่อไป (NGFW)

เราเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยม และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำในรายงาน Frost Radar™ 2023” กล่าวโดย Tim Liu CTO และผู้ร่วมก่อตั้ง Hillstone Networks “ในขณะที่ภูมิทัศน์เทคโนโลยีมีการขยายตัวที่กว้างขึ้น จึงมีความท้าทายในการรักษาความปลอดภัยสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของเราด้วยเช่นกัน การได้รับการยอมรับในรายงาน NGFW Frost Radar เป็นการตอกย้ำถึงความทุ่มเทของเราในด้านโซลูชันทางวิศวกรรมขั้นสูง เรามีความภูมิใจที่ได้ยืนอยู่แถวหน้าของการพัฒนาไฟร์วอลล์รุ่นต่อไป พร้อมกับความสามารถด้านเทคนิคของเราที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับความมุ่งมั่นของเราในการสร้างการป้องกันทางไซเบอร์ การได้รับการยอมรับส่งเสริมให้เราสามารถเจาะลึกนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างไม่ลดละ ก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของเครือข่ายให้ครอบคลุมได้ดียิ่งขึ้น”

จากข้อมูลของ Frost & Sullivan แนวคิดขอบเขตการรักษาความปลอดภัยมีการปรับเปลี่ยนโดยสิ้นเชิง เนื่องจากการประมวลผลบนคลาวด์ การทำงานระยะไกล อุปกรณ์ระบบ edge และความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลอื่น ๆ ปัจจุบันนี้ NGFW ยังมีภาพรวมที่ไม่ชัดเจน ความสามารถในการปรับขนาดและการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริดใหม่ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งหมายถึง NGFW จะต้องมีการปรับเปลี่ยนด้านความสามารถในการทำงานด้วยเช่นกัน Frost มีการระบุให้มีการผสานรวมและขยายขอบเขตโซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกัน รวมถึง “ซอฟต์แวร์กำหนดเครือข่ายบริเวณกว้าง (SD-WAN) สื่อกลางในการเข้าถึงระบบการรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์ (CASB) เกตเวย์เว็บที่ปลอดภัย (SWG) การเข้าถึงเครือข่ายแบบ zero trust (ZTNA) และ NGFW เข้าเป็นกลุ่ม SASE”

กลุ่มผลิตภัณฑ์ NGFW ที่ได้รับรางวัลของ Hillstone Networks นำเสนอสถาปัตยกรรมระบบความปลอดภัยที่พร้อมสำหรับอนาคต เพื่อปรับให้เข้ากับการขยายโครงสร้างพื้นฐานและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ และเป็นรากฐานสำหรับสถาปัตยกรรมแบบ zero-trust เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง Hillstone A-Series และ X-Series Next-Generation Firewalls ส่งมอบระบบการป้องกันเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง มีความน่าเชื่อถือ และปรับขนาดได้สำหรับองค์กรและผู้ให้บริการ พร้อมความสามารถในการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามที่ครอบคลุมและชาญฉลาด เพื่อปกป้องทรัพย์สินดิจิทัลขององค์กร

แพลตฟอร์ม Hillstone NGFW ยังเป็นรากฐานสำหรับโซลูชัน Hillstone SD-WAN และ ZTNA ซึ่งครอบคลุม ควบคุม และผสานรวม

ด้วยความช่วยเหลือของกลไก AI ที่ซับซ้อน Hillstone ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์และตรวจจับการรับส่งข้อมูลที่เข้ารหัสโดยไม่ต้องถอดรหัส ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและมีความแม่นยำในการตรวจจับภัยคุกคาม” กล่าวโดย Martin Naydenov นักวิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรมอาวุโส – ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Frost & Sullivan “Hillstone มีวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งและมีกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ พร้อมครอบคลุม Mega Trends ระดับโลก ตัวอย่างเช่น การประมวลผลบนคลาวด์ ด้วยเหตุนี้ จึงยังคงเปิดตัวโซลูชันใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น Cloud Workload Protection โดยมีการร่วมมือกับผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่อย่าง AWS และ Azure เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมไอทีแบบไฮบริด”

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hillstone Next-Generation Firewalls ได้ที่นี่

เกี่ยวกับ Hillstone Networks

Hillstone Networks เป็นผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมมอบการปกป้องทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างแก่บริษัททุกขนาด ตั้งแต่ edge ไปจนถึง cloud และรองรับปริมาณงานทุกระดับ แนวทางการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เชิงบูรณาการของ Hillstone Networks มีความครอบคลุม พร้อมการควบคุม และสามารถผสานรวมระบบสำหรับองค์กรกว่า 26,000 แห่งทั่วโลก www.hillstonenet.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

ช่องทางสอบถามสำหรับสื่อ
Zeyao Hu
+1 4085086750
inquiry@hillstonenet.com

แหล่งข้อมูล: Hillstone Networks

งาน Cosmetics & Beauty Expo Osong Korea 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ถึง 21 ตุลาคม

Logo

มอบความสุขในการแสดงของขวัญแก่ผู้เข้าชมงานทุกท่าน

การมีส่วนร่วมจากบริษัท 200 แห่งและผู้ซื้อประมาณ 700 รายจากเกาหลีและต่างประเทศ โดยเน้นที่โลกาภิวัตน์ของ K-beauty –

โซล เกาหลีใต้–(BUSINESS WIRE)–4 กันยายน 2023

งาน Cosmetics & Beauty Expo Osong Korea 2023 เข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Osong Bio Valley ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 21 ตุลาคม

2023 Cosmetics & Beauty Expo Osong Korea will be held on Oct 17 to 21 (Poster: Osong Bio-Promotion Foundation)

งาน Cosmetics & Beauty Expo 2023 Osong Korea จะจัดขึ้นในวันที่ 17 ถึง 21 ตุลาคม (โปสเตอร์: มูลนิธิ Osong Bio-Promotion)

บริษัทในประเทศที่มีชื่อเสียง 200 แห่ง รวมถึง LG H&H และ Pion-Tech รวมถึงผู้ซื้อประมาณ 700 รายจากเกาหลีและต่างประเทศจะเข้าร่วม และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานแสดงสินค้ามากกว่า 100,000 ราย

Cosmetics & Beauty Expo Osong Korea 2023 เป็นงานมหกรรมเครื่องสำอางที่ K-Beauty เกิดขึ้นใหม่ ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชั้นนำของเกาหลีทั้งหมด

งานนี้จัดขึ้นภายใต้สโลแกน “K-Beauty in the World: Discover It in Osong” และได้รับการออกแบบให้เป็น “Beauty unboxing” จากบริบทที่ทำให้คนทั้งโลกได้รับของขวัญแห่งความงามใน Osong

งานแสดงสินค้าประกอบด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ความงามใหม่ล่าสุด และการให้คำปรึกษาด้านการส่งออกแบบ 1:1 การจัดแสดงและการขายเครื่องสำอาง การประชุม และกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนแผนที่จะมอบโอกาสและความสุขแก่ผู้มาเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสเทรนด์ K-Beauty

สถานที่จัดงานได้ถูกย้ายจากสถานี Osong ซึ่งเป็นสถานที่เดิมไปยัง Osong Bio Valley (ตรงข้ามกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยา) ซึ่งมีพื้นที่กลางแจ้งขนาดใหญ่ 37,000 ตารางเมตร

ไม่เพียงแต่ Corporate Hall I, II และ Main Exhibition Hall ของ Business Hall เท่านั้น แต่ยังมีโซนถ่ายรูปที่หลากหลาย รวมถึงสวนความงามและหอคอยดอกไม้ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณได้ชมสิ่งต่างๆ มากมาย

บนเวทีกลางแจ้ง จะมีการจัดการประกวด Osong Beauty Senior Pageant, International Startup Function Fair ปี 2023 และการแสดงโดยองค์กรศิลปะท้องถิ่น และในหอประชุมของศูนย์ C&V ในร่ม ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับเครื่องสำอาง การสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ความงาม การประกวดความงามเมืองชองจู และการประกวดการทดลองชีวการแพทย์ครั้งที่ 19 จะจัดขึ้น โดยมีกิจกรรมมากมายให้เพลิดเพลิน

นอกจากนี้ รถบรรทุกอาหารต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการ และที่จอดรถกว่า 700 คันจะพร้อมให้บริการ และจะมีรถบัสรับส่งจากสถานี Osong ไปยังสถานที่จัดงานเพื่อความสะดวกของผู้เข้าชม

นอกจากนี้ คาดว่าจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การปรับแต่งเครื่องสำอางของคุณเอง (น้ำหอมและเอสเซ้นส์ที่มีกลิ่นหอม), การวินิจฉัย InBody และผิวหนัง, โปรแกรมประสบการณ์การดูแลความงามในการวินิจฉัยหนังศีรษะ, แบบทดสอบ OX ออนไลน์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการซื้อของผู้เยี่ยมชม และรูเล็ตในสถานที่พร้อมใบเสร็จการซื้อ เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นและความปรารถนาในความงามของผู้มาเยือน

ผู้เยี่ยมชมจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงใหม่ล่าสุดที่ได้รับความนิยมในราคาที่เอื้อมถึงได้ต่ำกว่าราคาตลาด และสัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน

สัมผัสโชคของการแกะกล่องของขวัญ K-Beauty ใต้ท้องฟ้าฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามของเกาหลี

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่:
https://www.businesswire.com/news/home/53544275/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

รายชื่อติดต่อ

คณะกรรมการจัดงาน Cosmetics & Beauty Expo Osong Korea Organizing
Ji-eun Oh
+82 43-220-4452
uhee80@korea.kr

ที่มา: คณะกรรมการจัดงาน Cosmetics & Beauty Expo Osong Korea