Tag Archives: company

แถลงการณ์จาก The We Company

Logo

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)—17 ก.ย. 2562

The We Company (“บริษัท”) ได้ออกแถลงการณ์ดังต่อไปนี้:

“The We Company ตั้งตารอการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเราคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เราขอขอบคุณพนักงาน สมาชิก และพันธมิตรของเราสำหรับความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของพวกเขา”

การสื่อสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือการเชิญชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ โดยข้อเสนอหรือการชักชวนที่จะให้ซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ใด ๆ จะถูกปฏิบัติตามข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 แถลงการณ์การลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ถูกยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ยังไม่มีผลบังคับ หลักทรัพย์เหล่านี้อาจไม่ถูกขายและไม่สามารถถูกเสนอให้ซื้อได้ก่อนเวลาที่การแถลงการณ์จดทะเบียนจะมีผลบังคับใช้ ท่านสามารถหาสำเนาหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เมื่อมีการตีพิมพ์แล้วได้ที่ บริษัทของเรา ที่เลขที่ 115 ถนน 18 เวสต์ นิวยอร์ก, นิวยอร์ก 10011

ดูเวอร์ชันที่มาบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190916005948/en/

ติดต่อ:

Jimmy Asci / Gwendolyn Rocco

Press@we.co

The We Company จัดประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2562

Logo

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–19 สิงหาคม 2562

WeWork Companies LLC (the “Company”) บริษัทที่มีตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิจำนวน 7.875% ซึ่งครบกำหนดอายุในปี 2568 (the “Senior Notes”) จะจัดการประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 12:00 น. ตามเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ (Eastern Time Zone) เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการรับรองเข้าร่วมอภิปรายเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562

ผู้ถือและเจ้าของผลประโยชน์ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ ผู้ซื้อตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิในอนาคตซึ่งเป็นสถาบันที่ผ่านการรับรอง (ตามที่ระบุไว้ในกฎข้อ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476) หรือผู้ซื้อที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ (ตามที่ระบุไว้ใน Regulation S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476) นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสถาบันทางการเงินที่เน้นการทำตลาดจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมทางไกลในครั้งนี้ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท investors.wework.com ซึ่งมีความปลอดภัย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม (รวมถึงเบอร์โทรสำหรับการประชุม) จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานที่ขอเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจะต้องแสดงข้อมูลการเป็นตัวแทนและการรับประกันเพื่อยืนยันสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของที่ได้รับผลประโยชน์ของตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ เป็นสถาบันผู้ซื้อตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิที่ผ่านการรับรอง หรือเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักการตลาด โดยข้อมูลทั้งหมดที่ให้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างดี

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20190819005545/en/

ข้อมูลติดต่อสำหรับนักลงทุน
Aristaia Vasilakis / Chandler Salisbury 
Investor@we.co 

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ: 
Jimmy Asci / Gwendolyn Rocco 
Press@we.co

The We Company ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

Logo

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–14 สิงหาคม 2562

วันนี้ The We Company ประกาศว่าได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในฟอร์ม S-1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญ Class A ใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยยังไม่มีการสรุปจำจำนวนและช่วงราคาของหุ้นที่จะเสนอขายในขณะนี้

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, UBS Investment Bank และ Wells Fargo Securities จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมกัน การเสนอขายหุ้นจะทำผ่านหนังสือชี้ชวนเท่านั้น เมื่อสำเนาหนังสือชี้ชวนฉบับเบื้องต้นพร้อมสำหรับแจกจ่ายแล้ว ผู้สนใจสามารถขอรับได้จาก J.P. Morgan Securities LLC ภายใต้ Broadridge Financial Solutions เลขที่ 1155 ถนนลองไอแลนด์, เอดจ์วู้ด, นิวยอร์ก 11717 หรือโทร (866) 803-9204 (โทรฟรี) และจาก Goldman Sachs & Co. LLC ฝ่ายหนังสือชี้ชวน เลขที่ 200 เวสต์สตรีท, นิวยอร์ก, นิวยอร์ก 10282 โทร (866) 471-2526 แฟกซ์ (212) 902-9316 หรืออีเมลไปที่ Prospectusny@ny.email.gs.com

แบบแสดงรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นี้มีการยื่นไปยัง ก.ล.ต. แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ หลักทรัพย์เหล่านี้จะไม่ถูกขาย หรือไม่สามารถขายได้หากมีผู้เสนอขอซื้อก่อนที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลจะมีผล การเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์นี้จักไม่นำไปสู่การเสนอขาย หรือการชักชวนให้เกิดการเสนอซื้อ และจักไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในพื้นที่ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งข้อเสนอ การขาย หรือการชักชวนถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหากการจดทะเบียนหรือการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีผล ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ในพื้นที่หรือขอบเขตกฎหมายนั้น ๆ

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20190814005373/en/

สื่อ 
Jimmy Asci, Gwen Rocco 
Press@wework.com

นักลงทุน 
Aristaia Vasilakis, Chandler Salisbury 
investor@we.co

บริษัท The We Company เปิดตัว ARK ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดหาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ใหม่

Logo

  • ARK จะเริ่มใช้เงินทุนโดยรวมประมาณ 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • แพลตฟอร์มเพื่อปรับสินทรัพย์ให้เหมาะสม และผลักดันนวัตกรรมตลอดทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอโดยใช้ยุทธศาสตร์องค์กร และกลยุทธ์ของผู้เช่าหลัก
  • Ivanhoé Cambridge จะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ร่วมก่อตั้งในการลงทุนของ ARK

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–15 พฤษภาคม 2019

The We Company มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัว ARK ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก

วิวัฒนาการของกลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของ The We Company

ARK สร้างขึ้นบนรากฐานที่แข็งแกร่งในการซื้อและการจัดการอสังหาริมทรัพย์โดย WeWork Property Advisors ที่ปรึกษาการลงทุนในเครือ บริษัท The We Company และ Rhône Group และจะรวมกับ ARK ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัว

ARK จะมุ่งเน้นไปที่การได้รับการพัฒนาและการจัดการสินทรัพย์ด้านอสังหาริมทรัพย์ในเมืองที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระดับโลก ตลอดจนถึงตลาดรองที่มีการเติบโตสูงซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการตั้งอยู่ของ WeWork โดย WeWork จะปรับใช้โมเดล space-as-a-service ในอสังหาริมทรัพย์ที่ Ark เป็นเจ้าของหรือที่ Ark ดำเนินการแทนบริษัทที่เป็นสมาชิกของเรา รวมไปถึงธุรกิจองค์กรที่กำลังเติบโตของเรา ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลกกว่า 40%  ร่วมกับกลยุทธ์ผู้เช่าหลักของเรา

ARK จะใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงกระบวนการคัดเลือกสถานที่ และเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ The We Company รวมถึงความสัมพันธ์กับพันธมิตรและบริษัทสมาชิกในองค์กร เพื่อเข้าถึงโอกาสด้านอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย

ARK มุ่งมั่นที่จะทำให้สินทรัพย์มีเสถียรภาพทันทีโดยดำเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและจะใช้โซลูชั่นแบบองค์รวมของ The We Company สำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามความสามารถของThe We Company ในการจัดตั้ง จัดหา สร้างอาคาร บรรจุ และการดำเนินงาน

Rich Gomel หุ้นส่วนผู้จัดการของ ARK กล่าวว่า“ เราได้เห็นและสัมผัสกับคุณค่าที่ระบบนิเวศ WeWork สามารถสร้างขึ้นสำหรับเจ้าของบ้านและพันธมิตรด้านอสังหาริมทรัพย์ การเปิดตัว ARK จะช่วยผลักดันการเติบโตโดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์และเครือข่ายของ The We Company ที่กว้างขวาง ทั้งนี้ ARK ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นและช่วยให้เรามีทางเลือกในการเป็นหุ้นส่วนที่แตกต่างกันสำหรับชุมชนด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อมีส่วนร่วมในการเติบโตและการขยายตัวของ บริษัท We Company”

Ivanhoé Cambridge – พันธมิตรเชิงกลยุทธ์

ARK ยินดีที่จะประกาศว่า Ivanhoé Cambridge ซึ่งเป็นบริษัทในเครืออสังหาริมทรัพย์ของ Caisse de dépôt et location du Québec และเป็นหนึ่งในนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ได้จัดหาเงินทุนจำนวนมากและสนับสนุนแพลตฟอร์มดังกล่าวของเรา

Ivanhoé Cambridge วางแผนที่จะร่วมมือกับ ARK ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ทำให้แพลตฟอร์มนี้ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สำคัญของ Ivanhoé Cambridge ในภาคอสังหาริมทรัพย์

Sylvain Fortier ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนและนวัตกรรมที่ Ivanhoé Cambridge กล่าวว่า “ เช่นเดียวกับที่ The We Company เราเชื่อว่าประโยชน์มหาศาลกำลังรออยู่จากการทำลายข้อจำกัดบรรทัดฐานดั้งเดิมด้านอสังหาริมทรัพย์ เราแบ่งปันวิสัยทัศน์เดียวกันในด้านความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางระยะยาวต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้การเป็นหุ้นส่วนครั้งนี้เป็นไปอย่างธรรมชาติ และเรามั่นใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกสำหรับทั้งสองบริษัท บริษัท The We Company  นำความสามารถที่สร้างสรรค์ นวัตกรรม พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการตอบสนองความคาดหวังใหม่ของพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นในเชิงพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัย โดย ARK นำทีมที่แข็งแกร่งในด้านการจัดหามาซึ่งสินทรัพย์ การบริหารสินทรัพย์ และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับบริษัท The We Company ดังนั้น ผมคิดว่าเราจะเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างสวยงาม”

ทีมผู้บริหารและพันธมิตร

ในระยะแรก ARK จะเริ่มใช้เงินทุนมูลค่า 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากที่มีการรวมกันกับที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ของ WeWork โดยบริษัท The We Company จะเป็นเจ้าของโดยหุ้นส่วนใหญ่ของ ARK

Steven Langman กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Rhône Group และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารบริษัท The We Company จะทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของ ARK และจะทำหน้าที่ในคณะกรรมการการลงทุนของ ARK อีกด้วย

นอกเหนือไปจาก Mr. Langman และ Mr. Gomel แล้วWendy Silverstein ซึ่งอดีตเคยอยู่กับ New York Reit และ Vornado Realty Trust จะทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ ARK ทั้งนี้ ความเป็นผู้นำของ ARK ได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหลากหลายในด้านการซื้อ การพัฒนา และการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับ:

The We Company

ก่อตั้งขึ้นโดย Adam และ Rebekah Neumann และ Miguel McKelvey ในปี 2010 The We Company ประกอบด้วยสามสายธุรกิจที่แตกต่างกัน ได้แก่ WeWork, WeLive และ WeGrow ที่ส่งเสริมภารกิจของเราเพื่อยกระดับจิตสำนึกต่อโลก ภารกิจของ WeWork คือการสร้างโลกที่ผู้คนทำงานเพื่อสร้างชีวิตไม่ใช่แค่การมีชีวิต ภารกิจของ WeLive คือการสร้างโลกที่ไม่มีใครรู้สึกโดดเดี่ยว และภารกิจของ WeGrow คือการปลดปล่อยพลังอำนาจของมนุษย์ทุกคน บริษัท The We Company  เริ่มต้นเมื่อปี 2019 ด้วยจำนวนสถานที่ตั้ง 425 แห่งใน 100 เมืองทั่ว 27 ประเทศและมีสมาชิกมากกว่า 400,000 คนซึ่งรวมกันมากกว่า 30% ของ Fortune 500 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.we.co

ARK

ARK เป็น บริษัท ในเครือของ The We Company และทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการซื้อและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกแห่งใหม่ในมหานครนิวยอร์ก โฟกัสของ ARK คือการจัดหา พัฒนา และจัดการสินทรัพย์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกในเมืองเกตเวย์ระดับโลกและในตลาดรองที่มีการเติบโตสูง ทั้งนี้ ARK ร่วมมือกับ The We Company เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของเราทั้งที่มีอยู่แล้ว และผลิตภัณฑ์ใหม่ และที่กำลังพัฒนาของบริษัทมาใช้ ร่วมกับการนำการสร้างวิธีการจัดการชุมชนและการจัดการพื้นที่มาใช้กับอสังหาริมทรัพย์ของ ARK และใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพันธมิตรและบริษัทสมาชิกขององค์กรเพื่อสร้างระบบนิเวศ

หมายเหตุ:

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจมีแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งไม่ควรถูกเชื่อถือฝังใจ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่ควรถือเป็นสัญญาการรับประกันหรือการเป็นตัวแทนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในอนาคตของบริษัท นิติบุคคลหรือยานพาหนะ หรือผลลัพธ์ที่ตรงเป้าหมายอื่น ๆ เหตุการณ์และเงื่อนไขที่แท้จริงอาจปรากฏออกมาอย่างแตกต่างมาก

กิจกรรมที่อธิบายไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีความเสี่ยงสูง และไม่ถือเป็นการการรับประกันว่า The We Company หรือ ARK หรือ บริษัทในเครือของพวกเขาใด ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้  วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายใด ๆ ที่อธิบายไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นเพียงสมมุติฐาน และอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อข้อสมมติฐาน และข้อมูลในปัจจุบัน และแสดงออกมาเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการพยากรณ์หรือทำนายเหตุการณ์ในอนาคต ความไม่แน่นอนอื่น ๆ เงินทุนที่ถูกบริหารโดย ARK นั้นบางกรณีมีการบริหารร่วมกันกับผู้จัดการบุคคลที่สามของสถาบันอื่น ๆ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงขั้นสุดท้ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนหุ้นนั้น ไม่มีสิ่งใดในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ถือเป็นการเสนอขาย และไม่ได้แสวงหาการเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือเป็นการให้คำปรึกษาการลงทุน หรือบริการ หรือการจัดการการลงทุน ไม่ว่าจะอยู่ในเขตอำนาจศาลใด ๆ

ทั้ง บริษัท บริษัท ARK และ บริษัทในเครือของพวกเขา ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ได้เป็นตัวแทนและไม่ได้รับประกัน เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นข้อเสนอขายและไม่ได้แสวงหาข้อเสนอในการซื้อหลักทรัพย์ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ผู้รับของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ควรติดต่อตัวแทนของบริษัท The We Company และ ARK เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ (รวมถึงข้อสมมุติฐาน) ที่ข้อความเหล่านี้ตั้งอยู่ และควรดำเนินการสืบสวนและประเมินอิสระด้วยตนเอง และขอคำแนะนำเพื่อการพิจารณาเพิ่มด้วยตนเอง เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และผลกระทบของมันต่อสถานการณ์เฉพาะของตนเอง

ดูเวอร์ชั่นต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190515005296/en/

สื่อมวลชนติดต่อ

Dominic McMullan / Arif Shah

press@wework.com

The We Company แจ้งผลประกอบการทางการเงิน Q1 2019

Logo

นิวยอร์ก–(บิสิเนสไวร์)–08 พฤษภาคม 2019

WeWork Companies Inc. (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 7.875% กำหนดชำระปี 2025 (“หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ”) จะมีการประชุมสายโทรศัพท์ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 16.00 น. เวลา US Eastern Time สำหรับประโยชน์ของผู้เข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัทสำหรับไตรมาสแรกของปี 2019

ผู้ถือปัจจุบันและเจ้าของผลประโยชน์ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ผู้ซื้อหุ้นกู้ในอนาคตที่เป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติ (ตามกฎ 144A ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ Securities Act ปี 1933) หรือบุคคลภายนอกสหรัฐอเมริกา (ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ S ภายใต้ Securities Act ปี 193) นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสถาบันผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขายสามารถเข้าถึงข้อมูลการโทรสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์โดยการ ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ที่ปลอดภัยของบริษัทที่ investors.wework.com ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทร (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์) จะมีให้ในเว็บไซต์ที่ปลอดภัย

ผู้ที่ขอเข้าถึงเว็บไซต์ที่ปลอดภัยของบริษัทจะต้องให้การรับรองและการรับประกันบางอย่างเพื่อยืนยันสถานะของพวกเขาในฐานะผู้ถือหรือเจ้าของผลประโยชน์ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ผู้ซื้อหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขาย และข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ปลอดภัยของบริษัทจะถือว่าเป็นความลับ

ดูที่มาบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190508005656/en/

สอบถามข้อมูลสำหรับนักลงทุน:

Aristaia Vasilakis

Investor@wework.com

สอบถามข้อมูลสำหรับสื่อ:

Dominic McMullan

Press@wework.com

บริษัท The We Company ประชุมผลการดำเนินงานทางการเงินผ่าน Conference Call ประจำปีงบประมาณ 2018

Logo

นิวยอร์ก–(บิสิเนสไวร์)–18 มี.ค. 2019

บริษัท WeWork Companies Inc. ในฐานะผู้ออกตั๋วเงินไม่ด้อยสิทธิ์จำนววน 7.875% ซึ่งครบกำหนดในปี 2025 จะมีการประชุมทางโทรศัพท์ทางไกล หรือ conference call ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2019 เวลา 17.00 น. ตามเขตเวลาตะวันออก เพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมที่มีคุณสมบัติครบบางท่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัท สำหรับปีงบประมาณ 2018

ผู้ที่สามารถมีสิทธิเข้าร่วมได้ ได้แก่ ผู้ถือตั๋งเงินปัจจุบันและเจ้าของผลประโยชน์ของตั๋วเงินไม่ด้อยสิทธิ์ ผู้ซื้อตั๋วเงินแบบ Bona Fide Prospective Purchaser ที่เป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด กฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933) หรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกา (ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ S ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933) นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสถาบันการเงินที่ดูแลสภาพคล่องการซื้อขาย โดยสามารถทำการลงทะเบียน บนเว็บไซต์ที่ปลอดภัยของ บริษัท ที่ investors.wework.com ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทร (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์) จะมีให้ในเว็บไซต์ที่ปลอดภัยนั้นแล้ว

ผู้ที่ร้องขอการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ปลอดภัยของ บริษัท จะถูกร้องขอให้ทำการรับรองและการรับประกันบางอย่าง เพื่อยืนยันสถานะของพวกเขาในฐานะผู้ถือหรือเจ้าของผลประโยชน์ของตั๋งเงินไม่ด้อยสิทธิ์ ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขาย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่ปลอดภัยของบริษัทจะถือว่าเป็นความลับ

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190318005848/th/

สอบถามข้อมูลสำหรับนักลงทุน:

Aristaia Vasilakis

Investor@wework.com

สอบถามข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน:

Dominic McMullan

Press@wework.com