Chunghwa Telecom, National Telecom, The WhiteSpace และ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลังเพื่อสร้างเครือข่าย 5G ส่วนตัวสำหรับการทำงาน AR

Logo

โครงการร่วมจะช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมการประกอบ การให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการ และการควบคุมอุปกรณ์ภาพ

ไทเป ไต้หวัน–(บิสิเนส ไวร์)–20 ธ.ค. 2564

National Telecom (NT), The WhiteSpace (The WSP), เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และ Chunghwa Telecom ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) สำหรับการทำงานร่วมกันในเครือข่าย 5G ส่วนตัวในเดือนธันวาคม 2564  โครงการร่วมนี้จะสนับสนุนแผนการ “Thailand 4.0”  และช่วยเหลือประเทศไทยในการเร่งการใช้แอพพลิเคชัน 5G เพื่อเปิดผลึกเทคโนโลยี เช่น Internet of Things (IoT) ความปลอดภัยของข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบิ๊กดาต้า  นอกจากนี้ โครงการนี้จะช่วยให้เกิดบริการแอพพลิเคชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น การผลิตอัจฉริยะของประเทศไทย ความร่วมมือทางไกล และการดูแลทางการแพทย์ที่ชาญฉลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20211219005135/en/

20211216 CHT Press photo2_left to right,CHT(Thai)GM Arthur Yang, Delta(Thai) Senior Director Kurtis Ku, CHT-I President Sarah Wu,NT SEVP Nattawut Satrawaha, WSP CEO Pakorn Pannachet &Chairman Chaiyod Chirabowornkul (Photo: Business Wire)

20211216 CHT Press photo2_จากซ้ายไปขวา, ผู้บริหาร CHT(Thai) Arthur Yang, ผู้อำนวยการอาวุโส Delta (Thai) Kurtis Ku, ประธาน CHT-I Sarah Wu, รองผู้อำนวยการอาวุโส NT ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ , ซีอีโอ WSP ปกรณ์ พรรณเชษฐ์ และประธาน ชัยยศ จิรบวรกุล (ภาพ: Business Wire)

Sarah Wu ประธานของบริษัท Chunghwa Telecom International Business Group กล่าวว่า “Chunghwa Telecom ได้วางแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่มาเป็นเวลานาน  ภารกิจของเราคือการสร้างพันธมิตรระหว่างประเทศที่มีคุณภาพสูงเพื่อพัฒนาบริการแอพพลิเคชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ

ความร่วมมือข้ามชาติสี่ฝ่ายนี้ส่งเสริมเครือข่าย 5G ส่วนตัวขององค์กรและบริการแอพพลิเคชั่นที่เป็นนวัตกรรมในตลาดไทย มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับองค์กรในยุคหลังการแพร่ระบาดและใช้ประโยชน์จากพลังงานทางเทคนิคที่มีอยู่มากมาย แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบริการ และระบบนิเวศของคู่ค้าสนับสนุนประเทศไทย  นอกจากนี้ยังช่วยรัฐบาลไทยในการสร้างระบบบริการแอพพลิเคชัน 5G ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำใน “การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม” และ “นวัตกรรมทางเทคโนโลยี” ในห้าประเทศในอาเซียนทางตอนเหนือ (ไทย กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม)

ความร่วมมือระหว่าง Chunghwa Telecom, NT และ The WSP คือการเปิดใช้งานเครือข่าย 5G ส่วนตัวเพื่อให้เกิดการทำงาน AR ระยะไกลร่วมกันสำหรับแอพพลิเคชันในการฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติงาน และการควบคุมอุปกรณ์การมองเห็นที่สำนักงานใหญ่และโรงงานแห่งแรกของเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู สิ่งนี้จะทำให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในยุคหลังการแพร่ระบาด  ในอนาคต แผนร่วมนี้จะขยายไปถึงเขตการปกครองท้องถิ่น อุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว การแพทย์ หรือการเงินในประเทศไทย  Chunghwa Telecom จะให้บริการ MEC Intelligent A+ ของตนเอง รวมถึงประสบการณ์การออกแบบและการวางแผน  NT จะให้บริการเครือข่าย 5G หลักในพื้นที่ ในขณะที่ WSP จะมอบประสบการณ์ด้านการตลาดและการดำเนินงานในท้องถิ่น และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างบริการแอพพลิเคชันที่เป็นนวัตกรรมสำหรับโรงงานอัจฉริยะของเดลต้า

อ่านต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211219005135/en/

สื่อ:

Angela Tsai
โทรศัพท์: +886 2 2344 3252
อีเมล: chofen@cht.com.tw

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย