eCloudvalley เป็นพันธมิตรที่ปรึกษาของ AWS รายแรกในอาเซียนที่ได้รับสถานะ AWS Machine Learning Competency

Logo

สิงคโปร์–(BUSINESS WIRE)–02 สิงหาคม 2564

eCloudvalley Technology ประกาศว่าบริษัทเป็นพันธมิตรที่ปรึกษา Amazon Web Services (AWS) รายแรกที่ได้รับสถานะ AWS Machine Learning Competency ของอาเซียน

พันธมิตรที่ได้รับสถานะ AWS Machine Learning Competency จะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการส่งมอบโซลูชันการเรียนรู้ของเครื่องจักร (ML) บนระบบคลาวด์ของ AWS โดยพันธมิตรเหล่านี้เป็นผู้นำเสนอบริการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจพัฒนาโซลูชันอัจฉริยะทั้งสำหรับกระบวนการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลไปจนถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันจากความชาญฉลาดของเครื่องจักร

การเรียนรู้ของเครื่องจักร ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาที่เติบโตเร็วที่สุดในด้านเทคโนโลยี เป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานปัจจุบัน โดยสภาเศรษฐกิจโลกเผยในรายงานประจำปี 2563 ถึงจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของบริษัทที่นำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ ประโยชน์ของการเรียนรู้ของเครื่องจักรนั้นไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากเทคโนโลยีนี้เป็นแพลตฟอร์มเปิดซึ่งให้ผู้ใช้มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบควบคุมได้เพื่อเข้าสู่ทรัพยากรต่าง ๆ โดยใช้นโยบายการอนุญาตที่มีความละเอียด ขณะที่สามารถเลือกใช้บริการที่ครอบคลุมทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ระบบธุรกิจอัจฉริยะ การประมวลผลแบบกลุ่ม การประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก และการรวบรวมและเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ การได้รับสถานะ AWS Machine Learning Competency ทำให้ eCloudvalley สามารถรองรับตลาดที่กำลังเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งกำลังก้าวสู่การนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้

eCloudvalley ประสบความสำเร็จในการช่วยให้บริษัทโซลูชันโฆษณาและผู้พัฒนาคอนเทนต์บนมือถืออย่าง PureTech Global นำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อปรับปรุงรายได้จากการเรียกเก็บเงินอย่างเหมาะสมโดยใช้โมเดลการพยากรณ์ทางอนุกรมเวลาของ Amazon Forecast ซึ่งเป็นบริการแบบครบวงจรที่นำเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องจักรมาใช้เพื่อแสดงผลพยากรณ์ที่มีความแม่นยำสูง ช่วยคาดการณ์เวลาที่เหมาะสมสำหรับการส่งการแจ้งต่ออายุให้กับผู้สมัครของ PureTech แต่ละราย eCloudvalley ยังได้ช่วย PureTech Global นำระบบ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) มาใช้จัดเก็บข้อมูลดิบย้อนหลังสำหรับฝึกแบบจำลอง AI ต่าง ๆ และพัฒนาข้อมูลเชิงลึกที่สร้างขึ้นหลังการพยากรณ์ได้สำเร็จ ขณะที่มีการนำบริการ AWS Lambda ซึ่งเป็นบริการการประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์มาใช้เพื่อจัดเตรียมทรัพยากรในการประมวลผลสำหรับการวิเคราะห์และการพยากรณ์

เราได้ประโยชน์จากการสนับสนุนที่ได้รับจาก AWS และ eCloudvalley และจะยังคงได้รับประโยชน์จากความสามารถด้านระบบคลาวด์ที่มีความก้าวล้ำของ AWS อย่างเช่นการเรียนรู้ของเครื่องจักรต่อไป” - John Lim ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ PureTech Global

AWS ช่วยให้ธุรกิจทั้งระดับสตาร์ทอัพและธุรกิจระดับโลกได้ใช้โซลูชันที่สามารถขยายขนาดได้ ทั้งยังมีความยืดหยุ่นและคุ้มค่า และเพื่อสนับสนุนการผสานรวมและการติดตั้งที่ไร้รอยต่อของโซลูชันต่าง ๆ AWS จึงได้ก่อตั้งโครงการ AWS Competency Program ขึ้นมาเพื่อช่วยลูกค้าค้นหาพันธมิตร AWS ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง

Conor McNamara กรรมการผู้จัดการของ AWS ASEAN กล่าวว่า “วันนี้ธุรกิจต่าง ๆ มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยใช้โซลูชันการเรียนรู้ของเครื่องจักรของ AWS มากกว่าครั้งไหน ๆ และเพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกพันธมิตร AWS ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานมากที่สุด เราจึงได้เริ่มต้นให้บริการ AWS Machine Learning Competency เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการเลือกพันธมิตร AWS ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งและมีผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในสาขานี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ eCloudvalley กลายเป็นพันธมิตรที่ปรึกษารายแรกในอาเซียนของ AWS ที่คว้าตำแหน่งนี้มาครองได้ เรามุ่งหวังที่จะได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน และเดินหน้าให้บริการลูกค้าของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปด้วยเทคโนโลยีสำหรับพันธมิตร AWS ที่ทันสมัยและได้รับการทดสอบแล้ว รวมถึงบริการด้านการให้คำปรึกษาอื่น ๆ”

ในปี 2564 eCloudvalley ได้เข้าร่วมโครงการ AWS Managed Service Provider Program ซึ่งช่วยสร้างและสนับสนุนธุรกิจของพวกเขาให้เติบโต eCloudvalley ยังได้รับสถานะ AWS Migration Consulting Competency จากการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการช่วยเหลือให้ลูกค้าระดับองค์กรย้ายแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานแบบเก่ามายัง AWS รวมถึงสถานะ AWS Data and Analytics Competency จากความสำเร็จในการช่วยลูกค้าประเมินและใช้เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการรวบรวม จัดเก็บ ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลทุกขนาด

eCloudvalley ยังได้รับสถานะ AWS SAP Competency จากประสบการณ์ เครื่องมือ ขั้นตอนการทำงาน และแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการย้ายหรือเปลี่ยนข้อมูลผ่านโซลูชัน SAP ที่มีการบูรณาการกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการเหล่านี้จะดึงข้อมูลหลักจากโซลูชัน SAP ที่อยู่บนคลาวด์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูล และนำผลที่ได้ไปช่วยผู้ใช้ในการสร้างขอบข่ายสำหรับการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล นอกเหนือไปจากการมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างแบบจำลองทางไอทีแบบดั้งเดิมขึ้นใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีไปจนถึงขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมทางธุรกิจภายในองค์กร ผ่านการนำเสนอบริการแบบบูรณาการแห่งยุคถัดไป ทีม AI/ML ของ eCloudvalley ยังเป็นผู้จัดหาโซลูชันที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องโครงสร้างของแพลตฟอร์มไปจนถึงการออกแบบแผนผัง โมเดลสำหรับการฝึกไปจนถึงการปรับแต่งพารามิเตอร์ และการสัมภาษณ์สถานการณ์ทางธุรกิจไปจนถึงการนำไปใช้และการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลตั้งแต่ขั้นแรกจนขั้นสุดท้าย

เกี่ยวกับ eCloudvalley

eCloudvalley ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 ในฐานะพันธมิตรที่เริ่มต้นพัฒนาโดยใช้ระบบบนคลาวด์ทั้งหมด (born-in-the-cloud partner) ที่เน้นการบริการของ AWS ทั้งหมด และได้เติบโตขึ้นจนมีพนักงานกว่า 400 คน พร้อมขยายธุรกิจไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งในไต้หวัน ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา ภายใต้พันธกิจในการใช้เทคโนโลยีคลาวด์พัฒนาธุรกิจของลูกค้า eCloudvalley ได้สร้างทีมเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความเป็นมืออาชีพขึ้นมา และได้รับใบรับรองกว่า 500 ฉบับจาก AWS ทั้งยังให้บริการลูกค้าระดับองค์กรทางด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมาแล้วกว่า 1,000 แห่ง

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210801005001/en/

ติดต่อ:

Ratirat Chavanabutvilai
+66 984423915
eCloudvalley Technology
www.ecloudvalley.com/th/
ส่งอีเมลถึงเราที่ info@ecloudvalley.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย