Tag Archives: accelerator

เปิดลงทะเบียนแล้วสำหรับกิจกรรม Women’s Entrepreneurship Accelerator ที่ UNGA78 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในวันครบรอบสี่ปี

Logo

“การลดความเหลื่อมล้ำ: การเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการสตรีในระดับโลก” จะส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศของผู้ประกอบการสตรี

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–14 กันยายน 2023

เพื่อให้สอดคล้องกับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 78 กลุ่ม Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) มีความภูมิใจที่จะประกาศกิจกรรมสำคัญที่เน้นย้ำถึงช่องว่างเร่งด่วนในการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจที่นำโดยผู้หญิง โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันของ WEA กับหน่วยงานของสหประชาชาติ, Mary Kay GlobalYildiz Holding, และโครงการ Women Entrepreneurs Act (WE Act) ของประเทศ Women20 (W20)

Titled “Inclusive Capital: Empowering Women Entrepreneurs on a Global Scale,” the WEA’s event at UNGA78 is a pivotal event spotlighting the pressing gap in financing for women-led businesses and aiming to foster dialogue among stakeholders in the women's entrepreneurship ecosystem. (Credit: Women’s Entrepreneurship Accelerator)

งาน WEA ที่ UNGA78 มีชื่อว่า “การลดความเหลื่อมล้ำ: การเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการสตรีในระดับโลก” จะส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศของผู้ประกอบการสตรี ถือเป็นงานสำคัญที่เน้นย้ำถึงช่องว่างเร่งด่วนในการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจที่นำโดยผู้หญิง และมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเจรจาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศการเป็นผู้ประกอบการสตรี (เครดิต: Women's Entrepreneurship Accelerator)

“การลดความเหลื่อมล้ำ: การเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการสตรีในระดับโลก”

ห้องประชุม 2 สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นิวยอร์ก

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2023 เวลา: 18.00 – 20.00 น. ET

ลงทะเบียนที่นี่

งานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศของผู้ประกอบการสตรี การอภิปรายจะเกี่ยวข้องกับความท้าทายทางการเงินที่ผู้ประกอบการสตรีเผชิญ ความสำคัญของการลงทุนแบบมีส่วนร่วม และความจำเป็นสำหรับหน่วยงานสถาบัน และองค์กรในการนำมุมมองที่นับรวมคนทุกเพศมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ

“จากการก่อตั้งโครงการ Women's Entrepreneurship Accelerator นั้น Mary Kay ได้ช่วยกำหนดเส้นทางใหม่ในการแทรกแซงสำหรับภาคเอกชน” กล่าวโดย Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Mary Kay Inc. “WEA เป็นกลไกความร่วมมือที่ก้าวล้ำซึ่งองค์การสหประชาชาติ ภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกด้วยและเพื่อผู้ประกอบการสตรี”

ช่วงเย็นจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับจากผู้นำผู้บริหารของ UN Women ตามด้วยการแนะนำตัวจาก Fulya Fraser ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเติบโตของ Pladis ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือ Yildiz Holding

การประชุม 2 หัวข้อจะเจาะลึกในหัวข้อต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินการ:

 1. เร่งรัดวาระปี 2030 ผ่านการเป็นผู้ประกอบการสตรี – ดำเนินรายการโดย Virginia Littlejohn ผู้ประสานงานระดับโลกสำหรับพระราชบัญญัติผู้ประกอบการสตรี (WE Act) ที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการและการนำไปปฏิบัติของ W20 เซสชันดังกล่าวจะกล่าวถึง “โอกาสล้านล้านดอลลาร์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรี” และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น หากธุรกิจที่นำโดยผู้หญิงก้าวข้ามอุปสรรคทางการเงิน วิทยากรที่ได้รับการยกย่อง ได้แก่ ผู้นำผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตร WEA UN
 2. Global Action for Women's Entrepreneurship – เซสชันนี้จะเน้นโครงการและโปรแกรมสำคัญ ๆ ในด้านการเป็นผู้ประกอบการสตรี โดยมีข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำด้านการพัฒนาระดับนานาชาติ เช่น Adriana Carvalho (W20Brazil), Wendy Teleki (World Bank), Marie-Christine Oghly (Femmes Chefs d' Entreprise Mondiales – FCEM); Catherine Bosshart  (สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ- BPW), Anne Ravanona (Global InvestHER), Deborah Gibbins, Mary Kay Global, Lamia Kamal-Chaoui (องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา – OECD)

คำปราศรัยของงานจะกล่าวสุนทรพจน์โดย Shazi Visram ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของแบรนด์ Happy Family

เปิดลงทะเบียนจนถึงวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 เวลา 23:59 น. ET สำหรับการเข้าร่วมด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นิวยอร์ก สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ งานดังกล่าวจะถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ United Nations Web TV 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียน คลิกที่นี่

เกี่ยวกับ Women's Entrepreneurship Accelerator

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) เป็นความร่วมมือหลายฝ่ายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสตรีที่จัดตั้งขึ้นใน UNGA 74 โดยมีหน่วยงานของสหประชาชาติ 6 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC), สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), UN Global Compact (UNGC), UN Women และ Mary Kay Inc. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี 5 ล้านคนภายในปี 2030

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการเพิ่มผลกระทบจากการพัฒนาของผู้ประกอบการสตรี ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก Accelerator เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการเป็นหุ้นส่วนหลายฝ่ายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อควบคุมศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี

เรียนรู้เพิ่มเติมที่ we-accelerate ติดตามเรา: Twitter/X (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/53554135/en

ติดต่อ

Mary Kay Inc. ฝ่ายสื่อสารองค์กร

marykay.com/newsroom

(+1) 972.687.5332 หรือ media@mkcorp.com

แหล่งที่มา: Women’s Entrepreneurship Accelerator


งาน Women’s Entrepreneurship Accelerator ครั้งที่ 67 ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีเรียกร้องให้มีระบบนิเวศนวัตกรรมดิจิทัลที่นับรวมคนทุกเพศ

Logo

งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับสูงหลายกลุ่มเกี่ยวกับการปลดล็อกศักยภาพของผู้ประกอบการสตรีเพื่อสร้างนวัตกรรมในเศรษฐกิจดิจิทัลก่อนการประกาศผู้ชนะสามอันดับแรกของ WEA Digital Innovation Challenge

นิวยอร์กและเจนีวา–(BUSINESS WIRE)–17 พฤษภาคม 2023

ใช้ประโยชน์จากหัวข้อของคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีในปีนี้ (CSW67) เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากมุมมองเรื่องเพศ งานด้าน Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) CSW ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของ MetLife ในนครนิวยอร์ก โดยนำคณะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมารวมตัวกัน ตัวแทนอาวุโสจากหน่วยงานพันธมิตรของ WEA ตัวแทนจากภาคเอกชน และภาคประชาสังคมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างระบบนิเวศที่ตอบสนองต่อเพศภาวะมากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการสตรี เพื่อให้พวกเธอสามารถมีส่วนร่วมและแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลได้ ผู้บรรยายระบุว่า WEA เป็นโซลูชันที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญหลายกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาคอขวดในการเป็นผู้ประกอบการสตรี

The Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) is a multi-stakeholder partnership on women’s entrepreneurship established during UNGA 74. It convenes six UN agencies, International Labour Organization (ILO), International Trade Centre (ITC), International Telecommunication Union (ITU), United Nations Development Programme (UNDP), UN Global Compact (UNGC), UN Women and Mary Kay Inc. to empower 5 million women entrepreneurs by 2030. (Credit: WEA)

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) เป็นความร่วมมือหลายฝ่ายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสตรีที่จัดตั้งขึ้นใน UNGA 74 โดยมีหน่วยงานของสหประชาชาติ 6 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), UN Global Compact (UNGC), UN Women และ Mary Kay Inc. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี 5 ล้านคนภายในปี 2030 (เครดิต: WEA)

กล่าวถึงบทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากเลนส์เพศสภาพเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ชุดข้อสรุปที่ตกลงซึ่งนำมาใช้โดยรัฐสมาชิกที่ CSW67 เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม คำแนะนำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันและความเป็นผู้นำของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในการออกแบบและเปิดตัวเทคโนโลยีดิจิทัลและกระบวนการนวัตกรรม

ผู้ร่วมอภิปรายมุ่งเน้นไปที่:

 • ความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการเป็นผู้ประกอบการสตรีในฐานะตัวขับเคลื่อนหลักของนวัตกรรมในการจัดการกับความท้าทายทางสังคม และ
 • การมีส่วนร่วมที่ผู้ประกอบการสตรีทำเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความยากจน

อุปสรรคที่ผู้ประกอบการสตรีต้องเผชิญในการขยายธุรกิจและการนำผลิตภัณฑ์และบริการของตนออกสู่ตลาดก็ได้รับการเน้นย้ำเช่นกัน ได้แก่:

 • การขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน บรรทัดฐานทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน การขาดเส้นสาย และข้อจำกัดด้านเวลาและทักษะ ซึ่งทั้งหมดนี้ขัดขวางความสามารถของพวกเธอในการแข่งขันในตลาดดิจิทัล

การทำให้เป็นระบบดิจิทัลเป็นตัวช่วยที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการสตรีและบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนธุรกิจสตรีในช่วงที่มีการระบาดใหญ่นั้นได้รับการเน้นย้ำ เช่นเดียวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดต่อการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานสตรีและสิทธิสตรีโดยรวม

ความสำคัญของการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ประกอบการสตรีในการแข่งขันและขยายขนาดธุรกิจของพวกเขาคือหัวใจสำคัญของการอภิปราย ผู้ร่วมอภิปรายซึ่งเป็นตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ของระบบนิเวศชี้ว่า WEA เป็นแพลตฟอร์มเบ็ดเสร็จที่โดดเด่น ซึ่งทำงานเพื่อจัดการกับอุปสรรคต่อการเป็นผู้ประกอบการสตรีผ่านความร่วมมือของภาคเอกชนและหน่วยงานของสหประชาชาติหกแห่ง

นอกจากนี้ งาน WEA ยังถือเป็นโอกาสในการประกาศผู้ชนะการแข่งขันของ WEA’s Digital Innovation Challenge อีกด้วย

ความคิดริเริ่มของ WEA และดำเนินการโดย ITU ร่วมกับ Mary Kay มีวัตถุประสงค์ของการแข่งขันคือการสร้างบริบทที่เอื้ออำนวยให้กับผู้ประกอบการสตรีโดยจัดการกับอุปสรรคในการเป็นผู้ประกอบการสตรี รวมถึงการแบ่งเพศทางดิจิทัล ซึ่งเป็นการเสริมธีมของ CSW67 ประจำปีนี้ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากมุมมองเรื่องเพศ

เปิดตัวในเดือนธันวาคม 2022 ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศของพันธมิตร WEA ในเจนีวา การแข่งขัน WEA Digital Innovation Challenge ได้รับผลงาน 250 รายการจากบริษัทต่าง ๆ ใน ​​54 ประเทศ โดยมีทั้งผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือมีผู้ก่อตั้งผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งคน โดยแต่ละคนมีโซลูชันดิจิทัลที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนของตน เพื่อให้สอดคล้องกับ Innovation and Entrepreneurship Alliance for Digital ของ ITU วัตถุประสงค์ของการแข่งขันคือการแสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศที่เกิดขึ้นใหม่ของนักประดิษฐ์ดิจิทัลมีลักษณะอย่างไร และสร้างบริบทที่เอื้อให้ผู้ประกอบการสตรีมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล

ผู้ชนะการแข่งขันทั้ง 10 คนได้รับเชิญให้นำเสนอการเสนอขายแบบสดเป็นเวลา 2 นาทีต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินผู้เชี่ยวชาญที่งาน CSW ซึ่งประกอบด้วยนักลงทุนและตัวแทนข้ามภาคส่วน ซึ่งแต่ละคนได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใคร

คณะกรรมการตัดสินมีดังนี้

 • Dan Seymour ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของ UN Women;
 • Deborah Gibbins ประธานฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay Inc.;
 • Harry O’Mealia ซีอีโอและประธานของ 1919 Investment Counsel;
 • Julia Pimsleur ผู้ก่อตั้งของ Million Dollar Women Network;
 • Selin Oz, SME Banking Entrepreneurship Banking, ผู้จัดการอาวุโส, Garanti BBVA;
 • Tess Mateo, Sustainability ESG Impact Investor, US W20 Delegate to G20;
 • Ursula Wynhoven ผู้แทนองค์การสหประชาชาติในนิวยอร์กของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

ผู้ชนะทั้ง 10 คนจะสามารถเข้าถึง “Digital Innovation Challenge Acceleration Program” ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งพวกเขาจะได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและค่ายฝึกเสมือนเพื่อช่วยปรับแต่งแผนธุรกิจเพิ่มเติม ตลอดจนการให้คำปรึกษาเฉพาะทางและการเข้าถึงเครือข่ายผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง หลังจากนี้ ผู้ชนะที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าร่วมใน Global Innovation Forum อันทรงเกียรติของ ITU ในปลายปีนี้ และเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติเพื่อสำรวจวิธีก้าวกระโดดจากความแตกแยกของนวัตกรรมดิจิทัลและจัดการกับความท้าทายระดับโลก

รางวัล Special Mentions มอบให้กับสามบริษัทที่ได้รับชั่วโมงที่ปรึกษาจาก 1919 Investment Counsel อันดับแรกและผู้รับบริการให้คำปรึกษา 10 ชั่วโมงคือ Tiny Totos กิจการเพื่อสังคมของเคนยาที่ทำงานเพื่อรับรองการดูแลเด็กที่มีคุณภาพ Tiny Totos ช่วยจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเพื่อเพิ่มความพร้อมในการดูแลเด็กและปรับปรุงคุณภาพบริการดูแลเด็กในประเทศ ด้วยการให้การฝึกอบรม การเข้าถึงเงินทุน เครือข่าย และแพลตฟอร์มเทคโนโลยี

รองชนะเลิศสองคนคือ Health Innovation Exchange (HIEx) และ Gwiji for Women Gig Workers ซึ่งได้รับบริการให้คำปรึกษาคนละ 5 ชั่วโมง ก็กำลังรับมือกับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญเช่นกัน HIEx ระบุความท้าทายที่ระบบสุขภาพต้องเผชิญและเชื่อมโยงผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมกับผู้มีส่วนร่วมในระบบนิเวศด้านสุขภาพที่สำคัญในแอฟริกาและเอเชียเป็นหลัก เพื่อนำเสนอโซลูชันที่สามารถปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ Gwiji for Women Gig Workers เป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่จัดการกับอุปสรรคในการเข้าร่วมตลาดแรงงานของผู้หญิงที่มีรายได้น้อยในเคนยา โดยจะระบุ ตรวจสอบ ฝึกอบรม และให้อำนาจแก่สตรีที่มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำกว่าในฐานะพนักงานทำความสะอาดทั่วไป โดยเชื่อมโยงพวกเธอกับลูกค้าที่คาดหวังผ่านแอปพลิเคชันมือถือ

การแข่งขัน WEA Digital Innovation Challenge จัดขึ้นโดยมีฉากหลังเป็นบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้เห็นการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลและการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล การตระหนักถึงศักยภาพของการเร่งความเร็วทางดิจิทัลเพื่อขยายขอบเขตของความไม่เท่าเทียมกัน ความท้าทายนี้นำเสนอโอกาสในการหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เป็นอุปสรรคต่อสถานะทางเศรษฐกิจของผู้หญิง

การอภิปรายในระดับสูงประกอบด้วยตัวแทนข้ามภาคส่วนต่อไปนี้

 • ต้อนรับ:
  • Dr. Cindy Pace รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกันทั่วโลกของ MetLife
 • กล่าวเปิดงาน:
  • Anita Bhatia ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและรองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน ความร่วมมือ ทรัพยากร และความยั่งยืนของสหประชาชาติของ UN Women
  • Ulrika Modéer ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ภายนอกและการสนับสนุนของ UNDP
 • เกริ่นนำ:
  • Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay Inc.
 • ผู้บรรยายหลัก:
  • Virginia Littlejohn หัวหน้าร่วมของ Women20 (W20) คณะผู้แทนสหรัฐฯ ประจำกลุ่มประเทศ G20; ผู้ประสานงานระดับโลก Women Entrepreneurs Act Initiative ของ W20 (WE Act); ที่ปรึกษา Women7 (W7) สำหรับกลุ่มประเทศ G7 และทีมประสานงานเพื่อการเสริมพลังอำนาจ การมีส่วนร่วมที่มีความหมาย และความเป็นผู้นำของสตรี Forbes Women 50 over 50 (การลงทุน)
 • ผู้อภิปราย:
  • Sonia Jorge ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารของ Global Digital Inclusion Partnership (GDIP)
 • ปิดท้าย:
  • Dr. Cosmas Luckyson Zavazava ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการโทรคมนาคม ITU

ผู้ร่วมอภิปรายข้างต้นพูดถึงความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการสตรีในฐานะตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และความจำเป็นในการสร้างระบบนิเวศที่ตอบสนองต่อเพศสภาพมากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการสตรี เพื่อให้พวกเธอสามารถแข่งขันและขยายขนาดธุรกิจของตนในเศรษฐกิจดิจิทัลได้

“ผู้ประกอบการสตรีต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโตของธุรกิจ ตั้งแต่การขาดเงินทุนไปจนถึงบรรทัดฐานทางสังคม ตลอดจนข้อจำกัดด้านเวลาและทักษะ การเป็นผู้ประกอบการสามารถเป็นพลังสำคัญในการรับมือกับความท้าทายทางสังคมได้ อย่างไรก็ตาม ความเป็นผู้ประกอบการและผลประโยชน์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ยังคงเป็นเพศชาย ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศที่คำนึงถึงเพศมากขึ้นสำหรับสตาร์ทอัพและท้าทายรูปแบบธุรกิจในปัจจุบัน เราสามารถขจัดอุปสรรคที่ผู้ประกอบการสตรีต้องเผชิญ เพื่อให้พวกเธอสามารถขับเคลื่อนความสำเร็จและบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองได้”

Dr. Cindy Pace รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกันทั่วโลกของ MetLife

“ผู้หญิง 200 ล้านคนในอินเดียได้รับเงินในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ เนื่องจากระบบดิจิทัลทำให้สามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่นเดียวกับผ่านระบบระบุสัญชาติ อย่างไรก็ตาม สองปีหลังจากชีวิตหลังการระบาดใหญ่ ผู้หญิงยังคงเผชิญกับอุปสรรคใหญ่หลวงในการเข้าถึงเงินร่วมลงทุน และด้วยเหตุนี้จึงต้องคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เราทราบดีว่าเงินร่วมลงทุนน้อยกว่า 5% ตกเป็นของธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของ และจนกว่าระบบนิเวศของการจัดหาเงินทุนสำหรับผู้หญิงจะเปลี่ยนแปลง ก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักในชีวิตของผู้ประกอบการสตรี”

Anita Bhatia ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและรองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน ความร่วมมือ ทรัพยากร และความยั่งยืนของสหประชาชาติของ UN Women

“เราเห็นผู้คนมากกว่า 600 ล้านคนใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ผู้คน 2.7 พันล้านคนยังคงออฟไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง นอกจากนี้ ผู้หญิงยังมีโอกาสน้อยกว่าผู้ชายถึง 25% ที่จะรู้ว่าจะใช้เทคโนโลยีอย่างไร ซึ่งทำให้พวกเธอขาดโอกาสพื้นฐานในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้า ยิ่งไปกว่านั้น ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของคิดเป็น 30% ของธุรกิจที่จดทะเบียนทั่วโลก แต่มีเพียง 10% เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการเติบโต เราต้องระลึกไว้เสมอว่าต้องมีกฎหมายพื้นฐานเพื่อให้ดิจิทัลเป็นประโยชน์ต่อผู้หญิง และนั่นหมายความว่าสิทธิสตรีจำเป็นต้องได้รับการดำเนินการไปพร้อมกัน”

Ulrika Modéer ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ภายนอกและการสนับสนุนของ UNDP

“เราจำเป็นต้องย้อนกระแสของนวัตกรรมในปัจจุบันที่ปิดกั้นเรื่องเพศ และแก้ไขช่องว่างระหว่างเพศทางดิจิทัลที่มีอยู่ในการเข้าถึงเทคโนโลยี รวมถึงในการศึกษาและทักษะทางดิจิทัล ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแน่ใจว่าผู้หญิงจะไม่ถูกทอดทิ้ง นี่เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่บริษัทเดียวหรืออุตสาหกรรมเดียวจะแบกรับได้ ด้วยขนาดของความท้าทาย เราต้องการพันธมิตรข้ามภาคส่วนมากขึ้นเพื่อเข้าร่วมความพยายามในการสร้างเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบการสตรีในการสร้างนวัตกรรม แข่งขัน และเติบโต ด้วย Women’s Entrepreneurship Accelerator ทำให้เรามีแพลตฟอร์มแบบครบวงจรเพื่อกำหนดตลาดและสังคมดิจิทัลให้เท่าเทียมกันและครอบคลุมมากขึ้น”

Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay Inc.

“การวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีอคติทางเพศโดยกำเนิดซึ่งขัดขวางผู้ประกอบการหญิงจากการเข้าถึงทรัพยากรของระบบนิเวศอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การเงินและตลาด ในขณะที่ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่อ่อนแอภายในระบบนิเวศขัดขวางไม่ให้ผู้ประกอบการสตรีเข้าถึงเสาหลักที่สำคัญของระบบนิเวศ ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการสตรีจำนวนมากมักจะทำคนเดียว นโยบายและกรอบความร่วมมือที่ใช้แนวทางแบบองค์รวมและทำงานร่วมกันมากขึ้น เช่น Women’s Entrepreneurship Accelerator เป็นส่วนสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของผู้ประกอบการสตรีอย่างเต็มที่ การขยายความร่วมมือของ WEA ต่อไปสามารถช่วยผลักดันความก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น”

Virginia Littlejohn หัวหน้าร่วมของ Women20 (W20) คณะผู้แทนสหรัฐฯ ประจำกลุ่มประเทศ G20; ผู้ประสานงานระดับโลก Women Entrepreneurs Act Initiative ของ W20 (WE Act); ที่ปรึกษา Women7 (W7) สำหรับกลุ่มประเทศ G7 และทีมประสานงานเพื่อการเสริมพลังอำนาจ การมีส่วนร่วมที่มีความหมาย และความเป็นผู้นำของสตรี Forbes Women 50 over 50 (การลงทุน)

“ในทศวรรษที่ผ่านมา โลกสูญเสียเงินไปประมาณล้านล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากเราไม่ได้รวมผู้หญิงไว้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล หากกลับกัน เราอาจได้เงินมากกว่า 525 พันล้านดอลลาร์จากการปิดช่องว่างนั้น หมายความว่ารัฐบาลจะมีรายได้เพิ่มอีก 525 พันล้านดอลลาร์ในอีก 5 ปีข้างหน้า หากพวกเขารวมผู้หญิงเป็นตัวแทนทางเศรษฐกิจที่แข็งขัน นอกจากนี้ เพื่อปิดช่องว่างในการเชื่อมต่อสากลที่มีความหมายภายในปี 2030 เราต้องการเงินเพียง 430 พันล้านดอลลาร์เท่านั้น เพื่อให้เข้าใจตรงกัน นี่คือจำนวนเงินที่โลกใช้จ่ายไปกับโซดาทุกปี! นี่เป็นพื้นฐานในการนำผู้หญิงเข้าสู่โลกออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วม การสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมกับบริการและผลิตภัณฑ์ดิจิทัล”

Sonia Jorge ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกลยุทธ์และพันธมิตรของ Global Digital Inclusion Partnership

“วิธีแก้ปัญหาที่นำเสนอตลอดการแข่งขันกำลังเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ นวัตกรรมที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกันจะช่วยให้เรานำทางไปสู่โลกดิจิทัลใบใหม่ที่ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือมากขึ้นเรื่อย ๆ ระบบนิเวศของนวัตกรรมดิจิทัลยังคงประสบปัญหาการแบ่งแยกทางเพศอย่างมากซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกคน จำเป็นต้องมีระบบนิเวศนวัตกรรมดิจิทัลที่คำนึงถึงเพศสภาพมากขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก และช่วยป้องกันวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เราพบเห็น”

Dr. Cosmas Luckyson Zavazava ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการโทรคมนาคม ITU

สามารถบันทึกกิจกรรมการอภิปรายได้ที่นี่ และบันทึกการแข่งขัน WEA’s Digital Innovation Challenge ได้ที่นี่

เกี่ยวกับ Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) เป็นความร่วมมือหลายฝ่ายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสตรีที่จัดตั้งขึ้นใน UNGA 74 โดยมีหน่วยงานของสหประชาชาติ 6 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), UN Global Compact (UNGC), UN Women และ Mary Kay Inc. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี 5 ล้านคนภายในปี 2030

เป้าหมายของความคิดริเริ่มคือการเพิ่มผลกระทบจากการพัฒนาของผู้ประกอบการสตรีให้สูงสุดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก Accelerator เป็นตัวอย่างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของความร่วมมือแบบหลายฝ่ายที่มีขนาดไม่ซ้ำใครในการควบคุมศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมที่ we-accelerate ติดตามเราได้บน Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/53402188/en

ติดต่อ

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 หรือ media@mkcorp.com

แหล่งที่มา: Women’s Entrepreneurship Accelerator


Mary Kay และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประกาศผู้ชนะการแข่งขัน Women’s Entrepreneurship Accelerator Digital Innovation Challenge

Logo

สตาร์ทอัพที่เป็นเจ้าของหรือนำโดยผู้หญิงสิบรายจากทั่วโลกจะได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและให้คำปรึกษาเฉพาะด้านเพื่อปรับขนาดโซลูชันดิจิทัลเพื่อช่วยสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรี

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–18 เมษายน 2023

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (CSW67) โดยได้รับการสนับสนุนจาก Mary Kay Global ได้ประกาศรายชื่อบริษัทที่ชนะ 10 แห่งจาก Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) Digital Innovation Challenge ในงานอีเวนต์ที่จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ MetLife นครนิวยอร์ก มีผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ภาคเอกชน นักลงทุน และองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม บริษัทสตาร์ทอัพ 3 แห่ง ได้แก่ Tiny Totos, Gwiji for Women และ Health Innovation Exchange (HIEx) ได้รับรางวัลในฐานะ Special Recognition สำหรับนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

The ten winning companies of the WEA Digital Innovation Challenge were invited to present their two-minute live pitches before an expert Grand Jury comprised of investors and cross-sectoral representatives. (Graphic: Mary Kay Inc.)

บริษัทที่ชนะการแข่งขัน WEA Digital Innovation Challenge 10 แห่งได้รับเชิญให้นำเสนอการเสนอขายแบบสดความยาว 2 นาทีต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยนักลงทุนและตัวแทนข้ามภาคส่วน (เครดิต: ITU)

การแข่งขัน WEA Digital Innovation Challenge ที่เปิดตัวในเดือนธันวาคม 2022 ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกของ ITU ในเจนีวา มี 250 รายการจากบริษัทต่าง ๆ ใน 54 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือมีผู้ก่อตั้งผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งคน แต่ละบริษัทได้แสดงให้เห็นว่าโซลูชันดิจิทัลที่ไม่เหมือนใครของพวกเขาสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการดิจิทัลในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้อย่างไร ความท้าทายนี้เผยให้เห็นว่าระบบนิเวศที่เกิดขึ้นใหม่ของผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลมีลักษณะอย่างไรด้วยความคิดสร้างสรรค์และความเฉลียวฉลาดที่โดดเด่น

ความคิดริเริ่มของ Women’s Entrepreneurship Accelerator1 (WEA) โดยความร่วมมือกับ Mary Kay และการดำเนินการโดย ITU โดยสอดคล้องกับ Innovation and Entrepreneurship Alliance for Digital ของ ITU นั้นมีวัตถุประสงค์ของการแข่งขันคือการสร้างบริบทที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีในท้ายที่สุด โดยจัดการกับอุปสรรคที่มีต่อการเป็นผู้ประกอบการสตรี รวมถึงการแบ่งเพศทางดิจิทัล ด้วยการช่วยเสริมธีมของ CSW67 ประจำปีนี้ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากมุมมองทางเพศ

โซลูชันดิจิทัลที่ส่งมามีตั้งแต่แอปพลิเคชันมือถือเพื่อการศึกษาที่ช่วยพัฒนาการพูดและภาษาของเด็กในฟิลิปปินส์ ไปจนถึงระบบซอฟต์แวร์เพื่อติดตามขยะของบริษัทในอุรุกวัย ไปจนถึงโซลูชันดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการการดูแลลูกของแม่ที่มีรายได้น้อยในเคนยา ตลอดจนโปรแกรมให้คำปรึกษาทางวิชาชีพออนไลน์สำหรับผู้หญิงในคาซัคสถาน

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะทั้ง 10 ได้แก่

– ความคุ้มค่าและความสามารถในการปรับขนาดของโซลูชันทางเทคโนโลยี

– ระดับของนวัตกรรมดิจิทัลที่แสดงและ

– ศักยภาพของโซลูชันที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม และขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทที่ชนะทั้ง 10 แห่งได้รับเชิญให้นำเสนอการเสนอขายแบบสดความยาว 2 นาทีต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยนักลงทุนและตัวแทนข้ามภาคส่วน ซึ่งแต่ละคนได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครตามเกณฑ์ข้างต้น ผู้ชนะจะสามารถเข้าถึง “Digital Innovation Challenge Acceleration Program” ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งพวกเขาจะได้รับการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและค่ายฝึกเสมือนจริงเพื่อช่วยปรับปรุงแผนธุรกิจของพวกเขา ตลอดจนการให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน และการเข้าถึงเครือข่ายผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง หลังจากนี้ ผู้ชนะที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าร่วมใน Global Innovation Forum อันทรงเกียรติของ ITU ในปลายปีนี้ และเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติเพื่อสำรวจวิธีก้าวกระโดดจากความแตกแยกของนวัตกรรมดิจิทัลและจัดการกับความท้าทายระดับโลก

สมาชิกคณะลูกขุนใหญ่ มีดังนี้

 • Dan Seymour ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของ UN Women
 • Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay Global
 • Harry O’Mealia ซีอีโอและประธาน 1919 Investor Council
 • Julia Pimsleur ผู้ก่อตั้ง Million Dollar Women Network
 • Selin Oz ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย SME Banking Entrepreneurship Banking ของ Garanti BBVA
 • Tess Mateo, Sustainability ESG Impact Investor, US W20 Delegate to G20
 • Ursula Wynhoven ผู้แทนสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติในนิวยอร์ก

ประการแรก Tiny Totos เป็นองค์กรเพื่อสังคมของเคนยาที่ทำงานเพื่อรับรองการดูแลเด็กที่มีคุณภาพ การให้การฝึกอบรม การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เครือข่ายและแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ช่วยให้ศูนย์ดูแลเด็กประสบความสำเร็จ และเพิ่มความพร้อมและปรับปรุงคุณภาพของบริการดูแลเด็กในประเทศ Health Innovation Exchange (HIEx) และ Gwiji for Women ซึ่งเป็นรองชนะเลิศ 2 ราย กำลังพูดถึงประเด็นสำคัญทางสังคม HIEx ระบุความท้าทายที่ระบบสุขภาพต้องเผชิญ และเชื่อมโยงผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมกับผู้มีส่วนร่วมในระบบนิเวศด้านสุขภาพที่สำคัญในแอฟริกาและเอเชียเป็นหลัก เพื่อนำเสนอโซลูชันเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ Gwiji for Women เป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่จัดการกับอุปสรรคในการเข้าร่วมตลาดแรงงานของผู้หญิงที่มีรายได้น้อยในเคนยา โดยจะระบุ ตรวจสอบ ฝึกอบรม และให้อำนาจแก่สตรีที่มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำกว่าในฐานะพนักงานทำความสะอาดทั่วไป โดยเชื่อมโยงพวกเธอกับลูกค้าที่คาดหวังผ่านแอปพลิเคชันมือถือ

การแข่งขัน WEA Digital Innovation Challenge ได้จัดขึ้นโดยมีฉากหลังเป็นบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้เห็นการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลและการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล การตระหนักถึงศักยภาพของการเร่งความเร็วทางดิจิทัลเพื่อขยายขอบเขตของความไม่เท่าเทียมกัน ความท้าทายนี้นำเสนอโอกาสในการหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เป็นอุปสรรคต่อสถานะทางเศรษฐกิจของผู้หญิง

คุณรู้หรือไม่

อุปสรรค 3 อันดับแรกที่ผู้ประกอบการดิจิทัลหญิงต้องเผชิญในการนำผลิตภัณฑ์และบริการของตนเข้าสู่ตลาด มีดังนี้

ขาดเงินทุนและการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของพวกเขา2

การเข้าถึงที่จำกัดในการเชื่อมต่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) และ

– โอกาสในการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญที่จำเป็นต่อการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัล3

Dr. Cosmas Zavazava ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโทรคมนาคมของ ITU กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่นำเสนอตลอดการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง โดยเน้นย้ำถึงศูนย์กลางและความสำคัญอย่างยิ่งยวดของนวัตกรรมดิจิทัลในบริบทปัจจุบัน โดยเสริมว่า “นวัตกรรมที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกันจะช่วยให้เรานำทางไปสู่โลกดิจิทัลใบใหม่ที่ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือมากขึ้นเรื่อย ๆ” เพื่อจัดการกับการแบ่งแยกทางเพศซึ่งจำกัดระบบนิเวศของนวัตกรรมและทำให้เศรษฐกิจและสังคมอ่อนแอในที่สุด Dr. Zavazava เรียกร้องให้มีความพยายามมากขึ้นเพื่อจัดการกับช่องว่างนี้ “เพื่อช่วยป้องกันวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เราได้เห็น”

นอกจากนี้ Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay ยังเรียกร้องให้มีการดำเนินการ “เพื่อย้อนกลับแนวโน้มปัจจุบันของนวัตกรรมที่มีความมืดบอดทางเพศและแก้ไขช่องว่างทางเพศทางดิจิทัลที่มีอยู่ในการเข้าถึงเทคโนโลยี รวมถึงในการศึกษาและทักษะดิจิทัล” ด้วยความท้าทาย เธอได้เชิญ “พันธมิตรข้ามภาคส่วนมากขึ้นเพื่อเข้าร่วมความพยายามในการสร้างเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบการสตรีในการสร้างสรรค์นวัตกรรม แข่งขัน และเติบโต”

ในฐานะหนึ่งในเจ็ดสมาชิกคณะลูกขุนใหญ่ Tess Mateo, Sustainability ESG Impact Investor, US W20 Delegate to G20 ได้ยกย่องการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับบริษัทที่นำโดยสตรี โดยกล่าวว่า “การแข่งขันด้านนวัตกรรมดิจิทัลนี้ได้รับผลงานมากกว่า 200 รายการจาก 54 ประเทศ แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการรวมดิจิทัลอย่างไร ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นกรรมการตัดสินและรับฟังการเสนอขายที่ชนะทั้ง 10 รายการ ซึ่งแต่ละรายการมีโซลูชันดิจิทัลที่ไม่เหมือนใครสำหรับระบบนิเวศที่คำนึงถึงเพศมากขึ้น วิธีแก้ปัญหาของพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างปฏิเสธไม่ได้เพื่อเสริมสร้างสังคมและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เราต้องการความท้าทายมากกว่านี้เพื่อนำนักประดิษฐ์สตรีและนวัตกรรมที่นำโดยสตรีมารวมกันเพื่อสร้างเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบการสตรีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก”

สตาร์ทอัพทั้งสามที่ได้รับสถานะ Special Recognition ได้กล่าวถึงความสำคัญของการแข่งขันในฐานะแพลตฟอร์มหลักในการนำเสนอนวัตกรรมดิจิทัลของตน

“Tiny Totos เป็นองค์กรเพื่อสังคมของเคนยาที่แก้ปัญหาวิกฤตการดูแลเด็กในแอฟริกาด้วยการเปลี่ยนพี่เลี้ยงเด็กนอกระบบให้เป็นผู้ประกอบการดูแลเด็กที่ทำกำไรได้ การได้รับการยอมรับและแพลตฟอร์มที่จัดโดย WEA Digital Innovation Challenge ทำให้เราได้รับการรับรองรูปแบบธุรกิจของเราในระดับสูงสุดของแนวทางปฏิบัติของชุมชนระดับโลก ในฐานะผู้ก่อตั้งสตรี การเป็นสมาชิกของชุมชนของผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่มีแนวคิดเดียวกันช่วยเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ของเราและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดการดูแลเด็กนอกระบบของแอฟริกา บรรลุการเติบโตแบบทวีคูณในเครือข่ายผู้ประกอบการดูแลเด็กที่มีรายได้น้อยของเรา และช่วยให้ผู้หญิงทำงานยกระดับตนเองให้พ้นจากความยากจน”

Emma Caddy ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Tiny Totos

“WEA Digital Innovation Challenge เป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงผลงานของเราในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและช่วยให้ผู้ประกอบการสตรีขยายความรู้และโอกาสในการสร้างเครือข่าย สิ่งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเวทีสุขภาพ เนื่องจากทุกวันนี้ 1 ใน 2 คนหรือครึ่งหนึ่งของโลกยังขาดการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่จำเป็น และน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนร่วมลงทุนทั่วโลกที่มอบให้กับผู้หญิง แม้จะมีหลักฐานว่าการลงทุนของพวกเธอให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า สตาร์ทอัพที่มีเจ้าของหรือผู้นำที่เป็นผู้หญิงต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายกว่าจะประสบความสำเร็จ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จำกัด โอกาสในการสร้างเครือข่าย อคติทางเพศ และปัญหาความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการด้านดิจิทัลนั้นนำเสนอโอกาสที่แท้จริงสำหรับนักประดิษฐ์สตรีในการเอาชนะอุปสรรคดังกล่าว รวมถึงการเข้าถึงตลาดโลก เครือข่ายการสนับสนุน และการเพิ่มการรับรู้และการยอมรับ

Paula Navajas ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) นวัตกรรมด้านสุขภาพและการแลกเปลี่ยนการลงทุน (HIEx)

“WEA Digital Innovation Challenge เปิดโอกาสให้ธุรกิจที่นำโดยผู้หญิงได้แสดงความคิดเห็นในพื้นที่ที่มีผู้ชายเป็นใหญ่ โปรแกรมนี้ใช้งานได้จริงและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของการลงทุนในระยะเริ่มต้นที่จัดการกับความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในสังคมของเรา ทุกครั้งที่เข้าร่วม ฉันรู้สึกมั่นใจในความสามารถของตัวเองมากขึ้นทั้งในฐานะผู้ประกอบการและในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง”

Elizabeth Mwangi ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ Gwiji for Women

สามารถดูบันทึกการแข่งขัน WEA Digital Innovation Challenge ได้ที่นี่

เกี่ยวกับ Mary Kay

Mary Kay Ash คือหนึ่งในผู้ที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่มองไม่เห็น และก่อตั้งบริษัทความงามของตัวเองขึ้นในปี 1963 โดยมีเป้าหมายหนึ่งคือเติมเต็มชีวิตให้กับผู้หญิง ความฝันของเธอได้เบ่งบานขึ้นกลายเป็นบริษัทที่เติบโตทางการเงินมูลค่าหลายพันล้าน พร้อมพนักงานขายอิสระกว่าล้านคนในกว่า 35 ประเทศ ในฐานะบริษัทพัฒนาผู้ประกอบการ Mary Kay มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้หญิงในการเดินทางผ่านการศึกษา การให้คำปรึกษา การสนับสนุน การสร้างเครือข่าย และนวัตกรรม Mary Kay ทุ่มเทให้กับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความงามและผลิตสินค้าบำรุงผิว เครื่องสำอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และน้ำหอม Mary Kay เชื่อมั่นในการทำให้ชีวิตดีขึ้นในวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จากทั่วโลกที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางธุรกิจ สนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ปกป้องผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัว ทำให้ชุมชนของเราสวยงาม และส่งเสริมให้เด็ก ๆ ทำตามความฝัน สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมที่ marykayglobal.com พบกับเราบน FacebookInstagram และ LinkedIn หรือติดตามเราบน Twitter

เกี่ยวกับ ITU

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เป็นหน่วยงานเฉพาะของสหประชาชาติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน ICT ร่วมกับประเทศสมาชิก 193 ประเทศ และเป็นสมาชิกของบริษัท มหาวิทยาลัย และองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคกว่า 900 แห่ง ITU ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 150 ปีที่แล้วในปี 1865 เป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลที่รับผิดชอบในการประสานงานการใช้สเปกตรัมวิทยุร่วมกันทั่วโลก ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำหนดวงโคจรดาวเทียม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารในประเทศที่กำลังพัฒนา และสร้างมาตรฐานทั่วโลกที่สนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ไร้รอยต่อของระบบการสื่อสารที่หลากหลาย ตั้งแต่เครือข่ายบรอดแบนด์ไปจนถึงเทคโนโลยีไร้สายที่ล้ำยุค การนำทางการบินและการเดินเรือ ดาราศาสตร์วิทยุ การสำรวจพื้นโลกด้วยดาวเทียมและมหาสมุทร รวมทั้งการรวมโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียงเข้าด้วยกัน ITU มุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อโลกเข้าด้วยกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.itu.int

1 Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) ที่ริเริ่มขึ้นโดย Mary Kay และเปิดตัวในปี 2019 เป็นโครงการริเริ่มความร่วมมือแบบหลายฝ่ายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสตรี โดยมีหน่วยงานของสหประชาชาติ 6 หน่วยงานประกอบด้วยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  (ITU), องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), UN Global Compact (UNGC) และ UN Women

2 การวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการสตรีเผชิญกับการขาดดุลทางการเงิน 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ MSME Finance Gap, International Finance Corporation, 2017 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03522e90-a13d-4a02-87cd-9ee9a297b311/121264-WP-PUBLIC-MSMEReportFINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m5SwAQA

3 จากจำนวนประชากรประมาณ 2.9 พันล้านคนที่ยังคงออฟไลน์ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่มีแนวโน้มที่จะใช้โทรศัพท์ เข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลน้อย https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2022/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2022.pdf?utm_source=website&utm_medium=download-button&utm_campaign=gender-gap-2022

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/53380887/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 หรือ media@mkcorp.com

ที่มา: Mary Kay Inc.Women’s Entrepreneurship Accelerator ฉลองครบรอบ 3 ปีที่งานเจนีวาด้วยการเปิดตัว Digital Innovation Challenge สำหรับสตาร์ทอัพสตรีในความร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

Logo

นิวยอร์กและเจนีวา–(BUSINESS WIRE)–18 มีนาคม 2023

การตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ตัดกันระหว่างนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นที่ดิจิทัล และความไม่เท่าเทียมทางเพศ Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) ได้รวบรวมตัวแทนอาวุโสของพันธมิตรผู้ก่อตั้งเพื่อทำเครื่องหมายทั้งสาม ครบรอบปีด้วยการอภิปรายอย่างทันท่วงทีก่อนงาน CSW67 เกี่ยวกับวิธีย้ายเข็มเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่รวมเพศมากขึ้น และเพื่อแก้ไขช่องว่างทางเพศดิจิทัล

นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้ง CSW67 ได้ตรวจสอบแนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบองค์รวมจากมุมมองของเพศ โดยนำเสนอโอกาสพิเศษในการสำรวจผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามเพศสภาพ พร้อมคำแนะนำที่จะกำหนดหลักสูตรสำหรับความครอบคลุมมากขึ้นและ เศรษฐกิจดิจิทัลที่เท่าเทียมกัน

ด้วยพันธกิจในการจัดการกับอุปสรรคที่ผู้ประกอบการสตรีต้องเผชิญเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) WEA จึงทำงานเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมดิจิทัลที่เอื้อต่อผู้ประกอบการสตรี เพื่อให้แน่ใจว่าประเทศต่างๆ จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่กำลังดำเนินอยู่ เพื่อให้โลกมีความครอบคลุมและยั่งยืนมากขึ้น

งานครบรอบ WEA ซึ่งจัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ในเจนีวา และการประชุมพันธมิตรสหประชาชาติอีก 5 รายของ WEA เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลงทุนในผู้ประกอบการสตรีผ่านระบบดิจิทัลเพื่อขยายธุรกิจของพวกเขา เหตุการณ์ดังกล่าวเน้นย้ำว่าการปฏิวัติดิจิทัลเสนอโอกาสมหาศาลในการพัฒนาสถานะทางเศรษฐกิจของผู้หญิงโดยการเปิดการเข้าถึงความรู้และตลาดต่างประเทศ และทำให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมกับเครือข่ายที่กว้างขึ้นได้อย่างไร งานนี้ยังเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในการทำให้รูปแบบความไม่เท่าเทียมทางเพศที่มีอยู่คงอยู่ต่อไป ข้อมูลสำคัญจากกิจกรรม ได้แก่

 • นวัตกรรมที่มีอยู่และระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ ขาดความหลากหลายทางเพศอย่างมาก และมีลักษณะการกระจายโอกาสและทรัพยากรทางการเงินที่ไม่สม่ำเสมอ
 • ผู้ประกอบการสตรีมักประสบกับการขาดเงินทุนและการลงทุน เพื่อขยายธุรกิจ1 การเข้าถึงการเชื่อมต่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่จำกัด ตลอดจนโอกาสในการเรียนรู้ ทักษะที่สำคัญที่จำเป็นต่อการแข่งขัน ในเศรษฐกิจดิจิทัล2
 • เทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และเครื่องมือดิจิทัลยังสามารถ เสริมสร้างทัศนคติเหมารวมทางเพศที่เป็นอันตราย และเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เว้นแต่จะได้รับการออกแบบมาให้ปลอดภัย ครอบคลุม และเข้าถึงได้ตั้งแต่ต้น ตัวอย่างเช่น อคติทางเพศ พบในชุดข้อมูลและเข้ารหัสใน ผลิตภัณฑ์อัลกอริทึม AI อาจนำไปสู่ระบบและบริการที่เลียนแบบรูปแบบการเลือกปฏิบัติ 
 • ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเลือกปฏิบัติหลายรูปแบบและตัดกัน ยังเป็น เป้าหมายหลักของความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางออนไลน์ ซึ่งทำให้พวกเขาออกจากการมีส่วนร่วม การสนทนา และพื้นที่ดิจิทัลในวงกว้างมากขึ้น นี่เป็นเพียงบางส่วนของความท้าทายเร่งด่วนที่เรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาที่คำนึงถึงเพศภาวะในยุคดิจิทัล

คุณรู้หรือไม่ว่า:

 • ผู้หญิง 37% ในโลกไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต3
 • ภายในปี 2050 75% ของงานจะเกี่ยวข้องกับสาขา STEM4
 • ปัจจุบัน ผู้หญิงดำรงตำแหน่งเพียง 22% ที่ทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์ และนักวิจัยทั่วโลกเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่เป็นผู้หญิง5
 • บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์เพียง 28% และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40% เท่านั้นที่เป็นผู้หญิง6
 • การกีดกันผู้หญิงจากโลกดิจิทัลได้ตัดรายได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ ในประเทศของประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางในทศวรรษที่ผ่านมา7

เปิดตัว WEA Digital Innovation Challenge

งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ WEA  Digital Innovation Challenge โดย ITU โดยได้รับการสนับสนุนจาก Mary Kay Inc เพื่อเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาวาระนี้ ความท้าทายระดับโลกเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านดิจิทัล 10 ข้อและโซลูชันด้านดิจิทัลที่มีศักยภาพในการสร้างระบบนิเวศที่คำนึงถึงเพศภาวะมากขึ้นสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้ชนะเหล่านี้จะเข้าถึงโปรแกรม  Digital Innovation Eco-System ซึ่งพวกเขาจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพื่อช่วยปรับแต่งแผนธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การให้คำปรึกษาและการเข้าถึงเครือข่ายผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

ข้อความที่ตัดตอนมาจากงานครบรอบ WEA:

 • Doreen Bogdan-Martin ผู้อำนวยการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ กล่าวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่พิสูจน์แล้วในการเชื่อมช่องว่างระหว่างเพศทางดิจิทัล โดยสังเกตว่าในปี 2020 เพียงปีเดียว รายได้ที่อาจสูญเสียไปเนื่องจากการขาดแคลนสตรี การเข้าถึงโอกาสของผู้ประกอบการคำนวณไว้ที่ 126 พันล้านดอลลาร์ Bogdan-Martin เรียกร้องให้มีการดำเนินการมากกว่านี้เพื่อพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิทัลที่คำนึงถึงเพศภาวะ ผ่านการร่วมมือกับภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานน้องสาวของ UN
 • Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay สังเกตว่าในขณะที่การเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้หญิงในการสร้างนวัตกรรมและขยายธุรกิจของตน การเร่งความเร็วทางดิจิทัลยังสามารถทำให้ความไม่เท่าเทียมกันยังคงอยู่ ด้วยเหตุนี้ Gibbins จึงเรียกร้องให้มีการจัดการความไม่เท่าเทียมกันและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในเศรษฐกิจดิจิทัล

Digital Innovation Challenge เป็นความคิดริเริ่มล่าสุดของ WEA ตลอดทั้งงาน พันธมิตรของ WEA ได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญของงานที่พวกเขาได้ดำเนินการขั้นสูงในการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายที่เปลี่ยนแปลงนี้

 • การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์

 International Trade Center (ITC) เน้นออนไลน์ฟรีเป็นครั้งแรก  โครงการใบรับรองการเป็นผู้ประกอบการ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับ WEA และเปิดตัวในเดือนมกราคม 2022. โมดูล 27หลักสูตรดิจิทัลครอบคลุม 7 ขั้นตอนสำคัญของเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ และพร้อมให้บริการในภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และเร็วๆ นี้ภาษาอาหรับ รัสเซีย และจีน หลักสูตรนี้เสริมด้วยวิดีโอ 200 รายการและมีเป้าหมายเพื่อสอนทักษะในการออกแบบและจัดตั้งธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นและมั่นคง ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีนำวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการมาใช้ พัฒนาแนวคิดทางธุรกิจและเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นธุรกิจ เตรียมโมเดลธุรกิจ ออกแบบสำนวนการขาย ระบุแหล่งเงินทุน ค้นหาพันธมิตรและที่ปรึกษาที่เหมาะสม และสร้างทีม

 • การสนับสนุนของภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้างที่ตอบสนองต่อเพศสภาพ

UN Women เรียกคืนการทำงานเพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างที่ตอบสนองต่อเพศสภาพ โดยเน้นการตีพิมพ์ Advocacy Brief เมื่อปีที่แล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจาก UN Global Compact เรื่อง  Procurement's Strategic Value . เหตุใดการจัดซื้อที่ตอบสนองต่อเพศสภาพจึงสมเหตุสมผลทางธุรกิจ บทสรุปนำเสนอหลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับประโยชน์ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในห่วงโซ่อุปทานของภาคเอกชนในการตระหนักถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • การจัดการกับอุปสรรคที่สตาร์ทอัพที่เป็นเจ้าของและนำโดยสตรีต้องเผชิญ

UN Women ใน ภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง (ECA) พูดถึงงาน Women's Entrepreneurship EXPO ครั้งแรก ซึ่งเป็นค่ายฝึกปฏิบัติที่จัดขึ้นทั่วภูมิภาคในปี 2021 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง ผู้ประกอบการเพื่อดึงดูดการลงทุน ซึ่งจบลงด้วย  Investors Pitch Finale ในเดือนเมษายน 2022 ซึ่งผู้ประกอบการสตรี 25 คนจาก 9 ประเทศ (ตุรกี บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา จอร์เจีย คาซัคสถาน โคโซโว คีร์กีซสถาน มาซิโดเนียเหนือ มอลโดวา และเซอร์เบีย) ได้นำเสนอแผนธุรกิจและการเริ่มต้นธุรกิจในระยะเริ่มต้นเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่ผู้ประกอบการสตรีต้องเผชิญในการขยายธุรกิจ ซึ่งก็คือการเข้าถึงเงินทุน หลังจากการเสนอขาย นักลงทุนได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน การให้คำปรึกษา และโอกาสในการสร้างเครือข่ายแก่ผู้ประกอบการสตรีเพื่อช่วยขยายธุรกิจของพวกเขา ในเดือนพฤศจิกายน 2022  งานแสดงสดครั้งที่สอง  Women’s Entrepreneurship EXPO โดยร่วมมือกับ PricewaterhouseCoopers,  European Bank for Reconstruction and Development และ Yildiz Holdingนำผู้ประกอบการสตรีและพันธมิตรทางธุรกิจมารวมตัวกันเพื่อระดมและดำเนินการเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์สำหรับผู้ประกอบการสตรี การพัฒนาในภูมิภาค ECA

 • นโยบายการประกอบการสตรีและการสนับสนุนในภูมิภาค LATAM

 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) แนะนำนโยบายและงานสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการสตรีใน LATAM ในช่วงปี 2020-2021 ILO ดำเนินการและเปิดตัวการประเมินการพัฒนาผู้ประกอบการสตรี (WED) เกี่ยวกับเงื่อนไขนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการเป็นผู้ประกอบการสตรีที่เน้นภาคการค้าและอุตสาหกรรมในเม็กซิโกซิตี้เพื่อสนับสนุน WEA การประเมินรวมชุดคำแนะนำที่สามารถดำเนินการได้ 19 รายการเพื่อจัดการกับช่องว่างทางสถาบันที่มีอยู่สำหรับผู้ประกอบการสตรี ในบราซิล ILO ทำงานร่วมกับ Serviçio Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการสตรีผ่านชุดการสื่อสารและการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ ความสามารถ – สร้างเวิร์กช็อปและกิจกรรมต่างๆ

สามารถบันทึกกิจกรรมได้  ที่นี่

เกี่ยวกับ Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) เป็นความร่วมมือหลายฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิงที่จัดตั้งขึ้นใน UNGA 74 การประชุมประกอบด้วยหกหน่วยงานของสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) UN Global Compact (UNGC) UN Women และ Mary Kay Inc . เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสตรี 5 ล้านคนภายในปี 2573

เป้าหมายสูงสุดของการริเริ่มคือการเพิ่มผลกระทบด้านการพัฒนาของผู้ประกอบการสตรีให้สูงสุดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก Accelerator เป็นตัวอย่างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของความร่วมมือแบบหลายฝ่ายที่มีขนาดไม่ซ้ำใครเพื่อควบคุมศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี เรียนรู้เพิ่มเติมที่  we accelerate ติดตามเรา: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

1 การวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการสตรีเผชิญกับการขาดดุลทางการเงิน 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ MSME Finance Gap, International Finance Corporation, 2017 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03522e90-a13d-4a02-87cd-9ee9a297b311/121264-WP-PUBLIC-M SMEReportFINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m5SwAQA

2 จากจำนวนประมาณ 2.9 พันล้านคนที่ยังคงออฟไลน์ ส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็กหญิงที่มีแนวโน้มน้อยที่จะใช้โทรศัพท์ เข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล เทคโนโลยี.   https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2022/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2022.pdf?utm_source=website&utm_medium=download-button&utm_campaign=gender-gap-2022

3 ITU (2022) ข้อเท็จจริงและตัวเลขในปี 2022 – การแบ่งเพศทางดิจิทัล (itu.int)

4   การเคลื่อนไหวอย่างชาญฉลาด (pwc.com.au)

5 https://www.unesco.org/reports/science/2021/en/women-digital-revolution

6   เราต้องการเด็กผู้หญิงและผู้หญิงมากขึ้นในสาขาวิทยาศาสตร์เราสนับสนุนพวกเขาได้ 3 วิธีอย่างไรบ้าง(worldbank.org)

7 UN Women ความคืบหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาพรวมเพศปี 2022

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่:  https://www.businesswire.com/news/home/53363951/en

รายชื่อติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารระดับองค์กรของ Mary Kay Inc
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 or media@mkcorp.com

Women’s Entrepreneurship Accelerator เริ่มสร้างสิ่งตีพิมพ์กรณีการศึกษาทางธุรกิจสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ตอบสนองบทบาทหญิงชาย

Logo

บทสรุปเชิงสนับสนุนตามหลักฐานเรียกร้องให้ภาคเอกชนนำกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ตอบสนองบทบาทหญิงชายมาใช้ และรวมธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ เป็นผู้นำ และตอบสนองบทบาทหญิงชายเข้าในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนเป้าหมายทางเศรษฐกิจของธุรกิจและคุณค่าทางสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–5 พฤษภาคม 2565

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) ประกาศในวันนี้ว่าการตีพิมพ์บทสรุปเชิงสนับสนุน หรือ Advocacy Brief ในหัวข้อเรื่อง “มูลค่าเชิงกลยุทธ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง: เหตุใดการจัดซื้อจัดจ้างที่ตอบสนองบทบาทหญิงชายที่สมเหตุสมผลทางธุรกิจ หรือ Procurement’s strategic value: Why gender-responsive procurement makes business sense” ซึ่งแสดงหลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในห่วงโซ่อุปทานของภาคเอกชนในการตระหนักรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20220505005120/en/

Procurement’s strategic value: Why gender-responsive procurement makes business sense a publication by UN Women (photo credit: UN Women/David Snyder)

มูลค่าเชิงกลยุทธ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง: เหตุใดการจัดซื้อจัดจ้างที่ตอบสนองบทบาทหญิงชายที่สมเหตุสมผลทางธุรกิจที่ได้รับการตีพิมพ์โดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Women (เครดิตภาพ: UN Women/David Snyder)

Advocacy Brief พัฒนาโดย UN Women และได้รับทุนจาก Mary Kay Inc. เพื่อสนับสนุนโครงการ WEA โดยเน้นการย้อนกลับของความคืบหน้าในการบรรลุความเสมอภาคระหว่างหญิงชายอันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 รวมถึงระดับความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบจากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างไม่สมส่วนเนื่องจากตำแหน่งที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม

สิ่งพิมพ์ดังกล่าวสะท้อนถึงการศึกษาก่อนหน้านี้ที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่าและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อวิกฤตการณ์หากผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน1 อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ยังคงมีอยู่ ผู้ประกอบการสตรียังคงเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ซึ่งรวมถึงการขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เครือข่ายผู้ประกอบการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ชาย และนโยบายที่กีดกันการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานสตรี2 ในทั่วโลกขณะที่หนึ่งในสามของธุรกิจเป็นเจ้าของโดยผู้หญิง3 ผู้หญิงชนะเพียงประมาณร้อยละ 1 เท่านั้นของการใช้จ่ายทั่วโลกในองค์กรขนาดใหญ่4 กฎหมายเรื่องเพศที่ไม่เท่าเทียมกันยังเป็นอุปสรรคต่อโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้หญิงอีกด้วย ตัวอย่างเช่นผู้หญิงวัยทำงานเกือบ 2.4 พันล้านคนยังคงไม่ได้รับสิทธิทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับผู้ชาย5 แม้จะมีสถิติเหล่านี้ผู้ประกอบการสตรียังคงเป็นทางออกสำหรับความท้าทายมากมายที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการเพิ่มขึ้นในการประกอบการของผู้หญิงและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน และสังคมที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น6

ข้อมูลที่นำเสนอใน Advocacy Brief สรุปว่าการนำนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ตอบสนองบทบาทหญิงชาย (GRP) มาใช้ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกลไกสำคัญในการลดผลกระทบของอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่ผู้หญิงต้องเผชิญได้อย่างไร และในขณะเดียวกันก็ช่วยปรับปรุงธุรกิจและเสริมสร้างเศรษฐกิจ Advocacy Brief ได้เตือนให้เห็นว่าการไม่นำ GRP มาใช้เป็นโอกาสที่สูญเปล่า หลักฐานนั้นมีความชัดเจน การลดความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายนั้นดีสำหรับธุรกิจและเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ชาญฉลาด

“การจัดซื้อจัดจ้างที่ตอบสนองบทบาทหญิงชายส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรขององค์กร การลดความเสี่ยง นวัตกรรม และความยั่งยืน เมื่อผู้ประกอบการสตรีถูกกีดกันจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทต่าง ๆ ก็เสี่ยงที่จะทิ้งพรสวรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญไว้เป็นจำนวนมาก GRP เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับแรงกระตุ้นที่ทรงพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลง”  Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay, Inc. และผู้ริเริ่มโครงการ WEA กล่าว

เพื่อเป็นการแจ้งถึง Advocacy Brief โดย UN Women ได้มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกว่า 350 รายในปี 2564 โดยในจำนวนนี้เป็นตัวแทนของบริษัทภาคเอกชนกว่า 150 แห่ง และรวบรวมกรณีศึกษา 7 กรณีเกี่ยวกับเส้นทางการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทต่าง ๆ เพื่อสร้างเชิงหลักฐานว่าเหตุใดธุรกิจจึงควรนำการจัดซื้อจัดจ้างที่ตอบสนองบทบาทระหว่างหญิงชายมาใช้ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในรูปแบบของการสัมภาษณ์ การสำรวจ และชุมชนแห่งการปฏิบัติ ซึ่งได้ประโยชน์จากการเผยแพร่ในเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสมาชิกภาพและเครือข่ายของ ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact's (UNGC)

บริษัทต่าง ๆ รายงานว่า GRP นำไปสู่:

 • เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ความพร้อมใช้งานและความยืดหยุ่นของซัพพลายเออร์ที่มากขึ้น
 • ชื่อเสียงของแบรนด์ที่แข็งแกร่งขึ้น
 • นวัตกรรมและการปรับตัวที่มากขึ้น
 • การส่งมอบบริการที่ดีขึ้นเนื่องจากความคล่องตัวที่มากขึ้นและ
 • ตลาดมีความเข้มแข็งผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นและการเติบโตอย่างครอบคลุม

ตามหมายเหตุของ Advocacy Brief “การพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการรักษาเสถียรภาพในเศรษฐกิจที่ผันผวนและได้รับประโยชน์จากการเติบโตในอนาคต ความเหลื่อมล้ำในความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อทุกบริษัท รวมถึงผู้ประกอบการสตรีที่มีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น ตลอดจนธุรกิจที่พึ่งพาพวกเขา”

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นในแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัทต่าง ๆ Advocacy Brief ให้หมายเหตุว่า “การนำ GRP ไปใช้ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถปฏิบัติและกำหนดค่านิยมของ ESG และมีส่วนสำคัญต่อการเสริมพลังอำนาจของผู้หญิงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การนำหลักการ GRP มาใช้นั้น ธุรกิจต่าง ๆ สามารถก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายได้หลายด้าน รวมถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (SDG 5) และความเหลื่อมล้ำที่ลดลง (SDG 10) และอีกทั้งการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12) การขจัดความยากจน (SDG 1) และงานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8)”

“การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้โดยผู้หญิงคนเดียว หรือโดยธุรกิจเพียงอย่างเดียว หรือโดยรัฐบาลเพียงอย่างเดียว วิธีเดียวที่เราจะสามารถก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงคือถ้าทั้งหมด – รวมถึงธุรกิจ – ได้ทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์ร่วมกัน” Anita Bhatia ผู้ช่วยเลขาธิการและรองกรรมการบริหารของ UN Women กล่าว

จากการเปิดเผยรายงานนี้ โดย WEA เรียกร้องให้ภาคเอกชนนำกลยุทธ์ GRP มาใช้และบูรณาการสตรีเข้ากับห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกเพื่อเป็นพาหนะในการพัฒนา SDGs สิ่งนี้สมเหตุสมผลทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมการเสริมพลังทางเศรษฐกิจของผู้หญิง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

Advocacy Brief สามารถดูได้ที่นี่

เกี่ยวกับ the Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) เป็นโครงการริเริ่มแบบหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายเกี่ยวกับผู้ประกอบการสตรีที่ตั้งขึ้นในช่วง UNGA 74 โดยมีหน่วยงานขององค์กรสหประชาชาติหกแห่ง ได้แก่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC) องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ Mary Kay Inc. จะเพิ่มพลังให้ผู้ประกอบการสตรี 5 ล้านคนภายในปี 2573

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการเพิ่มผลกระทบด้านการพัฒนาของผู้ประกอบการสตรีให้มากที่สุดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก โครงการ Accelerator เป็นตัวอย่างของพลังในการเปลี่ยนแปลงของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร เพื่อควบคุมศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ we-accelerate ติดตามเราได้ที่: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)


1 World Development Report. 2012: Gender Equality and Development (รายงานการพัฒนาโลก. ปี 2555: ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการพัฒนา): https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391.

2 European Commission and OECD Policy Brief on Women’s Entrepreneurship. 2017 (คณะกรรมาธิการยุโรปและบทสรุปนโยบาย OECD เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสตรีปี 2560): https://www.oecd.org/cfe/smes/Policy-Brief-on-Women-s-Entrepreneurship.pdf

3 World Bank. 2020. Enterprise Surveys, World Bank Gender Data Portal (ธนาคารโลก ปี 2563 การสำรวจองค์กร พอร์ทัลข้อมูลเพศสภาพของธนาคารโลก): https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/gender

4 Vazquez, E.A. and A.J. Sherman. 2013. Buying for Impact: How to Buy from Women and Change the World. Charleston, USA: Advantage (Vazquez, E.A. and A.J. Sherman ปี 2556 การซื้อเพื่อผลกระทบ: วิธีการซื้อจากผู้หญิงและการเปลี่ยนแปลงโลก Charleston, USA: Advantage)

5 World Bank Group. 2022.. Women, Business and the Law 2022. Washington, DC: World Bank (World Bank Group ปี 2565 ผู้หญิง ธุรกิจ และกฎหมายปี 2565 วอชิงตัน ดีซี: ธนาคารโลก)

6 UN Women Facts and Figures: Economic Empowerment (ข้อเท็จจริงและตัวเลขของ UN Women: การเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจ): https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220505005120/en/

ติดต่อ:

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 or media@mkcorp.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย
งาน Women’s Entrepreneurship Accelerator ในการประชุมครั้งที่ 66 ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีเรียกร้องให้ลงทุนในผู้ประกอบการสตรีเพื่อจัดการแก้ปัญหากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Logo

ผู้ประกอบการสตรีคือโซลูชันผู้นำแบบตัวคูณในการสร้างอนาคตที่ครอบคลุมและยั่งยืน

นิวยอร์ก & เจนีวา–(BUSINESS WIRE)–31 มีนาคม 2565

การตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่บรรจบกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) ได้รวบรวมผู้แทนอาวุโสของผู้ก่อตั้งที่เป็นพันธมิตรเพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของผู้ประกอบการสตรีในการเป็นผู้นำในการปรับตัว การบรรเทาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิธีที่ผู้ประกอบการสตรีมีส่วนร่วมในฐานะผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและครอบคลุมมากขึ้นสำหรับทุกคน

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20220331005276/en/

WEA Event at CSW66 “Investing in Women Entrepreneurs to Tackle Climate Change” (Photo: Mary Kay Inc.)

งาน WEA ที่ CSW66 “การลงทุนในผู้ประกอบการสตรีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (ภาพ: Mary Kay Inc.)

งาน CSW เน้นย้ำถึงความสำคัญที่เป็นพิเศษของผู้ประกอบการสตรีในฐานะตัวขับเคลื่อนหลักในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านโครงสร้างและวัฒนธรรมต่อโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรี และวิธีสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีในฐานะผู้แก้ปัญหาในการขยายขนาดและลงทุนในความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังนำเสนอวิธีในการเร่งโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้หญิงผ่านการจัดซื้อจัดจ้างที่ตอบสนองต่อบทบาทหญิงชาย และเรียกร้องให้มีผู้สร้างที่มีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นในการเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วสำหรับผู้หญิงทั่วโลกด้วยการเข้าร่วมโครงการ Accelerator

ในอดีตผู้ประกอบการสตรีต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย รวมถึงการขาดการเข้าถึงของเงินทุน เครือข่ายผู้ประกอบการในจำนวนที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชาย และนโยบายที่กีดกันการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานสตรี1 อุปสรรคเหล่านี้ประกอบขึ้นด้วยกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกัน ผลการศึกษาของธนาคารโลกปี 2565 พบว่าผู้หญิงวัยทำงานเกือบ 2.4 พันล้านคนยังไม่ได้รับสิทธิทางเศรษฐกิจเท่ากับผู้ชาย จาก 190 ภาวะเศรษฐกิจที่ตรวจสอบในการศึกษานี้ มี 178 แห่งยังคงมีอุปสรรคทางกฎหมายที่ขัดขวางการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบของผู้หญิง ในขณะที่ผู้หญิงยังคงเผชิญกับการจำกัดงานบางรูปแบบใน 86 ประเทศ โดยมี 95 ประเทศที่ผู้หญิงไม่ได้การรับประกันว่าจะได้รับค่าจ้างเท่ากันกับงานที่ทำเท่าเทียมกัน และมี 76 ประเทศมีกฎหมายที่จำกัดสิทธิสตรีในการถือครองที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการลดความยากจน2

เพื่อจัดการกับอุปสรรคด้านโครงสร้างและวัฒนธรรมที่ผู้ประกอบการสตรีต้องเผชิญ Women's Entrepreneurship Accelerator ได้เปิดตัวในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 2562 โดยร่วมมือกับหน่วยงานของ UN จำนวน 6 แห่งโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีในขณะที่เพิ่มผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สูงสุด

เฉพาะหัวข้อของงานในข้อมูลเผยให้เห็นว่าผู้ประกอบการสตรีสามารถมองการลงทุนทางธุรกิจที่นอกเหนือไปจากผลตอบแทนทางการเงิน และตระหนักว่าการได้รับผลตอบแทนทางการเงินและผลตอบแทนทางสังคมไม่ได้เกิดพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น ตามรายงานของ Global Entrepreneur Report ประจำปี 2563 โดย BNP Paribas ร้อยละ 54 ของผู้ประกอบการสตรีกล่าวว่านอกเหนือจากรายได้ การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการลงทุนสูงสุด เมื่อเทียบกับผู้ชายเพียงแค่ 41 เปอร์เซ็นต์3

Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay Inc. กล่าวเปิดงาน เรียกร้องให้มีการรื้อปรับปรุงปัญหาและอุปสรรคที่ผู้หญิงต้องเผชิญ และอธิบายว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่การระบุเพศ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงกำลังมีผลกระทบอย่างหนัก ช่องโหว่ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลโดยตรงของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในโครงสร้างทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่” Ms. Gibbins กล่าวเสริมว่าผู้หญิงอยู่ในแนวหน้าของการตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศและมีมาหลายชั่วอายุคน “ใช้กลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ สิ่งที่พวกเขาต้องการในตอนนี้คือการยอมรับความเป็นผู้นำและระบบนิเวศที่เหมาะกับพวกเขา”

Vic Van Vuuren กรรมการฝ่ายบริหารองค์กร องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สังเกตว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ย้อนความคืบหน้าในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศได้อย่างไร ได้สรุปว่า “ผู้หญิงมีบทบาทในเศรษฐกิจสีเขียวอยู่แล้วในฐานะผู้ประกอบการ ผู้จัดการ เกษตรกร คนทำงานในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดการของเสีย และพลังงานหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับว่าการเข้าถึงของเราไม่เพียงพอ เราต้องการบูรณาการมิติหญิงชายและความเท่าเทียมทางเพศในนโยบายระดับโลก นโยบายธุรกิจ และนโยบายระดับชาติทั้งหมด”

Pamela Coke-Hamilton กรรมการบริหารของ International Trade Centre ตั้งข้อสังเกตว่า “วิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเจ้าของโดยผู้หญิง เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการทำให้การดำเนินธุรกิจของพวกเขายั่งยืนมากขึ้น เราที่ International Trade Center ใช้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิงเพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงเหล่านั้นมีส่วนทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นเศรษฐกิจสีเขียว การสนับสนุนธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของไม่เพียงแต่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงของเราไปสู่ความยั่งยืนอีกด้วย”

Stephen Bereaux รองกรรมการ International Telecommunication เรียกร้องให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อสร้างผลกระทบที่มากขึ้น เน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิงในการสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม ยุติธรรม และครอบคลุมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน “ถ้าผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วมได้ แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและรูปแบบธุรกิจจะขยายตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น” Mr. Bereaux กล่าวสรุป

Haoliang Xu ผู้ช่วยเลขาธิการและกรรมการ Bureau for Policy and Programme Support ของ United Nations Development Programme ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูสู่โลกสีเขียวอย่างทั่วถึง กล่าวถึงว่า “UNDP เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าเรากำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรุ่นของเรา และเราต้องสร้างมันกลับมาให้ดียิ่งขึ้น เราต้องทำมันให้ถูกต้องสำหรับผู้หญิงในรุ่นต่อ ๆ ไปที่จะมาถึง”

Sanda Ojiambo กรรมการบริหารและซีอีโอของ United Nations Global Compact กล่าวถึงพลังของภาคส่วนเอกชนในความท้าทายความเชื่อหรือหลักปฏิบัติที่มาแต่ดั้งเดิม และนั่น “สำหรับการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและความเป็นธรรมของสภาพอากาศที่จะกลายเป็นความจริง ผู้ประกอบการสตรีควรได้รับความเท่าเทียมและรวมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า”

ในแง่ของโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ Anita Bhatia ผู้ช่วยเลขาธิการและรองผู้อำนวยการบริหารของ UN Women เรียกร้องให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ตอบสนองต่อบทบาทหญิงชายให้มากขึ้นซึ่ง “กำหนดมาตรฐานระดับสูงสำหรับผู้จัดหาสินค้าและบริการเพื่อที่จะบอกว่าเราต้องการซื้อเท่านั้นหรือส่วนใหญ่มาจากธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ นี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้หญิงเพราะช่วยให้พวกเขาได้ยืนหยัดและช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโตในห่วงโซ่อุปทาน”

เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินการที่มากขึ้นและการเป็นพันธมิตรแบบข้ามภาคส่วนที่มากขึ้น Aldijana Šišić ประธานเจ้าหน้าที่ Multi-Stakeholder Partnerships and Engagement ที่ UN Women กล่าวถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งจำเป็นในการตอบสนองและจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ “การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เป็นเพียงแค่การปกป้องโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นการกำจัดอุปสรรคเพื่อความก้าวหน้าอีกด้วย รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อมและขนาดกลางที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของและเป็นผู้นำได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นกุญแจสำคัญในการจัดหาโซลูชั่นด้านสภาพอากาศ เราต้องเร่งดำเนินการและต้องลงทุนเพิ่มมากขึ้น”

การดูแลงานประชุม Elizabeth Vazquez ประธาน ซีอีโอ และผู้ร่วมก่อตั้ง WEConnect International เรียกร้องว่า “ผู้หญิงคิดเป็น 51 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก เป็นเจ้าของจำนวน 33 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจส่วนตัวทั้งหมด แต่มีรายได้เพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของการใช้จ่ายทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรขนาดใหญ่” หากจะบรรลุเป้าหมายระดับโลกภายในปี 2573 Ms. Vazquez ได้กระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า “ต้องดำเนินการด้วยความตั้งใจ ด้วยความเร่งด่วน และเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกัน และให้ดำเนินการในเชิงรุกมากขึ้น”

สามารถดูบันทึกของงานประชุมได้ที่นี่

เกี่ยวกับ Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) เป็นโครงการริเริ่มแบบหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายเกี่ยวกับผู้ประกอบการสตรีที่ตั้งขึ้นในช่วง UNGA 74 โดยมีหน่วยงานขององค์กรสหประชาชาติหกแห่ง ได้แก่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC) องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ Mary Kay Inc. จะเพิ่มพลังให้ผู้ประกอบการสตรี 5 ล้านคนภายในปี 2573

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการเพิ่มผลกระทบด้านการพัฒนาของผู้ประกอบการสตรีให้มากที่สุดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก โครงการ Accelerator เป็นตัวอย่างของพลังในการเปลี่ยนแปลงของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร เพื่อควบคุมศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ we-accelerate ติดตามเราได้ที่: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

_____________________________
1 https://www.oecd.org/cfe/smes/Policy-Brief-on-Women-s-Entrepreneurship.pdf
2 World Bank Group. 2022.Women, Business and the Law 2022. Washington, DC: World Bank.
3 BNP Paribas Global Entrepreneur & Family Report 2021.

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220331005276/en/

ติดต่อ:

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 or media@mkcorp.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย


Women’s Entrepreneurship Accelerator ต้อนรับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในฐานะพันธมิตรใหม่ของสหประชาชาติในการเชื่อมโยงความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลระหว่างเพศ

Logo

กิจกรรมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสตรีจากกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุด

นิวยอร์ก & เจนีวา–(BUSINESS WIRE)–8 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานการค้นพบที่สำคัญของ McKinsey Global Institute พบว่า GDP โลกจะเพิ่มขึ้น 12 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2568 หากผู้หญิงที่ด้อยโอกาสทั่วโลกได้รับสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาทักษะด้านดิจิทัลที่สำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20220208005293/en/

Doreen Bogdan-Martin, Director of the Telecommunication Development Bureau at International Telecommunication Union (ITU) (Photo: Mary Kay Inc.)

Doreen Bogdan-Martin ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโทรคมนาคมแห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) (ภาพ: Mary Kay Inc.)

ช่องว่างที่น่าตกใจนี้ได้แจ้งในความร่วมมือล่าสุดของ Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) กับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ได้ร่วมกันกับ WEA และ ITU ในการวางแผนที่จะเชื่อมโยงความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลระหว่างเพศ

นอกจากการสนับสนุนของ Mary Kay แล้ว ITU และ WEA จะช่วยให้ผู้ประกอบการสตรีทั่วโลกมีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของตนเองในเร็ว ๆ นี้ ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมทักษะคุณภาพสูง นอกจากโมดูลออนไลน์แล้วและในการสนับสนุนของ WEA,  ITU และ Mary Kay จะมีส่วนช่วยในการสร้างระบบนิเวศการเสริมสร้างพลังของผู้หญิงผ่านการเปิดตัวความท้าทายด้านนวัตกรรมประจำปี

“การรู้หนังสือดิจิทัลไม่ใช่แค่เรื่องดีที่จะมีอีกต่อไป—แต่มันคือสิ่งจำเป็น” Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay Inc. กล่าว “เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดจะต้องได้รับการเข้าถึงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจากตลาดที่พัฒนาแล้วได้อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการทำงานร่วมกับ WEA และ ITU เราจะทำให้มันเกิดขึ้น”

ช่องว่างทางดิจิทัลยังคงมีอยู่แพร่หลายในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา โดยที่ผู้หญิงเพียงร้อยละ 19 เท่านั้นที่ใช้และได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต1 ความไม่เท่าเทียมกันเหล่านี้ได้รับการเปิดเผยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ผู้ประกอบการจำนวนมาก—ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด—ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยการเคลื่อนย้ายธุรกิจของตนเข้าสู่โลกออนไลน์ พูดง่าย ๆ ก็คือ ผู้ประกอบการสตรีที่มีศักยภาพซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ไม่สามารถทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้ เว้นแต่จะมีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น

“ITU รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Women’s Entrepreneurship Accelerator เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก” Doreen Bogdan-Martin ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโทรคมนาคมของ ITU กล่าว “การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างทักษะดิจิทัลและสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งาน ICT รอบ ๆ ผู้ประกอบการเหล่านี้ เราสามารถช่วยให้ผู้หญิงเข้ามาแทนที่ในฐานะผู้นำที่มีทักษะและเท่าเทียมกันในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ”

โครงการริเริ่ม “Bridging the Digital Gender Divide” ซึ่งจะได้รับการแปลเป็นหลายภาษาจะประกอบด้วย:

 • 17 โมดูลออนไลน์เกี่ยวกับการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลทั่วไปสำหรับเยาวชนหญิงและผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด
 • 8 โมดูลออนไลน์เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการสตรีในภาคสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 • 4 4 โมดูลออนไลน์เกี่ยวกับทักษะการจัดการสำหรับผู้ประกอบการสตรีในด้านเทคโนโลยี
 • 2-4 โมดูลออนไลน์สำหรับหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจสีเขียวและเศรษฐกิจ
 • 2-4 โมดูลออนไลน์สำหรับหลักสูตรการดูแลผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ

โครงการนี้ไม่เคยมีมาก่อนในการเข้าถึงทั่วโลกที่มีศักยภาพ การมุ่งเน้นที่การฝึกอบรม – ในการมอบทักษะดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างเพศสำหรับผู้ประกอบการสตรี – จะมีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นใจในสังคมและเศรษฐกิจที่ครอบคลุมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้จะช่วยให้ผู้หญิงในการพัฒนาและ LDCs เข้าถึงหลักสูตรฟรีที่มีคุณภาพสูงที่จะพาพวกเขาผ่านเส้นทางการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์จากการระบุตนเองในฐานะผู้ประกอบการ เพื่อรับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าในเศรษฐกิจดิจิทัล

โครงการนี้จะมีส่วนช่วยใน Women’s Entrepreneurship Accelerator ด้วยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีในการเติบโตและก้าวหน้าอย่างครอบคลุมและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยโดยตรงในการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 และเป้าหมายหลายประการที่เกี่ยวข้องกับ SDG 1 (ความยากจน) SDG 4 (การศึกษา) SDG 5 (เพศ) และ SDG 17 (การเป็นพันธมิตร)

เกี่ยวกับ International Telecommunication Union

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งสหประชาชาติ (ICTs) โดยขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน ICTs ร่วมกับประเทศสมาชิก 193 แห่ง และเป็นสมาชิกของบริษัท มหาวิทยาลัย และองค์กรระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคกว่า 900 แห่ง ITU ก่อตั้งขึ้นกว่า 150 ปีที่แล้วในปี 2408 ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลที่รับผิดชอบในการประสานงานการใช้คลื่นความถี่วิทยุร่วมกันทั่วโลก ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำหนดวงโคจรของดาวเทียม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารในประเทศที่กำลังพัฒนา และกำหนดมาตรฐานทั่วโลกที่ส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างกันอย่างราบรื่นของระบบสื่อสารที่หลากหลาย ตั้งแต่เครือข่ายบรอดแบรนด์ไปจนถึงเทคโนโลยีไร้สายล้ำสมัย การนำทางการบินและการเดินเรือ ดาราศาสตร์วิทยุ การเฝ้าติดตามโลกทางมหาสมุทรและดาวเทียม ตลอดจนการรวมกันของโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีการแพร่ภาพ ITU มุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อโลก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.itu.int

เกี่ยวกับ the Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) เป็นโครงการริเริ่มแบบหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายเกี่ยวกับผู้ประกอบการสตรีที่จัดโดยหน่วยงานของสหประชาชาติหกแห่ง ได้แก่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC), สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC), องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ Mary Kay มุ่งมั่นจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสตรีจำนวน 5 ล้านคนภายในปี 2573

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการเพิ่มผลกระทบด้านการพัฒนาของผู้ประกอบการสตรีให้มากที่สุดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก โครงการ Accelerator เป็นตัวอย่างของพลังในการเปลี่ยนแปลงของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร เพื่อควบคุมศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ we-accelerate ติดตามเราบน: Twitter (We_Accelerator) และ Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator) และ LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

เกี่ยวกับ Mary Kay

Mary Kay Ash คือหนึ่งในผู้ที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่มองไม่เห็น และก่อตั้งบริษัทความงามของตัวเองขึ้นเกือบ 58 ปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมาย 3 ข้อได้แก่ มอบโอกาสให้กับผู้หญิง ผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการ และสร้างโลกให้น่าอยู่ ความฝันของเธอได้เบ่งบานขึ้นกลายเป็นบริษัทที่เติบโตทางการเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ พร้อมพนักงานขายอิสระกว่าล้านคนในเกือบ 40 ประเทศ Mary Kay Inc. ทุ่มเทให้กับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความงาม และผลิตสินค้าบำรุงผิว เครื่องสำอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและน้ำหอม  Mary Kay มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้หญิงและครอบครัวของพวกเขาด้วยการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จากทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง การปกป้องช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัว สร้างความสวยงามให้กับชุมชน และสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้ทำตามความฝันของพวกเขา วิสัยทัศน์ดั้งเดิมของ Mary Kay Ash ยังคงเปล่งประกาย – และนำพาสู่ความสำเร็จไปทีละขั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mary Kay ได้ที่ marykayglobal.com

1 https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/the-gender-digital-divide/

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220208005293/en/

ติดต่อ:

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 or media@mkcorp.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมายWomen’s Entrepreneurship Accelerator เปิดตัวโปรแกรมประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์สำหรับผู้หญิงทั่วโลก

Logo

พัฒนาโดย ITC SheTrades และสนับสนุนโดย Mary Kay เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ WEA ทั้งนี้โปรแกรมใบประกาศนียบัตร หรือ Certificate Programme ที่แนะนำนั้นประกอบด้วยหน่วยวิชาฝึกอบรมเชิงโต้ตอบ 27 หน่วยที่เสริมด้วยวิดีโอมากกว่า 200 รายการครอบคลุมเจ็ดขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ

นิวยอร์ก & เจนีวา–(BUSINESS WIRE)–11 มกราคม 2565

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) ประกาศเปิดตัวหลักสูตรผู้ประกอบการออนไลน์ทั่วโลกที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก โปรแกรมประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ หรือ Online Entrepreneurship Certificate Programme ได้รับการประกาศครั้งแรกในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA 76) ในวันครบรอบปีที่สองของ WEA

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005443/en/

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay Inc. (ภาพ: Mary Kay Inc.)

WEA เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายที่จัดโดยหน่วยงานสหประชาชาติ 6 แห่ง ได้แก่: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC), สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC), องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ Mary Kay ทั้งนี้ ITC เป็นผู้นำองค์ประกอบการสร้างขีดความสามารถของพันธมิตรหลายราย

พัฒนาโดย ITC SheTrades และสนับสนุนโดย Mary Kay เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ WEA ทั้งนี้โปรแกรมประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการที่แนะนำนั้นประกอบด้วยหน่วยวิชาฝึกอบรมเชิงโต้ตอบ 27 หน่วยที่เสริมด้วยวิดีโอมากกว่า 200 รายการ จุดมุ่งหมายคือการสอนผู้ประกอบการสตรี—ผู้ที่มีความใฝ่ฝันหรือผู้มีประสบการณ์—ให้มีทักษะในการออกแบบและจัดตั้งธุรกิจที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีนำวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาแนวคิดผ่านการคิดเชิงออกแบบและวิธีการสร้างธุรกิจอย่างมีนวัติกรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จแบบก้าวกระโดด (lean start-up) การเตรียมเครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ การออกแบบเสนอขาย การระบุแหล่งที่มาของเงินทุน การหาพันธมิตรที่เหมาะสม การให้คำปรึกษา การสร้างทีม และการจัดตั้งธุรกิจของตน

โปรแกรมประกาศนียบัตรที่ครอบคลุมเจ็ดขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ:

 • ประกาศนียบัตร 1: การตัดสินใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ (6 หน่วย) ,
 • ประกาศนียบัตร 2: การพัฒนาแนวคิด – แนวคิดทางธุรกิจ (3 หน่วย),
 • ประกาศนียบัตร 3: การสร้างแบบจำลองธุรกิจ (4 หน่วย),
 • ประกาศนียบัตร 4: การเสนอขายธุรกิจ (4 หน่วย),
 • ประกาศนียบัตร 5: การให้ทุนแก่กิจการ (3 หน่วย),
 • ประกาศนียบัตร 6: การสร้างทีม (4 หน่วย),
 • ประกาศนียบัตร 7: การจัดตั้งธุรกิจ (3 หน่วย)

โปรแกรมประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ของ WEA (WEA Online Entrepreneurship Certificate Programme) สามารถเข้าถึงได้จากปลายนิ้วมือของผู้หญิงหลายล้านคนได้โดยตรงบนเว็บไซต์ ITC SheTrades (www.shetrades.com/en/learn/e-learning) และบนเว็บไซต์ของ WEA ปัจจุบันนี้มีให้บริการในภาษาอังกฤษ สเปน และฝรั่งเศส โดยกำลังจะมีภาษาอาหรับ รัสเซีย และจีนกลางในปี 2565 นี้ ทั้งนี้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ shetrades.com ทุกคนด้วยไม่มีการป้องกันในการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนสำคัญเจ็ดขั้นตอนของการพัฒนาธุรกิจ

“โลกต้องการผู้ประกอบการสตรีมากขึ้น” Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay Inc. กล่าว “เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ประกอบการสตรีทั้งหมดยืนยันว่าได้รับแรงผลักดันจากความประสงค์ที่จะมีส่วนทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมที่ยิ่งใหญ่ ผลกระทบของพวกเขานั้นสามารถมีอย่างมหาศาล โปรแกรมประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ของ WEA เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลก ด้วยเครื่องมือและการสนับสนุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ไม่จำกัดสิ่งที่ผู้หญิงสามารถทำได้”

“เราต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการค้าระหว่างประเทศ โดยช่วยให้พวกเขาขยายธุรกิจเพื่อให้กลายเป็นแรงกระตุ้นสำหรับชุมชนที่ครอบคลุมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ผู้หญิงเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง และการเสริมอำนาจให้ผู้หญิงเป็นประโยชน์ต่อทั่วทั้งสังคม” Pamela Coke-Hamilton กรรมการบริหารของ International Trade Centre กล่าว

งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 15:00 น. ตามเวลายุโรปกลาง (CET) ในความร่วมมือกับ Mary Kay ทั้งนี้จะเรียกผู้ประกอบการสตรีและธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของจากเครือข่าย ITC SheTrades ทั่วโลก งานจะจัดขึ้นเสมือนจริงเป็นภาษาอังกฤษ และจะทำหน้าที่เป็นเวทีในการนำเสนอโปรแกรมประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการ และการฝึกอบรมในประเทศที่กำลังจะมีขึ้น ทีมงาน SheTrades จะนำเสนอหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการรวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีอยู่ใน www.shetrades.com สามารถลงทะเบียนที่นี่เพื่อเปิดตัวโปรแกรมประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายของ WEA

การเปิดตัวโปรแกรมประกาศนียบัตร WEA หรือ WEA Certificate Programme บนแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออน์ไลน์ของ ITC SheTrades จะได้รับการเสริมในระดับชาติด้วยการฝึกอบรมภาคสนามสำหรับผู้หญิงจากประเทศกำลังพัฒนาที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการและ/หรือวางแผนที่จะรวมเข้ากับห่วงโซ่คุณค่าระดับภูมิภาคและระดับโลก การฝึกอบรมในประเทศจะให้ข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการสตรีและกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ทั้งนี้จะมีขึ้นในโคลอมเบีย บราซิล เม็กซิโก และอินเดีย การฝึกอบรมจะจัดขึ้นเป็นภาษาสเปน (โคลอมเบีย เม็กซิโก) โปรตุเกส (บราซิล) และอังกฤษ (อินเดีย) การฝึกอบรมนี้จะเน้นในสองหัวข้อหลัก: “ความสามารถในการแข่งขันและความพร้อมในการส่งออก” (19-20 มกราคม) และ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ” (1-3 กุมภาพันธ์)

การสนับสนุนดังกล่าวอยู่ภายใต้ “โปรแกรมส่งเสริมสตรีเพื่อการค้า” ของ ITC ซึ่งมีส่วนโดยตรงต่อประเด็นที่ ITC มุ่งเน้นที่ 5 เรื่อง “การส่งเสริมและบูรณาการการค้าที่มุ่งหมายอย่างทั่วถึงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ข้อ 5, 8 และ 17

WEA มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีจำนวน 5 ล้านคนภายในปี 2573

เกี่ยวกับ Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) เป็นโครงการริเริ่มแบบหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายเกี่ยวกับผู้ประกอบการสตรีที่จัดโดยหน่วยงานของสหประชาชาติหกแห่ง ได้แก่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC), สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC), องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ Mary Kay มุ่งมั่นจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสตรีจำนวน 5 ล้านคนภายในปี 2573 เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการเพิ่มผลกระทบด้านการพัฒนาของผู้ประกอบการสตรีให้มากที่สุดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก โครงการ Accelerator เป็นตัวอย่างของพลังในการเปลี่ยนแปลงของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร เพื่อควบคุมศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ we-accelerate.com ติดตามเราบน: Twitter และ Instagram (@we_accelerator), Facebook และ LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

เกี่ยวกับ ITC SheTrades

โครงการ SheTrades ของ International Trade Centre มีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงผู้หญิงสามล้านคนเข้าสู่ตลาดภายในปี 2564 และรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั่วโลกให้ทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับอุปสรรคทางการค้าและสร้างโอกาสที่มากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการสตรี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเว็บและแพลตฟอร์มดิจิทัลบนมือถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม SheTrades.com: https://www.shetrades.com/en

เกี่ยวกับ International Trade Centre

ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (Interantional Trade Centre) เป็นหน่วยงานร่วมขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization) และสหประชาชาติ (United Nations) ทั้งนี้ ITC ให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจกำลังพัฒนาและช่วงเปลี่ยนผ่านให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนภายใต้กรอบของวาระความช่วยเหลือทางการค้า หรือ Aid-for-Trade และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations’ Sustainable Development Goals) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.intracen.org ติดตาม ITC บน Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Flickr

อ่านเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220111005443/en/

ติดต่อ:

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 or media@mkcorp.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมายWomen’s Entrepreneurship Accelerator ร่วมมือกับ WE Empower UN SDG Challenge เพื่อเพิ่มผลกระทบต่อการพัฒนาของผู้ประกอบการสตรี

Logo

WE Empower Challenge เป็นโปรแกรมที่นำโดย Vital Voices และ Global Futures Laboratory ที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต เป็นการแข่งขันครั้งแรกสำหรับผู้ประกอบการทางสังคมสตรี

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–20 พฤศจิกายน 2564

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) เป็นโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์แบบหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของสหประชาชาติ 5 แห่งและ Mary Kay Inc. เพื่อสนับสนุน Global Entrepreneurship Week และ Women’s Entrepreneurship Day ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยประกาศความร่วมมือกับ WE Empower UN SDG challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งแรกสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคมสตรีทั่วโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20211120005125/en/

Women’s Entrepreneurship Accelerator Logo (Graphic: WEA)

โลโก้ Women’s Entrepreneurship Accelerator (กราฟิก: WEA)

WEA เป็นโครงการที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลกระทบทางด้านการพัฒนาของผู้ประกอบการสตรีในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีที่ส่งเสริมการเติบโต ความยั่งยืน และความยืดหยุ่น พันธมิตรของสหประชาชาติ หรือ UN ของ WEA ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC) ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) 

WE Empower UN SDG Challenge คือการแข่งขันทางธุรกิจระดับโลกสำหรับผู้ประกอบการสตรีที่กำลังก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนทั้งหมดในการดำเนินการเพื่อสร้างโลกที่พวกเขาต้องการภายในปี 2573 WE Empower UN SDG Challenge เป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการสตรีที่กำลังก้าวไปสู่ SDGs ผ่านการดำเนินธุรกิจ โอกาสดังกล่าวเป็นการยกย่องผลงานที่เป็นนวัตกรรมของพวกเขา จุดประกายความตระหนักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอันมีค่าของผู้ประกอบการสตรีที่สามารถนำไปสู่ ​​SDGs และจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจทั่วโลกให้แก่ผู้ได้รับรางวัล

โปรแกรมดังกล่าวยกระดับและแสดงผลงานอันมีค่าที่ผู้ประกอบการสตรีและผู้นำทางธุรกิจสามารถมอบให้กับ SDGs และแก้ปัญหาความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก WE Empower นำโดย Vital Voices และ Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory ที่มหาวิทยาลัย ASU และได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่ Bank of Montréal (BMO), Diane von Furstenberg, G5 Collective, GroYourBiz, Hawaii Tropical Botanical Garden, Mary Kay, Inc., Oxford University Said Business School, Procter & Gamble, Salesforce, มูลนิธิสหประชาชาติ (UN Foundation) และธนาคารโลก (World Bank)

“WE Empower SDG Challenge แสดงให้เห็นอย่างทรงพลังว่าผู้ประกอบการสตรีเป็นแบบอย่างในอุดมคติที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในเชิงบวกของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay, Inc. กล่าว “Women's Entrepreneurship Accelerator ได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตรกับ WE Empower กลุ่มพันธมิตรกว่า 70 รายที่ร่วมมือกันเพื่อสร้างผลกระทบที่ทวีคูณยิ่งขึ้น”

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เฉลิมฉลองความร่วมมือกับ Women's Entrepreneurship Accelerator ซึ่งร่วมก่อตั้งโดย WE Empower พันธมิตรชั้นนำของ Mary Kay, Inc.” ประธานร่วมของ WE Empower UN SDG Challenge และ Amanda Ellis ของ ASU Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory กล่าว “ผู้ประกอบการสตรีเป็นผู้แก้ปัญหาที่มีคุณค่าสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชาติและวาระการพัฒนาปี 2573 ระดับโลก หรือ global 2030 agenda และ WEA ได้ปลดล็อกชุดเครื่องมือสนับสนุนที่มีคุณค่าเพื่อช่วยขยายกระทบเชิงบวก”

ผู้หญิงเป็นหนึ่งในสามของเจ้าของธุรกิจทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งมีส่วนสนับสนุนทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญแม้จะเผชิญอุปสรรคทั่วทั้งระบบก็ตาม มีเพียงร้อยละห้าของประเทศเท่านั้นที่ออกกฎหมายเพื่อความเท่าเทียมทางเพศโดยสมบูรณ์ ทำให้เครื่องมือสนับสนุนที่จัดทำโดย Women's Entrepreneurship Accelerator มีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีก ในเดือนมิถุนายนปี 2564 WEA เข้าร่วมประชุมยุคสมัยแห่งความเท่าเทียม หรือ Generation Equality Forum ในกรุงปารีส เช่นเดียวกับแนวร่วมปฏิบัติของสิทธิและความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ หรือ Action Coalition on Economic Justice and Rights และให้คำมั่นที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีจำนวน 5 ล้านคนทั่วโลกภายในปี 2573 เพื่อเร่งความก้าวหน้าในความเท่าเทียมทางเพศ

ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 76 (UNGA 76) WEA ได้ประกาศเปิดตัวชุดความคิดริเริ่มและผลิตภัณฑ์ความรู้ที่สร้างผลกระทบ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากมุมมองทางเพศ งานผลกระทบของ WEA ประกอบด้วยเครื่องมือและการฝึกอบรมสร้างขีดความสามารถทางดิจิทัล การวิจัยด้านผู้ประกอบการและนโยบาย การสนับสนุนและการฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงเพศสภาพ (GRP) ในเดือนตุลาคม WEA ยังได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับเครือข่าย Commonwealth Businesswomen's Network (CBWN) โดยมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาผู้ประกอบการสตรีใน 54 ประเทศในเครือจักรภพ (Commonwealth)

เกี่ยวกับ the Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) เป็นโครงการริเริ่มแบบหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายเกี่ยวกับผู้ประกอบการสตรีที่จัดโดยหน่วยงานของสหประชาชาติห้าแห่ง ได้แก่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC) ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ Mary Kay Inc. จะเพิ่มพลังให้ผู้ประกอบการสตรี 5 ล้านคนภายในปี 2573

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการเพิ่มผลกระทบด้านการพัฒนาของผู้ประกอบการสตรีให้มากที่สุดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก โครงการ Accelerator เป็นตัวอย่างของพลังในการเปลี่ยนแปลงของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร เพื่อควบคุมศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ we-accelerate ติดตามเราได้ที่: Twitter (@We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

เกี่ยวกับ WE Empower UN SDG Challenge

WE Empower UN SDG Challenge คือการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกสำหรับผู้ประกอบการทางสังคมสตรีที่กำลังก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนทั้งหมดในการดำเนินการเพื่อสร้างโลกที่เราต้องการภายในปี 2573 WE Empower Challenge เป็นเกียรติแก่ผู้นำนวัตกรรมสตรีจากทั่วโลกที่ผลักดัน SDGs ไปข้างหน้าผ่านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม โอกาสดังกล่าวถือเป็นการยกย่องผลงานที่เป็นนวัตกรรมของพวกเขา และจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และโอกาสในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายระดับโลกที่ไม่มีใครเทียบได้เพื่อพัฒนาองค์กรของตนให้แก่ผู้ได้รับรางวัล โปรแกรมนี้ยกระดับและแสดงผลงานอันมีค่าที่ผู้ประกอบการสตรีและผู้นำทางธุรกิจสามารถบรรลุ SDGs และแก้ปัญหาความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้

เกี่ยวกับ Vital Voices Global Partnership

Vital Voices Global Partnership เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับสากลที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นพันธมิตรกับผู้นำสตรีที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความกล้าหาญทั่วโลก Vital Voices ค้นหาผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก และทำงานร่วมกันเพื่อทำให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริงได้ เราคือธุรกิจร่วมลงทุนระยะยาว ผู้ซึ่งจัดหาผู้นำที่สร้างขีดความสามารถ การฝึกอบรมทักษะ เงินช่วยเหลือ การเข้าถึงเครือข่ายของเพื่อนร่วมงาน การให้คำปรึกษา การมองเห็น การยอมรับ และคำแนะนำเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วที่ Vital Voices ได้ลงทุนในผู้นำสตรีกว่า 18,000 คนจาก 182 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งต่อมาได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลก Vital Voices ทำงานร่วมกับผู้หญิงที่พัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสาธารณะ ยุติความรุนแรงตามเพศภาวะ และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านโปรแกรม signature fellowships การลงทุนรายบุคคล และความร่วมมือที่มีความหมายตลอดชีวิต Vital Voices เชื่อมโยงผู้หญิงในการแก้ปัญหาในชุมชนของพวกเขา และจัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับพวกเขาเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกในเชิงบวก และเร่งความก้าวหน้าร่วมกันสำหรับทุกคน สำหรับเรียนรู้เพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ที่ www.vitalvoices.org

เกี่ยวกับ Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory ที่มหาวิทยาลัย ASU

Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory ที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตตแสดงถึงความเชื่อเฉพาะหน้าว่าเราสามารถทำได้และต้องมีส่วนสนับสนุนที่มีความหมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโลกที่สามารถอาศัยและอนาคตความเป็นอยู่ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ Global Futures Laboratory เป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกของโลกใบนี้ที่อุทิศให้กับสุขภาพโลกและประชากร โดยสร้างขึ้นจากความเชี่ยวชาญเชิงลึกของมหาวิทยาลัย ASU และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางสำหรับการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องและในทุกขอบเขตความรู้ที่หลากหลาย เพื่อจัดการกับความท้าทายทางสังคม เศรษฐกิจ และวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนที่เกิดจากภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม แพลตฟอร์มนี้ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของโลกสำหรับนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักประดิษฐ์ระดับนานาชาติ และวางรากฐานในการคาดการณ์และตอบสนองต่อความท้าทายที่มีอยู่และที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ และใช้นวัตกรรมเพื่อกำหนดรูปแบบและรายงานอนาคตของเราอย่างมีจุดมุ่งหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยชมได้ที่ globalfutures.asu.edu

อ่านเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20211120005125/en/

ติดต่อ:

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 or media@mkcorp.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย
Women’s Entrepreneurship Accelerator ฉลองครบรอบปีที่สองโดยประกาศความคิดริเริ่มที่มีผลกระทบเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ประกอบการสตรี

Logo

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–23 กันยายน 2564

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) เป็นโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์แบบหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของสหประชาชาติ 5 แห่งและ Mary Kay Inc. ในวันนี้ได้ฉลองครบรอบปีที่สองด้วยการประกาศความคืบหน้าในหลายโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อส่งผลกระทบต่อผู้หญิง 5 ล้านคนทั่วโลกภายในปี 2573 โปรแกรมและผลิตภัณฑ์องค์ความรู้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ WEA ในการเพิ่มผลกระทบด้านการพัฒนาอย่างสูงสุดของผู้ประกอบการสตรีในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ที่จะเปิดตัวในไตรมาสที่สี่ของปีนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยมัลติมีเดีย อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210923005313/en/

Women’s Entrepreneurship Accelerator logo (Graphic: WEA)

โลโก้ Women’s Entrepreneurship Accelerator (กราฟิก: WEA)

“เมื่อสองปีที่แล้ว Accelerator มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสตรีสามารถเริ่มต้นและขยายธุรกิจของตนเพื่อเร่งความก้าวหน้าสู่ความเท่าเทียมของผู้หญิง” Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay Inc. กล่าว “วันนี้เราตื่นเต้นที่จะรายงานความคืบหน้าตามคำมั่นสัญญานั้นและแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ไม่เหมือนใครทั้ง 5 หน่วยงานของสหประชาชาติและภาคเอกชนสามารถมีได้เมื่อทำงานร่วมกัน โปรแกรมเหล่านี้แสดงถึงขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมสู่การเปลี่ยนแปลงระบบซึ่งจำเป็นต่อการส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการเติบโต ความยั่งยืน และความยืดหยุ่นสำหรับผู้ประกอบการสตรี”

โปรแกรมเชิงกลยุทธ์ซึ่งทั้งหมดกำหนดขึ้นโดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องเพศที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นผลลัพธ์ร่วมกันของความร่วมมือระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC) ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ด้วยการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์และการระดมทุนของ Mary Kay

 • เครื่องมือและการฝึกอบรมสร้างขีดความสามารถดิจิทัล

ในความร่วมมือกับ ITC SheTrades โครงการ Accelerator จะนำเสนอหลักสูตรที่มีคำแนะนำเสริมด้วยการฝึกอบรมภาคสนามสำหรับผู้หญิงจากประเทศกำลังพัฒนาที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการและ/หรือวางแผนที่จะรวมเข้ากับห่วงโซ่คุณค่าระดับภูมิภาคและระดับโลก เซสชั่นการฝึกอบรมในประเทศปี 2564 จะเกิดขึ้นจริงในบราซิล โคลอมเบีย อินเดีย และเม็กซิโก

หลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนผู้ประกอบการสตรีให้มีทักษะในการออกแบบและจัดตั้งธุรกิจที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ด้วยโมดูลอินเทอร์แอคทีฟ 27 โมดูลที่ครอบคลุมเจ็ดขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาธุรกิจและอัดแน่นไปด้วยวิดีโอมากกว่า 200 รายการ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีนำวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาแนวคิดผ่านการคิดเชิงออกแบบและวิธีการเริ่มต้นแบบของลีนสตาร์ทอัพ เตรียมเครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านปัจจัยทั้ง 9 ด้าน ออกแบบสำนวนการขาย ระบุแหล่งเงินทุน ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสม ให้คำปรึกษา สร้างทีม และจัดตั้งธุรกิจของพวกเขา

หลักสูตรนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคนโดยไม่มีขีดจำกัดในการเข้าร่วม และผู้เข้าร่วมจะได้รับใบรับรองเมื่อจบหลักสูตร

หลักสูตร Women's Entrepreneurship Accelerator ITC SheTrades จะค่อย ๆ เผยแพร่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2564 ในภาษาอังกฤษ สเปน และฝรั่งเศส และจะมีภาษาอาหรับ รัสเซีย และจีนกลางในปี 2565 โดยจะสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ Accelerator และโดยตรงบนพื้นที่การเรียนรู้เสมือนจริงของ ITC SheTrades และแอพมือถือที่จะเริ่มตุลาคม 2564

 • การวิจัยผู้ประกอบการ

ตามวัตถุประสงค์ของ WEA สำหรับปี 2563-2564 ILO มุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการสตรีในเม็กซิโกและบราซิล ในเม็กซิโก WEA และ ILO จะเปิดเผยผลการวิจัยจากการประเมินกรอบการทำงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้ประกอบการสตรี

การศึกษานี้เป็นภาคส่วนเฉพาะสำหรับการค้าและอุตสาหกรรมในเมืองเม็กซิโกซิตี้ และได้รับผลกระทบของโควิด-19 การประเมินประกอบด้วยชุดคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยที่มากขึ้น ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรระดับชาติ รวมถึงสมาคมนายจ้าง หอการค้า และสมาคมผู้ประกอบการสตรีเพื่อให้มั่นใจในความเป็นเจ้าของและความยั่งยืนของชาติ

ในบราซิลผ่านทาง WEA โดย ILO กำลังร่วมมือกับ SENAI ผู้นำระดับชาติด้านการฝึกอบรมทางเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการสตรีและส่งเสริมการเจรจาบนพื้นฐานในผลการประเมินของ WED ที่ดำเนินการในกรอบการทำงานของโครงการ Win-Win ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โปรแกรมการประชุมระดับชาติและระดับภูมิภาค สัมมนา การฝึกอบรม และแคมเปญการสื่อสารได้ถูกรวบรวมไว้เพื่อสร้างและรวมแรงผลักดันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการสตรี

 • การสนับสนุนและฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ตอบสนองต่อเพศสภาพ (GRP)

การจัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงเพศสภาพ (GRP) อาจส่งผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ และมีส่วนสนับสนุนการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจของสตรี ในทั่วโลกหนึ่งในสามของธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นเจ้าของโดยผู้หญิง1 แต่ผู้หญิงก็ยังชนะเพียง 1% ของค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทขนาดใหญ่และรัฐบาล2

Women's Entrepreneurship Accelerator เข้าร่วมในการประชุมยุคสมัยแห่งความเท่าเทียม หรือ Generation Equality Forum ในปารีส (30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม) ผ่านโปรแกรม “Drivers of Change” ซึ่งจัดเป็นเสวนาในหัวข้อ “Building a Transformative Strategy for Gender-Responsive Procurement” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรอบด้าน อุปสรรคที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกันของการเป็นผู้ประกอบการสตรีและเพื่อส่งเสริม GRP

ผลงานหลักของ UN Women ต่อสายงาน GRP ของโครงการ Accelerator ในปี 2564 ได้แก่ การจัดตั้ง Business Case for GRP ผ่านการเปิดตัวชุมชนแห่งการปฏิบัติ (CoP) ในเดือนกรกฎาคม โดยร่วมมือกับ UN Global Compact เพื่อดึงดูดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคเอกชน

UN Women ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก UN Global Compact กำลังดำเนินการสำรวจทั่วโลกเกี่ยวกับ GRP ในทุกภาคส่วน UN Women กำลังสัมภาษณ์บริษัทและองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 50 แห่ง ซึ่งเมื่อรวมกับการตอบแบบสำรวจแล้ว จะส่งผลให้เกิดกรณีศึกษาและเครื่องมือสนับสนุนตามหลักฐานเพื่อเน้นกรณีธุรกิจของ GRP เครื่องมือสนับสนุนจะเผยแพร่ภายในเดือนธันวาคม 2564 และจะสนับสนุน WEA เพื่อสนับสนุนโปรแกรมริเริ่มที่สำคัญที่สุดของ UN Women “กระตุ้นโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ประกอบการสตรี”

ในเดือนธันวาคม UN Women Europe และ Central Asia (ECA) จะเปิดตัวโปรแกรมนำร่องขั้นต้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทั้งผู้ประกอบการสตรีและภาคเอกชนโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี: (1) การสร้างขีดความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ประกอบการสตรีเพื่อโอกาสในการแข่งขันการประมูลกับภาครัฐและภาคเอกชน (2) เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานภาคเอกชนจากทุกภาคส่วนในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ และการออกแบบความคิดริเริ่มในการจัดซื้อจัดจ้างและการลงทุนที่ตอบสนองต่อเพศสภาพ

การประกาศของโครงการ Accelerator เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของโปรแกรมเหล่านี้เป็นเพียงขั้นตอนล่าสุดที่ดำเนินการโดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประกอบการในฐานะแรงผลักดันที่สำคัญในการพัฒนาความเสมอภาคของผู้หญิงในปี 2564 และปีต่อ ๆ ไป

ที่การประชุม Generation Equality Forum ในกรุงปารีส โครงการ Accelerator ได้ประกาศความมุ่งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้หญิง 5 ล้านคนภายในสิ้นปี 2573 และสร้างระบบนิเวศสำหรับการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจของผู้หญิงที่ส่งเสริมการเติบโต ความยั่งยืน และความยืดหยุ่นสำหรับผู้ประกอบการสตรี

ในวันที่ 28 กันยายน โครงการ Accelerator จะจัดงานเสมือนจริงในหัวข้อ “Joining Forces to Drive Change” ซึ่งจะเรียกผู้บริหารระดับสูงของ ILO, ITC, UNDP, UNGC และ UN Women โดยมีคำปราศรัยเบื้องต้นจาก Mary Kay ซึ่งจัดขึ้นในช่วง UNGA 76 เพื่อฉลองครบรอบ 2 ปีของ WEA งานระดับสูงจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในระบบนิเวศของผู้ประกอบการสตรีได้ฟังจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในหัวข้อต่อไปนี้: ความเสมอภาคทางเพศและการเสริมอำนาจของผู้หญิง การสนับสนุนทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกอบการผู้หญิง นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งสามารถนำไปใช้และทำซ้ำได้ทั่วโลกเพื่อสนับสนุนความเป็นผู้นำของผู้หญิงในธุรกิจ ลงทะเบียนและสอบถามข้อมูลอื่น ๆ คลิกที่นี่

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Women's Entrepreneurship Accelerator และผลงานที่ทำตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อสองปีที่แล้ว กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ we-accelerate.com

เกี่ยวกับ Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) เป็นโครงการริเริ่มแบบหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายเกี่ยวกับผู้ประกอบการสตรีที่จัดตั้งขึ้นระหว่าง UNGA 74 โดยหน่วยงานของสหประชาชาติห้าแห่ง ได้แก่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC) ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ Mary Kay Inc. จะเพิ่มพลังให้ผู้ประกอบการสตรี 5 ล้านคนภายในปี 2573

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการเพิ่มผลกระทบด้านการพัฒนาของผู้ประกอบการสตรีให้มากที่สุดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก โครงการ Accelerator เป็นตัวอย่างของพลังในการเปลี่ยนแปลงของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร เพื่อควบคุมศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ we-accelerate. ติดตามเราได้ที่: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

เกี่ยวกับ International Labour Organization

The International Labour Organization หรือ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นหน่วยงานเฉพาะทางของสหประชาชาติที่จัดตั้งขึ้นในปี 2462 หลังจากเกิดสงครามทำลายล้าง เพื่อดำเนินตามวิสัยทัศน์ตามสมมติฐานที่ว่าสันติภาพที่เป็นสากลและยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมทางสังคม เป้าหมายหลักของ ILO คือการส่งเสริมสิทธิในการทำงาน ส่งเสริมโอกาสการจ้างงานที่เหมาะสม ส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคม และเสริมสร้างการเจรจาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงาน โครงสร้างไตรภาคีที่เป็นเอกลักษณ์ของ ILO นั้นให้เสียงที่เท่าเทียมกันแก่คนงาน นายจ้าง และรัฐบาล เพื่อให้แน่ใจว่าความคิดเห็นของหุ้นส่วนทางสังคมจะสะท้อนให้เห็นอย่างใกล้ชิดในมาตรฐานแรงงานและในการกำหนดนโยบายและแผนงาน

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสตรีของ ILO (ILO-WED) เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และดำเนินการมาเกือบสองทศวรรษแล้ว ILO-WED ทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้หญิงโดยดำเนินการยืนยันเพื่อสนับสนุนสตรีที่เพิ่งเริ่มต้น กำหนดรูปแบบและขยายวิสาหกิจของตนเอง และโดยการนำประเด็นความเท่าเทียมทางเพศมาผสมผสานเข้ากับงานของ ILO ในการพัฒนาองค์กร เว็บไซต์: www.ilo.org | Twitter – @ILOWED | Facebook – ILO WED (@International Labour Organization)

เกี่ยวกับ International Trade Centre

ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ หรือ International Trade Centre (ITC) เป็นหน่วยงานร่วมของ World Trade Organization and the United Nations หรือ องค์การการค้าโลกและสหประชาชาติ ITC ช่วยวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจกำลังพัฒนาและช่วงเปลี่ยนผ่านให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนภายในกรอบของวาระ Aid-for-Trade และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

โครงการ SheTrades Initiative ของ ITC ตั้งเป้าที่จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการสตรีและธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของสามล้านคนเข้ากับตลาดต่างประเทศภายในปี 2564 SheTrades ทำงานร่วมกับรัฐบาล บริษัท และองค์กรสนับสนุนธุรกิจเพื่อทำการวิจัย กำหนดนโยบายและข้อบังคับด้านการค้า อำนวยความสะดวกด้านการเงิน และขยายการเข้าถึงสู่ประกวดราคาสาธารณะ และห่วงโซ่อุปทานขององค์กร ช่วยให้ผู้ประกอบการสตรีมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลายและหลักสูตรที่ยืดหยุ่นบนแพลตฟอร์ม www.shetrades.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.intracen.org และติดตาม ITC บน Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Flickr

เกี่ยวกับ United Nations Global Compact

ตามความคิดริเริ่มพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Global Compact คือการเรียกร้องให้บริษัทต่าง ๆ ทุกแห่งจัดการดำเนินงานและกลยุทธ์ของตนให้สอดคล้องกับหลักการสากล 10 ประการในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต เปิดตัวในปี 2543 หน้าที่ของ UN Global Compact คือการชี้นำและสนับสนุนชุมชนธุรกิจทั่วโลกในการทำให้เป้าหมายและค่านิยมของ UN ก้าวหน้าผ่านแนวปฏิบัติขององค์กรที่รับผิดชอบ ด้วยบริษัทมากกว่า 10,000 แห่งและผู้ลงนามที่ไม่ใช่ธุรกิจ 3,000 รายในกว่า 160 ประเทศและเครือข่ายท้องถิ่นมากกว่า 60 แห่ง เป็นโครงการริเริ่มเพื่อความยั่งยืนขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @globalcompact บนโซเชียลมีเดียและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ unglobalcompact.org

เกี่ยวกับ UN Women

องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Women เป็นองค์กรของ UN ที่อุทิศตนเพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมอำนาจของผู้หญิง UN Women เป็นแชมป์ระดับโลกสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ก่อตั้งขึ้นเพื่อเร่งความก้าวหน้าในการตอบสนองความต้องการทั่วโลก

UN Women สนับสนุนประเทศสมาชิก UN ในขณะที่พวกเขากำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ และทำงานร่วมกับรัฐบาลและภาคประชาสังคมในการออกแบบกฎหมาย นโยบาย โปรแกรม และบริการที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบังคับใช้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วโลกอย่างแท้จริง การทำงานทั่วโลกเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นจริงสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และยืนอยู่เบื้องหลังการมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกันของผู้หญิงในทุกด้านของชีวิต โดยเน้นที่ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์สี่ประการ: ผู้หญิงเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันจากระบบการบริหารการปกครอง ผู้หญิงมีรายได้ที่มั่นคง มีการทำงานที่ดีและมีอิสระทางเศรษฐกิจ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคนมีชีวิตที่ปราศจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมีส่วนร่วมและมีอิทธิพลมากขึ้นในการสร้างสันติภาพและการยืนหยัดที่ยั่งยืน และได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันจากการป้องกันภัยธรรมชาติและความขัดแย้งและการดำเนินการด้านมนุษยธรรม UN Women ยังประสานงานและส่งเสริมการทำงานของระบบ UN ในการพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศ

เกี่ยวกับ Mary Kay

Mary Kay Ash คือหนึ่งในผู้ที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่มองไม่เห็น และก่อตั้งบริษัทความงามของตัวเองขึ้นมากกว่า 58 ปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมาย 3 ข้อได้แก่ มอบโอกาสให้กับผู้หญิง ผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการ และสร้างโลกให้น่าอยู่ ความฝันของเธอได้เบ่งบานขึ้นกลายเป็นบริษัทที่เติบโตทางการเงินมูลค่าหลายพันล้าน พร้อมพนักงานขายอิสระกว่าล้านคนในเกือบ 40 ประเทศ Mary Kay ทุ่มเทให้กับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความงาม และผลิตสินค้าบำรุงผิว เครื่องสำอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและน้ำหอมมากมาย และยังทุ่มเทกับการช่วยให้ผู้หญิงและครอบครัวของพวกเขามีพลังด้วยการร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญและสนับสนุนกับการวิจัยด้านมะเร็ง ปกป้องผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัว ทำให้ชุมชนของเราสวยงาม และส่งเสริมให้เด็ก ๆ ทำตามความฝัน วิสัยทัศน์ดั้งเดิมของ Mary Kay Ash ยังคงเปล่งประกายและพาเธอสู่ความสำเร็จไปทีละขั้น เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ marykayglobal.com

1 World Bank (2020). Enterprise Surveys, World Bank Gender Data Portal cited by World Bank Blogs (2020) Women entrepreneurs needed – stat!
2 Vazquez and Sherman (2014). Cited by UN Women (2017) The Power of Procurement: How to source from women-owned businesses.

อ่านเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210923005313/en/

ติดต่อ:

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 or  media@mkcorp.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย