การประชุม Erhai Forum on Global Ecological Civilization Construction ประจำปี 2023: มุ่งสู่การพัฒนาระบบนิเวศทั่วโลกร่วมกัน

Logo

ต้าหลี่ ประเทศจีน–(BUSINESS WIRE)–31 พฤษภาคม 2023

การประชุม Erhai Forum on Global Ecological Civilization Construction ประจำปี 2023 ได้ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ณ เมืองต้าหลี่ ประเทศจีน ด้วยหัวข้อ “มนุษย์และธรรมชาติกลมกลืน สู่เส้นทางความทันสมัย” งานนี้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และแขกชาวจีนและต่างชาติเกือบ 400 คนจากหน่วยงานรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ สถานทูตและสถานกงสุลในประเทศจีน สถาบันการศึกษา บริษัท และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

Launching ceremony of Erhai Initiative, photographed on May 28. (Graphic: Secretariat of Erhai Forum)

ภาพพิธีเปิด Erhai Initiative ที่ถ่ายเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม (กราฟิก: Secretariat of Erhai Forum)

ผู้เข้าร่วมการประชุมรับทราบถึงความสำคัญสูงสุดและบทบาทพื้นฐานของความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติสำหรับความทันสมัยแบบจีน เป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาของอารยธรรมจีนในการหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน จีนกำลังส่งเสริมการพัฒนาของจีนที่สวยงามและอารยธรรมทางนิเวศวิทยาอย่างแข็งขันผ่านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศที่กว้างขวาง จีนมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในการสร้างชุมชนที่ใช้ร่วมกัน โดยมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะบรรลุ “ความปรองดองระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” ภายในปี 2050

ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ แขกผู้มีเกียรติทั้งในและต่างประเทศได้กล่าวสุนทรพจน์ที่น่าประทับใจ Sergio Cabrera เอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำประเทศจีน ได้เน้นย้ำถึงความหลากหลายทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ์ที่โคลอมเบียและจีนมีร่วมกัน และแสดงเจตจำนงที่จะส่งเสริมการสำรวจและความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต Cabrera ยังเชิญทุกประเทศให้เข้าร่วม Like-Minded Megadiverse Countries (LMMC) ซึ่งส่งเสริมโดยรัฐบาลโคลอมเบียอีกด้วย

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาการก่อสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศทั่วโลกและสร้างโลกที่สะอาดและสวยงาม Erhai Forum ได้เปิดตัว Erhai Initiative โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความปรองดองระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ โดยเน้นย้ำว่า “น้ำใสและภูเขาเขียวขจีเป็นทรัพย์สินอันประเมินค่าไม่ได้” จึงเรียกร้องให้มีการจัดการภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ ทุ่งนา ทะเลสาบ หญ้า และทรายอย่างเป็นระบบระเบียบ นอกจากนี้ Erhai Initiative พยายามส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงวิธีการพัฒนาและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญชวนให้ร่วมมือกันทั่วโลกในการแสวงหาเส้นทางที่ยั่งยืนสู่การพัฒนาอารยธรรมเชิงนิเวศทั่วโลก

ในฐานะที่เป็นกิจกรรมที่เป็นกลางทางคาร์บอน การประชุมยังจัดพิธีเปิดตัว “การปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์” เช่นกัน

การประชุมครั้งแรกจัดขึ้นที่เมืองต้าหลี่ ประเทศจีน ในเดือนตุลาคม 2021 ก่อนการประชุม COP15 และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน “มรดกที่สำคัญและความสำเร็จที่สำคัญของ COP15” โดยสำนักงานคณะกรรมการบริหาร COP15 กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ

Shelly Wang
info@xinhuaneteurope.com

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/53409352/en

แหล่งที่มา: Erhai Forum on Global Ecological Civilization Construction